Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10730. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10730. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Έκδοση 4.00.515.10730

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141211-1155-2-4553
Πιστωτικά έκπτωσης
Στα πεδία εφαρμογής των πιστωτικών έκπτωσης προστέθηκε και η παράμετρος [ποσότητα * αξία].

20160512-1155-2-1700
Φορολογική αναμόρφωση δαπανών
Στους λογαριασμούς λογιστικής, στο tab φορολογική αναμόρφωση, ο αντικριζόμενος λογαριασμός, καθώς και ο λογαριασμός στο μοντέλο, μπορούν πλέον να επιλεχθούν από όλους τους λογαριασμούς και όχι μόνο από εκείνους με τύπο λογαριασμού ''τάξεως''.

20160514-1155-2-1716
Αποτελέσματα πολύ μικρών οντοτήτων
Στην εκτύπωση "Αποτελέσματα πολύ μικρών οντοτήτων", προστέθηκε σαν φίλτρο ο φόρος εισοδήματος περιόδου και προηγούμενης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160512-1155-1-1696
Αγορά παγίου
Σε αγορές παγίων με τη ρύθμιση ένα προς ένα με την οντότητα, εμφανιζόταν σφάλμα "Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο Συντ. τακτικών".

20160512-1155-1-1701
Αρχείο ΕΤΕΑΠΕΠ
Στη δημιουργία αρχείου του ταμείου ΤΕΑΠΕΠ, εφόσον υπάρχει γραμμή με κωδικό απασχόλησης 10 τότε η αντίστοιχη γραμμή του αρχείου 3 στην μορφή ημερομηνίας εμφανίζει ΥΥΥΥ-ΜΜ.

20160516-1155-1-1723
Αξία ABC σε κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης
Δεν ενημερωνόταν σωστά η αξία ABC κατά το κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης όταν ο τρόπος ενημέρωσης γινόταν από τις γραμμές των παραστατικών.

20160516-1155-1-1729
Ατομικές καταστάσεις (Ε.Λ.Π.)-Αποτελέσματα κατ΄ είδος
Στην εκτύπωση Λογιστικά Πρότυπα-Ατομικές καταστάσεις (Ε.Λ.Π.)-Αποτελέσματα κατ΄ είδος, με δήλωση του φίλτρου μεταβολών αποθεμάτων περιόδου, άλλαζε η περιγραφή σε κόστος πωληθέντων.