Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11224

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190401-1155-2-1021
Ελάχιστο όριο ασφαλείας
Στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'', προστέθηκε παράμετρος για το πλήθος των μηνών, που αφορά το όριο ασφαλείας, όταν γίνεται υπολογισμός βάσει πωλήσεων.

20190606-1155-2-1745
Συγκριτική εικόνα πωλήσεων \ Κωδικός εργοστασίου
Ο Κωδ.Εργοστασίου (CODE2) του είδους προστέθηκε στα πρόσθετα πεδία στα dashboards "Εικόνα χρήσης" και "Συγκριτική εικόνα" σε πωλήσεις κι αγορές.

20190612-1155-2-1813
Αύξηση μεγέθους πεδίου "Αποδέκτης" στα alerts
Στον σχεδιασμό των EDA-ALERT, το πεδίο "Αποδέκτης" έχει πλέον όριο τους 100 χαρακτήρες από 70 που ήταν παλαιότερα.

20190619-1155-2-1883
Αντικατάσταση Απόδειξης
Προστέθηκε το button ''Αντικατάστασης Απόδειξης'' στην προβολή των πρατηρίων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181008-1155-7-5635
Έργα - Διάγραμμα Gantt
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την προσθήκη Διάρκειας (ΑΩ) σε διάγραμμα Gantt έργων.

20190423-1155-3-1322
Γέφυρες σε cloud / ομάδες εταιρειών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις Azure, ύστερα από δημιουργία νέας γέφυρας σύνδεσης με λογιστικές ενότητες.

20190502-1155-1-1376
Επιλογή περιόδου μισθοδοσίας
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιριών, έχοντας κάνει Login σε μη κύρια εταιρία, η εργασία Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων της μισθοδοσίας δεν ολοκληρωνόταν.

20190503-1155-1-1384
Αρχείο ΤΕΑΥΕΤ
Στην πρώτη γραμμή του αρχείου ΤΕΑΥΕΤ εμφανίζεται πλέον η συμβολοσειρά "<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>".

20190503-1155-1-1398
Παραγγελίες ελλείψεων με χαρακτηριστικά
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από το κύκλωμα των αγορών, στην καρτέλα ''Είδη προς παραγγελία'', δεν γινόταν ανάλυση των ποσοτήτων, σε περίπτωση παρακολούθησης ειδών με ένα χαρακτηριστικό.

20190530-1155-1-1640
Εναλλαγή εταιρείας
Σε χρήστη που είχαν οριστεί δικαιώματα εισόδου σε συγκεκριμένες εταιρείες και υποκαταστήματα, σε κάποιες περιπτώσεις κατά την εναλλαγή εταιρείας δεν εμφανιζόταν η λίστα με τα υποκαταστήματα.

20190603-1155-1-1679
Απαιτήσεις αναλώσεων ανά παραγόμενο
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις αναλώσεων ανά παραγόμενο'' δεν ενημερωνόταν η στήλη Υπόλοιπο της α ύλης.

20190604-1155-1-1693
Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Στην εκτύπωση ''Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου'' δεν εμφανίζονταν όλα τα στοιχεία των παραγόμενων.

20190605-1155-1-1726
Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλου πλήθους παραγόμενων ειδών στο ''Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου''.

20190619-1155-1-1895
Υπολογισμός συναλλαγματικών διαφορών
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, σε εταιρεία που δεν είναι κύρια, δεν μπορούσε να γίνει επιλογή προμηθευτή στην διαδικασία υπολογισμού συναλλαγματικών διαφορών βάσει αντιστοιχίσεων. Αντίστοιχα διορθώθηκε και στις εργασίες "Ακύρωση συναλλαγματικών διαφορών πελατών" και "Αντιλογισμός συναλλαγματικών διαφορών αποτίμησης πελατών".

20190620-1155-1-1918
Ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών εξωτερικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη καταχώρηση παραστατικού ειδικών συναλλαγών χρηματικών λογαριασμών, όπου ο χρηματικός λογαριασμός είχε χώρα εξωτερικού.

20190627-1155-1-2013
Αριθμός και Σειρά απόδειξης
Τα πεδία ''αριθμός απόδειξης'' & ''σειρά απόδειξης'' αφαιρέθηκαν από τα διαθέσιμα προς επιλογή. Προτείνεται η χρήση του πεδίου "Στοιχεία σήμανσης πρατηρίων" (MTRDOC.RECEIPTCARD) όπου ο αρ. απόδειξης είναι μετά το 3ο # και η σειρά (αν υπάρχει) μετά το 4ο #.

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11223

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190104-1155-1-26
Εκτύπωση ελεύθερης εκτύπωσης advanced
Κατά την εκτύπωση Ελεύθερης εκτύπωσης ''Εσωτερική advanced'' σε εκτυπωτή, εκτυπωνόταν στον default των windows.

20190508-1155-1-1436
Φάκελοι Υπηρεσιών
Στο Series 5 UI, σε φακέλους υπηρεσιών, στη καρτέλα Ενεργειών, δεν άνοιγε ο σωστός selector στο ''Θέμα''.

20190509-1155-3-1447
Αυτόματη ανάλυση γραμμών
Έχοντας επιλεγμένη τη παράμετρο αποθήκης ''Αυτόματη ανάλυση γραμμών'', δεν ενημερωνόταν ο πίνακας ''cdimmtrln''.

20190513-1155-1-1459
Δεκαδικά αξιών σε άρθρα λογιστικής
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την εξαγωγή γραμμών άρθρων λογιστικής σε excel, οι αξίες εμφανίζονταν με περισσότερα δεκαδικά.

20190531-1155-1-1656
Νόμισμα σε προβολή κινήσεων προμηθευτή
Δεν εμφανιζόταν το νόμισμα συναλλαγής, σε custom προβολή κινήσεων συναλλασσόμενων.

20190531-1155-1-1660
Blob πεδίο με RunSql
Σε φόρμες πωλήσεων advanced δεν λειτουργούσαν σωστά τα τοπικά πεδία με την εντολή Runsql.

20190603-1155-1-1677
CreateSupport
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Azure εγκατάσταση, σε custom προβολή, με javascript, με χρήση της συνάρτησης CreateSupport.

20190604-1155-1-1687
Διπλό κλικ στην στατιστική αποθήκης
Στο Series 5 UI, δεν λειτουργούσε η ανακατεύθυνση (με διπλό κλικ) από τις γραμμές της στατιστικής αποθήκης.

20190606-1155-1-1729
Στοιχεία χρεοπιστώσεων ανά εταιρεία
Σε ομάδες εταιρειών, στην ενότητα των χρεοπιστώσεων, δεν αποθηκεύονταν τα στοιχεία ανά εταιρεία.

20190606-1155-1-1730
Φορολογική αναμόρφωση εσόδων εξόδων
Δεν υπολογιζόταν ορθά το εντύπου ''Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης'' στα έσοδα έξοδα, με επιλογή ετήσιου υπολογισμού.

20190606-1155-1-1744
Έλεγχος Υπολοίπου
Σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί ''Ερώτηση'' στη συμπεριφορά του ελέγχου αποθέματος, σε τύπο παραστατικού, κατά την καταχώρηση εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα και ακυρωνόταν η καταχώρηση.

20190611-1155-1-1792
Εκτύπωση ευρετηρίων σε excel σε Series5 UI
Κατά την εκτύπωση σε excel ενός ευρετηρίου με φιλτραρισμένες στήλες, εκτυπωνόταν λάθος η συνολική αξία.

20190614-1155-1-1847
Θέση Ράφι
Στην εκτύπωση ''Κατάσταση επιλογής ειδών'', προσθέτοντας σαν στήλη τη θέση αποθήκευσης, δεν εμφανίζονταν αποτελέσματα.

20190614-1155-1-1854
Αντικατάσταση απόδειξης σε πρατήρια
Το Button «Αντικατάσταση απόδειξης» που αφορά προβολές πρατηρίων, δεν εμφανιζόταν κατά το ''Save New Template''.

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11222

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171229-1155-7-5696
Συγχρονισμός τοπικής εγκατάστασης
Εφόσον είναι ενεργοποιημένες οι υπενθυμίσεις, εμφανίζεται σχετική υπενθύμιση στο χρήστη, κατά το συγχρονισμό της τοπικής εγκατάστασης για έλεγχο του log file.

