Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10721. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10721. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10721

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151030-1155-7-3211
Αρχείο τράπεζας Alpha
Δόθηκε η δυνατότητα αποστολής αρχείου τράπεζας Alpha (Εκτελούνται πληρωμές απο alpha σε άλλες τράπεζες) για πληρωμές προμηθευτών (εμβάσματα), αντίστοιχα με τη μισθοδοσία.

20151216-1155-2-3665
bonus κάρτες
Μεταφέρεται πλέον η κάρτα bonus σε παραστατικό που έχει μετασχηματιστεί.

20160212-1155-7-495
Έντυπα ΥΕΚΑ E3.2 και Ε3.3 (XAD)
Προστέθηκαν τα έντυπα:
Ε3.2 Αναγγελία θεωρητικής κατάρτισης
Ε3.3 Αναγγελία πρακτικής άσκησης


20160225-1155-2-654
Φορολογικές αποσβέσεις σε Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π.
Προστέθηκε φίλτρο για την "έως ημερομηνία αποσβέσεων" στην εργασία <Φορολογικές αποσβέσεις σε Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π>.

20160226-1155-2-670
Έκφραση ελέγχου στους πιστωτικούς ελέγχους
Προστέθηκαν στις διαθέσιμες επιλογές πεδίων των πιστωτικών ελέγχων η Καθαρή αξία συναλλαγής, η Aξία ΦΠΑ συναλλαγής και η Αξία εξόδων συναλλαγής.

20160311-1155-2-902
XML E9 (YEKA)
Προστέθηκαν 2 ερωτήσεις στην εργασία δημιουργίας του XML αρχείου 'Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης', έτσι ώστε να ενημερώνονται τα tags f_type_of_change και
f_comments


20160311-1155-7-893
Διαστάσεις προϋπολογισμών
Στις διαστάσεις των προϋπολογισμών μπορεί πλέον να επιλεγεί το πεδίο μάρκα είδους.

20160315-1155-2-938
Γέφυρες Λογιστικής - Ειδικές συναλλαγές
Προστέθηκαν στις γέφυρες λογιστικής ειδικών συναλλαγών τα πεδία αξία Intrastat, αξία ΦΠΑ Intrastat και αξία εξόδων Intrastat του παραστατικού (resolver FTR).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150910-1155-7-2741
Αντιγραφή Συναλλασσομένου σε δεύτερη εταιρεία
Κατά την καταχώρηση πελάτη όπου έχει ενεργοποιηθεί η παράμετρος αντιγραφή σε δεύτερη εταιρεία, εάν όλοι οι διαθέσιμοι χρήστες είχαν κάνει login στην εφαρμογή, τότε εμφάνιζε μήνυμα "υπέρβαση ορίου χρηστών".

20160224-1155-1-642
Δημιουργία αρχείου σύνδεσης
Εμφανίζονταν σφάλματα στην εργασία δημιουργίας αρχείου σύνδεσης, όταν στον τελευταίο διάλογο γινόταν επιστροφή στον προηγούμενο.

20160225-1155-1-668
Ανενεργά χαρακτηριστικά
Εμφανίζονται πλέον μόνο τα ενεργά χαρακτηριστικά σε είδος που καταχωρείται σε γραμμή παραστατικού και έχει δηλωμένο μόνο τον 2 τύπο χαρακτηριστικών.

20160301-1155-1-731
Ευρετήριο Εργαζομένων - Ημερομηνίες Πρόσληψης και αποχώρησης
Εμφανίζεται πλέον η ημερομηνία πρόσληψης στα ευρετήρια εργαζομένων, και στην περίπτωση που εργαζόμενος έχει ημερομηνία αποχώρησης μεταγενέστερη της περιόδου προβολής.

20160304-1155-1-794
Reupdate χαρακτηριστικών
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονταν καθυστερήσεις στην εκτέλεση της εργασίας reupdate χαρακτηριστικών.

20160304-1155-7-792
Σχεδιασμός καρτέλας πελάτη
Εμφανιζόταν σφάλμα σε σχεδιασμό καρτέλας πελάτη που είχε αφαιρεθεί το τμήμα των κινήσεων.

20160308-1155-7-832
Ενοποίηση & μεταβολή αρχείων ΜΥΦ
Διορθώθηκε η σειρά των αρχείων ΜΥΦ, ώστε κατά την ενοποίησή τους να δημιουργείται σωστά το αρχείο ΜΥΦ τριμήνου.

20160310-1155-7-876
Εγκαταστάσεις σε Φακέλους Υπηρεσιών
Εμφανιζόταν ανενεργό το φίλτρο των εγκαταστάσεων σε σχεδιασμούς ευρετηρίων φακέλων υπηρεσιών.

20160310-1155-7-889
Αντιγραφή από τελευταία
Σε αντιγραφή από τελευταία σε καταχώριση παραστατικού ειδικών συναλλαγών πιστωτών και προμηθευτών, με περισσότερες από μία γραμμές, διατηρεί πλέον το λογαριασμό της λογιστικής και την εμπορική κατηγορία.

20160311-1155-1-910
Φ2 Έσοδα-Έξοδα
Στην περιοδική ΦΠΑ (Φ2) για τα έσοδα έξοδα εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος <Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο 'Ενότητα'>.

20160311-1155-7-897
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα προμηθευτών
Τα αποτελέσματα της εργασίας ενηλικιωμένα υπόλοιπα προμηθευτών εμφανίζονταν από το μέλλον προς το παρελθόν, ενώ ο σχεδιασμός της ζώνης ενηλικίωσης ήταν από το παρελθόν προς το μέλλον.

20160315-1155-1-924
Συναλλαγματικές διαφορές Βάσει αποτίμησης
Κατά τον υπολογισμό συναλλαγματικών διαφορών προμηθευτών βάσει αποτίμησης βάσει νομίσματος προμηθευτή εμφανιζόταν στα αποτελέσματα σφάλμα "Module LINSUPDOC : Invalid value for field 'SOCURRENCY'.

20160315-1155-1-931
Γέφυρες λογιστικής
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την επιλογή του link γέφυρας λογιστικής σε τύπο παραστατικού πώλησης.