Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.517.11037. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.517.11037. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Έκδοση 5.00.517.11037

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171102-1155-2-4774
Αναζήτηση πεδίων σε φόρμες
Προστέθηκε στο νέο UI αναζήτηση πεδίων σε φόρμες.

20180201-1155-1-740
Intrastat και αυτοπαραδόσεις
Στις εκτυπώσεις intrastat συμμετέχουν και παραστατικά με συμπεριφορά ''Αυτοπαράδοση'', εφόσον έχει υπολογιστεί intrastat στη καρτέλα ΄΄Διεθνείς συναλλαγές''.

20180228-1155-7-1378
Ημερομηνία Intrastat
Κατά τη διαδικασία υπολογισμού της intrastat (Διεθνείς συναλλαγές), εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί η ημερομηνία intrastat, ενημερώνεται με την ημερομηνία του παραστατικού.

20180309-1155-2-1616
Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης''.

20180309-1155-2-1615
Έντυπο Ε3 Φορολογικού έτους 2017
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα'' Ε3 Φορολογικού έτους 2017.

20180316-1155-7-1784
Χειρόγραφο στην ΜΥΦ
Κατά την ''εκτέλεση'' reupdate στοιχείων ΜΥΦ με προσθήκη manual καταχωρήσεων, το flag ''Χειρόγραφο'', επανέρχεται σε ''ΟΧΙ''.

20180328-1155-2-2042
Στήλες υπενθυμίσεων
Οι στήλες των υπενθυμίσεων, προσαρμόζονται σύμφωνα με τον ορισμό τους, στις γενικές παραμέτρους της ενότητας CRM.

20180329-1155-2-2097
Έντυπο ''Νομικών προσώπων''
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Νομικών προσώπων & οντοτήτων''.

20180418-1155-2-2362
Μισθώματα ακίνητης περιουσίας Ε2
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο '' Μισθώματα ακίνητης περιουσίας Ε2''.

20180418-1155-2-2378
Αυτοπαραδόσεις στο έντυπο "Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις Φ.4"
Στο έντυπο Φ4 (Πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων) συμμετέχουν και κινήσεις με συμπεριφορά ''Αυτοπαράδοση'', εφόσον έχει υπολογιστεί intrastat στη καρτέλα ΄΄Διεθνείς συναλλαγές''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171011-1155-2-4366
Στοιχεία σύνδεσης βάσης
Εμφανίζονται πλέον τα στοιχεία σύνδεσης της βάσης στο νέο UI με mouse over στο σχετικό εικονίδιο.

20180201-1155-1-731
Κανόνας πιστωτικού έκπτωσης
Διορθώθηκε σφάλμα κατά τον υπολογισμό πιστωτικών έκπτωσης, εφόσον στο κανόνα υπήρχε συνθήκη με υποκατάστημα πελάτη παραστατικού.

20180208-1155-1-916
Αναζήτηση σε γραμμές
Σε stand alone & client server εγκαταστάσεις πραγματοποιείται αναζήτηση στις γραμμές, ύστερα από τον χαρακτήρα που έχει οριστεί στις Γενικές παραμέτρους (μετά από χαρακτήρες), ενώ σε εγκαταστάσεις Azure, μετά τον 3ο χαρακτήρα.

20180212-1155-1-985
Αναζήτηση ειδών σε γραμμές παραστατικού (νέο UI)
Κατά την αναζήτηση ειδών σε γραμμές παραστατικού (χωρίς *) και εφόσον είχε επιλεχθεί backspace, διαγράφονταν όλοι οι χαρακτήρες που είχαν πληκτρολογηθεί στον επιλογέα της αναζήτησης.

20180212-1155-1-987
Πιστωτικά έκπτωσης ανά υποκατάστημα
Κατά τον υπολογισμό πιστωτικών έκπτωσης, δεν δημιουργούνταν πιστωτικά ανά υποκατάστημα συναλλασσόμενου.

20180223-1155-7-1285
Πεδίο με editor $Y
Πεδία με editor $Y που παίρνουν τις τιμές Ναι/Όχι εμφανίζονταν με τιμή Όχι και όχι κενά όταν ήταν null.

20180227-1155-1-1335
Συναρτήσεις αξιογράφων
Οι συναρτήσεις (CusChequeBalance, SupChequeBalance, CreChequeBalance, DebChequeBalance, BnkChequeBalance) δεν λάμβαναν υπόψιν την παράμετρο της κατηγορίας αξιογράφων.

20180301-1155-1-1389
Δικαιώματα χρηστών - ανενεργοί χρήστες
Στα δικαιώματα των χρηστών (TJobsSelector) το φίλτρο ''Χρήστες'' δεν φίλτραρε τους ανενεργούς χρήστες.

20180301-1155-1-1391
Ευρετήριο με δεύτερη ενότητα
Αν δεν ήταν ενεργοποιημένη η ''μορφή δέντρου Master-Detail'' κατά την επιλογή ευρετηρίου με δεύτερη ενότητα, σε περίπτωση αλλαγής του ευρετηρίου σε ένα που δεν κάνει ανάλυση, εμφανιζόταν η ανάλυση, με null τιμές.

20180309-1155-1-1618
Outlook Connector
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στον Outlook connector, κατά τον συγχρονισμό εγγραφών στο Soft1.

20180315-1155-1-1738
Ευρετήριο με 2 ενότητες
Στο νέο UI, όταν η επιλογή ''Μορφή δέντρου Master - detail'' από τις ρυθμίσεις δεν είναι ενεργοποιημένη, σε ευρετήριο με δεύτερη ενότητα, δεν μπορούσε να γίνει αλλαγή μεγέθους στη δεύτερη ενότητα.