20180810-1155-7-4867
Πεδίο τύπου date time σε φίλτρο ευρετηρίου
Έγινε προσθήκη στο πρόγραμμα, ώστε τα πεδία με editor $DT να δέχονται ως φίλτρα το χρόνο (ακριβώς δίπλα στην ημερομηνία με μορφή hh:nn) και να τον επιστρέφουν ως φίλτρο στο SQL που σχηματίζεται.

20190523-1155-1-1585
Ημέρες πληρωμής σε μετασχηματισμό
Οι ημέρες πληρωμής από τις γραμμές παραστατικού, μεταφέρονται πλέον στο νέο παραστατικό, κατά το μετασχηματισμό.

20190530-1155-2-1638
Υπολογισμός εντύπου Ε3
Ο κωδικός 423 του πίνακα Δ9 του εντύπου Ε3, αθροίζει πλέον τους κωδικούς 485 & 481.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190205-1155-1-383
Αντιγραφή παραστατικού σύνθεσης
Σε κάποιες περιπτώσεις κατά το copy from buffer παραστατικού σύνθεσης, δεν ενημερωνόταν ορθά ο αποθηκευτικός χώρος του παραστατικού στις κινήσεις του.

20190206-1155-1-397
Συναλλακτική κίνηση
Στη ''Συναλλακτική κίνηση'' συναλλασσόμενων, η scroll bar εμφανιζόταν στη μέση των εγγραφών, ύστερα από επιλογή ημερολογιακού διαστήματος.

20190207-1155-1-426
Ε4 - Συμπληρωματικός ωραρίου - Ωρες διαλείμματος
Στον υπολογισμού του Ε4 - Συμπληρωματικός ωραρίου συμπληρώνονταν στο xml οι ώρες διαλείμματος του ωραρίου εργασίας που έχει δηλωθεί στην καρτέλα του εργαζομένου και όχι του ωραρίου που είχε δηλωθεί στην εργασία. Επίσης συμπληρωνόταν και η περιγραφή του ωραρίου ενώ δεν θα έπρεπε εφόσον είχε ορισθεί ότι το ωράριο αποστέλλεται με pdf.
Επιπλέον: Έγιναν διορθώσεις για το πολυεταιρικό.
Διορθώθηκε ο υπολογισμός των αποδοχών στην περίπτωση ωρομισθίου που είναι υπάλληλος.
Η ημ/νία αναφοράς πλέον έχει σαν default τιμή την ημ/νία υπολογισμού της τρέχουσας περιόδου.

20190322-1155-1-923
Αντιγραφή Γραμμής grid - Series 5 UI
Στο Series 5 UI δεν λειτουργούσε η συντόμευση "Αντιγραφή γραμμής grid", μέσω των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.

20190410-1155-1-1166
Υπόλοιπο σε καρτέλες χαρακτηριστικών
Στην γενική εκτύπωση αποθήκης "Καρτέλες χαρακτηριστικών", στο υπόλοιπο και τα προοδευτικά εισαγωγών και εξαγωγών, δεν συμπεριλαμβανόταν τα από μεταφοράς υπόλοιπα.

20190417-1155-1-1261
Ε4, συμπληρωματικό ωραρίου
Στο Ε4, συμπληρωματικό ωραρίου, όταν στο ωράριο εργασίας υπήρχε συνημμένο pdf δεν κατέβαινε η περιγραφή του Διαλείμματος.

20190508-1155-1-1430
Αντιγραφή εργαζομένου
Διορθώθηκε σφάλμα που προέκυπτε κατά την καταχώριση νέας εγγραφής εργαζομένου από αντιγραφή άλλου εργαζόμενου.

20190520-1155-1-1534
Αρχείο ΑΚΑ ΕΔΟΕΑΠ
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο ο υπολογισμός του αρχείου ΕΔΟΕΑΠ (Α.Κ.Α.) μισθοδοσίας δεν ήταν σωστός σε περίπτωση εργαζομένου με μειωμένες ασφαλιστικές κρατήσεις.

20190520-1155-1-1537
Δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών
Έγινε βελτίωση της ταχύτητας εμφάνισης των δεδομένων τιμολογιακών πολιτικών, σε περιπτώσεις με μεγάλο πλήθος δεδομένων (άνω των 100000 γραμμών).

20190528-1155-1-1620
Λάθος αξίες σε φορολογικό εκτυπωτή SAMSUNG SAM4S
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε φορολογικό εκτυπωτής τύπου SAMSUNG SAM4S, εκτυπώνονταν λάθος αξίες.

20190528-1155-1-1623
Αλλαγή εκπτώσεων σε προσθήκη serial number στη γραμμή
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού με τιμολογιακή πολιτική και είδη με serial number, δεν μεταφερόταν η έκπτωση του αρχικού παραστατικού, αλλά της πολιτικής.

20190531-1155-1-1659
Μετασχηματισμός με τρόπο αποστολής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού, επιλέγοντας τρόπο αποστολής.

20190531-1155-1-1661
Υπολογισμός Ε3
Δεν εμφανιζόταν η οθόνη των υπολογισμών του εντύπου Ε3.

20190603-1155-1-1672
Υπολογισμός εξόδων Ε3
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον επιμερισμό δαπανών στο έντυπο Ε3.

20190604-1155-3-1704
Συνδεδεμένος φορολογικός εκτυπωτής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά την είσοδο στην εφαρμογή, με συνδεδεμένο φορολογικό εκτυπωτή.

20190605-1155-3-1707
Αρχείο αμοιβών / ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, ο selector στις γραμμές του αρχείου αμοιβών, δεν εμφάνιζε αποτελέσματα, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11221

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190412-1155-2-1207
Σύνολα αρχείου ΦΜΥ
Στην επεξεργασία αρχείου ΦΜΥ της μισθοδοσίας, προστέθηκαν σύνολα σε όλες τις στήλες.

20190521-1155-2-1542
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Στην εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'' παραστατικών συναλλασσόμενων, προστέθηκε φίλτρο ημερομηνιακού διαστήματος στα αντιστοιχισμένα παραστατικά, με προτεινόμενη τιμή το τρέχον έτος.

20190522-1155-2-1558
Πελάτης στην εντολή παραγωγής
Κατά τη δημιουργία εντολής παραγωγής, από παραγγελία, επιλέγοντας ''Παραστατικά ανά συναλλασσόμενο'', μεταφέρεται και ο πελάτης της παραγγελίας στην εντολή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181114-1155-1-6145
Ευρετήριο παραστατικών πωλήσεων σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο με διπλή ομαδοποίηση και τοπικά πεδία.

20190313-1155-1-807
Αντιστοίχιση στις ειδικές προμηθευτών
Δεν επιτρεπόταν η αντιστοίχιση, αν υπήρχε κλείδωμα ημερομηνιών στη γενική λογιστική.

20190411-1155-1-1186
Μικτά από καθαρά
Διορθώθηκε σφάλμα: δεν λειτουργούσε ο editor επιλογής μισθολογικών στοιχείων του πλέγματος, στην εργασία μισθοδοσίας Υπολογισμός μικτών απο καθαρά.

20190412-1155-1-1208
Πρόγραμμα εργασίας σε ομάδα εταιρειών
Υποστηρίζεται η λειτουργία της εκτύπωσης 'Πρόγραμμα εργασίας' σε πολυεταιρική εγκατάσταση.

20190503-1155-1-1385
Κλείσιμο ταμείου
Σε ορισμένες περιπτώσεις, με ορισμό ίδιου ταμείου σε πάνω από ένα υποκατάστημα, δεν γινόταν υπολογισμός στην εργασία "Κλείσιμο ταμείου" από τον χρήστη εγγραφής.

20190507-1155-1-1424
Αλλαγή πιστωτικής κάρτας σε παραστατικό λιανικής
Σε κάποιες περιπτώσεις στην ενότητα της λιανικής, δεν επιτρεπόταν η αλλαγή Πιστωτικής κάρτας μετά την αρχική καταχώριση, όταν ο χρήστης ήταν διαφορετικός από αυτόν της αρχικής εισαγωγής.

