Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 311.498. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 311.498. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10158

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

Εργασία αλλαγής συντελεστών ΦΠΑ
Προσαρμόστηκε η εργασία στους νέους συντελεστές ΦΠΑ που θα ισχύσουν από 1/7/2010. Δείτε περισσότερα στις σχετικές οδηγίες.

20100624-1155-2-793
Έντυπα Περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α B' και Γ΄κατηγορίας
Δημιουργήθηκε νέο έντυπο Περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α B' και Γ΄κατηγορίας με τα νέα πεδία 344 (Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών ) και 345 (Ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών). Δείτε σχετικές οδηγίες εδώ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100618-1155-1-756
Κατάσταση λογιστικής πωλήσεων (Αναλυτική-Συνοπτική)
Δεν εμφανιζόταν παραστατικά τα οποία δεν είχαν συμπληρωμένο πωλητή.

20100621-1155-1-770
Διαγραφή σώματος αξιογράφου
Κατά τη διαγραφή σώματος αξιογράφου εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος [FIELD 1 not found]

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10157

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20090313-1155-2-374
Διαχείριση υποκαταστημάτων - Kαρτέλες - Ενηλικιωμένα υπόλοιπα 
Προστέθηκαν:
1. Το πεδίο 'Κεντρικό' στα υποκαταστήματα πελατών
2. Ελεγχος μοναδικότητας ανά πελάτη
3. Φίλτρο εκτυπώσεων: [Μόνο κεντρικό],['Ολα τα άλλα]


20100520-1155-2-581 
Ημέρες εκκρεμότητας στη function Ανεξόφλητων παραστατικών
Προστέθηκαν ημέρες εκκρεμότητας στη function Ανεξόφλητων παραστατικών
  
Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20100601-1155-1-650
"Ημερολόγια" πελατών
Αν στην εκτύπωση "Ημερολόγια" πελατών επιλεχθούν ως φίλτρα Σειρές παραστατικών τότε δεν εμφανίζονται αποτελέσματα


20100609-1155-1-706
Καρτέλα κωδικών συσχέτισης
Η Kαρτέλα κωδικών συσχέτισης, δεν λαμβάνει υπ' όψιν το φίλτρο είδη που δεν κινήθηκαν στο διάστημα


20100611-1155-1-724
Εκτέλεση ενημέρωσης λογιστικής απο εμπορική διαχείριση 
Κάτω από προϋποθέσεις εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος στην διαδικασία ενημέρωσης από παραστατικά.


20100614-1155-1-728
Συγκέντρωση παρατηρήσεων σε παραστατικό μέσω της εργασίας εξυπηρέτησης παραγγελίας
Δεν μεταφερόταν όλες οι παρατηρήσεις στο νέο παραστατικό που δημιουργείται μέσω της εργασίας εξυπηρέτησης παραγγελιών.


20100614-1155-1-729
Εξυπηρέτηση παραγγελιών και πρότυπα δεδομένα
Δεν λειτουργεί σωστά η εργασία εξυπηρέτησης παραγγελιών όταν κατά την εκτέλεση επιλέγεται από πρότυπο ο διάλογος των φίλτρων.


20100610-1155-2-715
Πρόβλημα στην καταχώρηση φόρμουλας στους αριθμητικούς πίνακες
Διορθώθηκε πρόβλημα στην καταχώρηση φόρμουλας στους αριθμητικούς πίνακες


20100616-1155-2-745
Μήνυμα Invalid typedef cast
Κατά την εισαγωγή του αρχείου touch_retail.cst εμφανίζεται το μήνυμα 'Invalid typedef cast' και η προβολή δεν εισάγεται


20100616-1155-1-743
Αρχείο ΚΕΠΥΟ
Ο υπολογισμός λάμβανε υπόψιν του τα παραστατικά που έχουν στο πεδίο TRNDATE μόνο ημερομηνία (και όχι ώρα) στην έως ημερομηνία του ημερ/κού διαστήματος.

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10155

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20090407-1155-2-466
Λογιστικές κατηγορίες στα αρνητικά υπόλοιπα ανά ΑΧ
Στην εκτύπωση των αρνητικών υπολοίπων ανά ΑΧ υπάρχει δυνατότητα επιλογής λογιστικών κατηγοριών.


