Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.503. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.503. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Έκδοση 312.503.10215

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110216-1155-1-213
Οριζόντια ανάλυση στη στατιστική πωλήσεων
Δεν λειτουργούσε η οριζόντια ανάλυση με τον τρόπο πληρωμής παραστατικού στη στατιστική πωλήσεων.

20110316-1155-1-326
Διαθεσιμότητα παρτίδων
Σε περίπτωση που υπήρχε δέσμευση παρτίδων δεν εμφανιζόταν σωστά η διαθεσιμότητα (εργασία που προβάλλεται με δεξί κλικ στις γραμμές παραστατικών).

20110317-1155-1-332
Παραστατικό Λιανικής
Ενημερώθηκε ο driver της HITEC458 ώστε να καλύπτει διαδοχικές εκπτώσεις στην ίδια γραμμή (τις αθροίζει (ποσό) σε μία).

20110318-1155-1-339
Σχεδιασμός προβολών
Διορθώθηκαν θέματα που προέκυπταν κατά το σχεδιασμό προβολών.1. Κατά τη διαγραφή όλων των tabs σε σχεδιαζόμενη προβολή, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους 2. Εάν είχε προστεθεί νέα σελίδα με πεδία και στη συνέχεια γινόταν διαγραφή σε συγκεκριμένα tabs (π.χ Βασικά στοιχεία & Επικοινωνία στο αρχείο πελατών), εμφανιζόταν στην νέα σελίδα πεδία από άλλο tab που δεν έχει προσθέσει ο χρήστης.

20110321-1155-1-348
On / off λειτουργία και είδη mtrtouch
Έγινε μεταβολή του αρχείου OffUpd.ini διότι δεν ενημερωνόταν οι ομάδες των ειδών mtrtouch κατά το συγχρονισμό της τοπικής βάσης.

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Έκδοση 312.503.10214

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101209-1155-2-1468
Σελίδα Taxis
Είναι πλέον διαθέσιμη η ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Φ1.

20110304-1155-2-290
Μεταβολή παραστατικών εμβασμάτων
Όταν μεταβάλλεται η αξία μιας γραμμής σε έμβασμα, διαγράφονται οι προγενέστερες αντιστοιχήσεις. Προσοχή, η διαγραφή θα γίνεται αυτόματα χωρίς προβολή σχετικού μηνύματος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100902-1155-1-1038
Ενημέρωση πεδίου [Ημερομηνία εισαγωγής] άρθρων λογιστικής
Δεν ενημερωνόταν η ώρα στο πεδίο [ημερομηνία εισαγωγής] στα άρθρα λογιστικής, όταν η εγγραφή γινόταν με copy from buffer.

20110310-1155-1-304
Ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής
Μετά την ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής, δεν ενημερωνόταν τα οικονομικά στοιχεία των λογαριασμών αναλυτικής. Το πρόβλημα διορθωνόταν με reupdate κινήσεων.

20110310-1155-1-307
Μεταβολή Δεδομενων Κέντρων Κόστους
Η εφαρμογή επέτρεπε την μεταβολή των κέντρων κόστους σε υπολογισμένη μισθοδοσία χωρίς να προβάλλεται σχετικό μήνυμα.

20110310-1155-1-308
Δεκαδικά τιμών στην επιλογή σύμβασης από παραστατικά
Εμφανιζόταν τα δεκαδικά των αξιών αντί για τα δεκαδικά των τιμών.

20110310-2165-1-19
Φόρμες παραστατικών σε crystal reports
Σε φόρμες παραστατικών σε crystal reports που είχαν σχεδιαστεί με command δεν "έφευγαν" οι παράμετροι στο query.

20110311-1155-1-311
Εργασία ελλείψεων - αναγκών
Κατά την επιλογή του Α/Χ στα στοιχεία δημιουργημένων παραγγελιών, εμφανιζόταν μήνυμα 'Invalid colum name whouse'.

20110311-1155-2-313
Μαζική επιλογή προκαταβολών λιανικής
Δεν δούλευε σωστά η πολλαπλή επιλογή προκαταβολών.