20190515-1155-1-1492
Φόρμες Εκτύπωσης
Δεν εμφανιζόταν η καρτέλα ''Παράμετροι'' στις φόρμες εκτύπωσης ''Πελατών'', ''Προμηθευτών'' & ''Αποθήκης''.

20190516-1155-1-1506
SEPA file σε ομάδα εταιρειών
Δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία παραγωγής αρχείου SEPA απο το κύκλωμα της μισθοδοσίας σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών.

20190517-1155-1-1518
Οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας
Στην προβολή εργαζομένων "οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας" προστέθηκαν σύνολα στις τιμές του tab "στοιχεία περιόδων".

20190523-1155-1-1584
Αυτόματο login στην υποβολή taxis στο Ε3
Δεν γινόταν ''Ενημέρωση σελίδας taxis'' από το έντυπο ''Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα''.

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

Έκδοση 5.00.519.11220

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180314-1155-1-1716
Πρότυπα δεδομένα για πωλήσεις σε αγορές
Δόθηκε δυνατότητα αποθήκευσης πρότυπων δεδομένων, κατά τη μεταφορά παραστατικών πώλησης σε αγορά και το αντίστροφο.

20190508-1155-2-1435
Εκπρόσωποι εταιρείας
Προστέθηκε δυνατότητα καταχώρησης δεύτερου προσώπου ως Εκπρόσωπος εταιρίας με διαφορετικό ΑΦΜ και ιδιότητα.

20190514-1155-2-1479
Προσθήκη πεδίων σε διάλογο μετασχηματισμού
Στο διάλογο μετασχηματισμού παραστατικών προτείνονται πλέον και τα πεδία:
1.Δρομολόγιο
2.Ημ/νία παράδοσης
3.Τρόπος Αποστολής
4.Μεταφορικό μέσο
Οι τιμές των πεδίων συμπληρώνονται στα νέα παραστατικά που προκύπτουν από το μετασχηματισμό.


20190515-1155-2-1481
Καρτέλα SN
Στη ''καρτέλα serial numbers'' πραγματοποιείται πλέον ταξινόμηση στις κινήσεις ανά ημερομηνία - findoc - είδος. Εμφανίζονται διαφορετικές γραμμές όταν το ίδιο SN έχει χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά είδη (περιπτώσεις ανάλωσης-παραγωγής).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190122-1155-1-186
Εκτύπωση φόρμας excel με PRINTFORM
Διορθώθηκε η λειτουργία της υπορουτίνας Printform. Σημειώνεται ότι στις παραμέτρους της πρέπει να δηλωθεί αρχείο με κατάληξη .xls. Επίσης, η PRINTFORM μπορεί να κληθεί με παράμετρο "XLSX" αντί για "Excel" παράγοντας και πάλι αρχείο με κατάληξη .xls.
Στην τελευταία περίπτωση, αν στις παραμέτρους του χρήστη ορίσουμε "Χρήση εσωτερικού υπολ. φύλλου" τότε δεν απαιτείται η χρήση του MS Excel για την παραγωγή του αρχείου.


20190409-1155-1-1159
Εκτυπώσεις Intrastat
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις client / server, στις εκτυπώσεις intrastat αφίξεων & αποστολών.

20190418-1155-1-1281
Συνάρτηση GETHTML
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε javascript προβολής χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση GETHTML.

20190419-1155-1-1295
Φόρμες εκτύπωσης
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δεν εμφανιζόταν το tab Παράμετροι στον σχεδιασμό φορμών εκτύπωσης μισθοδοσίας.

20190424-1155-1-1339
Φόρος αποζημίωσης απόλυσης
Σε περίπτωση αποζημίωσης απόλυσης, για την οποία προκύπτει φόρος, δημιουργείται εγγραφή με τύπο αποδοχών 37 στο μηνιαίο αρχείο JL10 η οποία συμπεριλαμβάνει επιπλέον το ποσό του φόρου στην αντίστοιχη στήλη.

20190507-1155-1-1416
Φάκελος Υπηρεσιών
Κατά τη δημιουργία παραστατικού ανταλλακτικών ή υπηρεσιών από φάκελο υπηρεσιών, δεν μεταφέρονταν οι γραμμές του φακέλου.

20190509-1155-1-1439
Σενάρια μεταφοράς
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''Εξαγωγή δεδομένων μεταφοράς'' με βάση κάποιο σενάριο.

20190509-1155-1-1448
Φίλτρα σε εκτύπωση στατιστικής σε ομάδες εταιρειών
Σε εταιρείες ομάδας εταιρειών δεν λειτουργούσε σωστά στις στατιστικές αποθήκης, υπηρεσιών, χρεοπιστώσεων, η χρήση φίλτρου πελάτη ή είδους.

20190520-1155-1-1531
VIES και ειδικές συναλλαγές πιστωτών
Στις εκτυπώσεις Vies, δεν συμπεριλαμβάνονταν εγγραφές ειδικών συναλλαγών πιστωτών & χρεωστών.

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Έκδοση 5.00.519.11219

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190306-1155-2-750
Πολλαπλή εκχώρηση τιμολογίων
Προστέθηκε το πεδίο "Εκχώρηση" στο grid της εργασίας ''Εκχώρηση ενεχυρίασης''.

20190502-1155-2-1369
Πολλαπλή επιλογή Α.Χ στο μηδενισμό φυσικής απογραφής
Δόθηκε δυνατότητα στην εργασία ''Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής'' η επιλογή πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων, ώστε να δημιουργούνται τα ανάλογα παραστατικά ανά χώρο.

20190502-1155-7-1370
Τρέχοντα υπόλοιπα παρτίδων με κάθετη παράθεση των Α.Χ
Δημιουργήθηκε νέα εκτύπωση "Υπόλοιπα παρτίδων ανά Α.Χ. (κάθετα)" η οποία εμφανίζει τα υπόλοιπα σε κάθετη διάταξη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190205-1155-1-375
Excel Import -ORACLE
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εισαγωγή από excel σε ORACLE (Browse Excel Import) όταν υπήρχε στήλη με ημερομηνία.

20190218-1155-1-532
Σενάριο κλεισίματος Α.Λ.
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος'' με σενάριο Αναλυτικής λογιστικής, δεν δημιουργούνταν τα αντίστοιχα άρθρα.

20190313-1155-1-818
Excel import abstract error
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' import script.

20190416-1155-1-1237
Συγχρονισμός με Office 365
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε αυτόματες καταχωρήσεις εγγραφών στα office 365. Θα πρέπει οι σειρές των ημερολογίων, να είναι διαφορετικές από τις σειρές των εργασιών.

20190418-1155-1-1273
login σε outprocess διαδικασία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την είσοδο με outprocess διαδικασία.

20190418-1155-1-1282
Περιγραφή 2 στις στήλες γραμμών
Η ''περιγραφή 2'' του είδους σε στήλες γραμμών, λειτουργεί πλέον ως selector.

20190424-1155-1-1326
Εκτύπωση εντύπου Ε3
Το έντυπο Ε3 της Γενικής λογιστικής δεν εκτυπωνόταν σωστά σε φυσικό εκτυπωτή.

20190424-1155-1-1329
Ημερομηνίες μεταβολής χρήστη
Στις κεντρικές λειτουργίες των χρηστών, δεν εμφανίζονταν τα στοιχεία πρώτης καταχώρησης και τελευταίας μεταβολής.

20190502-1155-1-1374
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων-Payroll
Στην εργασία Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων αυξήθηκε το μήκος στα πεδία ημερομηνιών αποχώρησης.

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

Έκδοση 5.00.519.11218

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180927-1155-2-5421
Δυνατότητα ορισμού της αξίας (στήλη PRDVAL)
Δυνατότητα ορισμού της αξίας (στήλη PRDVAL) που θα αποθηκευτεί το αποτέλεσμα της φόρμουλας των υπολογισμών μισθοδοσίας.

20190228-1155-2-675
Ανεξόφλητα παραστατικά
Βελτιώθηκε ο χρόνος ''εκτέλεσης'' της εργασίας ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'' συναλλασσόμενων. Προτείνεται η χρήση ODBC driver στο xco.