20100430-1155-2-478
Ενημέρωση υπενθυμίσεων στους συμμετέχοντες συνάντησης
Όταν καταχωρείται ενέργεια τύπου Συνάντηση και υπάρχουν συμμετέχοντες της συνάντησης τότε αν μόλις συμπληρωθούν τα πεδία υπενθύμισης στην αρχική ενέργεια να ενημερώνονται τα ιδια πεδία και στις ενέργειες που θα φτιαχτούν για τους συμμετέχοντες.


20100604-1155-2-676
Φόρμες με ποσότητα είδους ανάλυσης σετ
Προστέθηκε νέος virtual πίνακας (Ανάλυση Set ειδών (χαρακτηριστικά)) για να τυπώνεται στις φόρμες η ανάλυση σε χαρακτηριστικά του σετ. Η συνολική ποσότητα μπορεί να τυπωθεί και από τον τωρινό πίνακα, εφόσον η σχέση στη γραμμή του σετ είναι σωστή.


20100607-1155-2-688
Οθόνη έμμεσης καταχώρησης ενεργειών
Προστέθηκαν στο σχετικό διάλογο τα πεδία 'Υπενθύμιση' και 'Εναρξη πριν από'.
 
Διορθώσεις σφαλμάτων
20100604-1155-1-679
Καταχώρηση παραστατικού παγίων
Κάτω από προϋποθέσεις εμφανιζόταν μήνυμα [Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο κωδικός].


20100607-1155-1-683
Κανόνες Συμφωνιών
Σε κανόνα συμφωνίας που αφορά=Υπηρεσία, πεδίο=τιμή μονάδας, συνθήκη1= πελάτης, συνθήκη2=είδος, συνθήκη3=πωλητής παραστατικού, μόλις γινόταν επιλογή του πωλητή στα στοιχεία του κανόνα εμφανιζόταν μήνυμα inccorect syntax near ']'.


20100610-1155-1-716
Από μεταφοράς υπόλοιπα λογαριασμών λογιστικής (έμμεση καρτέλλα) 
Σε περίπτωση που επιλεγόταν ως φίλτρο το υποκατάστημα στην έμμεση καρτέλα λογαριασμών λογιστικής, τα από μεταφοράς υπόλοιπα εμφανιζόταν με διπλές αξίες.

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10154

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20090127-1155-2-81
Εκτύπωση «Συνοπτική κατάσταση λογιστικής»
Προστέθηκε ως φίλτρο ο πωλητής παραστατικού.


20100528-1155-1-632
Φίλτρα γραμμών στην εκτύπωση καρτέλλας λογαριασμών
Τα φίλτρα γραμμών εφαρμόζονται πλέον και στους ανωτεροβάθμιους λογαριασμούς στην εκτύπωση καρτέλλας.


20100604-1155-2-681
Στήλες παραστατικών Αγορών Υπηρεσιών
Προστέθηκαν οι στήλες για εκτελεσμένα - ανεκτέλεστα.
 
Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20100511-1155-1-535
Εργασία Import
Σε σταθμούς εργασίας με λειτουργικό MS Windows XP, κατά την επιλογή της εργασίας import σε όλες τις ενότητες της εφαρμογής εμφανιζόταν μήνυμα Access Violation.


20100514-1155-1-591
Διαφορά κόστους πωληθέντων σε βιβλίο αποθήκης και αξία του αρθρου εμπορ. εσωλ.κοστολόγισης 
Βελτιώθηκε η εργασία εμπορικής εσωλογιστικής κοστολόγησης (παραγωγή άρθρων κόστους πωληθέντων) ώστε να μην εμφανίζονται διαφορές λόγω στρογγυλοποίησης με την εκτύπωση βιβλίου αποθήκης.


20100531-1155-1-641
Μεταβολή παραστατικού Παγίου
Κατά τη μεταβολή  παραστατικού αγοράς παγίων εμφανιζόταν μήνυμα "Ο Κωδικός υπάρχει ήδη".


20100531-1155-1-644
Πιστωτικά έκπτωσης αγορών
Δεν λειτουργούσε σωστά η παράμετρος [Συμψηφιστικά] για τα πιστωτικά αγορών.


20100601-1155-1-655
Παραστατικό εξόδων σε φάκελο εισαγωγών
Κάτω από προϋποθέσεις εμφανιζόταν μικρή απόκλιση στα  παραστατικά εξόδων μεταξύ της αξίας τους και της κατανεμημένης αξίας με αποτέλεσμα να εμφανίζονται προς επιλογή σε νέο φάκελο.


