Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.517.11024. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.517.11024. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11024

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131105-1155-2-3944
Αναζήτηση σε πλέγμα
Κατά την αναζήτηση σε πλέγμα(grid) στο νέο interface, παραμένει διαθέσιμη η αναζήτηση.

20140917-1155-2-3435
Ανέξοφλητα παρ/κα σε νόμισμα εταιρείας
Προστέθηκε στην εκτύπωση ''Ανεξόφλητα παραστατικά'' (συναλλασσόμενων) το flag ''Αποτύπωση στο νόμισμα της εταιρείας''. Με την επιλογή αυτή, εμφανίζονται τα παραστατικά στο τοπικό νόμισμα. (Θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος ο πίνακας ισοτιμιών)

20170519-1155-2-2239
Προβολή ιστορικό πωλήσεων
Προστέθηκε στο ιστορικό αγορών / πωλήσεων των ειδών, ο κωδικός συναλλασσόμενου.

20170707-1155-7-3153
Παραστατικά Παγίων - Έργα
Το έργο έρχεται πλέον ώς στήλη στις γραμμές των παραστατικά παγίων.

20170801-1155-2-3492
Προσθήκη φίλτου σε Ισοζύγια συναλλασσομένων
Προστέθηκε φίλτρο "Μόνο συναλλασσόμενοι με προοδευτικό υπόλοιπο" στα Ισοζύγια συναλλασσόμενων.

20171024-1155-7-4583
Error 3 σε Έκδοση Ζ (Algobox)
Βελτιώθηκε ο τρόπος επικοινωνίας του Soft1 με δικτυακούς φορολογικούς μηχανισμούς.

20171025-1155-7-4603
39B - FIFO Αντιστοίχιση
Όταν γίνονται FiFO αντιστοιχίσεις και έχουν δημιουργηθεί εγγραφές για τον 39Β, εμφανίζονται πλέον τα άρθρα που έχουν αντιστοιχιστεί.

20171030-1155-2-4687
Φορολογικός elcom te flexy
Πιστοποιήθηκε ως φορολογικός εκτυπωτής η ταμειακή elcom te flexy

20171115-1155-7-4954
Τρόπος πληρωμής σε Παραστατικά Λιανικής
Στα παραστατικά Λιανικής διαγράφονται πλέον οι γραμμές εξόφλησης αν γίνει αλλαγή στον Τρόπο Πληρωμής.

20171123-1155-7-5085
Οικονομικά στοιχεία προσώπων
Προστέθηκαν δικαιώματα στα οικονομικά στοιχεία προσώπων.

20171129-1155-2-5187
Μεταφορά πεδίων από συνάντηση σε φάκελο υπηρεσιών
Στη συνάντηση (soactions) υπάρχει πλέον δυνατότητα συμπλήρωσης και μεταφοράς στον φάκελο εκτός της υπηρεσίας και ποσότητας των πεδίων τιμή και τύπος χρέωσης. Στην περίπτωση δε που υπάρχουν πολλές συναντήσεις που αφορούν σε ένα φάκελο κάθε μεταφορά σε φάκελο να ενημερώνει ξεχωριστή γραμμή υπηρεσιών.

20171208-1155-1-5388
Ενημέρωση φυσικής απογραφής
Η κατανομή σε αναλώσεις γίνεται πλέον για το διάστημα περιόδων που δίνεται στο διάλογο της εργασίας.

20171212-1155-2-5422
Συγχρονισμός ειδών μεταξύ εταιριών
Προστέθηκε η παράμετρος "Τιμές σε Μεταβολή" στις γενικές παραμέτρους αποθήκης, στην καρτέλα "Εταιρείες και Συγχρονισμοί". Με την παράμετρο αυτή δεν μεταφέρονται οι τιμές χονδρικής & λιανικής (κύριες & εναλλακτικές), κατά τη μεταβολή είδους, στις εταιρίες που συγχρονίζονται.

20171222-1156-7-176
Γέφυρες Παγίων
Στους resolvers παραστατικών παγίων, προστέθηκε ο λογαριασμός λογιστικής του συναλλασσόμενου.

20180103-1155-7-38
Στοιχειά πελάτη σε λιανική
Στην οθόνη Λιανικής πώλησης, στη καρτέλα ''Λοιπά στοιχεία'', ενημερώνονται πλέον τα στοιχεία του πελάτη (Διεύθυνση, Περιοχή, Πόλη, ΤΚ)