20180315-1155-1-1743
Ανενεργοί χρήστες για off-line
Στο παλαιό UI, στις παραμέτρους off-line εγκατάστασης, στον υπεύθυνο συγχρονισμού υποκαταστήματος, εμφάνιζε και ανενεργούς χρήστες.

20180316-1155-1-1787
Προειδοποίηση για λήξη set
Δεν λειτουργούσε η ''προειδοποίηση'' σε παραστατικό με set το οποίο είχε λήξει.

20180319-1155-1-1837
Επωνυμία χρηματικών λογαριασμών στα παραστατικά
Σε ομάδες εταιρειών, σε παραστατικό ταμειακών συναλλαγών, εταιρείας εκτός της μητρικής, δεν εμφανιζόταν η επωνυμία του χρηματικού λογαριασμού είτε στο header είτε στις γραμμές.

20180319-1155-1-1841
Σχεδιασμός ευρετηρίου
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό ευρετηρίου σε ειδικές περιπτώσεις.

20180320-1155-1-1850
Ιστορικό μετασχηματισμών
Δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο ''μετασχηματισμός'' στο ιστορικό μετασχηματισμών.

20180327-1155-7-2021
Πλήθος αντιγράφων σε ετικέτα advanced
Σε φόρμα εκτύπωσης advanced ετικέτας, αν στο "Condition for Printing - Repetition" δεν δοθεί τιμή αντιγράφων, ενημερώνεται με προκαθορισμένη την τιμή 1.

20180328-1155-1-2034
39β - Αντιστοίχιση άρθρου τιμολογίου με άρθρο πιστωτικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση της εργασίας Εγγραφές Φ.Π.Α. (Άρθρο 39β)'', όταν είχε διαγραφεί άρθρο που αφορούσε πιστωτικό αντιστοιχισμένο με τιμολόγιο.

20180405-1155-1-2213
Κατάσταση λογιστικής (Balance Sheet)
Στη Κατάσταση λογιστικής (Balance Sheet) σε περίπτωση δοτής τιμής στο κόστος πωληθέντων στις ερωτήσεις, εμφάνιζε 2 φορές τον ίδιο αθροιστή.

20180412-1155-1-2340
Φόρμα εκτύπωσης εργαζομένων
Σε φόρμα εκτύπωσης εργαζομένων που έχει σχεδιαστεί σε Fast Report, δεν ενημερωνόταν σωστά η αξία μισθολογικού στοιχείου της τρέχουσας περιόδου.

20180413-1155-7-2298
Ποσότητες κατά χαρακτηριστικά
Στην εκτύπωση "Ποσότητες κατά χαρακτηριστικά", εμφανίζονταν λάθος οι ποσότητες, σε είδη με ανενεργά χαρακτηριστικά.

20180416-1155-1-2324
Έλεγχος Α.Φ.Μ. σε όμιλο εταιρειών
Δεν χρειάζεται πλέον να πληκτρολογούνται εκ νέου οι κωδικοί ΓΓΠΣ για τον έλεγχο ΑΦΜ.

20180418-1155-1-2367
Εκτυπώσεις ΕΛΠ-ΔΛΠ - Βιβλίο απογραφής
Στο βιβλίο απογραφής από ''Εκτυπώσεις Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π'' δεν αποτυπωνόταν το υπόλοιπο λογαριασμών, εφόσον είχε επιλεχθεί το flag ''Λογαριασμοί με μηδενική απογραφή'' και οι λογαριασμοί είχαν υπόλοιπο.

20180418-1155-7-2363
Χρέωση εξόδων SEPA
Κατά τη δημιουργία νέου Προμηθευτή/Πιστωτή, το πεδίο ''Χρέωση εξόδων (SEPA)'' ενημερωνόταν με λάθος τιμή.

20180418-1155-7-2386
Καρτέλες έργων
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, δεν εμφανίζονταν οι κινήσεις έργων σε εταιρείες εκτός της κύριας.

20180419-1155-1-2411
Ποσότητες χαρακτηριστικών στη 2η μονάδα
Δεν ενημερώνονταν σωστά οι ποσότητες της δεύτερης μονάδας μέτρησης, στην ανάλυση των χαρακτηριστικών, στα οικονομικά στοιχεία ειδών, σε παρακολούθηση ειδών με χαρακτηριστικά.

20180423-1155-1-2469
Time line συμβάσεων
Στο Timeline των συμβάσεων (μέσω σχετικών εργασιών), εμφανίζονταν λανθασμένα ονόματα πεδίων.

20180423-1155-1-2483
Στήλες γραμμών σε φυσική απογραφή
Στα παραστατικά της φυσικής απογραφής, δεν εμφανίζονταν οι στήλες γραμμών που είχαν δηλωθεί στο σχεδιασμό του τύπου τους.

20180423-1155-1-2489
Εμφάνιση λάθους σε alert
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε alert με γεγονός ''Εμφάνιση λάθους''

20180423-1155-7-2470
Ενημέρωση ορίων ασφαλείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'' με φίλτρο τον συνήθη προμηθευτή.

20180425-1155-1-2549
Office365
Δεν εμφανίζονταν τα ημερολόγια στις παραμέτρους του Office365.

20180425-1155-7-2565
Φορολογικά έντυπα
Στο νέο έντυπο Ε3 για την ενότητα των εσόδων εξόδων, οι ερωτήσεις υπολογισμών αφορούσαν τα Γ' κατηγορίας βιβλία.

20180426-1155-7-2591
Παλιά έντυπα Ε3
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανίζονταν τα ήδη καταχωρημένα έντυπα Ε3.

20180427-1155-1-2632
Ελεύθερες εκτυπώσεις advanced
Εμφανιζόταν σφάλμα στις Ελεύθερες εκτυπώσεις τύπου advanced.