20100602-1155-1-660
Συναλλακτική κίνηση συναλλασσομένου
Στη συναλλακτική κίνηση πελάτη δεν εμφανιζόταν υποκατάστημα ενώ έχει καταχωρηθεί σε παραστατικό.


20100603-1155-1-668
Δημιουργία custom PRe 
Επιτρεπόταν η καταχώρηση custom PRe με ίδιο όνομα με κάποιο απ' αυτά του softone.

20100421-1155-1-412
Πρόβλημα στην μερική αντιστοίχιση πιστωτικών
Παρουσιαζόταν πρόβλημα κατά τη μερική αντιστοίχιση πιστωτικού πώλησης όταν αυτή γινόταν σταδιακά.

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10153

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20090127-1155-2-80
Εκτύπωση πωλήσεων «Κατάσταση ελέγχου»
Προστέθηκε ως φίλτρο ο πωλητής στην εκτύπωση "Κατάσταση ελέγχου".


20090514-1155-2-600
Ανάλυση ειδών
Προστέθηκε το υποκατάστημα πελάτη σαν φίλτρο.


20100222-1155-2-158
Επιστροφές εμπορευμάτων INTRASTAT
Εάν η επιστροφή είναι στον ίδιο μήνα με την παραλαβή τότε συμψηφίζεται και εμφανίζεται στην Intrastat το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20100526-1155-1-611
Στοιχεία προσώπων
Δεν ενημερωνόταν ο PRSEXT στην μεταβολή στοιχείων προσώπων


20100527-1155-1-622
Προμήθειες πωλητών
Δεν λειτουργούσε σωστά ο υπολογισμός προμηθειών με μέθοδο απευθείας.


20100527-1155-1-623
Μετασχηματισμός παραστατικών με υποχρεωτικά πεδία
Κάτω από προϋποθέσεις δεν λειτουργούσε ο μετασχηματισμός παραστατικών όταν υπήρχε προβολή με ορισμένα από το χρήστη υποχρεωτικά πεδία.


20100528-1155-1-629
Μήνυμα σφάλματος στο CRM σε βάσεις oracle
Εμφανιζόταν στην εναλλαγή ημερολογίων σε βάση Oracle.


20100528-1155-1-634
Αφαίρεση χαρακτηριστικών απο είδος
Κατά την αφαίρεση χαρακτηριστικών από είδος (με κατ΄είδος παρακολούθηση) έτρεχε λάθος query με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η μεταβολή.


20100601-1155-1-654
Open-item
Στα παραστατικά εμβασμάτων η αξία της αντιστοίχισης υπολογιζόταν στο νόμισμα της συναλλαγής και όχι του συναλλασσομένου ανεξάρτητα από τη σχετική ρύθμιση στα στοιχεία του συναλλασομένου

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

'Εκδοση 311.498.10152

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20100518-2165-2-28
Ευρετήρια λιανικής
Προστέθηκαν τα πεδία Μετρητά, Κάρτες, Ανεξόφλητο και Προκαταβολή προς επιλογή στα ευρετήρια λιανικής.


20080320-1155-2-449
Εκτύπωση Αντιστοιχισθέντων - Μη Αντιστοιχισθέντων παραστατικών
Προστέθηκε φίλτρο έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εκτύπωση μόνο με [Αντιστοιχισθέντα], μόνο με  [Μη αντιστοιχισθέντα] παραστατικά ή και τα δύο.


20090511-1155-2-583
Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών και εύρος παραστατικών
Στη συνοπτική απεικόνιση εμφανίζεται το εύρος των αριθμών παραστατικών κατ' είδος παραστατικού.


20100427-1155-1-447 
Συνολική διάρκεια ενημέρωσης τιμών κόστους 
Όταν ολοκληρώνεται η εργασία Ενημέρωσης τιμών κόστους εμφανίζεται η λήξη και η διαρκεια για το στάδιο [Λήξη εργασίας], καθώς και η Συνολική Διάρκεια της εργασίας.

20100520-1155-2-576
Ειδική σύμβαση σε συνέχεια Ενέργειας
Σε συνέχεια ενεργειών μεταφέρεται πλέον και η Ειδική σύμβαση


Διορθώσεις σφαλμάτων


20100526-1155-1-615
Μήνυμα σφάλματος στην ενημέρωση λογιστικής
Εμφανιζόταν μήνυμα Access Violation κατά την εκτέλεση της εργασίας ενημέρωσης Λογιστικής από παραστατικά


20100419-1155-1-397
Προσθήκη τιμής σε χρωματολόγιο-μεγεθολόγιο
Δεν ήταν διαθέσιμο νέο χρώμα/μέγεθος που είχε προστεθεί σε είδος κατά την καταχώρηση παραστατικού σε client / server εγκατάσταση. Για να λειτουργήσει η δυνατότητα θα πρέπει το είδος να ξανακληθεί στη γραμμή.