20110314-1155-1-316
Μετασχηματισμοί παραστατικών με έξοδα
Αν το έξοδο ακολουθούσε Φ.Π.Α της γραμμής χωρίς να επιβαρύνει τις γραμμές τότε κατά το μετασχηματισμό χωρίς να επιλεχθεί μεταφορά εξόδου, η καθαρή αξία του τελικού παραστατικού εμπεριείχε την αξία εξόδου.

20110314-1155-1-320
Αριθμοδείκτες συναλλασσομένων (χρήσης)
Ο υπολογισμός της μέσης ηλικίας υπολοίπου χρήσης γινόταν με βάση το συνολικό υπόλοιπο του συναλλασσόμενου (και όχι μόνο το ανεξόφλητο χρήσης).

20110315-1155-1-323
Μήνυμα σφάλματος σε κωδικό παραστατικού ειδικών συναλλαγών
Κατά την εισαγωγή παραστατικού ειδικών συναλλαγών με χειρόγραφη σειρά, εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος μόλις γινόταν μετακίνηση από το πεδίο κωδικός, εάν η εταιρεία είχε στις παραμέτρους Φορολογικές προδιαγραφές Βουλγαρίας.

20110315-1155-1-324
Λάθος αποτύπωση αξίας ξένου νομίσματος στην καρτέλα του χρηματικού λογαριασμού
Δεν ενημερωνόταν σωστά η αξία σε ξένο νόμισμα στις κινήσεις χρηματικών λογαριασμών που προέκυπταν από εμβάσματα προμηθευτών.

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Έκδοση 312.503.10213

Διορθώσεις σφαλμάτων

20081010-1155-1-1475
Μη απαγόρευση καταχώρησης αξιογράφου σε παραστατικό
Προστέθηκε στις παραμέτρους αξιογράφων, παράμετρος για το αν θα γίνεται έλεγχος υπολοίπου του αξιογράφου. Η default τιμή είναι να γίνεται ο έλεγχος.

20110224-1155-1-251
Πρόβλημα οθόνης σε touch retail
Μετά την συμπλήρωση 9-10 γραμμών ειδών σε οθόνη Touch Retail, εμφανιζόταν πρόβλημα στην οθόνη.

20110302-1155-1-282
Tιμολογιακές πολιτικές χωρίς ημερομηνία λήξης με κλιμάκωση κατά ποσότητα και εφαρμογή έκπτωσης
Υπήρχε πρόβλημα στην αναζήτηση τιμών στο cache των τιμ. πολιτικών. με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν σωστά οι τιμολογιακές πολιτικές με κλιμάκωση κατά ποσότητα και εφαρμογή έκπτωσης.

20110302-1155-1-283
Ενημέρωση του finpayterms με συναλλαγματικές διαφορές
Η εφαρμογή δημιουργούσε finpayterms και για τα παραστατικά συν. διαφορών.

20110304-1155-1-289
Συμμετοχή ΦΠΑ στο κόστος
Εγινε η τροποποίηση ώστε να επηρεάζονται μόνο τα είδη και όχι γραμμές υπηρεσιών ή παγίων.

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Έκδοση 312.503.10212

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20051118-1155-2-229
Γενική Συνάρτηση ταμείων (Χρήση στο φύλλο υπολογισμού)
Προστέθηκε Γενική Συνάρτηση, η οποία επιστρέφει στοιχεία του τρέχοντος υπολογιζόμενου ταμείο.

20081119-2165-2-147
PBX Monitor
Έχει αλλάξει ριζικά η επικοινωνία μεταξύ SoftOne και PbxMonitor. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! κατά το update να ελεχθεί ότι έχει ενημερωθεί και το αρχείο PbxMonitor (ημερομηνία 28/2/2011) καθώς η παλιά έκδοση είναι ασύμβατη με την τρέχουσα έκδοση του SoftOne.