20180108-1155-2-165
Κατάσταση προσωπικού Ε4 - XML
Αλλάχθηκαν οι προδιαγραφές στην δημιουργία του αρχείου ΥΕΚΑ E4 XML.
1. Τα υπάρχοντα φίλτρα ομαδοποιήθηκαν υπό τον τίτλο [Επιλογή εργαζομένων]
2. Το φίλτρο [Περιοχή απασχόλησης] έγινε multi select
3. Οι τιμές του string list στο φίλτρο [Είδος κατάστασης] έγιναν [Ε4 - Αρχικός], [Ε4 - Συμπληρωματικός ωραρίου], [Ε4 - Τροποποιητικός αποδοχών]
4. Σε περίπτωση που η επιλογή στο φίλτρο [Είδος κατάστασης] είναι [Ε4 - Συμπληρωματικός ωραρίου], τότε εμφανίζονται 3 επιπλέον πεδία ερωτήσεων και τα οποία ομαδοποιηθούν υπό τον τίτλο [Στοιχεία τροποποίησης]
a. Σε περιοχή απασχόλησης (Single select, ίδιος editor)
b. Με ωράριο εργασίας (Single select, ίδιος editor)
c. Παρατηρήσεις
5. Αν κάποια από τα 3 στοιχεία τροποποίησης συμπληρωθεί, τότε το xml δημιουργείται με τις τιμές αυτές των στοιχείων τροποποίησης. Αν κάποιο από τα 3 στοιχεία τροποποίησης δεν είναι συμπληρωμένο, τότε το xml δημιουργείται με τις τιμές [Περιοχή απασχόλησης], [Ωραρίου] και [Παρατηρήσεις] όπως γίνεται σήμερα.


20180117-1155-2-321
Σχετικά έγγραφα στα soactions
Προστέθηκαν τα σχετικά έγγραφα στις κλήσεις, στα tasks και στις συναντήσεις.

20180117-1155-2-338
Επεξεργασία και παρτίδες
Μεταφέρονται οι παρτίδες στις γραμμές του παραστατικού που προκύπτει από επεξεργασία, όταν στον τύπο του τελικού παραστατικού έχει δηλωθεί ανάλωση "Από χρήστη".

20180123-1155-2-459
Πώληση σε αγορά με κωδικό εργοστασίου
Προστέθηκε ο κωδικός εργοστασίου ''code2'' στις γραμμές του διαλόγου μεταφοράς παραστατικού πώλησης σε αγορά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170323-1155-1-1294
Δικαιώματα Batch Job
Κατά την απόδοση δικαιωμάτων σε εργασία τύπου ''batch job'' εφαρμόζονταν τα ίδια δικαιώματα σε όλες τις εργασίες ίδιου τύπου.

20170726-1155-1-3411
X.FIELDCOLOR
Στο νέο interface, κατά την αλλαγή χρώματος σε πεδίο, (μέσω σχεδιασμού προβολής), άλλαζε και το χρώμα των γραμμάτων.

20171214-1155-1-5487
Αναζήτηση
Διορθώθηκε η αναζήτηση στις γραμμές παραστατικών με ενδιάμεσο * στην περιγραφή

20180103-1155-7-64
Μετασχηματσμός
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών συμπληρωνόταν στο πεδίο ''Αιτιολογία 2'' ο κωδικός του αρχικού παραστατικού

20180104-1155-7-90
Τοπικά πεδία
Σε κάποιες περιπτώσεις, γίνονταν λανθασμένοι υπολογισμοί με τοπικά πεδία.

20180116-1155-7-311
Αναζήτηση φακέλου
Στην εργασία ''μεταφορά σε φάκελο'', των σχετικών εργασιών κλήσεων, γίνεται πλέον αναζήτηση με το προκαθορισμένο ευρετήριο  των φακέλων.

20180119-1155-1-378
Μετονομασία εργασίας μενού
Διορθώθηκε η μετονομασία εργασίας menu στο νέο interface.

20180119-1155-1-379
Drag and Drop
Καλύπτεται πλέον το drag and drop εργασιών, στο Classic menu.

20180122-1155-1-419
Αντικατάσταση αναλούμενων
Σε group set με προτεινόμενη ποσότητα και αυτόματη αντικατάσταση Set, εμφανιζόταν λάθος η ποσότητα κατά την επιλογή του set στις γραμμές παραστατικού.

20180122-1155-7-415
Στοιχεία Εταιρείας σε εκτύπωση
Προστέθηκε στο νέο UI, hyperlink, για την τροποποίηση των στοιχείων εταιρείας, στις γενικές ρυθμίσεις, σε ευρετήρια και εκτυπώσεις.

20180123-1155-1-485
Μέθοδος FOCUSFIELD
Διορθώθηκε η λειτουργία της συνάρτησης FOCUSFIELD στο νέο interface.

20180125-1155-1-540
Αρχείο κοινωνικών ασφαλίσεων (Υ.Κ.Α.)
Κατά την δημιουργία του αρχείου (Υ.Κ.Α.) όταν υπήρχε δεύτερη περίοδος (PAYPRD) για τον ίδιο ημερολογιακό μήνα, τότε στο αρχείο δεν εμφανίζονταν οι εγγραφές και των δύο περιόδων

20180125-1155-1-560
Πεδίο στην Λογ. Κατηγορία είδους (ITEMGL.CRDCARDMODE)
Εμφανίζεται πλέον σε όλες τις εγκαταστάσεις το πεδίο ''Ειδική Διαχείριση'' στη λογιστική κατηγορία είδους, όταν έχουν δηλωθεί Ελληνικές προδιαγραφές.

20180125-1155-7-546
Καρτέλα πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα στις καρτέλες συναλλασσόμενων, σε περιπτώσεις που η επωνυμία είχε μέγεθος μεγαλύτερο από 64 χαρακτήρες