20190404-1155-2-1083
Συμβάσεις - Συμφωνητικά
1. Κατά τη μεταφορά παραστατικού σε σύμβαση, το πεδίο έναρξη των γραμμών, ενημερώνεται με την ημερομηνία του αρχικού παραστατικού. 2. Κατά τη δημιουργία του xml αρχείου, μετατρέπονται οι ειδικοί χαρακτήρες, ώστε να είναι valid το αρχείο. 3. Κατά τη δημιουργία του xml, περιορίζονται οι χαρακτήρες της περιγραφής συναλλασσόμενου και διεύθυνσης, βάσει γραμμογράφησης.

20190508-1155-2-1434
GetPrsnsWork
Προσθήκη φίλτρου PRSN στην κλήση GetPrsnsWork (Advance JavaScript).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190211-1155-1-443
Διαγραφή εταιρείας
Τροποποιήθηκαν οι εργασίες αντιγραφής / διαγραφής εταιρείας, ώστε να μην εμφανίζεται το query timeout.

20190315-1155-1-834
Φάκελος υπηρεσιών
Κατά τη δημιουργία παραστατικού ανταλλακτικών (από φάκελο υπηρεσιών), το πεδίο ''Χειρόγραφο'' στα στοιχεία ΜΥΦ, είχε τιμή ''ΝΑΙ''.

20190404-1155-1-1101
Αρχείο πληρωμών SEPA (ALPHA BANK)
Στο αρχείο τράπεζας ALPHA (BANKPAYFILE=2) εμφανίζεται ,ενώ δε θα έπρεπε, στο tag η εγγραφή false .

20190412-1155-1-1203
Υποχρεωτικό πεδίο σε μετασχηματισμό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Series 5 UI, αν είχε δηλωθεί υποχρεωτικό πεδίο στις στήλες γραμμών παραστατικού που προκύπτει από μετασχηματισμό.

20190415-1155-1-1220
Μηνιαίο αρχείο ΦΜΥ (πολυεταιρικό)
Σε πολυεταιρική εγκατάσταση η ενημέρωση αρχείου ΦΜΥ (CrtJL10Prsn) εμφάνιζε λάθος αποτελέσματα εφόσον ο εργαζόμενος ανήκε σε πάνω από μία εταιρεία του πολυεταιρκού.

20190417-1155-1-1258
Access Violation στους πελάτες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εναλλαγή προβολών, μέσω των σχετικών εργασιών, στην ενότητα των πελατών.

20190418-1155-1-1275
Παραστατικά Παραγωγής
Σε παραστατικά παραγωγής που έχουν ανάλωση βάσει προδιαγραφής 'Ναι(Αυτόματα)', δεν ενημερώνονταν σωστά οι γραμμές του παραστατικού με βάση την ποσότητα 1 του παραγόμενου.

20190422-1155-1-1303
Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα ''Στοιχεία αποστολής'' ΜΥΦ, ενώ είχε συμπληρωθεί στα φίλτρα το ΑΦΜ.

20190424-1155-1-1336
Πράξεις με παρενθέσεις (Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, δεν ήταν δυνατή η πληκτρολόγηση παρένθεσης, σε αριθμητικό πεδίο για ανάλογη πράξη

20190425-1155-1-1351
Αύξηση αξίας Παγίου ΕΛΠ-ΔΛΠ
Η εργασία ''Υπολογισμός Αποσβέσεων Ε.Λ.Π - Δ.Λ.Π'' δεν συμπεριλάμβανε παραστατικά με φύση κίνησης παγίου ''Αύξηση αξίας (Φορολογικής & ΕΛΠ-ΔΛΠ)''.

20190503-1155-1-1399
Μήνυμα κατά την ακύρωση FIFO αντιστοίχισης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Ακύρωση Fifo αντιστοίχισης''.

20190506-1155-1-1401
Set με περιγραφή μεγαλύτερη από 64 χαρακτήρες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε καταχώρηση set όπου η περιγραφή ήταν μεγαλύτερη από 64 χαρακτήρες.

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11217

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181217-1155-2-6499
Φυσική απογραφή για ελλείμματα και πλεονάσματα
Προστέθηκε παράμετρος στην αποθήκη <<Ενημέρωση φυσικής απογραφής>> που επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών σειρών (πλεονασμάτων και ελλειμμάτων) στην ομώνυμη εργασία.

20181217-1155-7-6501
Δημιουργία άρθρου από πολλαπλή επιλογή εγγραφών browser
Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας άρθρων γενικής λογιστικής από γέφυρα τύπου batch (με δεξί κλικ στο ευρετήριο, 'Ενημέρωση λογιστικής') με πολλαπλή επιλογή εγγραφών της εμπορικής διαχείρισης από browser.

20190125-1155-2-243
Live update πολυγλωσσικών εκδόσεων
Έγινε αλλαγή στην διαδικασία live update ώστε να υποστηριχθούν και οι διαδικασίες live update των ξένων εκδόσεων.

20190226-1155-2-636
Εκκίνηση BAM μέσω web call
Δόθηκε δυνατότητα εκκίνησης διαδικασίας ΒΑΜ μέσω web call.

20190226-1155-2-637
BAM μετά από Batch εργασία
Δόθηκε η δυνατότητα εκτέλεσης διαδικασίας από το BAM μετά από την εκτέλεση Batch εργασίας του Soft1.

20190226-1155-2-641
BAM - web κλήση (Web hook) σε βήματα αναμονής
Δόθηκε δυνατότητα στα βήματα αναμονής να μπορούν να εκτελεστούν από web κλήση (Web hook).

20190327-1155-2-947
Αντιγραφή - διαγραφή εταιρείας
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση των εργασιών αντιγραφής και διαγραφής εταιρείας, ώστε να μπορούν να εκτελούνται σε βάσεις μεγάλου μεγέθους.

20190416-1155-2-1231
EDPS POS - Επιστροφή/refund χρημάτων
Στην default οθόνη της λιανικής προστέθηκε νέα επιλογή (button) με όνομα 'Επιστροφή με κάρτα'. Η επιλογή ενεργοποιείται σε τύπους συναλλαγών λιανικής με συμπεριφορά 181 - Πιστωτικό λιανικής. Μέσω της λειτουργίας 'Επιστροφή με κάρτα' δίδεται η δυνατότητα εκτέλεσης συναλλαγής επιστροφής (refund) χρημάτων μέσω πιστωτικής κάρτας.

20190416-1155-7-1229
EDPS POS - Κλείσιμο πακέτου
Στο 'Μενού εργαλείων'/Περιφερειακά & hardware προστέθηκε η εργασία 'Κλείσιμο πακέτου'. Η εργασία δίνει εντολή στο POS για το κλείσιμο πακέτου και ταυτόχρονα ενημερώνει συναλλαγές π,χ τύπου contactless, που ενδεχομένως δεν έχουν ενημερωθεί κατά τη στιγμή της συναλλαγής με τα στοιχεία κάρτας - τράπεζας. Η εργασία ενημερώνει τα στοιχεία των συναλλαγών των καρτών τόσο στο grid των καρτών των παραστατικών λιανικής όσο και στις γραμμές συναλλαγών καρτών των αντίστοιχων εισπρακτικών παραστατικών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190211-1155-1-441
Τιμολογιακή Δώρου
Προστέθηκε νέα παράμετρος στην Διατύπωση πολιτικών 'Φάση' με τιμές Υπολογισμός σε 1η φάση (default) και Υπολογισμός σε 2η φάση.

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11216

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190327-1155-2-950
Eνεργοποίηση webport
Από την έκδοση 500.519 και εφεξής δεν θα ενεργοποιείται αυτόματα το webport κατά την ενεργοποίηση του application server. Για να ενεργοποιηθεί θα πρέπει o application server να τρέχει με την παράμετρο /WEBPORT:XXXX (όπου ΧΧΧΧ το επιθυμητό PORT) εναλλακτικά στο params.cfg αρχείο στο folder των αρχείων του προγράμματος προστεθεί η εντολή WEBPORT:ΧΧΧΧ.