Στην παραμετροποίηση, έχει αφαιρεθεί η επιλογή για Αρχικοποίηση του server. Εαν έχει δηλωθεί το όνομα του server, η εφαρμογή αποφασίζει εάν και πότε θα γίνει αρχικοποίηση (παρόμοια συμπεριφορά με την επιλογή "Εαν δεν έχει εντοπιστεί η γραμμή")


20110203-1155-2-144
Στοιχεία προσώπων
Στα Στοιχεία Προσώπων (από Εταιρείες) προστέθηκε το πεδίο "Περιοχή Απασχόλησης".Στην εκτύπωση προσωπικού εμφανίζονται κατά προτεραιότητα τα στοιχεία (Τεχνικού , Γιατρού κλπ) της 1ης περιοχής απασχόλησης ή του υποκαταστήματος login ή βάσει της ιδιότητας.

20110216-1155-2-207
Μισθολογικά στοιχεία εργαζομένων
Προστέθηκε στα μισθολογικά στοιχεία εργαζομένων τύπος edit υποκαταστημάτων εταιρείας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20081119-2165-2-147
Πρόβλημα στην καταχώρηση ημερομηνιών
Επιλύθηκε conversion error κατά την εισαγωγή ημερομηνιών στη νέα κλήση.
20101214-1155-2-1486
Εκτύπωση σε excel 2010
Κατά την εξαγωγή σε excel Office 2010 του browser κινήσεων (π.χ. παραστατικά πωλήσεων) τα πεδία της ημερομηνίας εμφανίζονται ως integer από το excel.

20110125-2362-1-16
Αναλυτική κατάσταση κερδών (εκτυπώσεις ελέγχου Εσόδων Εξόδων) σε περιβάλλον oracle standalone
Εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος "SXNETPROFIT:Type mismatch for field 'MTRTYPE', expecting: SmallInt actual: Float."

20110201-1155-1-127
Προκαταβολές λιανικής με άρση και επαναφορά εκκρεμότητας παραστατικού
Δεν αντιστοιχιζόταν η προκαταβολή με την πρώτη απόδειξη λιανικής.
20110209-1155-1-188
Εκτύπωση ισοζυγίου
Δεν εκτυπωνόταν σωστά οι κενές γραμμές στο τέλος της σελίδας σε περίπτωση που υπήρχε αντίστοιχη ρύθμιση σε σχεδιασμό εκτύπωσης.

20110216-1155-1-212
Μεταφορά Επαφών με xxf
Δεν γινόταν η μεταφορά εγραφών επαφών με αρχείο xxf.

20110216-1155-1-216
Βιβλίο απογραφής κωδικών συσχέτισης ανά Α.Χ.
Δεν ενημερωνόταν η τιμή κόστους στο Βιβλίο απογραφής κωδικών συσχέτισης ανά Α.Χ.

20110221-1155-1-228
Παραστατικό με έξοδα ΕΦΚ
Δεν ενημερωνόταν σωστά η ανηγμένη αξία στο παραστατικό αντιλογισμού.

20110221-1155-2-230
On line ενημέρωση τιμών πώλησης
Εάν υπήρχε συμπληρωμένο markup μόνο σε μία από τις δύο τιμές (χονδρικής /λιανικής), τότε κατά την ενημέρωση τιμών πώλησης από παραστατικά αγορών με διαδικασία δεν ενημερωνόταν σωστά οι τιμές , παρά μόνο εάν είχε επιλεγεί στον τύπο το flag "Μεταφ.τιμής σε μηδεν.Markup".

20110221-1155-7-229
Μαζική εκτύπωση εγγραφών
Μετά από κάποιο αριθμό εγγραφών, εμφανιζόταν μήνυμα "Out of memory while expanding memory stream" και δεν ολοκληρωνόταν η εκτύπωση.

20110222-1155-1-239
Εκτύπωση σε φορολογικό εκτυπωτή
Εμφανιζόταν μήνυμα "Προσοχή! Παρουσιάστηκε πρόβλημα του Driver εκτύπωσης."

20110223-2165-1-14
Λάθος αξία στο νόμισμα προμηθευτή
Στους συμψηφισμούς προμηθευτών-προμηθευτών, η αξία στο νόμισμα προμηθευτή (TNETAMNT,TTRNVALUE) για τον προμηθευτή του header του παραστατικού δεν υπολογιζόταν βάσει της ισοτιμίας με αποτελέσμα να δημιουργείται πρόβλημα στις αντιστοιχίσεις.

