Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10661. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10661. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10661

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150225-1155-2-754
XML αρχεία - έλεγχος αρχείου
Δυνατότητα ελέγχου αρχείων xml (validate) και εμφάνιση λαθών.

20150327-1155-2-1125
ΑΠΔ - Διαδρομή αρχείου
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της διαδρομής αποθήκευσης του παραγόμενου αρχείου, στην εργασία δημιουργία αρχείου ΑΠΔ.

20150407-1155-2-1226
Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. - διαδρομή αρχείου
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της διαδρομής αποθήκευσης του παραγόμενου αρχείου, στην εργασία Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α .

20150630-1155-2-2240
Αρχείο τράπεζας
Στην εργασία <Αρχείο τράπεζας>, ο έλεγχος υπαρκτότητας λογαριασμού γίνεται πλέον στο Πεδίο IBAN και όχι στον Λογ/σμος τραπέζης (BANKACNNUM).

20151118-1155-7-3375
Εκπτώσεις σε set υπηρεσιών
Στην καταχώρηση παραστατικού με set υπηρεσιών και με επιλογή αυτόματης αντικατάστασης προτείνονται πλέον και οι εκπτώσεις 2 και 3 των αναλούμενων στην γραμμή όπως γίνεται με την έκπτωση 1.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151014-1155-1-3062
Αξία ΦΠΑ σε φάκελο κοστολόγησης
Επιτρέπεται πλέον ο μηδενισμός της αξίας ΦΠΑ εξόδων στους φακέλους κοστολόγησης.

20151111-1155-1-3310
Ενέργεια από Φάκελο Υπηρεσιών
Στις ενέργειες (κλήση- συνάντηση κλπ) που καταχωρούνται από φακέλους υπηρεσιών ενημερώνονται πλέον τα πεδία: Ημερ. Εισαγωγής & χρήστης εισαγωγής.

20151117-1155-7-3370
Φ2/422 στα Έσοδα-Έξοδα
Το πεδίο 422 στο έντυπο ΦΠΑ των εσόδων-εξόδων ενημερώνεται όταν το ΦΠΑ εκροών είναι μεγαλύτερο ή το ΦΠΑ εισροών είναι μικρότερο από το υπολογιζόμενο.

20151119-1155-7-3396
Αναγγελία Πρόσληψης - Δελτίο Ομογενούς
Κατά τη δημιουργία του αρχείου Αναγγελίας Πρόσληψης εμφανίζεται πλέον σωστά ο αριθμός ταυτότητας εργαζομένου με τύπο ταυτότητας: Ειδικό δελτίο ταυτότητας.

20151123-1155-1-3421
Σειρά τακτοποίησης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
Διορθώθηκε η λειτουργικότητα της σειράς ΦΠΑ τακτοποίησης κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης.

20151125-1155-1-3448
Αρχείο τράπεζας ALPHA BANK
Η κωδικοποίηση των χαρακτήρων στο αρχείο τραπέζης της ALPHA BANK είναι πλέον Windows-1253.