Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10414. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10414. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Έκδοση 4.00.510.10414

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130517-1155-2-1969
Ερώτηση στην αποστολή email
Προστέθηκε παράμετρος για το αν θα εμφανίζονται οι ερωτήσεις κατά την αποστολή mail. Η παράμετρος μπορεί να τεθεί είτε γενικά είτε ανά χρήστη.

20130517-1155-2-1979
Παροχή ρεύματος και Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 με τη δήλωση παροχής ρεύματος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130424-1155-1-1737
Δημιουργία SN μέσα από παραστατικό
Κατά τη δημιουργία sn μέσα από παραστατικό δεν λάμβανε υπόψιν του στην μάσκα τους από έως αριθμούς.

20130513-1155-1-1894
Από μεταφοράς αξία στο Βιβλίο Αποθήκης και συμμετοχή ΑΧ στο κόστος υπολοίπου
Στο Βιβλίο Αποθήκης η στήλη των από μεταφοράς αξιών λαμβάνει πλέον υπόψιν την παράμετρο συμμετοχής των μη αποτιμούμενων ΑΧ στο κόστος υπολοίπου. Η διόρθωση αφορά και την Μηνιαία κατάσταση αποθήκης, την Μηνιαία κατάσταση αποθήκης ανά ΑΧ.

20130516-1155-1-1952
Prorata εκκαθαριστικής ΦΠΑ
Γινόταν λάθος στρογγυλοποίηση στη μεταβλητή 408 όταν γινόταν καταχώριση του ποσού από το χρήστη.

20130516-1155-1-1962
Σταθμοί εργασίας (WRKSTNB)
Κατά την επιλογή των σταθμών εργασίας (WRKSTNB), εμφανιζόταν σφάλμα: Field SERIESNUMB not Found.

20130517-1155-1-1964
'Έτος στην ηλεκτρονική αποστολή του Ε5
Γινόταν λανθασμένη επιλογή έτους στην ηλεκτρονική αποστολή του Ε5.