Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.504. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.504. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Έκδοση 312.504.10231

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110530-1155-1-645
Εκτύπωση Ενηλικιωμένα Υπόλοιπα
Σε περίπτωση που η εκτέλεση της εκτύπωσης γινόταν με χρήση πρότυπων δεδομένων, εμφανιζόταν μήνυμα 'Field Sointeger2 cannot be modified'.

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Έκδοση 312.504.10230

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100429-1155-1-472
Αριθμός Στατιστικής υπηρεσίας_BGBULSTAT
Δεν λειτουργούσε ο έλεγχος μοναδικότητας/εγκυρότητας στον Αριθμός Στατιστικής υπηρεσίας_BGBULSTAT.

20110518-1155-1-603
Εισαγωγή ASCII αρχείου ΚΕΠΥΟ
Κάτω από συνθήκες κατά την εισαγωγή αρχείου ΚΕΠΥΟ χωρίς να έχουν προηγηθεί μεταβολές, η εργασία δεν ολοκληρωνόταν με μήνυμα: Σφάλμα! Ανεπιτυχής εισαγωγή στοιχείων.

20110520-1155-1-615
Παραστατικό πωλήσεων σε παραστατικό Αγορών
Όταν στις γραμμές στηλών, του παραστατικού πώλησης συμμετείχε σαν στήλη το πεδίο Παρατηρήσεις (Comments1), και συγκεκριμένα όταν υπήρχε ο χαρακτήρας '(' σε αυτό, τότε, κατα τον μετασχηματισμό σε παραστατικό Αγορών και επιλέγοντας 'Στην Οθόνη', εμφανιζόταν το μήνυμα '.CRTQANAL:' is not a valid integer value for field FINDOCS'.

20110524-1155-1-623
Button σε προβολή με X.QUICKVIEW
Δεν λειτουργούσε η X.QUICKVIEW που είχε ορισθεί σε button προβολής.

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Έκδοση 312.504.10229

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110128-1155-2-102
Παράμετροι Λογιστικής
Στις Γενικές παραμέτρους της λογιστικής, οι αντισυμβαλλόμενοι συναλλαγματικών διαφορών δεν εμφανίζονται στις Ελληνικές εγκαταστάσεις.

20110516-1155-2-590
Πρόταση προδιαγραφής από τις εντολές παραγωγής.
Στο ευρετηρίο εντολών εμφανιζόταν με δεξί κλικ η τελευταία και όχι η κύρια προδιαγραφή του είδους ως προτεινόμενη.

20110516-2165-2-149
DATASET function ISNULL
Η DATASET function ISNULL χρησιμοποιεί πλέον ως παράμετρο το όνομα του πεδίου και όχι το ID.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110510-1155-1-559
Εμβάσματα και συναλλαγή σε τρίτο νόμισμα
Εμφανιζόταν λάθος αξία σε νόμισμα προμηθευτή στα εμβάσματα με τρίτο νόμισμα (διαφορετικό από αυτό του λογαριασμού/τοπικό).

20110511-1155-1-572
Τιμές κατά προμηθευτή
Σε συγκεκριμένα serial number εγκαταστάσεων δεν εμφανιζόταν το grid Στοιχεία ανά προμηθευτή μετά από αναβάθμιση σε εκδόσεις της σειράς 312.

20110511-1155-1-573
Εγκρίσεις και Πιστωτικός έλεγχος πελατών
Δεν λειτουργούσαν σωστά οι εγκρίσεις των πιστωτικών ελέγχων σε περιβάλλον client/server.

20110512-1155-1-577
Οριστική Δήλωση
Δεν εμφανιζόταν το σχήμα όταν η ημερομηνία [Εως] είχε τιμή διαφορετική από 31/12.

20110512-1155-1-581
Aξία έκπτωσης πωλήσεων
Υπήρχε πρόβλημα στην καταχώρηση της κίνησης είδους για τα παρ. λιανικής που στον τύπο τους είχαν Λιανική=[Με ΦΠΑ, αποφορ] -μεταφερόταν λανθασμένα η έκπτωση στην κίνηση. Η διόρθωση για τα παλαιότερα απαιτεί update του παραστατικού.

20110516-1155-1-589
Φίλτρα σε ελεύθερη εκτύπωση crystal report
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα σε ελεύθερες εκτυπώσεις τύπου crystal report.

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Έκδοση 312.504.10228

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110505-2165-2-37
Σχεδιασμός στηλών παραστατικών αποθήκης

Στο σχεδιασμό στηλών των παραστατικών αποθήκης είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία ομάδα και εμπορική κατηγορία μέσα από το είδος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101221-1155-1-1523
Αλλαγή εταιρείας από status bar
Κατά την εναλλαγή εταιρείας ή ημερομηνίας από το status bar (περισσότερες από μια φορές), έκλεινε η εφαρμογή.

20110111-1155-1-32
Status bar - Αλλαγή εταιρείας
Εφόσον δεν υπήρχε χρήση ανοιγμένη σε εταιρεία και η αλλαγή εταιρείας γινόταν από το status bar τότε, έκλεινε η εφαρμογή χωρίς να εμφανίσει σχετικό μήνυμα.