20161215-1155-7-4226
Τιμολογιακές πολιτικές για συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης τιμολογιακών πολιτικών σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της εταιρείας.
Προστέθηκε παράμετρος στα σενάρια εφαρμογής των τιμολογιακών πολιτικών (Αξίες σε νόμισμα συναλλαγής) με την οποία δίδεται η δυνατότητα εφόσον οι τιμολογιακές πολίτικες περιλαμβάνουν τη συνθήκη του νομίσματος παραστατικού οι αξίες να μην μετατρέπονται με βάση το νόμισμα της εταιρείας. Για την ορθή λειτουργία θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι όλες οι τιμολογιακές πολιτικές που αφορούν αξίες και τιμές περιλαμβάνουν συνθήκη νομίσματος. Επιπλέον θα πρέπει η παράμετρος Μεταβολή τιμής από ισοτιμία στις παραμέτρους των πωλήσεων και αγορών να έχει την τιμή 'Καμία'.


20150911-1155-2-2751
Επωνυμία συναλλασσόμενου σε google calendar
Τα ημερολόγια ''Από το Soft1 CRM προς το GMail & Office365'' ενημερώνονται πλέον με την περιγραφή του Συναλλασσόμενου και όχι με το id.

20170315-1155-2-1151
Αποτύπωση ανάλυσης ανά οντότητα στο συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων
Προστέθηκαν οι εκτυπώσεις "Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων","Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων (Ε.Λ.Π. - Δ.Λ.Π.)" και "Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων (Εναλλακτικών αποσβέσεων)".

20171027-1156-7-156
Τιμολογιακές Πολιτικές
Στις συνθήκες τιμολογιακών πολιτικών, προστέθηκαν οι τιμές '' Παραγγελία από'', ''Αποστολή σε'' και ''Τιμολογείται ο''.

20180123-1155-7-449
Ισοζύγιο Αθροιστών Πελατών
Στα ισοζύγια αθροιστών συναλλασσόμενων προστέθηκε η στήλη της απογραφής.

20180209-1155-7-977
Γέφυρες Εσόδων-Εξόδων
Προστέθηκαν οι resolvers των Εσόδων εξόδων, στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας.

20180411-1155-7-2244
Επαναυπολογισμός τιμών σε αλλαγή σειράς
Κατά την τιμολόγηση, σε περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί οι γραμμές του παραστατικού και γίνεται αλλαγή σειράς, εμφανίζεται μήνυμα ''Να γίνει υπολογισμός τιμών και εκπτώσεων για το παραστατικό;''.

20180419-1155-2-2414
Έλεγχος Μισθ. στοιχείων εργαζομένων
Προστέθηκε νέα στήλη στην καρτέλα μισθολογικά στοιχεία εργαζομένων στα φύλλα υπολογισμού.
Στα φύλλα υπολογισμού, στο tab Μισθολογικά στοιχεία εργαζομένων, δόθηκε η δυνατότητα ελέγχου της τιμής των Μισθολογικών στοιχείων, μέσω του πεδίου "Απόκρυψη".
Προστέθηκε το πεδίο "Απόκρυψη", στα Μισθολογικά στοιχεία εργαζομένων των φύλλων υπολογισμού, για τον έλεγχο της τιμής κατά την καταχώριση εργαζομένων.
Για τον έλεγχο τιμής των μισθολογικών στοιχείων των εργαζομένων, προστέθηκε το πεδίο "Απόκρυψη", στα φύλλα υπολογισμού, στο tab μισθολογικά στοιχεία εργαζομένων.


20180507-1155-7-2811
Επιλογή λογαριασμού στα εμβάσματα
Προστέθηκε στις γραμμές εμβασμάτων, στο πεδίο ''Λογαριασμός'' από τους Τραπεζικούς λογαριασμούς συναλλασσόμενου κι η τράπεζα, στον selector.

20180508-1155-2-2858
Προειδοποίηση (CUSTOMER.WARNING)
Το πεδίο ''Προειδοποίηση'' που υπάρχει στα στοιχεία των συναλλασσόμενων, προστέθηκε και στα υποκαταστήματα.

20180516-1155-2-3082
Τιμή Χονδρικής-Λιανικής σε εναλλακτικούς κωδικούς
Στους τύπους των παραστατικών πωλήσεων στο πεδίο ''Χρησιμοποιεί τιμή'', προστέθηκαν οι τιμές ''Χονδρική εναλλακτικού'' & ''Λιανική εναλλακτικού'' οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις τιμές Χονδρικής / Λιανικής Εναλλακτικών ειδών.

20180517-1155-7-3106
Συνολική ποσότητα (+/-)
Προστέθηκε στο σχεδιασμό ευρετηρίων παραστατικών αγορών / πωλήσεων, πράσινο πεδίο ''Συνολική ποσότητα (+/-)

20180523-1156-7-75
Πάγια - Πωλήσεις/Καταστροφές
Στον υπολογισμό αποσβέσεων παγίων, προστέθηκε η επιλογή ''Υπολογισμός μόνο πωληθέντων/καταστρεφέντων'' για τα πάγια που έχουν πωληθεί ή καταστραφεί, στην επιλεγμένη περίοδο.

20180523-1156-7-76
Πιστωτικά έκπτωσης Αγορών
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας πιστωτικών έκπτωσης αγορών και ειδικών συναλλαγών στις σχετικές εργασίες των Αποτελεσμάτων Πιστωτικών Έκπτωσης.

20180601-1156-7-87
Εγγυοδοσία στα Παραστατικά Αποθήκης
Δόθηκε δυνατότητα ανάλυσης ειδών εγγυοδοσίας, στα παραστατικά αποθήκης.

20180611-1155-2-3682
Ταμειακή ροή με φίλτρα συν/σομενων
Στη καρτέλα ''Χρηματοοικονομικά'' των συναλλασσόμενων, προστέθηκε το check box ''Εξαιρείται από ταμειακή ροή''.

20180622-1155-7-3991
Αξία (LLINEVAL) & Καθ. Αξία (LNETLINEVAL)
Είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία ''Αξία (LLINEVAL)'' & ''Καθ. Αξία (LNETLINEVAL)'' στις στήλες των παραστατικών αγορών.

20180622-1155-7-3995
Αύξουσα αρίθμηση για τα S1 Ευρετήρια
Προστέθηκε αύξουσα αρίθμηση στα S1 ευρετήρια.

20180626-1155-7-4046
Νέοι index
Προστέθηκαν οι index ''XI_FINDOC_CNTR=CNTR'' &
''XI_SOACTION_CNTR=CNTR'.'


20180702-1155-7-4178
Μεταφορά σε Εντολές-Παραστατικά Παραγωγής
Βελτιστοποιήθηκε η εκτέλεση εντολών στη βάση, στις εργασίες, "Μεταφορά σε Παραστατικά Παραγωγής" και "Μεταφορά σε Εντολές Παραγωγής".

20180730-1155-2-4734
Πελάτες σε αρχείο SEPA
Στη ''Δημιουργία αρχείου SEPA'' προστέθηκαν οι ενότητες των ''Εμβασμάτων πελατών'' & ''Εμβασμάτων χρεωστών''.

20180809-1155-2-4865
Ευρετήριο στελεχών
Στο ευρετήριο Στελεχών, προστέθηκε το πεδίο "Εικόνα".

20180822-1155-2-4909
Resolvers στα Έσοδα/Έξοδα για 39α
Προστέθηκαν στις γέφυρες των Εσόδων εξόδων, οι resolvers που αφορούν τη διαχείριση άρθρου 39α.

20180829-1155-7-4958
Διεύθυνση Υποκαταστήματος
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου ''Διεύθυνση (CUSBRANCH.ADDRESS)'' στα υποκαταστήματα συναλλασσόμενων σε 100 χαρακτήρες.

20180906-1155-2-5066
Σύντμηση στην επαγγελματική/εμπορική κατηγορία
Στα στοιχεία συναλλασσόμενων, εμφανίζεται πλέον και η σύντμηση στην επαγγελματική και εμπορική κατηγορία, κατά το άνοιγμα της λίστας.

