Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11104. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11104. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Έκδοση 5.00.518.11104

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180306-1155-2-1512
View computer soft1 address
Στο Series 5 UI δόθηκε δυνατότητα ''View computer soft1 address'' (με δεξί κλικ στη διαχείριση των συνδέσεων) όπου εμφανίζονται το Computer Name και το Computer soft1 address.

20180412-1155-2-2264
Χρήση σειρών Γ.Λ στις παραμέτρους της παραγωγής
Στις παραμέτρους της Παραγωγής μπορείτε πλέον να επιλέξετε τη Λογιστική ενότητα και κατ' επέκταση τις Σειρές με τις οποίες θα καταχωρηθούν τα άρθρα από την εσωλογιστική κοστολόγηση παραγωγής.

20180423-1155-7-2479
Active Browser
Στο Series 5 UI βελτιώθηκε ο χρόνος αναζήτησης σε ευρετήρια, μέσω active browser.

20180424-1155-7-2508
Ιστορικό πωλήσεων-αγορών
Στο Ιστορικό αγορών & πωλήσεων ειδών, προστέθηκαν σύνολα ποσοτήτων & αξιών.

20180515-1155-2-3041
Υπολογισμός δαπανών Ε3
Στο έντυπο Ε3, στον πίνακα Ζ2 πραγματοποιείται μερισμός των δαπανών βάσει ποσοστού ανά προέλευση κέρδους με σχετικό button.

20180522-1155-2-3219
Λογαριασμοί Intrastat ειδικών συναλλαγών
Προστέθηκαν στους τύπους παραστατικών ειδικών συναλλαγών ο χρεωστικός και ο πιστωτικός λογαριασμός intrastat, με τους αντίστοιχους resolvers στις γέφυρες.

20180525-2165-2-10
Εκτυπώσεις εντολών παραγωγής αναλυτικές ανά εντολή
Στις εντολές Παραγωγής, προστέθηκαν οι εκτυπώσεις "Απαιτήσεις ανά εντολή" και "Απαιτήσεις ανά εντολή (ανάλυση ημιετοίμων)".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180207-1155-7-904
Εικόνα σε φόρμα εκτύπωσης Word
Κατά την εκτύπωση εικόνας είδους σε φόρμα Word, δεν λαμβανόταν υπόψη η αλλαγή της αποθηκευμένης διαδρομής της εικόνας.

20180215-1155-1-1108
Outlook connector 2007
Δεν εμφανιζόταν ολόκληρο το body του email στην σύνδεση με Outlook Connector 2007.

20180223-1155-7-1251
Εταιρείες Β κατηγορίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγγραφές εσόδων / εξόδων, ύστερα από δημιουργία εταιρείας.

20180410-1155-7-2232
Μικτό βάρος στις στήλες γραμμών
Στις στήλες γραμμών αγορών / πωλήσεων, είναι πλέον διαθέσιμο το μικτό βάρος.

20180420-1155-1-2437
Ομαδοποίηση με αλφαριθμητικό
Στο Series 5 UI δεν γινόταν ομαδοποίηση με αλφαριθμητικό πεδίο με θέση ''από, έως'' σε ευρετήριο.

20180427-1155-7-2649
Τιμή σε custom πεδίο γραμμών
Στο Series 5 UI διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom πεδίο σε γραμμές ειδικών συναλλαγών, κατά την εισαγωγή τιμής του πεδίου μέσω Alert.

20180502-1155-7-2691
Ευρετήριο με custom πεδία στο νέο interface
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Series 5 UI κατά την ''εκτέλεση'' ευρετηρίου με cutom πεδία στον πίνακα MTRL.

20180503-1155-7-2719
Φίλτρα σε ευρετήριο
Κατά τον σχεδιασμό ευρετηρίου με δοτές τιμές στα φίλτρα, δεν γινόταν αποθήκευση των τιμών.

20180509-1155-7-2875
Παρτίδες χωρίς ημερομηνία λήξης
Κατά την επιλογή παρτίδων, αυτές που δεν έχουν ημερομηνία λήξης, εμφανίζονται τελευταίες στο αντίστοιχο ευρετήριο.

20180510-1155-1-2909
Καθορισμός δικαιωμάτων σε φάκελο
Στο Series 5 UI λειτουργεί πλέον ο καθορισμός δικαιωμάτων σε φάκελο του menu.

