Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.510.10400. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.510.10400. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Εκδοση 312.510.10400

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120320-1155-2-349
Έντυπα Φ4 - Φ5
Ενσωματώθηκαν τα Έντυπα Φ4 & Φ5, που αφορούν τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων - αποκτήσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών.

20130124-1155-2-339
Έντυπο Ε2
Ενσωματώθηκε το έντυπο Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων Β και Γ κατηγορίας.

20130204-1155-7-560
Σύγκριση αξίας λογ/σμού ανά περίοδο και χρήση
Στα οικονομικά στοιχεία Λογαριασμού->Στα συγκριτικά στοιχεία->σύγκριση αξίας ανά περίοδο και χρήση, προτείνεται πάντα και η χρέωση και η πίστωση.

20130205-1155-2-591
Υπολογισμός Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης των εκτάκτων αποδοχών
Κατά τον υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, αν υπάρχουν έκτακτες αποδοχές τότε αυτές, προστιθέμενες στις ετήσιες τακτικές αποδοχές, υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουν την αλλαγή συντελεστή και συνεπώς την πολύ αυξημένη παρακράτηση στον μήνα υπολογισμού. Για την αντιμετώπιση αυτής της ιδιαίτερης περίπτωσης και εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να ορίσετε οι έκτακτες αποδοχές να υπολογίζονται με προοδευτική εκκαθάριση (είτε από την επόμενη περίοδο υπολογισμού είτε από την τρέχουσα). Η δυνατότητα αυτή σας δίνεται με το μισθολογικό στοιχείο γενικής χρήσης [1140-Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης εκτάκτων αποδοχών], αν επιλέξετε την τιμή 1 ή 2 αντίστοιχα.

20130205-1155-2-592
Υπολογισμός Δεδουλευμένων Ρεπό
Για τον υπολογισμό των δεδουλευμένων ρεπό, προστέθηκαν τα μισθολογικά στοιχεία [3369-Ημέρες ρεπό] και [3370-Αποδοχές ρεπό]. Οι Ημέρες ρεπό συμμετέχουν στον υπολογισμό των ημερών Ασφάλισης και οι αποδοχές υπολογίζονται με 8 ωρομίσθια για κάθε ημέρα ρεπό. (εκτός κι αν έχουν καθοριστεί διαφορετικές ώρες απασχόλησης ανά ημέρα στον εργαζόμενο)

20130205-1155-7-582
Ισοζύγιο Προμηθευτών-Πελατών
Βελτιώθηκε σημαντικά η ταχύτητα εκτέλεσης του Ισοζυγίου Προμηθευτών-Πελατών σε oracle.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130129-1155-1-438
Eνημέρωση φυσικής απογραφής
Κάτω από κάποιες συνθήκες, εμφανιζόταν μεγάλη καθυστέρηση στην εργασία ενημέρωσης της φυσικής απογραφής

20130129-1155-7-435
Soft1 MAPS Parse error
Εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος στην εργασία "εμφάνιση σε χάρτη" στο ευρετήριο πελατών.

20130130-1155-7-461
Ενηλικίωση υπολοίπων πελατών ανά πωλητή
Εμφανιζόταν διαφορά στο αποτέλεσμα του ευρετηρίου πελατών «Ενηλικίωση υπολοίπων πελατών ανά πωλητή» και της εκτύπωσης ενηλικιωμένα υπόλοιπα. Διορθώθηκε η συνάρτηση CusAgedRemain.

20130204-1155-1-562
Ηλεκτρονική αποστολή εντύπου Ε3
Διορθώθηκε η Ηλεκτρονική αποστολή εντύπου Ε3 στα 'Εσοδα-Εξοδα.

20130205-1155-1-580
Ανάλυση παραστατικών παραγωγής
Στην εκτύπωση Ανάλυση παραστατικών παραγωγής δεν λειτουργούσε το φίλτρο των ειδών για συγκεκριμένο είδος.

20130205-1155-1-590
Στοιχεία μελών/συζύγων εταιρίας
Εμφανιζόταν μήνυμα List index out of bounds στα στοιχεία μελών / συζύγων εταιρίας.

20130206-1155-7-618
Ενημέρωση Φυσικής Απογραφής
Δεν ενημερωνόταν σωστά το υπόλοιπο του είδους κατά την ενημέρωση της φυσικης απογραφής.

20130208-1155-1-670
Βεβαίωση αποδοχών: Πρόβλημα στην δημιουργία εκτύπωση σε PDF File
Διόρθωση αυτόματης εκτύπωσης φόρμας [Βεβαίωση αποδοχών] (Word) σε PDF File. Κατα την αυτόματη δρομολόγηση εκτύπωσης φόρμας σε pdf file, η εφαρμογή δεν έβρισκε τον pdf printer. Το πρόβλημα εντοπίστηκε σε φόρμα Word κατά την μετατροπή σε PDF

20130208-1155-1-673
Yπόλοιπο παρτίδων ανά ΑΧ
Εμφανιζόταν ασυμφωνία υπολοίπου παρτίδων ανά ΑΧ μεταξύ της οικονομικής εικόνας και της επιλογής <Διαθέσιμες παρτίδες> από το αρχείο ειδών.