Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10404. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10404. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Έκδοση 312.510.10404

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130124-1155-7-321
Αποσβέσεις και ημερομηνία πώλησης
Προστέθηκε επιλογή στις παραμέτρους των παγίων, ώστε να λαμβάνεται υπόψιν και η ημέρα πώλησης παγίου στον υπολογισμό των αποσβέσεών του.

20130227-1155-7-996
Λήξη και valeur στην Ταμειακή Ροή
Αν δηλωθεί στην Ταμειακή Ροή 'μεταφορά σε επόμενη εργάσιμη', μεταφέρεται πλέον πρώτα η λήξη σε επόμενη εργάσιμη και μετά υπολογίζεται το valeur.

20130228-1155-2-1020
Offline ενημέρωση κεντρικού
Προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης της κεντρικής εγκατάσταση από κατάσταση offline.Επιπλέον στο log του συγχρονισμού από το κεντρικό προς το offline προστέθηκε εγγραφή για το χρόνο έναρξης και το χρόνο λήξης. Ακόμη κατά την ενημέρωση του κεντρικού δημιουργείται log αρχείο στο οποίο καταγράφεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της εργασίας.

20130304-1155-2-1053
Pivot Tables - Excel Export
Κατά την εξαγωγή ενός pivot table σε excel γίνεται εξαγωγή μόνο του πίνακα με τα data, και πλέον τα αριθμητικά πεδία εμφανίζονται σαν αριθμοί.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130129-1155-1-415
Εσωτερική φόρμα με εικόνα background
Σε windows 7, δεν εκτυπώνονταν σωστά οι εσωτερικές φόρμες παραστατικών που είχαν εικόνα background και εικόνα είδους ταυτόχρονα.

20130221-1155-1-892
Πωλήσεις παγίων
Σε πώληση παγίου, και εταιρεία που έχει δηλωθεί παρακολούθηση παγίων ένα προς ένα, δεν συμπληρωνόταν η οντότητα της γραμμής.

20130225-1155-7-933
S1 Designer-στήλες οριζομένων πινάκων
Σε δημιουργία οριζόμενων πινάκων από τον χρήστη, τα πεδία τους άλλαζαν θέση κατά την αποθήκευση. Επιπλέον προστέθηκε στους οριζόμενους από την χρήστη πίνακες, η δυνατότητα για αλλαγή της θέσης των πεδίων (μετακίνηση επάνω / κάτω με δεξί click).

20130228-1155-1-1007
Οριζόμενος πίνακας σε εσωτερική φόρμα
Κατά την ολοκλήρωση της καταχώρισης οριζόμενου πίνακα σε εσωτερική φόρμα εμφανιζόταν σφάλμα.

20130228-1155-7-1009
Κατάσταση ενεργειών
Στην εκτύπωση Κατάσταση ενεργειών(ACT_STM) το φίλτρο "Σειρά" δεν λάμβανε υπόψιν του τον κωδικό της σειράς, αλλά τον τύπο των καταχωρημένων παραστατικών.

20130228-1155-7-1014
Πωλήσεις κατά υποκ/μα πελάτη
Στην εκτύπωση Πωλήσεις κατά υποκ/μα πελάτη(STAT_SAL_WH) όταν δηλωνόταν τιμή στα φίλτρα του είδους εμφανιζόταν σφάλμα "OLE error incorrect syntax near keyword AND".

20130301-1155-1-1028
Cash flow - Ταμειακή Ροή
Κατά την επιλογή συγκεκριμένων κατηγοριών χαρτοφυλακίων στην Ταμειακή Ροή, έφερνε στην ανάλυση και αξιόγραφα που δεν ανήκουν στις κατηγορίες αυτές.

20130304-1155-1-1066
Αντιγραφή πελατών σε λοιπές εταιρίες
Σε Azure περιβάλλον δεν λειτουργούσε η αντιγραφή πελατών σε λοιπές εταιρίες.

20130305-1155-7-1078
Πιστωτικά Εκπτωσης
Κατά την εκτέλεση της εργασίας υπολογισμός πιστωτικών έκπτωσης αγορών και πωλήσεων σε ORACLE παρουσιαζόταν μήνυμα σφάλματος.