Ισοζύγιο λογιστικής
Δεν αποτυπωνόταν τα δεδομένα στις στήλες των πινάκων (Extra στοιχεία λογαριασμών) στην εκτύπωση.
20110511-1155-1-562

Εκτύπωση Ανεξόφλητα Παραστατικά
Εάν στα φίλτρα είχαν επιλεγεί ανάλυση αξιογράφων και ζώνη ομαδοποίησης εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Έκδοση 312.504.10226

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110504-1155-2-535
Έντυπα Λογιστικής
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Φ.01.010 του έτους 2011.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110404-1155-1-430
Qlik view σε oracle
Δεν λειτουργούσε η ενημέρωση σε βάσεις oracle.

20110420-1155-1-499
Συνοπτική μισθοδοτική κατασταση
Στη στήλη αποδοχές αδείας εμφανιζόταν και οι μικτές αποδοχές.

20110429-1155-7-520
Qlik view πωλήσεων
Δεν γινόταν σωστά η ταξινόμηση των μηνών κατά την εφαρμογή του σχετικού φίλτρου.

20110502-1155-1-525
Qlikview Ανάλυση πωλήσεων
Αλλαγή σεναρίου qlikview Ανάλυση πωλήσεων ώστε να καταγράφει γραμμές (παραστατικών) για είδη - υπηρεσίες χωρίς υπολογισμό τιμών κόστους.

20110502-2165-1-34
Υπολογισμός αποσβέσεων
Κατά τον υπολογισμό των αποσβέσεων δε λαμβάνονταν υπόψιν υπό συνθήκες τα δεκαδικά τιμών της εταιρίας.

20110504-1155-1-533
Οικονομικά στοιχεία συναλλασσομένων
Δεν γινόταν σωστά ο υπολογισμός ανοιχτού υπολοίπου στα οικονομικά στοιχεία συναλλασσομένων.

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Έκδοση 312.504.10225

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110401-1155-1-421
Ισοζύγιο λογιστικής
Εάν είχε προστεθεί ο extra πίνακας 2 των λογαριασμών σαν φίλτρο στην εκτύπωση Ισοζυγίου εμφανίζοταν μήνυμα 'ACNCHEMA is not a valid integer value' στην επιλογή του φίλτρου.

20110421-2165-1-32
Access Violation κατά την εκτέλεση Import Script που έστελνε queries σε connection σε ODBC.
Εμαφανιζόταν Access Violation κατά την εκτέλεση Import Script που έστελνε queries σε connection σε ODBC.

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Έκδοση 312.504.10223

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110414-1155-2-488
Εφαρμογή ειδικών συντελεστών Φ.Ε
Εφαρμογή επί του εντύπου Ε5 ειδικών μειωμένων συντελεστών που χρησιμοποιούνται π.χ σε Παραμεθόριες Περιοχές.

20110414-1155-2-489
Ενδεικτικός υπολογισμός περαίωσης επί του εντύπου Ε3
Ενδεικτικός υπολογισμός διαφοράς Φ.Π.Α που προκύπτει από την διαφορά των ακαθαρίστων εσόδων σε σχέση με τα έσοδα από τα βιβλία.

 
20110414-2165-2-31
Ηλεκτρονική υποβολή E3 στο taxis net
Εναρμόνιση μεταφοράς πεδίων με το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής E3 στο taxis net.

 
20110224-1155-2-250
Μηνιαία Κατάσταση Αποθήκης
Προστέθηκε φίλτρο η Λογιστική Κατηγορία Ειδών, το οποίο λειτουργεί και στα σύνολα των κινηθέντων και των μη κινηθέντων.


20110407-1155-2-456
Μηνιαία Κατάσταση Αποθήκης 
Προστέθηκε το φίλτρο (Εισαγωγές-Εξαγωγές) ή (Αγορές-Πωλήσεις) στις Μηνιαίες Καταστάσεις αποθήκης συμπεριλαμβανομένων και αυτών κατά κωδικό συσχέτισης. Με την επιλογή του φίλτρου (εισαγωγές-εξαγωγές) απεικονίζονται οι ποσότητες και αξίες εισαγωγών και εξαγωγών -όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα η εκτύπωση- ενώ στην περίπτωση που επιλέγεται (αγορές-πωλήσεις) τότε θα συμπεριλαμβάνει μόνο ποσότητες και αξίες αγορών-πωλήσεων αντίστοιχα. Με τον τρόπο μπορούν να εξαιρεθούν ποσότητες ενδοδιακινίσεων και λοιπών κινήσεων.


20110411-1155-2-471
Σχετικά έγγραφα στα παραστατικά παραγωγής
Προστέθηκαν τα σχετικά έγγραφα στα παραστατικά παραγωγής.

20110413-1155-2-482
Φίλτρο σαιζόν στην εργασία δημιουργίας barcode
Προστέθηκε σαν φίλτρο η σαιζόν στην εργασία δημιουργίας barcode.

