Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.511. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.511. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Έκδοση 4.00.511.10479

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140102-1155-1-10
Αλλαγή τιμής μονάδος απογραφής σε Oracle
Σε βάση oracle, όταν γινόταν αλλαγή αξίας ή αλλαγή τιμής μονάδος από την εργασία "Απογραφή", εμφανιζόταν σφάλμα "feature not implemented".

20140131-1155-1-369
Ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής
Σε κάποιες περιπτώσεις ακύρωσης ενημέρωσης λογιστικής, που τα άρθρα είχαν πάρει αρίθμηση ημερολογίου, χανόταν η σύνδεση του παραστατικού με το άρθρο.

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Έκδοση 4.00.511.10478

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

0140128-1155-2-319
Εναρμόνιση εισφορών και αποδοχών ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ
Εναρμόνιση ποσοστών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη και ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών ασφαλισμένων (μέχρι 31.12.1992) του ΕΤΕΑ, με τις ήδη ισχύουσες των νέων (από 01/01/1993) ασφαλισμένων. 
Σημείωση
Με κάθε επιφύλαξη και εν αναμονή διευκρινήσεων από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τον τρόπο δήλωσης και υποβολής των παρακρατούμενων εισφορών στην ΑΠΔ του ΙΚΑ, έγινε προσαρμογή των ήδη καταχωρημένων ασφαλιστικών ταμείων (ΤΕΑΥΕΚ,ΤΕΑΠΟΖΟ,ΤΑΝΠΥ,κλπ) που πλέον εντάσσονται στο ΕΤΕΑ. Νεώτερες οδηγίες θα υπάρξουν μετά την οριστικοποίηση των αλλαγών που επέρχονται στην ΑΠΔ.

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Έκδοση 4.00.511.10477

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131106-1155-7-3959
Ημερομηνία λύσης
Σε περίπτωση που είναι συμπληρωμένο το πεδίο Ημερομηνία λύσης (COMPANY.FNLDATE) της εταιρείας γίνεται πλέον έλεγχος κατά την υποβολή των εντύπων λογιστικής και εσόδων/εξόδων στο πεδίο "έως ημερομηνία" και αυτό συμπληρώνεται αυτόματα βάσει της ημερομηνίας λύσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140114-2165-1-1
Τιμολογιακές πολιτικές και Συνδυαστική Κλιμάκωση
Σε τιμολογιακή πολιτική με συνδυαστική κλιμάκωση κατά καθαρή αξία που εφαρμόζεται στην έκπτωση γραμμής γινόταν υπολογισμός μετά την εφαρμογή της έκπτωσης.

Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Έκδοση 4.00.511.10476

Διορθώσεις σφαλμάτων

20131209-1155-7-4384
Έντυπο Φ5
Στο υπολογισμό του εντύπου "Πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5" δεν ενημερωνόταν σωστά το σύνολο σελίδας.

20131219-1155-1-4545
Ανανέωση κοστολογικών στοιχείων παραστατικών
Κατά την εκτέλεση της εργασίας ανανέωσης των κοστολογικών στοιχείων των παραστατικών παραγωγής ενημερωνόταν πάντα με την τιμή 1 το πεδίο "αξία βάσει λογ/σμου", ανεξάρτητα από την ένδειξη του κοστολογικού στοιχείου.

20131223-1155-1-4592
Μεταφορά αρίθμησης σειρών
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εργασία "Μεταφορά αρίθμησης σειρών" σε oracle.


Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10475

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131127-1155-7-4251
Βαθμίδες υποπροϊόντων
Τα υποπροϊόντα χαρακτηρίζονται πάντα με βαθμίδα 0.