20180920-1155-7-5286
Επάγγελμα (JOBTYPETRD)
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου ''Επάγγελμα (JOBTYPETRD)'' στα βασικά στοιχεία συναλλασσόμενων και στη Φορολογική ταυτότητα των Λογαριασμών λογιστικής, σε 128 χαρακτήρες.

20180920-1155-7-5292
Send Email in utf-8
Σε κάθε καινούργιο email που δημιουργείται από την εφαρμογή, η html σελίδα έχει charset το default του IE. Αν αυτό είναι το windows-1253 οι διεθνείς χαρακτήρες θα έρθουν ως '?'. Για να μπορούν να εισαχθούν οι χαρακτήρες αυτοί, θα έπρεπε το charset να είναι το utf-8. Προστέθηκε σχετική επιλογή στις παραμέτρους των χρηστών.

20180927-1155-2-5420
Έλεγχος συμπλήρωσης μισθολογικών στοιχείων
Νέα δυνατότητα παραμετρικού ελέγχου συμπλήρωσης μισθολογικών στοιχείων ανα φύλλο υπολογισμού μισθοδοσίας.

20181001-1155-7-5486
Στατιστική πωλήσεων
Στις πρόσθετες σχέσεις του πίνακα ''VSALSTAT'' προστέθηκε το κλειδί ''XT_FINDOC_SALDOC''

20181002-1155-2-5512
Ελεύθερο κείμενο απάντησης (HRCUSANSWER.CUSAMSWER)
Αλλαγή μεγέθους πεδίου <Απάντηση χρήστη> στην οθόνη απαντήσεων ερωτηματολογίων σε 512 χαρακτήρες.

20181002-1155-2-5515
Παρατηρήσεις στις Επιδόσεις ομάδας ερωτήσεων
Προστέθηκε πεδίο 'Παρατηρήσεις' στο κύκλωμα 'Αξιολογήσεις' του HR και συγκεκριμένα στην ανάλυση 'Επιδόσεις ομάδας ερωτήσεων'.

20181002-1155-2-5517
Μοντέλο αυτοαξιολόγησης
Προσθήκη μοντέλου αυτοαξιολόγησης στην εγγραφή θέσης εργασίας και στην εγγραφή κύκλου αξιολόγησης.

20181002-1155-2-5518
Ενότητα Αξιολογήσεις / Αναθεωρήσεις (Reviewer)
Προσθήκη νέας ενότητας Αξιολογήσεις / Αναθεωρήσεις (Reviewer) στο κύκλωμα HR αντίστοιχη με την ενότητα Αξιολογητές και σειράς προτεραιότητας η οποία θα χρησιμοποιείται στο workflow.

20181002-1155-2-5522
Σύντμηση μισθολογικής περιόδου
Αλλαγή πεδίου σύντμησης PAYPRD απο 6 χαρακτήρες σε 12.

20181004-1155-1-5560
Πεδίο σύντμησης σε αναζήτηση με οριζόμενο πίνακα
Στην αναζήτηση σε οριζόμενους πίνακες, εμφανίζεται πλέον και η σύντμηση.

20181005-1155-2-5592
Μεταφορά είδους σε συνάντηση με συμμετέχοντες
Κατά τη δημιουργία συνάντησης με συμμετέχοντα και είδος, δεν μεταφερόταν το είδος στη συνάντηση του συμμετέχοντα.

20181009-1155-7-5678
Έσοδα-έξοδα σε χρεοπιστώσεις ομάδας εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, προστέθηκαν στις χρεοπιστώσεις, στη καρτέλα ''Στοιχεία ανά εταιρεία'', οι λογαριασμοί εσόδων / εξόδων.

20181010-1155-2-5690
Ευρετήριο στελεχών - Φίλτρα προσόντων
Στο ευρετήριο στελεχών, δόθηκε η δυνατότητα να οριστούν ως φίλτρα περισσότερα του ενός προσόντων (Εκπαιδεύσεις - Ξένες γλώσσες - Δεξιότητες - Χαρακτηριστικά ) συνδυαστικά.

20181011-1155-7-5721
Προειδοποίηση ειδών
Προστέθηκε η παράμετρος ''Προειδοποίηση ειδών'' στις παραμέτρους αγορών & αποθήκης. Με την ενεργοποίηση, εμφανίζεται σχετικό pop up μήνυμα, κατά την επιλογή του είδους σε παραστατικά αγορών και αποθήκης.

20181105-1155-2-6003
Δημιουργία άρθρου λογιστικής
Κατά την καταχώριση του παρ/κού από την εμπορική διαχείριση, στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί online ενημέρωση στον Τύπο του παρ/κού, εάν από σχετικές εργασίες του παρ/κού επιλέξω Άρθρο, λαμβάνουμε ερώτηση 'Δεν υπάρχει άρθρο λογιστικής συνδεδεμένο με το παραστατικό. Θέλετε να δημιουργηθεί;'

20181105-1155-2-6007
Παρελκόμενα έξοδα υπηρεσιών
Στην ενότητα των υπηρεσιών, προστέθηκαν τα έξοδα.

20181105-1155-2-6019
Αύξηση μεγέθους του πεδίου mtracn.name
Η περιγραφή της λογιστικής κατηγορίας, αυξήθηκε σε 128 χαρακτήρες.

20181107-1155-2-6040
CRM - Πρόσβαση χρηστών
Στην ενότητα του CRM, δεν εμφανίζονται πλέον Χρήστες οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην εταιρεία, στον ''Εντολέα'' & στον ''Χειριστή''.

20181112-1155-2-6103
'Εργα σε εντολές παραγωγής
Προστέθηκαν τα Έργα στις γραμμές εντολών παραγωγής.

20181113-1155-2-6134
view VMTRSTAT
Στο view του ''VMTRSTAT'' ο πίνακας MTRDOC συνδέεται πλέον με LEFT OUTER JOIN.

20181119-1155-2-6203
Επιλογή Τραπεζικού Λογαριασμού εμβασμάτων
Προστέθηκε η Τράπεζα στον selector Τραπεζικού Λογαριασμού από τις γραμμές εμβάσματων.

20181120-1155-2-6211
Resolver κόστους παρ./ αγορ.πωληθέντων
Προστέθηκε ο resolver, [MTL1MAT17MACN9] - 'Κόστους πωληθέντων/Αναπροσαρμογών παγίων λογιστικής κατηγορίας'.

20181121-1155-2-6219
Εταιρεία σε χρεοπιστώσεις
Στις κινήσεις Χρεοπιστώσεων, μέσω των εργασιών, επιλέγοντας ''Ερωτήσεις''. προστέθηκε το φίλτρο της Εταιρείας.

20181121-1155-2-6222
Εντολές Παραγωγής
Κατά τη μεταφορά παραγγελίας σε εντολή παραγωγής, στο διάλογο της εργασίας προστέθηκε η επιλογή ''Παραστατικό ανά συναλλασσόμενο''.

20181122-1155-2-6242
Κινήσεις έργου σε ομάδες εταιριών
Προστέθηκε το φίλτρο της εταιρείας στις κινήσεις έργων, μέσω των εργασιών, επιλέγοντας τις ''Ερωτήσεις''.

20181123-1155-2-6250
Λογιστικές αποσβέσεις παγίων
Οι Λογιστικές αποσβέσεις των παγίων υπολογίζονται πλέον από την ημερομηνία κτήσης.

20181205-1155-2-6371
Προσθήκη [Έναρξη διαλείμματος] στο detail του ωραρίου εργασίας
Προσθήκη πεδίου [Έναρξη διαλείμματος] στο detail του ωραρίου εργασίας
Όταν το πεδίο είναι συμπληρωμένο τότε η διάρκεια του διαλείμματος(με βάση την τιμή του πεδίου ) δεν λαμβάνεται υπόψιν στην καταμέτρηση του χρόνου εργασίας.
Όταν το πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο ο υπολογισμός παραμένει ως έχει δηλαδή η διάρκεια αφαιρείται από την λήξη του ωραρίου.


20181211-1155-2-6430
Διαχείριση παρτίδων
Μέσω της εργασίας "Δημιουργία-Επιλογή παρτίδων" σε γραμμές παραστατικών Αγορών / Πωλήσεων, δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας των παρτίδων με την προσθήκη των πεδίων, που αφορούν σε Ποσότητα, Κωδικό και Ημ/νια Λήξης.