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Έκδοση 312.503.10211

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110209-1155-2-184
Έντυπο Εκκαθαριστικής Δήλωσης
Προστέθηκε το νέο έντυπο Εκκαθαριστικής δήλωσης Β' & Γ΄κατηγορίας.

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Έκδοση 312.503.10210

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110209-1155-2-183
Έντυπο Περιοδικής Δήλωσης
Oλοκληρώθηκε η Ενημέρωση Υπολογισμού & Υποβολής των νέων περιοδικών δηλώσεων. Οι δηλωσεις αφορούν τις περιοδικές για την Οικονομική Χρήση 2011.

20051118-1155-2-225
Φορολογική Αναμόρφωση σε Μισθοδοσία
Υποστηρίζονται τα παρακάτω: 1. Εισαγωγή Μέσων στην καρτέλλα των εργαζομένων, 2.Υπολογισμός Αξίας Μετά Μείωσης λόγω Παλαιότητας στα μέσα και 3.Υπολογισμός Φορολογητέας Τεκμαρτής Αξία στις Εγγραφές μέσων του εργαζομένου.

20101221-2165-2-78
Τύπος υπολογισμού στο υπόδειγμα εσόδων/εξόδων
Προστέθηκε η δυνατότητα στο υπόδειγμα παραστατικού εσόδων/εξόδων να δηλώνεται ο τύπος υπολογισμού, όπως ισχύει στα άρθρα Γενικής Λογιστικής.

20110120-1155-1-65
Αλλαγή αιτιολογίας γραμμής
Προστέθηκε παράμετρος στην Εταιρία με όνομα 'Συμπεριφορά αιτιολογίας' και τιμές 'Μεταφορά header στο detail', που είναι ισοδύναμη με τη σημερινή συμπεριφορά και 'Διατήρηση τιμής detail', που είναι η συμπεριφορά που ζητήθηκε, δηλ. να διατηρείται η τιμή της αιτιολογίας στις γραμμές οταν υπάρχει.

20110120-1155-2-63
Παρατηρήσεις - Πλήθος χαρακτήρων
Ελέγχεται πλέον το μέγεθος του πεδίου, λαμβάνοντας υπόψη και τους μη εμφανίσιμους χαρακτήρες (αλλαγές γραμμών κλπ).

20110126-2165-2-4
Αναδιοργάνωση της οθόνης μέσων
Ολοκληρώθηκε η αναδιοργάνωση των πεδίων στις οθόνες μέσων.

20110128-1155-2-101
Ημερολόγιο τμήματος και αλλαγή ημερομηνιών
Παραμένει πλέον στον επιλεγμένο χρήστη.

20110203-1155-2-151
Κατάσταση επιχορηγουμένων μισθωτών υπέρ ΟΑΕΔ
Προστέθηκε η σχετική επιλογή στο menu.

20110208-1155-2-171
Διαχείριση παρτίδας σε παραστατικά σύνθεσης/αποσύνθεσης
Προστέθηκαν όλες οι παράμετροι που αφορούν στη διαχείριση παρτίδας στους τύπους των παραστατικών σύνθεσης αντίστοιχα με αυτές των αγορών / πωλήσεων.

20110211-2165-2-13
ΟΑΕΔ Έντυπο Β
Προστέθηκε το ΟΑΕΔ Έντυπο Β Επιχορηγήσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100309-1155-1-251
Διαγραφή ανωτεροβάθμιων λογ/σμων
Δεν επιτρέπεται πλέον η διαγραφή ανωτεροβάθμιων λογαριασμών σε εταιρεία η οποία έχει κοινό λογιστικό σχέδιο με άλλη εταιρεία και δεν έχει μορφή κωδικού στις παραμέτρους λογιστικής, όταν έχουν κινηθεί οι κατωτεροβαθμιοί τους .

20100825-1155-1-1008
Λάθος where στην ανάπτυξη γραμμών με custlines
Έτρεχε λάθος query σε ευρετήριο custfindoc με ανάπτυξη γραμμών custlines.

20101005-1155-1-1189
Editor στον πίνακα TRDTRN
Είχε μεταβληθεί ο editor του πίνακα με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν σωστά custom προβολές / εκτυπώσεις.