20131217-1155-2-4510
Αρχείο xml & ημ/νία πρόσληψης
Βελτίωση στο αρχείο XML (Κατάσταση εργαζομένων).
Σε περίπτωση που στην αιτία αποχώρησης έχει συμπληρωθεί [Ανανέωση σύμβασης], τότε ως ημερομηνία πρόσληψης θεωρείται η αρχική πρόσληψη (πριν την ανανέωση)

20131219-2165-2-38
Μηχανισμοί τύπου Α
Προστέθηκε στις φόρμες εκτύπωσης το πεδίο οικονομικών στοιχείων ενημέρωσης των μηχανισμών τύπου Α.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20131111-1155-1-4009
Πρόταση παρτίδας
Σε κάποιες περιπτώσεις καταχώρισης γραμμών ειδών παραστατικών, προτείνονταν παρτίδες με μηδενικό υπόλοιπο.

20131206-1155-7-4381
Δωροεπιταγή
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν το πεδίο Ειδική διαχείριση για την επιλογή δωροεπιταγής στο tab λογιστικά στην περιοχή ειδικοί κλάδοι.

20131209-1155-7-4386
Τιμολογιακή Πολιτική Υπηρεσίες
Οι τιμολογιακές πολιτικές για υπηρεσίες εφαρμόζονται πλέον σε όλα τα πεδία που εφαρμόζονται κοι οι πολιτικές των ειδών.

20131216-1155-7-4481
OFFLINE
Στην offline βάση συγχρονίζονται πλέον οι μηχανισμοί τύπου Β των σταθμών εργασίας και τα δεδομένα των τιμολογιακών πολιτικών.

20131219-2165-2-36
Σετ με Χ/Μ
Σε κάποιες περιπτώσεις σετ με χαρακτηριστικά δεν ενημερωνόταν σωστά η συνολική ποσότητα της γραμμής.

20131219-2165-2-37
Μεταφορά υπολοίπων με Χ/Μ
Σε περιπτώσεις που η ενημέρωση υπολοίπων έναρξης ανά χαρακτηριστικό γινόταν με επιλογή διαστήματος κωδικών, μηδενίζονταν τα υπόλοιπα άλλων ειδών.

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10474

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131113-1155-2-4050
Περιοδική ΦΠΑ
Εάν δεν υπάρχει καταβολή σε δόσεις, δεν εμφανίζει πλέον προσαύξηση.

20131127-1155-2-4246
Ενημέρωση Συνόλων ΑΠΔ
Ενημέρωση Συνόλου Αποδοχών, Εισφορών και Προς καταβολή εισφορών στα αποτελέσματα της εργασίας [Υπολογισμός αρχείου ΑΠΔ]

20131205-1155-7-4354
Χαρακτηριστικά είδους σε προβολή
Τα χαρακτηριστικά του είδους στις γραμμές ενεργοποιήθηκαν και στον σχεδιασμό της προβολής: αρκεί να δηλωθεί στις παραμέτρους της προβολής, στο tab γενικά στοιχεία CSCOLUMNS=1

20131205-1155-7-4369
Προδιαγραφές αρχείου τράπεζας Πειραιώς
Στην εργασία της δημιουργίας [Αρχείο Τράπεζας Πειραιώς], το πεδίο [Κωδ.συμβ.μισθοδοσίας]
δέχεται πλέον αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20131203-1155-7-4328
offline σε azure
Σε windows 8.1 και azure δεν ολοκληρωνόταν η δημιουργία της τοπικής offline βάσης.

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10473

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131125-1155-2-4208
Πεδία γραμμής λιανικής
Σε παραστατικά λιανικής που συνδέονται με προκαταβολές ενημερώνονται και τα πεδία NUM01, ΝUM02, NUM03, NUM04, BOOL01, BOOL02, DATE01, DATE02, UFTBL01, UFTBL02 από την προκαταβολή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20131111-1155-1-4009
Πρόταση παρτίδας
Σε κάποιες περιπτώσεις καταχώρισης γραμμών ειδών παραστατικών, προτείνονταν παρτίδες με μηδενικό υπόλοιπο.