20181217-1155-3-6495
Κωδικός ΔΕΗ
Τα πεδία Κωδικός ΔΕΗ (MTRDOC.OLDEH) παραστατικών πωλήσεων & Κωδικός ΔΕΗ (CUSTOMER.OLDEH) πελατών, αυξήθηκαν σε 25 χαρακτήρες.

20190102-1155-2-3
Προειδοποίηση σε φάκελο υπηρεσιών
Σε φάκελο υπηρεσιών, εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα κατά την επιλογή είδους, εφόσον έχει δηλωθεί στο είδος (Εμφανίζεται εφόσον επιλεχθεί ως ανταλλακτικό).

20190107-1155-2-33
Mεταβολή σε άλλη χρήση παραστατικών παραγωγής
Στους τύπους των παραστατικών παραγωγής, προστέθηκε το Flag ''Μεταβολή σε άλλη χρήση''.

20190109-1155-2-58
Αλλαγή τιμών σε φίλτρα στο timeline
Στο σχεδιασμό Timeline συναλλασσόμενων, σε περίπτωση που είχε δοθεί διαφορετική τιμή στο πεδίο FROMDATE από την προτεινόμενη, δεν εμφανίζονταν τα αποτελέσματα.

20190125-1155-2-250
'Αντικαθίσταται από' σε αγορές και αποθήκη
Προστέθηκε η παράμετρος ''Αντικατάσταση ειδών'' στις παραμέτρους των Πωλήσεων, αγορών, αποθήκης & φακέλους υπηρεσιών, για χρήση του πεδίου ''Αντικαθίσταται από'' από την ενότητα των ειδών αποθήκης.

20190128-1155-2-268
Συγκεντρωτικό Ισοζύγιο Κινήσεων - πολλές χρήσεις
Δόθηκε δυνατότητα στο ''Συγκεντρωτικό ισοζύγιο κινήσεων'' αποθήκης, η εκτύπωση κινήσεων βάσει ημερολογιακού διαστήματος.

20190130-1155-2-314
Τεχνικός κωδικός
Στις στήλες γραμμών παραστατικών αποθήκης, είναι διαθέσιμος πλέον ο ''Τεχνικός κωδικός''.

20190204-1155-7-353
Resolver τύπου χρεοπίστωσης (Κανονική, Έξοδο)
Προστέθηκαν resolvers στον σχεδιασμό γέφυρας Γενικής λογιστικής, των ειδικών συναλλαγών, που αφορούν τον τύπο της χρεοπίστωσης (Κανονική, έξοδο, μόνο ΦΠΑ).

20190215-1155-2-523
Μεταφορά ημερομηνίας παράδοσης σε εντολή παραγωγής
Κατά τη διαδικασία μεταφοράς απο παραστατικό πώλησης, σε παραστατικό, εντολή ή δελτίο παραγωγής, με τη διατήρηση ημερομηνιών, μεταφέρεται και η ημερομηνία παράδοσης.

20190221-1155-2-585
Συμμετοχή στο κόστος υπολοίπου
Στις εκτυπώσεις ''Ισοζύγιο Αποθήκης'', ''Βιβλίο Απογραφών'' & ''Βιβλίο Απογραφών ανά ΑΧ'', προστέθηκε το φίλτρο ''Συμμετοχή στο κόστος υπολοίπου''.

20190314-1155-2-823
Μεταφορά πεδίων Συνάντησης σε Φάκελο
Προστέθηκε στο πεδίο ομαδοποίησης και η σύμβαση, οπότε πλέον οι συναντήσεις μπορούν να ομαδοποιούνται και βάσει σύμβασης και να μεταφέρεται αντίστοιχα και η σύμβαση στο φάκελο.
20190315-1155-2-836
Fifo αντιστοίχιση
Στην εργασία ''Fifo αντιστοίχιση'' παραστατικών, προστέθηκε φίλτρο με το Business unit του παραστατικού.

20190404-1155-2-1104
Ημερομηνία παράδοσης σε φάκελο υπηρεσιών
Η ημερομηνία παράδοσης φακέλων υπηρεσιών, που δημιουργούνται από δελτία ποσοτικής παραλαβής, ενημερώνεται πλέον από την ημερομηνία παράδοσης των γραμμών του δελτίου.

20190405-1155-2-1120
Αντιστοίχιση παραστατικών
Στην ''Αντιστοίχιση παραστατικών'', προστέθηκε φίλτρο ημερολογιακού διαστήματος.

20190405-1155-2-1124
Στήλες γραμμών στα παραστατικά παραγωγής
Στις στήλες γραμμών παραστατικών παραγωγής, είναι διαθέσιμα πλέον τα πεδία NUM01 - NUM04.

20190411-1155-2-1184
Φάκελος υπηρεσιών
Από δελτίο ποσοτικής παραλαβής δημιουργούμε αυτόματα φάκελο υπηρεσιών συμπληρώνοντας εγκατάσταση, την οποία φέρνει και στον φάκελο υπηρεσιών.

20190416-1155-7-1228
EDPS POS - Ακύρωση πληρωμής
Στην default οθόνη της λιανικής προστέθηκε νέα επιλογή (button) με όνομα 'Ακύρωση πληρωμής με κάρτα'. Μέσω της λειτουργία 'Ακύρωση πληρωμής με κάρτα' δίδεται η δυνατότητα ακύρωσης οποιασδήποτε γραμμής συναλλαγής καρτών από το grid των καρτών της απόδειξης λιανικής. Η ακύρωση της συναλλαγής επιτρέπεται πριν την καταχώρηση του παραστατικού λιανικής και διαγράφεται η συναλλαγής από το grid των καρτών του παραστατικού.
Επιπλέον η δυνατότητα δίδεται στα ακυρωτικά παραστατικά λιανικής με τη διαφορά ότι ακυρώνεται η συναλλαγή αλλά δεν διαγράφεται η συναλλαγής από το grid των καρτών.
Η δυνατότητα για την ακύρωση συναλλαγής καρτών είναι εφικτή πριν το κλείσιμο του πακέτου του POS.


20181204-1155-1-6361
Μήκος Πεδίου Name στον Πίνακα MTRLCMP
Το μήκος του πεδίου Name στον Πίνακα MTRLCMP αυξήθηκε σε 128 χαρακτήρες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180518-1155-1-3156
Εκτύπωση Excel από Στατιστική Αποθήκης
Κατά την εκτύπωση σε excel της Στατιστικής αποθήκης, έχοντας προσθέσει τη στήλη ''τύπος'', δεν εκτυπώνονταν όλοι οι τύποι των παραστατικών.

20180525-1155-1-3341
Ακύρωση σε custom object
Διορθώθηκε σφάλμα, που εμφανιζόταν σε custom object με header-detail κατά την ακύρωση της εγγραφής ενώ είχαν προστεθεί γραμμές.

20180606-1155-7-3583
Live update
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Portal της εφαρμογής, κατά το άνοιγμα του live update, σε περίπτωση που έμενε ανοιχτή η οθόνη, χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια.

20180704-1155-2-4256
Παραγγελίες ελλείψεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών, σε περίπτωση που υπήρχε είδος με χρώμα - μέγεθος, όπου η περιγραφή του ήταν μεγαλύτερη από 64 χαρακτήρες.

20180713-1155-1-4476
Παραγγελία λιανικής - Δημιουργία είσπραξης
Κατά την καταχώρηση παραστατικού λιανικής πώλησης γινόταν δημιουργία παραστατικού είσπραξης, χωρίς να έχει οριστεί τρόπος πληρωμής στις ''Σειρές ανά τρόπο πληρωμής''.

20180723-1155-1-4606
Γέφυρα Ακυρωτικού με Άρθρο 39α
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό, παραστατικού πώλησης άρθρου 39α, δεν μεταφερόταν σωστά ο ΦΠΑ προ άρθρου στις γραμμές.

20180821-1155-1-4898
Ημερ.τελ.μεταβολής
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών, έχοντας επιλέξει στο διάλογο τη ""Νέα κατάσταση'' στα παραστατικά προέλευσης, δεν ενημερωνόταν σωστά η Ημερομηνία τελευταίας μεταβολής του αρχικού παραστατικού.