20100517-1155-1-553
Σφάλμα κατά την αντιγραφή παραστατικού (πεδίο γραμμή συναλλαγής)
Κάτω από προϋποθέσεις δεν λετουργούσε σωστά το copy from buffer παραστατικών.


20100519-1155-1-564
Εκτύπωση σε Excel  των κινήσεων συναλλασσομένων 
Η εκτύπωση καρτέλλας συναλλασσομένων (από σχετικές εργασίες) σε Excel εμφάνιζε τη σύντμηση και όχι την περιγραφή της σειράς.


20100519-1155-1-569
FIFO αυτόματη σε παρτίδες
Σε παραστατικό με παρτίδες και αυτόματη FIFO πρόταση, δεν ενημερωνόταν σωστά η έκπτωση 3 που εισάγεται από το χρήστη, όταν από μία γραμμή προέκυπταν περισσότερες.


20100520-1155-1-582
Προμήθειες πωλητών
Δεν υπολογιζόταν σωστά οι  προμήθειες πωλητών με μέθοδο[Κλιμακωτά].


20100524-1155-1-595
Σφάλμα στην εργασία "Εισαγωγή από clipboard"

Κατά την εκτέλεση της εργασίας "Εισαγωγή από clipboard" από τις παραμέτρους του συστήματος εμφανιζόταν σφάλμα  "Cannot open file "c:\current_exe\.xxf". The system cannot find the file specified."

20100524-1155-1-605
Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών
Εάν κάποιο παραστατικό πωλήσεων είχε δηλωθεί να συμμετέχει αρνητικά στις εκροές, εμφανιζόταν αρνητικά στις εισροές.


20100525-1155-1-606
Θεωρημένη εκτύπωση 'Βιβλίο εσόδων/εξόδων'
Εάν στην εκτύπωση [Βιβλίο Εσόδων/Εξόδων] επιλεγόταν μόνο στήλες [Έξοδα], εμφανιζόταν μήνυμα "List index out of bounds".

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

'Εκδοση 311.498.10151

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
Η αναβάθμιση στην έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων. Πριν προχωρήσετε βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Εργασίες Open-Item (FIFO / Reupdate)
 • Ενσωματώθηκε database index που βελτιώνει σημαντικά την ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών FIFO open-item και Reupdate open-item.
 • Προστέθηκαν επιπλέον φίλτρα στην εργασία FIFO αντιστοίχησης.
 20100519-1155-2-563
Ενέργειες σε Ημερολόγια 
Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής στοιχείων επαφών.


Έμμεσες εργασίες Συμβάσεων
 • 20100518-2165-2-25
  Προστέθηκε η επιλογή [Ενέργειες] ως έμμεση εργασία στις Συμβάσεις.
 • 20100518-2165-2-26
  Προστέθηκε η επιλογή [Κινήσεις] ως έμμεση εργασία στις Συμβάσεις.
 • 20100518-2165-2-25
  Προστέθηκε η επιλογή [Συναλλακτική κίνηση] ως έμμεση εργασία στις Συμβάσεις.
20100519-2165-2-29
Συμβάσεις
Προστέθηκε ως εκτύπωση και έμμεση εργασία η καρτέλα κινήσεων συμβάσεων.


20100520-1155-2-576   
Ειδική σύμβαση σε συνέχεια Ενέργειας   
Σε συνέχεια ενεργειών δεν μεταφερόταν η Ειδική σύμβαση

20100521-1155-2-585   
Μετατροπή draft entry   
Στο διάλογο μετατροπής του draft entry να προστεθεί ως επιλογή η λογιστική κατηγορία πελάτη, η εμπορική κατηγορία και ο πωλητής 


20090624-1155-2-738
Κινήσεις αξιογράφων - Προειδοποιήσεις 
Προστέθηκε μύνημα προειδοποίησης όταν γίνεται κίνηση αξιογράφου που έχει ήδη κινηθεί με άλλο παραστατικό σε μεταγενέστερη ημερομηνία.