20131115-1155-1-4093
Έντυπο ενδοκοινοτικών αποκτήσεων-παραδόσεων Φ4-Φ5
Στην περίπτωση manual αλλαγής και ορισμού τιμών στην στήλη 5 ενδοκοινοτικών αποκτήσεων-παραδόσεων αγαθών, στη 2η σελίδα δεν εμφανιζόταν το σύνολο σελίδας και δεν υπολογίζονταν σωστά τα γενικά σύνολα με την καταχώρηση.

20131122-1155-1-4189
Έντυπα Εσόδων-Εξόδων
Στα έντυπα (περιοδική,εκκαθ. Και φορολογίας εισοδ.), ακόμα και όταν επρόκειτο για ατομική επιχείρηση, στο πεδίο Επώνυμο ή επωνυμία εμφανιζόταν και το όνομα ενώ υπάρχει ξεχωριστό πεδίο για το όνομα.

20131127-1155-7-4254
Απαιτήσεις παραγωγής – ανάλωσης
Σε κάποιες περιπτώσεις η εκτύπωση "Απαιτήσεις παραγωγής - ανάλωσης" δεν εμφάνιζε αποτελέσματα.

20131204-1155-1-4342
GSM Phone
Έγιναν διορθώσεις στη σύνδεση με κινητό τηλέφωνο GSM για αποστολή μηνυμάτων SMS.

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10472

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131115-1155-2-4073
Πρόσβαση σε εταιρείες από status bar
Δεν εμφανίζονται πλέον προς επιλογή στους διαλόγους της status bar, εταιρείες και υποκαταστήματα στα οποία ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση.

20131120-1155-2-4166
Πληρωμών μέσω SEPA
Προστέθηκε εργασία δημιουργίας αρχείου πληρωμών μέσω SEPA.

20131122-1155-2-4195
Προσθήκη φίλτρου στην εκτύπωση [Κατάσταση-Βεβαίωση ΤΑΠΙΤ(Ξ/Δ)]
Προσθήκη multi select φίλτρου με τον Κωδικό αποδοχών στην εκτύπωση [Κατάσταση-Βεβαίωση ΤΑΠΙΤ(Ξ/Δ)].

20131105-1155-7-3943
Αυτόματη εκτύπωση απόδειξης είσπραξης
Προστέθηκε παράμετρος στις πωλήσεις, ώστε να τυπώνεται αυτόματα με την καταχώριση παραστατικού η απόδειξη είσπραξής του.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20131118-1155-1-4102
Αντιγραφή πελάτη /προμηθευτή
Κατά την αντιγραφή πελατών/προμηθευτών σε άλλη εταιρεία εμφανιζόταν σφάλμα: Δεν βρέθηκε το αρχείο σύνδεσης.

20131125-1155-1-4215
Sql φίλτρο και πολλαπλή επιλογή
Βελτιώθηκε η συμπεριφορά των sql φίλτρων με τοπικά πεδία πολλαπλής επιλογής.

20131126-1155-1-4225
Factoring - Εξόφληση τιμολογίων
Στο Factoring, τα παραστατικά που έχουν εξοφληθεί μερικώς δεν εμφανίζονταν στη λίστα των προς εξόφληση.

20131126-1155-7-4233
Σύνολα ομαδοποίησης σε azure
Σε περιβάλλον azure, τα γενικά σύνολα ομαδοποίησης σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση εμφανίζονταν με τιμή 0.

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10471

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131107-1155-2-3973
Έκδοση παραστατικού χωρίς σήμανση, ενώ υπάρχει στη φόρμα
Άλλαξε η συμπεριφορά του προγράμματος. Αν ένα παραστατικό ζητά σήμανση και δεν μπορεί να δοθεί από το μηχανισμό, τότε η εκτύπωση θα διακοπεί. Αφορά μηχανισμούς τύπου Β.

