Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10609. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10609. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10609

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130313-1155-2-1211
Εκτύπωση δικαιωμάτων χρηστών
Ενσωματώθηκε εκτύπωση που εμφανίζει τα δικαιώματα χρηστών.

20141001-1155-2-3613
Ημερολόγιο μέσων (ομαδικό)
Στα ημερολόγια μέσων και προσώπων προστέθηκε panel φίλτρων ενεργειών με πεδία σειρές, καταστάσεις, χαρακτηρισμούς.
(Με δεξί κλικ στους browsers των μέσων και των στελεχών μπορούμε να επιλέξουμε μαζικά πολλά μέσα/πρόσωπα).

20141023-1155-2-3902
Αλλαγή αρχείου XML Ε3
Προσθήκη δυνατότητας καθορισμού της ώρας ανάληψης εργασίας κατά την ημερομηνία πρόσληψης. Σε περίπτωση που η ημερομηνία πρόσληψης είναι ίδια με την Ημερομηνία του συστήματος (Login Date), τότε λαμβάνεται υπόψιν η ώρα πρόσληψης που δηλώνει ο χρήστης κατά την παραγωγή του αρχείου xml. Σε αντίθετη περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η ώρα του ωραρίου απασχόλησης.

20141104-1155-1-4012
Συμπύκνωση γραμμών και Τύπος είδους γραμμής
Η συμπύκνωση γραμμών εφαρμόζεται πλέον και ανά τύπο γραμμής mtrtype (κανονικό, εγγύηση κοκ), εκτός απο δώρο.

20141106-1155-2-4052
Ορισμός αργίας στο ομαδικό ημερολόγιο
Οι αργίες εμφανίζονται σε όλα τα ημερολόγια, (προσωπικό, ομαδικό, εργασίας, στελεχών, μέσων, χειριστών φακέλων). Εμφανίζονται με κόκκινο στον Date Navigator.
Για να ορίσει ο χρήστης μια οποιαδήποτε ημέρα ως αργία θα πρέπει αρχικά να την προσθέσει σε ημερολόγιο αργιών στις παραμέτρους εταιρείας και στη συνέχεια να συμπληρώσει το αντίστοιχο ημερολόγιο αργιών στο υποκατάστημα στις παραμέτρους της εταιρείας.


20141111-1155-2-4108
Κατάσταση φόρτωσης (συνοπτική)
Προστέθηκε η ημερομηνία παράδοσης στα φίλτρα της συνοπτικής κατάστασης φόρτωσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141027-1155-1-3937
SMS μέσω ProSMS
Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω ProSMS, γινόταν αποστολή μόνο της πρώτης λέξης.

20141106-1155-1-4046
Έντυπο 9 - Σύμβαση μερικής απασχόλησης
Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι τρέχουσες τιμές και όχι όλες οι ιστορικές εγγραφές στο έντυπο 9 (Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης) αν είναι συμπληρωμένα τα μισθολογικά στοιχεία 2033 (Ώρες απασχόλησης ανά ημέρα) και 2027 (Ημέρες απασχόλησης ανά εβδομάδα) .

20141110-1155-1-4072
Εισφορές ασφ. ταμείων
Εμφανίζονται πλέον σύνολα στην εκτύπωση "Εισφορές ασφ. ταμείων" στις στήλες ημέρες ασφάλισης , αποδοχές μικτές, αποδοχές ασφαλιστέες.