20100514-1155-2-552
Διαγραφή συναλλαγής αξιογράφου 
Προστέθηκε σχετικό προειδοποιητικό μύνημα ώστε να μην επιτρέπεται η διαγραφή κίνησης ααξιογράφου όταν υπάρχει μεταγενέστερη κίνηση στο ίδιο σώμα αξιογράφου.


20080521-1155-2-823
Προβολή άρθρων Γέφυρας Λογιστικής
Βελτίωση της εκτύπωσης προβολής άρθρων γέφυρας ώστε μετά από ενημέρωση με σύνολα ανά ημέρα να εμφανίζεται ανά σειρά το πρώτο ημερολογιακά παραστατικό.


20091130-1155-2-1429
Σύνολα ανά ημέρα σε άρθρο λογιστικής
Κατά την ενημέρωση της λογιστικής με σύνολα ανά ημέρα από το εμπορικό με batch εργασία, εμφανίζονται και οι αριθμοί των παραστατικών που έχουν ενημερωθεί.

 
20100511-1155-2-537
Ενημέρωση βιβλίου εσόδων-εξόδων 
Κατά την ενημέρωση του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων και εφόσον είναι επιλεγμένη η παράμετρος [Σύνολα ανά ημέρα] εμφανίζεται και ο αριθμός των παραστατικών που ενημερώνονται.


20100504-2165-2-22
Έλεγχος λογαριασμών για μηδενική αξία κόστους πωληθέντων
Στην εργασία της εμπορικής κοστολόγησης (δημιουργία άρθρων κόστους πωληθέντων στην Αναλυτική) δεν  γίνεται έλεγχος ύπαρξης λογαριασμών, όταν η αξία κόστους πωληθέντων είναι μηδενική και άρα δεν πρόκειται να δημιουργηθεί κίνηση λογιστικής.


20091020-1155-2-1114
Βεβαίωση εργοδότη ΑΠΔ
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαίωσης εργοδότη, για περισσότερες από μια ΑΠΔ, στο δεξί κλικ του browser του αρχείου ΑΠΔ.


20080116-1155-2-61
Κλείδωμα μισθολογικών στοιχείων (πληρωμένων)

Προστέθηκε με παράμετρο στις γενικές παραμέτρους μισθοδοσίας και κλειδώνει στην εγγραφή βγάζοντας μύνημα για την αιτιολογία κλειδώματος.

Πρόταση παραγγελιών
 • 20100226-1155-2-185
  Προστέθηκε
  παράμετρος για μεταφορά τιμών και εκπτώσεων στο διάλογο.
 • 20100226-1155-2-186
  Προστέθηκε παράμετρος για τον υπολογισμό των διαθεσίμων ποσοτήτων που πρέπει να εκτελεστούν, δηλαδή πράξεις μεταξύ των εκκρεμοτήτων.
20100519-1155-2-561
Σχεδιασμός στηλών υπηρεσιών
Προστέθηκαν τα πεδία [Εκτ.] και [Ακυρ.] στις στήλες υπηρεσιών στα παραστατικά πωλήσεων.


20091123-1155-2-1331
Εργασία Συγκέντρωσης Δελτίων Πρατηριών
Προστέθηκε δυνατότητα ομαδοποίησης των δελτίων ανά πελάτη και όχημα.

Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20100504-1155-1-495
Αυτόματη αρίθμηση και μορφή κωδικού barcode
Εάν υπήρχε μορφή κωδικού barcode με αυτόματη αρίθμηση, εμφανιζόταν μόνο μηδενικά στην καταχώριση ειδών.


20100513-1155-1-546
Αναλυτικό καθολικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση Αναλυτικού Καθολικού όταν στο φίλτρο επιλεγόταν [Εγκεκριμένα= Όλα].


20100514-1155-1-551
Διαφορά μεταξύ αξίας(ΤΝ) και αξίας(ΝΠ) στα εμβάσματα
Εμφανιζόταν διαφορά μεταξύ της αξίας σε τοπικό νόμισμα και νόμισμα συναλλασσομένου σε εμβάσματα.


20100517-1155-1-555
Κωδικός λογιστικής τύπου παραστατικού [FTR1ASPR1] σε γέφυρα αποσβέσεις παγίων
Μετονομάστηκε ο resolver [FTR1ASPR1] - Κωδικός λογιστικής τύπου παραστατικού στα παραστατικά αποσβέσεων παγίων σε [FTR1ASDR1]. Σημειώστε ότι, όσες γέφυρες σύνδεσης τον χρησιμοποιούν θα πρέπει να διορθωθούν αντίστοιχα.