20110413-1155-2-486
SAREMA DI50/EJ ως ταμειακή μηχανή & φορολογικός εκτυπωτής
Υποστήριξη SAREMA DI50/EJ ως ταμειακή μηχανή & φορολογικός εκτυπωτής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110401-1155-1-417
QlikView Cash flow
Εκτελώντας το qlick view Cash flow στην ανάλυση αξιογράφων στις κινήσεις των εισπρακτέων αξιογράφων δεν ενημερωνόταν η στήλη εισπράξεις αλλά η στήλη πληρωμές.

20110407-1155-1-459
Εκτύπωση φόρμας λιανικής σε βάση Oracle
Εάν η φόρμα περιείχε το πεδίο SALDOC.DUEPAY (Ανεξόφλητο), εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

20110408-1155-1-464
Μήνυμα σφάλματος στον υπολογισμό μισθοδοσίας
Κατά τον υπολογισμό Μισθοδοσίας με Μεταβολή Δεδομένων Bonus, εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

20110411-1155-1-465
Καταστάσεις έργων
Στο menu επιλογών η εργασία [Καταστάσεις έργων] είχε δηλωθεί ως επεξεργασία πίνακα και όχι αρχείου.

20110411-1155-1-466
Κατηγορίες έργων
Στο menu επιλογών η εργασία [Κατηγορίες έργων] είχε δηλωθεί ως επεξεργασία πίνακα και όχι αρχείου.

20110411-1155-1-468
Access Violation σε εκτυπώσεις
Υπό συνθήκες, εμφανιζόταν access violation κατά την εκτέλεση εκτυπώσεων σε client. Το πρόβλημα διορθωνόταν με επανεκκίνηση του Application Server.

20110411-1155-1-470
Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων
Εάν υπήρχε Επιδότηση Εργατικής εισφοράς, εμφανιζόταν λανθασμένα και στη γραμμή επικουρικών ταμείων.

20110412-1155-1-472
Ημερολογίου εισπράξεων πελατών
Εάν στα φίλτρα είχε προστεθεί η Γεωγραφική ζώνη, εμφανιζόταν μήνυμα ‘SODTYPE is not a valid integer’.

20110412-1155-1-475
Τηλεφωνικά κέντρα / PBX monitor
Διορθώθηκε το PbxMonitor.exe

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Έκδοση 312.504.10222

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101216-1155-2-1493
Σελίδα Taxis
Προσαρμογή νέου μηχανισμού ηλεκτρονίκης υποβολής εντύπων στο Taxis Net.gr. Αφορά Φ2-Φ1-Ε3.

20110401-1155-2-418
Κωδικός ανεύρεσης με παρτίδα
Προστέθηκε στις επιλογές του κωδικού ανεύρεσης η αναζήτηση με 'Κωδικό παρτίδας'. Θα επιστραφεί στη γραμμή του παραστατικού το πρώτο είδος και η αντίστοιχη παρτίδα με βάση τον κωδικό.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110329-1155-1-386
Καταχώρηση παραστατικού με είδη με SN με paste from clipboard
Κατά το paste from clipboard εάν η συμπλήρωση του είδους γινόταν πριν τη συμπλήρωση του serial number, δεν γέμιζε η επιλογή του SN τον πίνακα με τα SN της γραμμής.

20110404-1155-1-427
Aυτόματος μετασχηματισμός με αυτόματη είσπραξη χειρόγραφη
Εάν σε μια σειρά είχε δηλωθεί σειρά αυτόματου μετασχηματισμού, η οποία είχε αυτόματη είσπραξη με χειρόγραφη σειρά, εμφανιζόταν μήνυμα "Δεν έχετε συμπληρώσει τον κωδικό του παραστατικού'.

20110405-1155-1-441
Επιλογή προκαταβολής σε Λιανικές πωλήσεις
Δεν λειτουργούσε η επιλογή μιας μόνο παραγγελίας σε αποδείξεις λιανικής.

20110407-1155-1-454
Σε αντιστοίχηση γραμμής συμψηφισμών πελατών δεν κλείνει η ανοιχτή αξία της (opntamnt)
Κατά τη διαγραφή της αντιστοίχισης γραμμής συμψηφισμού, δεν ενημερωνόταν το optamnt του παραστατικού που είχε αντιστοιχισθεί.

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Έκδοση 312.504.10221

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110401-2165-2-25
Live update 499-504
Βελτίωση της μετάβασης μέσω live update σε έκδοση 499.10197 ή 504.10221.

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Έκδοση 312.504.10220

Η αναβάθμιση στην τρέχουσα  έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της εγκατάστασης πριν προχωρήσετε σε αναβάθμιση.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110329-1155-2-387
Μισθοδοσία
Άλλαξε ο τύπος πεδίου SOFORMULA3 στον πίνακα FUNDLNS για την κάλυψη παραμετροποίησης στη μισθοδοσία (προγράμματα ΟΑΕΔ).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110329-1155-1-388
Crystal reports
Εμφανιζόταν μήνυμα Invalid index σε εκτυπώσεις Crystal με subreport.