20180907-1156-7-130
Πεδίο ISCANCEL σαν φίλτρο ευρετηρίου
Το πεδίο ''Ακυρωμένο, ISCANCEL'' στα παραστατικά, δέχεται πλέον τις τιμές ''Όχι, ΝΑΙ, Με αντιλογισμό''.

20180913-1155-1-5173
Πεδίο κωδικού προδιαγραφής σε παραστατικά παραγωγής
Στα παραστατικά παραγωγής δεν ήταν δυνατή η πληκτρολόγηση του κωδικού προδιαγραφής.

20181011-1155-7-5728
Εκτύπωση Λογαριασμών Εσόδων - Εξόδων σε excel
Κατά την εκτύπωση σε excel λογαριασμών εσόδων εξόδων με στήλη βιβλίου από ευρετήριο, δεν εκτυπώνονταν όλες οι στήλες.

20181012-1155-1-5758
Μοντέλα αξιολόγησης εργαζομένων
Στον πίνακα μοντέλων αξιολόγησης του HR προστέθηκε το πεδίο Κωδικός ως μοναδικό κλειδί.

20181106-1155-1-6036
Εκτέλεση ενεργειών
Στο Series 5 UI βελτιώθηκε ο χρόνος ''εκτέλεσης'' ενεργειών.

20181119-1155-1-6189
Σήμανση Εργασιών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά η σήμανση εργασιών.

20181119-1155-1-6200
Λεκτικά σε γραμμή εργασιών
Στο Series 5 UI, στις εργασίες των grid, δεν εμφανίζονταν σωστά τα λεκτικά.

20181120-1155-1-6215
Classic menu
Δεν εμφανιζόταν το classic menu του χρήστη.

20181121-1155-1-6228
Μετασχηματισμός σε λιανική
Κατά το μετασχηματισμό λιανικής πώλησης, εφόσον ο τρόπος πληρωμής ήταν με πιστωτική κάρτα, δεν ενημερωνόταν το grid των καρτών.

20181205-1155-1-6370
Εισαγωγή sn προς service - Πεδίο SN είδους
Κατά την καταχώριση παραστατικού ποσοτικής παραλαβής από πελάτη που στις γραμμές υπήρχε είδος με sn και στις στήλες το πεδίο SN είδους, δεν καταχωρούνταν η τιμή που δινόταν στο πεδίο SN είδους. Για να γίνεται αυτό πρέπει στις παραμέτρους του είδους στις Ιδιότητες στο tab "Serial Numbers, εγγυήσεις" το πεδίο SN να έχει την τιμή "Ναι (Υποχρεωτικά)", ή "Ναι (χωρίς έλεγχο)".

20181228-1155-3-6575
Ευρετήρια σε Oracle
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εναλλαγή ευρετηρίων.

20190104-1155-1-27
Εγγυοδοσία και χρήση barcode
Κατά την επιλογή είδους σε παραστατικό με χρήση barcode στον τύπο, ο κέρσορας ενημέρωνε την επόμενη γραμμή, αλλά το focus παρέμενε στη πρώτη.

20190116-1155-1-119
Προειδοποιητικά μηνύματα σε Import Script παραστατικών παραγωγής
Κατά την ''εκτέλεση'' import script με client import παραστατικών παραγωγής, εμφανίζονταν προειδοποιητικά μηνύματα ελέγχου αποθέματος.

20190116-1155-1-122
Ομάδα πελάτη σε εταιρεία ομίλου
Δεν εμφανιζόταν σωστά το πεδίο ''Ομάδα'' σε εταιρεία εκτός της κύριας, σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, έχοντας προσθέσει το πεδίο σε ευρετήριο.

20190118-1155-1-138
Αξίας Υπολοίπου Ξένου Νομίσματος
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν σωστά το υπόλοιπο ξένου νομίσματος χρηματικών λογαριασμών.

20190204-1155-1-362
Καταχώρηση παραστατικών σε ανενεργή εταιρεία
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, επιτρεπόταν η καταχώρηση παραστατικού σε ανενεργή εταιρεία της ομάδας.

20190206-1155-1-401
Τιμές κόστους - Κόστος υπολοίπου
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανιζόταν το κόστος υπολοίπου στο βιβλίο αποθήκης.

20190220-1155-1-575
Πεδίο Σετ ειδών στις γραμμές παραστατικού
Επιλέγοντας σε στήλες γραμμών παραστατικών τα Group set, δεν είναι πλέον δυνατή η αλλαγή του set.

20190305-1155-1-734
Σενάριο ροής σε Επιχειρησιακά Παραστατικά
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' σεναρίου ροής με import script στην ενότητα των Επιχειρησιακών Παραστατικών.

20190312-1155-1-793
Προβολές σε Series 5
Δεν λειτουργούσαν σωστά στο SERIES 5 interface, προβολές πωλήσεων, όπου είχαν προστεθεί πεδία του ORDERTRDBRANCH και πεδία του SHIPTRDRBRANCH.

20190314-1155-1-827
Παραμετρικός τίτλος σε ευρετήριο στο νέο interface
Στο Series 5 UI, σε ευρετήριο με τοπικό πεδίο ημερομηνίας, όπου εμφανίζεται παραμετρικά το διάστημα, από το σχετικό φίλτρο, δεν εμφανίζονταν ορθές τιμές.

20190314-1155-1-832
Στατιστική εισπράξεων-πληρωμών
Στην εκτύπωση στατιστική εισπράξεων-πληρωμών δεν εμφανίζονταν οι αξίες από τα παρ/κά επιστροφής εμβασμάτων προμηθευτών.

20190318-1155-1-852
Inherited Table σε S1 Designer
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στον S1 Designer κατά τη δημιουργία ''Inherited Table''.

20190326-1155-1-942
Yποβολή αρχείου ΜΥΦ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ, μέσω web service.

20190327-1155-1-957
Έκπτωση σε παραστατικό λιανικής
Σε παραστατικό λιανικής, δεν υπολογιζόταν σωστά η έκπτωση ποσού σε παραστατικό με πελάτη και κάρτα bonus, εφόσον στις κατηγορίες καρτών ο τρόπος εξαργύρωσης ήταν ''Εφεξής εκπτ. στο σύνολο (Εκπτ 1 ποσο)''.

20190401-1155-1-1008
Mouse Over - ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΦΠΑ
Δεν λειτουργούσε το mouse over (Οδηγίες συμπλήρωσης) σε καταχωρημένη δήλωση ΦΠΑ.

20190401-1155-1-1026
Παράμετροι :X.SYS.PFYDATE \ :X.SYS.PLYDATE
Οι παράμετροι :X.SYS.PFYDATE και :X.SYS.PLYDATE εμφάνιζαν λάθος αποτέλεσμα.

20190402-1155-1-1048
Import script
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' import script.

20190402-1155-1-1054
Κινήσεις Ειδών σε Ομάδες Εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν οι κινήσεις ειδών (μέσω καρτέλας), σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20190404-1155-1-1106
Εκτυπώσεις Τελωνειακής Αποθήκης
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν η αξία υπολοίπου στο ισοζύγιο τελωνειακών παρτίδων.

20190408-1155-1-1140
Eξαγωγή file type 7
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία εξωτερικού αρχείου ''File type 7'' από την ενότητα των εσόδων εξόδων.

20190408-1155-1-1142
Ταμειακά έξοδα σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν υπολογίζοταν ορθά τα ταμειακά έξοδα χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

20190408-1155-1-1144
Κωδικός νέας παρτίδας (CRLOTCODE)
Ο κωδικός νέας παρτίδας στις γραμμές παραστατικών, δέχεται πλέον 30 χαρακτήρες.

20190409-1155-1-1149
Ανάλυση παραχθέντων
Στην εκτύπωση ''Ανάλυση παραχθέντων'' δεν λειτουργούσε ορθά το φίλτρο ημερολογιακού διαστήματος.

20190409-1155-1-1154
ABC στη λογιστική
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατα την ενημέρωση διαστάσεων ABC στη λογιστική.