Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.509.10367. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.509.10367. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10367

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120606-1155-7-1107
Εκτύπωση φόρμας λίστας δώρου
Είναι πλέον δυνατόν να οριστεί τρόπος εκτύπωσης 'Με ερώτηση' ή 'Αυτόματα'.

20121017-1155-2-2243
Βελτίωση χρόνου εκτέλεσης εκτυπώσεων αποθήκης
Εγιναν αλλαγές που βελτιώνουν το χρόνο εκτέλεσης των παρακάτω εκτυπώσεων αποθήκης:
1.Καρτέλες
2.Ισοζύγιο
3.Βιβλίο αποθήκης
4.Αναλυτικό ισοζύγιο
5.Αναλυτικό ισοζύγιο ανα Α.Χ.
6.Βιβλίο απογραφών
7.Βιβλίο απογραφών ανά Α.Χ.
8.Μηνιαία κατάσταση αποθήκης
9.Μηνιαία κατάσταση αποθήκης ανά Α.Χ.
10.Θεωρημένο βιβλίο αποθήκης
11.Βιβλίο αποτίμησης κατά Δ.Λ.Π.
12.Μηνιαία κατάσταση εισαγωγών
13.Μηνιαία κατάσταση εισαγωγών ανά Α.Χ.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20100715-1155-1-910
<Ώρα καταχώρησης> σε excel
Το πεδίο ώρα καταχώρησης σε browser (πχ πωλήσεων) μετά την αποστολή σε excel εμφάνιζε την ημερομηνία με την ώρα κενή.

20110512-1155-1-578
Πεδίο διάρκειας σε excel
Το πεδίο διάρκεια (SOACTION.DURATION) στις γενικές ενέργειες, εμφανιζόταν κενό όταν αποστελλόταν σε excel (ή ascii).

20120410-1155-7-538
Φίλτρο κωδικού είδους σε S1 service
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα κωδικών αποθήκης σε client που επικοινωνούσε με S1 application server as service.

20120627-1155-7-1311
"συσχέτιση με" σε S1Outlook
Η επιλογή «συσχέτιση με» στον outlook connector διέκοπτε τη λειτουργία του.

20120907-1155-7-1846
Ευρετήριο με 2 band
Σε ευρετήριο με 2 band, εμφανίζονταν κενά τα band.

20120919-1155-1-1950
Μηχανογραφημένο Ισοζύγιο
Εμφανιζόταν μεγάλη καθυστέρηση στον υπολογισμό του μηχανογραφημένου ισοζυγίου εάν στους λογαριασμούς που δεν κινήθηκαν είχε επιλεχθεί ΟΧΙ.

20121012-1155-1-2202
Copy from Buffer σε Αρθρα που αναμορφώνονται
Σε άρθρο που είχε προκύψει από copy from buffer, διπλασιαζόταν το ποσό της πίστωσης στο άρθρο της αναμόρφωσης.

20121012-1155-1-2210
Συμφωνία Εκκαθαριστικής ΦΠΑ
Διορθώθηκε ο έλεγχος συμφωνίας εκκαθαριστικής ΦΠΑ.

20121017-2165-1-85
Προβολή χρήστη στα ημερολόγια
Στα ημερολόγια, η προβολή των ραντεβού γίνεται πλέον με την προβολή που έχει οριστεί μέσα στις παραμέτρους CRM.