Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.513.10610. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.513.10610. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10610

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141010-1156-7-327
Συνάρτηση χρόνου αποπληρωμής
Προστέθηκε συνάρτηση(εισπράξεων) που επιστρέφει τον μέσο χρόνο αποπληρωμής των παραστατικών που καλύπτει το εισπρακτικό παραστατικό (δηλώνεται στις παραμέτρους), για συγκεκριμένο ημερομηνιακό διάστημα.

20141030-1155-2-3961
Μετασχηματισμός γραμμών σε παραστατικά παραγωγής
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα μετασχηματισμού γραμμών παραστατικών πωλήσεων σε παραστατικά παραγωγής.

20141104-1155-1-4010
Ημ/νία εξόφλησης
Αν είχε παραμετροποιηθεί παραστατικό ειδικών συναλλαγών να κάνει αυτόματη εξόφληση και σε διαφορετική ημερομηνία γινόταν αλλαγή του τρόπου πληρωμής σε κάποιον που δεν προκαλούσε αυτόματη εξόφληση, το παραστατικό είσπραξης έπαιρνε την ημερομηνία του αρχικού παραστατικού.

20141106-1155-2-4054
Γραμμογράφηση αρχείου Εθνικής τράπεζας (web banking)
Προστέθηκε η δυνατότητα παραγωγής αρχείου τράπεζας Εθνικής (web banking).

20141112-1155-2-4114
Κατάσταση επιλογής ειδών
Στην εκτύπωση των πωλήσεων <Κατάσταση επιλογής ειδών> προστέθηκαν στα διαθέσιμα πεδία τα πεδία των παρτίδων.

20141112-1155-2-4121
Επεξεργασία παραστατικών
Κατά την επεξεργασία των παραστατικών λαμβάνεται υπόψιν στην συμπύκνωση των γραμμών και ο τύπος γραμμής (MTRTYPE).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140612-1155-7-2365
Εναλλαγή με tab QLIKVIEW
Σε περίπτωση που υπήρχε ανοιχτό tab με αρχείο qlikview και γινόταν minimize της εφορμογής, αλλαγή σε παράθυρο άλλης εφαρμογής και επαναφορά στο Soft1 η οθόνη του qlikview εμφανιζόταν μαύρη.

20140916-1155-1-3420
Εγκρίσεις / Μαζική έγκριση
Σε έγκριση παραστατικών με δεξί κλικ επί ευρετηρίων εμφανιζόταν σφάλμα ότι δεν υπάρχουν επαρκή δικαιώματα για τον χρήστη έγκρισης.

20141029-1156-7-348
Πεδίο ώρας
Το πεδίο ώρα καταχώρησης SOTIME εμφανίζεται σωστά στο κύκλωμα της παραγωγής.

20141112-1155-1-4127
Σχετικές εργασίες συναλλασσομένων
Στην καταχώριση είσπραξης από τις σχετικές εργασίες συναλλασσομένου, δεν εμφανιζόταν ο σωστός πελάτης, αν είχε γίνει εναλλαγή πελατών με τα κουμπιά πλοήγησης της οθόνης.

20141114-1155-7-4159
Ακύρωση με αντιλογισμό
Σε περίπτωση ακύρωσης με αντιλογισμό από το κύκλωμα της λιανικής εμφανιζόταν σφάλμα 'Η γραμμή δεν μπορεί να μεταβληθεί'.

20141114-1155-7-4161
Αλλαγή σε κωδικό παρτίδας με *
Σε περίπτωση αλλαγής κωδικού σε ήδη καταχωρημένη παρτίδα με χρήση του * εμφανιζόταν σφάλμα 'Incorrect syntax near 'AND' κατά την καταχώρηση.

20141118-1155-1-4200
Πιστωτικές κάρτες
Δεν επιτρεπόταν αλλαγή πιστωτικής κάρτας σε ήδη καταχωρημένο παρ/κο λιανικής. Εμφανιζόταν σφάλμα "το πεδίο δεν μπορεί να μεταβληθεί".

20141118-1156-7-362
Μήνυμα λάθους σε έμμεση καταχώριση παραστατικού
Σε έμμεση καταχώρηση πώλησης/είσπραξης/πληρωμής/ειδικής συναλλαγής με δεξί κλικ στον συναλλασσόμενο της συναλλαγής εμφανιζόταν σφάλμα selector record not found.