Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11125. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11125. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11125

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180703-1155-7-4223
Παραγγελίες κατά προμηθευτή
Στην εκτύπωση ''Παραγγελίες κατά προμηθευτή'' προστέθηκε το φίλτρο ''Αξία'', όπως στην αντίστοιχη των πωλήσεων.

20180709-1155-7-4350
Outlook Connector - Ευκαιρίες Πώλησης
Με δεξί κλικ σε Email γίνεται πλέον άνοιγμα της ευκαιρίας πώλησης και πραγματοποιείται ταυτόχρονα η εισαγωγή του Email στο Softone και σύνδεση του με την αντίστοιχη ευκαιρία, επιλέγοντας: Soft1CRM / follow up / opportunity and archive. Επιπρόσθετα, μέσω του Outlook Connector δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης ενός Email με μια ευκαιρία πώλησης.

20181012-1155-7-5750
Ανοικτά Παραστατικά σε έλεγχο άρθρων
Στις Λογιστικές ενημερώσεις / Λογιστικής από εμπορικό, στις ενότητες του ελέγχου άρθρων, προστέθηκαν οι ''Συμψηφισμοί Συναλλασσόμενων''.

20181026-1155-2-5907
E8.xml (Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης)
Προστέθηκε 2ο set Από ώρα - Έως ώρα στο xml αρχείο για την αναγγελία της υπερωριακής απασχόλησης.

20181101-1155-2-5979
Συνοπτική κατάσταση λογιστικής (ομαδοποίηση)
Στη ''Συνοπτική κατάσταση λογιστικής'', γίνεται πλέον ομαδοποίηση με τον κωδικό και την περιγραφή του τύπου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180525-1155-7-3342
Εισαγωγή υπάρχοντος αρχείου
Κατά την εισαγωγή του ίδιου αρχείου στα έγγραφα μίας ενότητας, εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα, ότι το αρχείο υπάρχει ήδη.

20180712-1155-1-4443
Καθορισμός δικαιωμάτων από menu και δικαιώματα χρηστών
Μετά τον καθορισμό δικαιωμάτων σε εκτύπωση απ' το menu, δεν εμφανίζονταν τα νέα δικαιώματα στα ''Δικαιώματα χρηστών''.

20180725-1155-1-4675
Ευρετήριο με ανάλυση κινήσεων
Στο Series 5 UI, σε ευρετήριο με ανάπτυξη κινήσεων, δεν άνοιγε το παραστατικό από το grid των κινήσεων.

20180924-1155-1-5349
Σχεδιασμός ειδικών συναλλαγών (Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν σωστά η διάταξη των πεδίων, κατά το σχεδιασμό προβολών ειδικών συναλλαγών.

20181017-1155-1-5820
Εργασία μενού Κινήσεις Πελατών
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις κινήσεις συναλλασσόμενων, με επιλεγμένη τη παράμετρο ''Μορφή δέντρου Master - Detail''.

20181022-1155-1-5857
Ταξινόμηση ευρετηρίου σε excel (Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν σωστή ταξινόμηση, κατά την εκτύπωση ομαδοποιημένου ευρετηρίου σε excel.

20181024-1155-1-5881
Πλασματική αξία/Δασμός σε Υποκατάστημα Προμηθευτή εκτός ΕΕ
Στις γραμμές παραστατικών αγορών, δεν λαμβάνονταν υπόψη η χώρα του υποκαταστήματος προμηθευτή, για τον υπολογισμό πλασματικής αξίας.

20181029-1155-1-5923
Copy from buffer σε επαφή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer επαφής.

20181030-1155-1-5933
Αρχεία ΥΕΚΑ - οικειοθελής αποχώρηση
Πλέον το αρχείο ΥΕΚΑ για Οικειοθελή Αποχώρηση δημιουργείται σωστά.

20181031-1155-1-5946
Ανισοσκέλιστο άρθρο μετά από αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων σε παραστατικό με έκπτωση συνόλου και γέφυρα λογιστικής.

20181101-1155-1-5976
Λογ. Χαρακτηρισμός (MTRTYPE1) σαν Φίλτρο
Σε ευρετήριο χρεοπιστώσεων, το φίλτρο ''Λογιστικός χαρακτηρισμός'' δεν εμφάνιζε αποτελέσματα.