Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10403. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10403. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

'Εκδοση 312.510.10403

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130110-1155-7-96
Επόμενος κωδικός στο αρχείο touch
Στην εργασία 'Μεταφορά στο αρχείο ειδη Touch', μπορεί να δηλωθεί * στο πεδίο επόμενος κωδικός, ώστε η εργασία να επιλέξει αυτόματα τον επόμενο κωδικό.

20130122-1155-1-283
Υπολογισμός τιμών κόστους με τιμή fifo από απογραφή
Σε είδη με μέθοδο αποτίμησης Fifo που δεν έχουν κίνηση στη χρήση, αλλά έχουν αξία από απογραφή, υπολογίζεται πλέον σαν τιμή κόστους η τιμή της απογραφής.

20130225-1155-2-943
resolver λογιστικής από Κέντρο κόστους γραμμής
Προστέθηκε resolver γέφυρας λογιστικής για την χρήση του λογαριασμού κέντρου κόστους στη γραμμή των ειδικών συναλλαγών συν/μένων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121113-1155-1-2513
Εκτύπωση φόρμας στην επανέκδοση με αντιλογισμό
Κατά την επανέκδοση παραστατικού με αντιλογισμό, δεν γινόταν εκτύπωση του ακυρωτικού παραστατικού με όλες τις φόρμες που είχαν δηλωθεί.

20130211-1155-7-706
Πιστωτικοί έλεγχοι σε Client-Server
Δεν εμφανίζονταν τα μηνύματα προειδοποίησης των Πιστωτικών έλεγχων σε Client-Server περιβάλλον.

20130214-1155-1-791
"Από πρότυπη" σε αναζήτηση λογαριασμών εσόδων-εξόδων
Στον επιλογέα λογαριασμών στα παραστατικά εσόδων-εξόδων δεν λειτουργούσε η επιλογή λογαριασμών "Από πρότυπη".

20130218-1155-1-831
Φίλτρα σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση
Σε φίλτρα σχεδιαζόμενης εκτύπωσης που είχαν συνδεθεί με editor, εμφανιζόταν σφάλμα κατά την επιλογή τους.

20130220-1155-1-874
Υπόλοιπο στις κινήσεις λογιστικής
Εμφανιζόταν λανθασμένο υπόλοιπο λογαριασμού (χωρίς την απογραφή) στην εμφάνιση κινήσεων λογαριασμού, όταν δεν δηλωνόταν συγκεκριμένο ημερομηνιακό διάστημα.