Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11117. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11117. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11117

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180504-1155-7-2758
Πρόσθετες σχέσεις με XT σε inherited πίνακες
Στο σχεδιασμό πινάκων του designer, προστέθηκε το checkbox 'Επιτρέπει πολλαπλά joins όταν υπάρχει στις πρόσθετες σχέσεις:' στην καρτέλα Πρόσθετες σχέσεις.

20180709-1155-2-4374
Ενημέρωση Δαπανων Μισθοδοσίας - Ανάλυση μόνο Κόστους
Στα παραστατικά της εμπορικής διαχείρισης που δημιουργούνται από την μισθοδοσία, μπορούν πλέον να αναλύονται σε κέντρα κόστους μόνο οι γραμμές που αφορούν το κόστος του εργαζόμενου (Μικτές αποδοχές και Εργοδοτικές εισφορές).

20180713-1155-7-4454
Εξοδολόγια - Εξόφληση με έμβασμα
Η εκκαθάριση Εξοδολογίου γίνεται πλέον και με καταχώρηση εμβάσματος με σχετικό button.

20180726-1155-7-4688
Καρτέλα SN
Στην εκτύπωση ''Καρτέλα SN'', προστέθηκαν τα SNTYPE (3,5): Επιστροφή, Εισαγωγή πρός service.

20180904-1155-2-5043
Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης Ε8 - Ημερομηνία απασχόλησης
Κατά την δημιουργία του αρχείου Ε8 (Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης) υπάρχει πλέον η δυνατότητα συμπλήρωσης ημερομηνιακού διαστήματος αντί για μία ημερομηνία. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα αποστολής υπερωριών για πολλαπλές ημερομηνίες μαζικά με μία υποβολή .

20180905-1155-2-5049
Αυστηρά αποθ. χώρος Set
Η παράμετρος αποθήκης ''Αυστηρά αποθ. χώρος set", μετονομάστηκε σε "Αυστηρά Α.Χ. ειδών του Set"

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180605-1156-7-90
Αλλαγή εκτυπωτή
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς, σε παραστατικό πώλησης, με default τρόπο εκτύπωσης e-invoice, στην αλλαγή εκτυπωτή εμφανιζόταν μήνυμα '' Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση''.

20180619-1155-1-3891
Φίλτρο απλό σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση
Διορθώθηκε σφάλμα σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση με τοπικό πεδίο sql εντολή και φίλτρο απλό τύπου λίστα.

20180710-1155-7-4398
Φίλτρα σε καρτέλες ομίλων
Στις εκτυπώσεις ''Πελατών καρτέλες ομίλων'' & ''Προμηθευτών καρτέλες ομίλων'', δεν γινόταν σωστό φιλτράρισμα με βάση τον κωδικό.

20180713-1155-7-4466
Δελτία εργασίας με ΧΜ
Η αυτόματη δημιουργία παραστατικών παραγωγής από δελτία εργασίας με είδη με χρώμα-μέγεθος δημιουργούσε τα παραστατικά παραγωγής χωρίς ποσότητα.

20180905-1155-1-5048
Στατιστικά στελεχών [DSBHR]
Έγιναν διορθώσεις στην εκτύπωση 'Στατιστικά στελεχών'.

20180907-1155-7-5089
Client/Server
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε περιβάλλον client / server από windows server 2003, κατά τη σύνδεση στην εφαρμογή.