Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11222. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11222. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11222

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171229-1155-7-5696
Συγχρονισμός τοπικής εγκατάστασης
Εφόσον είναι ενεργοποιημένες οι υπενθυμίσεις, εμφανίζεται σχετική υπενθύμιση στο χρήστη, κατά το συγχρονισμό της τοπικής εγκατάστασης για έλεγχο του log file.

20180810-1155-7-4867
Πεδίο τύπου date time σε φίλτρο ευρετηρίου
Έγινε προσθήκη στο πρόγραμμα, ώστε τα πεδία με editor $DT να δέχονται ως φίλτρα το χρόνο (ακριβώς δίπλα στην ημερομηνία με μορφή hh:nn) και να τον επιστρέφουν ως φίλτρο στο SQL που σχηματίζεται.

20190523-1155-1-1585
Ημέρες πληρωμής σε μετασχηματισμό
Οι ημέρες πληρωμής από τις γραμμές παραστατικού, μεταφέρονται πλέον στο νέο παραστατικό, κατά το μετασχηματισμό.

20190530-1155-2-1638
Υπολογισμός εντύπου Ε3
Ο κωδικός 423 του πίνακα Δ9 του εντύπου Ε3, αθροίζει πλέον τους κωδικούς 485 & 481.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190205-1155-1-383
Αντιγραφή παραστατικού σύνθεσης
Σε κάποιες περιπτώσεις κατά το copy from buffer παραστατικού σύνθεσης, δεν ενημερωνόταν ορθά ο αποθηκευτικός χώρος του παραστατικού στις κινήσεις του.

20190206-1155-1-397
Συναλλακτική κίνηση
Στη ''Συναλλακτική κίνηση'' συναλλασσόμενων, η scroll bar εμφανιζόταν στη μέση των εγγραφών, ύστερα από επιλογή ημερολογιακού διαστήματος.

20190207-1155-1-426
Ε4 - Συμπληρωματικός ωραρίου - Ωρες διαλείμματος
Στον υπολογισμού του Ε4 - Συμπληρωματικός ωραρίου συμπληρώνονταν στο xml οι ώρες διαλείμματος του ωραρίου εργασίας που έχει δηλωθεί στην καρτέλα του εργαζομένου και όχι του ωραρίου που είχε δηλωθεί στην εργασία. Επίσης συμπληρωνόταν και η περιγραφή του ωραρίου ενώ δεν θα έπρεπε εφόσον είχε ορισθεί ότι το ωράριο αποστέλλεται με pdf.
Επιπλέον: Έγιναν διορθώσεις για το πολυεταιρικό.
Διορθώθηκε ο υπολογισμός των αποδοχών στην περίπτωση ωρομισθίου που είναι υπάλληλος.
Η ημ/νία αναφοράς πλέον έχει σαν default τιμή την ημ/νία υπολογισμού της τρέχουσας περιόδου.

20190322-1155-1-923
Αντιγραφή Γραμμής grid - Series 5 UI
Στο Series 5 UI δεν λειτουργούσε η συντόμευση "Αντιγραφή γραμμής grid", μέσω των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.

20190410-1155-1-1166
Υπόλοιπο σε καρτέλες χαρακτηριστικών
Στην γενική εκτύπωση αποθήκης "Καρτέλες χαρακτηριστικών", στο υπόλοιπο και τα προοδευτικά εισαγωγών και εξαγωγών, δεν συμπεριλαμβανόταν τα από μεταφοράς υπόλοιπα.

20190417-1155-1-1261
Ε4, συμπληρωματικό ωραρίου
Στο Ε4, συμπληρωματικό ωραρίου, όταν στο ωράριο εργασίας υπήρχε συνημμένο pdf δεν κατέβαινε η περιγραφή του Διαλείμματος.

20190508-1155-1-1430
Αντιγραφή εργαζομένου
Διορθώθηκε σφάλμα που προέκυπτε κατά την καταχώριση νέας εγγραφής εργαζομένου από αντιγραφή άλλου εργαζόμενου.

20190520-1155-1-1534
Αρχείο ΑΚΑ ΕΔΟΕΑΠ
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο ο υπολογισμός του αρχείου ΕΔΟΕΑΠ (Α.Κ.Α.) μισθοδοσίας δεν ήταν σωστός σε περίπτωση εργαζομένου με μειωμένες ασφαλιστικές κρατήσεις.

20190520-1155-1-1537
Δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών
Έγινε βελτίωση της ταχύτητας εμφάνισης των δεδομένων τιμολογιακών πολιτικών, σε περιπτώσεις με μεγάλο πλήθος δεδομένων (άνω των 100000 γραμμών).

20190528-1155-1-1620
Λάθος αξίες σε φορολογικό εκτυπωτή SAMSUNG SAM4S
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε φορολογικό εκτυπωτής τύπου SAMSUNG SAM4S, εκτυπώνονταν λάθος αξίες.

20190528-1155-1-1623
Αλλαγή εκπτώσεων σε προσθήκη serial number στη γραμμή
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού με τιμολογιακή πολιτική και είδη με serial number, δεν μεταφερόταν η έκπτωση του αρχικού παραστατικού, αλλά της πολιτικής.

20190531-1155-1-1659
Μετασχηματισμός με τρόπο αποστολής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού, επιλέγοντας τρόπο αποστολής.

20190531-1155-1-1661
Υπολογισμός Ε3
Δεν εμφανιζόταν η οθόνη των υπολογισμών του εντύπου Ε3.

20190603-1155-1-1672
Υπολογισμός εξόδων Ε3
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον επιμερισμό δαπανών στο έντυπο Ε3.

20190604-1155-3-1704
Συνδεδεμένος φορολογικός εκτυπωτής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά την είσοδο στην εφαρμογή, με συνδεδεμένο φορολογικό εκτυπωτή.

20190605-1155-3-1707
Αρχείο αμοιβών / ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, ο selector στις γραμμές του αρχείου αμοιβών, δεν εμφάνιζε αποτελέσματα, σε εταιρεία εκτός της κύριας.