20101118-1155-1-1388
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα σε Τοπικό νόμισμα
Η κίνηση της συναλλαγματικής διαφοράς, δεν αποτυπωνόταν στον πίνακα Finpayterms.

20101118-1155-1-1395
Custom προβολή με button
Κάτω από προϋποθέσεις δεν εμφανιζόταν custom προβολές στον custfindoc.

20101213-1155-1-1479
Editor SERIES στο custfindoc
Δεν αποθηκευόταν ο editor στο πεδίο SERIES.

20101215-1155-1-1489
Λογιστική κατηγορία είδους
Η λογιστική κατηγορία του είδους συμπλήρωνε τους λογαριασμούς εσόδων εξοδων του είδους με 70 και 2000 ανεξάρτητα με το τι είχε ορισθεί στην λογιστική κατηγορία.

20101228-1155-1-1555
[MTL1MAT17MACN1]
Στα έσοδα έξοδα ο [Κωδικός λογιστικής κατηγορίας] [MTL1MAT17MACN1] διάβαζε τη σύντμηση της λογιστικής κατηγορίας και όχι τον κωδικό της λογιστικής κατηγορίας.

20110125-1155-1-79
Πλήρη αντιγραφή εταιρείας
Σε πλήρη αντιγραφή εταιρείας, γινόταν αντιγραφή του πίνακα υπολοίπων ανά χαρακτηριστικό (CDIMFINDATA).

20110201-1155-1-126
Παραστατικά ειδικών συναλλαγών χρημ.λογαριασμών - αντιστοίχιση με Έσοδα Έξοδα
Δεν λειτουργούσε η προβολή του παραστατικού Εσόδων/Εξόδων στις σχετικές εργασίες παραστατικών ειδικών χρηματικών συναλλαγών.

20110202-1155-1-129
Λάθος απεικόνιση στοιχείων σε Κινήσεις έργου (Header)
Η αξία εξόδων από κινήσεις header έργου που ενημερωνόταν από παραστατικό αγοράς εμφανιζόταν με λάθος πρόσημο.

20110202-1155-1-130
Επιλογή S1 Import, S1 Scripts σε WIndows XP
Εμαφνιζόταν σφάλμα κατά την επιλογή S1 Import, S1 Scripts σε λειτουργικό Windows XP.

20110202-1155-1-132
Eκτύπωσης CashFlow σε βάση δεδομένων Oracle
Στην εκτύπωση Cashflow, με ζώνη ομαδοποίησης εμφανιζόταν σφάλμα could not convert variant of type (null) into type (double).

20110207-1155-1-160
Είδη Touch και ομάδες
Στην συμπλήρωση ομάδας στα είδη TOUCH εμφανιζόταν μήνυμα .

20110207-1155-1-162
Προϋπολογισμοί λογιστικής - Διαγραφή
Δεν γινόταν σωστά η ενημέρωση των πραγματικών στοιχείων προϋπολογισμών με παρακολουθούμενο μέγεθος "Υπόλοιπο" εάν κατά την μεταβολή των δεδομένων προέκυπτε μηδενικό υπόλοιπο.

20110208-1155-1-165
Custom administration - Μήνυμα ελέγχου κατά τη δημιουργία ccc πεδίων με το ίδιο όνομα
Δεν εμφανιζόταν μήνυμα ελέγχου κατά τη δημιουργία ccc πεδίων με το ίδιο όνομα , στον ίδιο πίνακα εάν δεν είχε προηγηθεί καταχώρηση.

20110208-1155-1-166
Custom administration - Διαγραφή ccc πεδίων
Δεν γινόταν ενεργοποίηση της καταχώρησης κατά τη διαγραφή ccc πεδίου σε εγγραφή custom.

20110208-1155-1-168
Μήνυμα 'Connection closed gracefully' στο Database Designer
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά το κλείσιμο του tab αμέσως μετά από νέα εγγραφή.

20110208-1155-1-178
Εκτύπωση Ισοζυγίου
Δεν εκτυπωνόταν σωστά ο τίτλος της εκτύπωσης, όταν είχε επιλεγεί "Εκτύπωση σε δύο γραμμές".