Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10621. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10621. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10621

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131211-1155-2-4421
Σετ στο σχεδιασμό στηλών
Ο κωδικός και η περιγραφή του σετ είναι διαθέσιμα πλέον στο σχεδιασμό στηλών των παραστατικών πωλήσεων.

20131211-1155-7-4417
link στο πεδίο SPCS
Ενεργοποιήθηκε το link SPCS στα παραστατικά πωλήσεων. Παραπέμπει στο αντίστοιχο set.

20140110-1155-2-109
Ημερομηνία εισαγωγής στο xco
Δόθηκε η δυνατότητα δήλωσης της ημερομηνίας εισαγωγής στο αρχείο σύνδεσης. Αρκεί να δηλωθεί στο section [LOGIN] η παράμετρος LOGINDATE.

20140429-1155-7-1770
Ομαδικές προσλήψεις και απολύσεις στο ΣΕΠΕ
Δόθηκε η δυνατότητα παραγωγής αρχείου xml και υποβολής του στο ΣΕΠΕ για ομαδική πρόσληψη και απόλυση εργαζομένων (έντυπο Ε3 στο ΣΕΠΕ).

20141124-1155-2-4270
Υπόλοιπο είδους και υπόλοιπο παρτίδων
Προστέθηκε η εκτύπωση "Υπόλοιπα είδους ανά παρτίδα" στις Παρτίδες στην Αποθήκη.

20141128-1155-7-4355
ΙΚΑ - Εγκύκλιος ένταξης ΤΑΠΙΤ στην ΑΠΔ
Εναρμόνιση της εφαρμογής και προσαρμογή της Α.Π.Δ στην διαχείριση πολλαπλών ΚΑΔ - Ειδικοτήτων - Κ.Π.Κ ανά εργαζόμενο για την ενσωμάτωση του ΤΑΠΙΤ στην Α.Π.Δ

20141218-1155-2-4644
Νομικές μορφές εταιρειών
Προστέθηκε χαρακτηρισμός για Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

20141218-1155-7-4633
Συνθήκη σε πιστωτικό έλεγχο
Προστέθηκαν συνθήκες πιστωτικών ελέγχων για "Ημέρα του μήνα" και "Διαφορά ημέρας παραστατικού από ημέρας αρχαιότερου ανεξόφλητου παραστατικού".

20141224-1155-7-4705
SUBVAL και VATVAL στη λιανική
Δόθηκε η δυνατότητα μεταβολής των αξιών ΦΠΑ του παραστατικού λιανικής σε αντιστοιχία με τα παραστατικά χονδρικής.

20141231-1155-7-4736
Αξία έκπτωσης 2 σε γέφυρα λογιστικής
Είναι διαθέσιμη, πλέον, η αξία έκπτωσης 2 (DISC2VAL) του παραστατικού στην γέφυρα λογιστικής παραστατικών πωλήσεων και λιανικής [FTR35].

20150105-1155-2-14
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης μείωση 30%
Από 01/01/2015 οι συντελεστές για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης μειώνονται κατά 30% .

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140929-1155-7-3572
Παραστατικά με είδη σε χρώμα μέγεθος
Βελτιστοποιήθηκε η διαδικασία ανοίγματος παραστατικού αποθήκης με είδη σε χρώμα-μέγεθος, ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις σε περιβάλλον azure.

20141010-1155-7-3787
Ρυθμίσεις offline για touch screen
Σε λειτουργία σε touch screen με παράμετρο FORCEOFFLINE=1, δεν λειτουργούσε σωστά ο συγχρονισμός της τοπικής με την κεντρική βάση.

20141103-1155-1-3991
Printing cancelation
Σε ακύρωση εκτύπωσης σε email εμφανιζόταν λανθασμένα το παράθυρο του Outlook.

20141125-1155-1-4283
Λάθος login χρήση
Σε περιβάλλον azure, μετά από δημιουργία νέας χρήσης σε άλλη εταιρεία παρουσιάζονταν περιπτώσεις που μπορούσε να γίνει login σε άλλη εταιρεία με λανθασμένα στοιχεία χρήσης.

20141211-1155-7-4538
hyperlinks σε προβολές
Εμφανιζόταν σφάλμα σε προβολές οθόνης που είχαν προστεθεί οι σχετικές εργασίες με τη μορφή hyperlink.

20141218-1155-1-4642
Παραστατικό παραγγελίας σε εντολή παραγωγής
Σε μετασχηματισμό παραστατικού παραγγελίας σε εντολή παραγωγής εμφανιζόταν σφάλμα Access violation στο αρχείο FinDoc.bpl.

20141219-1155-7-4657
Υπολειμματική αξία με μοντέλα ABC
Εμφανιζόταν λανθασμένη υπολειμματική αξία σε κάποιες περιπτώσεις μεταβολής επιμερισμού με μοντέλα ABC ανά γραμμή παραστατικού.

20141223-1155-1-4675
Χρήστης σε offline
Προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζονται δικαιώματα για την εργασία 'Συγχρονισμός τοπικής εγκατάστασης'.

20141223-1155-1-4686
Εκτυπώσεις μισθοδοσίας
Στις εκτυπώσεις μισθοδοσίας που χρησιμοποιούν χρήση και περίοδο ως φίλτρα, τα Μ.Σ ημερομηνιακού διαστήματος δεν λάμβαναν υπόψη την χρήση και περίοδο παρά μόνο το ημερομηνιακό διάστημα.

20141230-1155-7-4734
Μεταφορά σε εντολή παραγωγής
Εμφανιζόταν σφάλμα σε μεταφορά σε εντολή παραγωγής από γραμμή παραστατικού πωλήσεων με είδος με τύπο παραγόμενο.