Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10668. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10668. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10668

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151130-1155-2-3488
Πιστοποίηση Αrcadia net
Πιστοποίηση της arcadia net ως ταμειακή μηχανή και ως φορολογικός εκτυπωτής.

20151130-1155-2-3489
Πιστοποίηση info carina net plus
Πιστοποιήθηκε η info carina net plus ως ταμειακή μηχανή και ως φορολογικός εκτυπωτής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151120-1155-1-3404
Αρχείο συμβάσεων και σχετικά έγγραφα
Εμφανιζόταν σφάλμα μετά από μεταβολή σύμβασης που είχε επισυναπτόμενο αρχείο αποθηκευμένο στη βάση.

20151216-1155-1-3670
ΔΛΠ - Αποσβέσεις Παγίων
Οι οντότητες που είχαν οριστεί να αποσβένονται μόνο στα ΔΛΠ, δεν εμφανίζονταν προς επιλογή στα παραστατικά αποσβέσεων.

20151218-1155-7-3691
Αντιστοίχιση και πιστωτικά αγοράς
Μετά από μεταβολή-αντιστοίχιση πιστωτικού αγοράς με τιμολόγιο που είχε ήδη αντιστοιχιστεί μερικώς διαγράφονταν όλες οι αντιστοιχίσεις.

20151222-1155-7-3717
Citizen Fiscal αλλαγή είδους
Κατά την εκτύπωση απόδειξης σε φορολογικό εκτυπωτή CITIZEN FISCAL με αλλαγή είδους (1ή γραμμή το είδος που θα πουληθεί & 2η γραμμή το είδος που θα επιστραφεί με αρνητικό πρόσημο στην ποσότητα – αξία), εμφανιζόταν μήνυμα «error in command execution (91)» με αποτέλεσμα να τυπώνει ακύρωση απόδειξης.

20160112-1155-1-82
ΕΦΚ υποκαταστήματος πελάτη
Δεν λειτουργούσε σωστά η επιβολή ΕΦΚ, βάσει της παραμετροποίησης ΕΦΚ των υποκαταστημάτων του πελάτη.