20180513-1155-1-2975
Στοιχεία συμφωνιών πελατών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν επιλέγοντας τη συμφωνία πελάτη στην εκτύπωση στοιχεία συμφωνιών.

20180517-1155-1-3120
Υπολογισμός εντύπου Ε3
Στο έντυπο Ε3, στον πίνακα Δ1 τα πεδία 103 και 104 δεν αφαιρούνταν από το σύνολο 107.

20180517-1155-1-3121
Υπολογισμός εντύπου Ε3
Στο έντυπο Ε3, δεν γινόταν σωστός υπολογισμός του πίνακα Δ13.

20180517-1155-1-3122
Υπολογισμός εντύπου Ε3
Στο έντυπο Ε3, δεν γινόταν σωστός υπολογισμός του πίνακα Δ14.

20180518-1155-7-3162
Μετασχηματισμός στις σχετικές εργασίες
Δεν γινόταν μετασχηματισμός, μέσω των σχετικών εργασιών της προβολής παραστατικού πωλήσεων.

20180521-1156-7-70
Timeline και SQL 2008 R2
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Timeline των ενεργειών, σε SQL 2008 R2.

20180522-1155-1-3198
Εικόνα εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της Εικόνας εταιρείας.

20180522-1155-1-3200
Υπολογισμός εντύπου Ε3
Στο έντυπο Ε3, δεν γινόταν σωστός υπολογισμός του πεδίου 555.

20180522-1155-1-3221
Έντυπο Ε3 - Κίνηση απογραφής
Στο έντυπο Ε3, δεν αποτυπώνονταν οι κινήσεις απογραφής στους κωδικούς 101, 201, 301 & 312.

20180522-1155-7-3209
E3 - Πεδίο 548
Στο έντυπο Ε3, το πεδίο 548 ενημερώνεται πλέον με το σύνολο 148+248+348+448.

20180523-1155-1-3264
ΑΚΑ ΕΔΟΕΑΠ
Στο αρχείο ΑΚΑ – ΕΔΟΕΑΠ το πεδίο APDHEADER.AME παίρνει τιμή από το πεδίο FUNDEXTRA.AME στο FUNDTYPE 31.

20180524-1155-1-3284
GDPR και δικαιώματα χρηστών
Σε χρήστη με περιορισμό πρόσβασης, στα ευρετήρια των συναλλασσόμενων, δεν εμφανίζονταν τα φίλτρα ''Επωνυμία'' & ''Α.Φ.Μ''.

20180524-1155-7-3275
Infinity σε πεδιο 130 και 530
Στο έντυπο Ε3, στα πεδία 130 και 530 εμφανιζόταν εσφαλμένη τιμή INFINITY.

20180524-1155-7-3276
Ε3 - πεδίο 320
Στο έντυπο Ε3 δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο 320.

20180524-1155-7-3277
Ε3 Δ15
Στο έντυπο Ε3, τα πεδία 140, 240 ,340 ,440 ενημερώνονται πλέον από τα αποτελέσματα πρό φόρων (Δ15).

20180525-1155-2-3325
Ε3 - ΔΟΥ
Στο έντυπο Ε3, ενημερώνεται η ΔΟΥ από τα στοιχεία της εταιρείας.

20180525-1155-7-3332
Αναμενόμενα/Δεσμευμένα ειδών
To Default ευρετήριο ειδών ''Αναμενόμενα / Δεσμευμένα'' δεν εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα.

20180525-1155-7-3338
Εξαγωγή ευρετηρίου σε excel
Σε χρήστη με περιορισμό πρόσβασης, κατά την εξαγωγή ευρετηρίου σε excel εμφανίζονταν όλα τα δεδομένα του ευρετηρίου κρυπτογραφημένα.

20180529-1155-1-3377
Έντυπο Ε3 - μεταβλητή 401
Στο έντυπο Ε3, η μεταβλητή 401 δεν είναι πλέον κλειδωμένη.

20180529-1155-7-3382
Ε3 - Πίνακας ΣΤ'
Στο έντυπο Ε3, ο κωδικός 552 δεν ενημερώνεται πλέον από την Αγροτική δραστηριότητα.