20131120-1155-2-4163
Αναβάθμιση ΕΑΦΔΣΣ
Αναβαθμίστηκε το πρωτόκολλο φορολογικών στοιχείων των ΕΑΦΔΣΣ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΦΑΣ.

20131120-1155-2-4167
Δυνατότητα ορισμού Μισθολογικών στοιχείων Αποδοχών και Ωρομισθίου αρχείου XML
Προσθήκη δυνατότητας ορισμού Μισθολογικών στοιχείων Αποδοχών και Ωρομισθίου αρχείου XML. Ο ορισμός γίνεται στις [Γενικές παραμέτρους]

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130813-1155-7-3083
Εικόνα σε προβολή
Κατά την εισαγωγή πεδίου εικόνας σε σχεδιασμό προβολής εμφανιζόταν σφάλμα list index out of bounds.

20131111-1155-7-4011
Βαθμίδες Κοστολόγησης
Στον υπολογισμό Βαθμίδων κοστολόγησης, λαμβάνονται υπόψιν και τα ανενεργά είδη, όταν δηλωθεί "συμμετοχή μη ενεργών προδιαγραφών".

20131114-1155-7-4066
email από παραστατικό πώλησης
Σε email που δημιουργούνταν από παραστατικά πώλησης δεν αποστέλλονταν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες.

20131119-1155-7-4121
Επιδότηση ΟΑΕΔ με μειωμένη απασχόληση
Σε εργαζόμενο με μειωμένες ώρες απασχόλησης ο τύπος που υπολογίζει το ανώτατο όριο επιδότησης είναι:
Νόμιμο ημερ/σθιο * ώρες εργασίας * 22.

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10470

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131030-1155-7-3852
Εκτύπωση παραστατικού με αυτόματο μετασχηματισμό
Λειτουργεί η αυτόματη εκτύπωση για τα παραστατικά που προκύπτουν κατά την καταχώριση παραστατικού με αυτόματο μετασχηματισμό.

20131113-2165-2-31
Προσθήκη ProSMS provider
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα χρήσης του ProSMS provider για αποστολή SMS.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20131111-1155-1-4026
Λανθασμένος υπολογισμός μηνών για αποζημίωση εργατοτεχνιτών
Διόρθωση στον υπολογισμό των μηνών προϋπηρεσίας για υπολογισμό αποζημίωσης απόλυσης στους εργατοτεχνίτες. Οι μήνες προϋπηρεσίας υπολογίζονταν με την συνθήκη της ημερομηνίας [12/11/2012] (όπως ορθά ισχύει για τους υπαλλήλους)

20131112-2165-1-30
IMAP4 και import email
Δεν λειτουργούσε σωστά το import IMAP4 email, όταν το codepage του email ήταν UTF-8.

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10469

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131002-1155-2-3532
ForceDll Εντολή σε xco αρχείο για υποχρεωτική εκτέλεση dll στο login
Προσθήκη παραμέτρου 'FORCENETDLL' στο APPLICATION section του αρχείου XCO. Εφόσον έχει τιμή '1', η εφαρμογή απαιτεί υποχρεωτικά τη φόρτωση των NET dll.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130620-1155-1-2387
Υπολογισμός αναδρομικών.
Κατά τον υπολογισμό αναδρομικών αποδοχών ή εισφορών εμφανιζόταν μήνυμα: Προσοχή! Πρέπει να προηγηθεί ο "Υπολογισμός αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών" για τον εργαζόμενο.

20131011-1155-7-3663
Editable πεδία σε ευρετήριο email
Σε ευρετήρια email με editable το πεδίο "utbl04", η μεταβολή του πεδίου προκαλούσε λανθασμένη μεταβολή του περιεχομένου του email.

20131014-1155-1-3679
Ευρετήριο με graph
Εμφανιζόταν σφάλμα Access violation σε ευρετήριο με ομαδοποίηση που είχε επιλεγεί να εμφανιστεί γράφημα.

20131017-1155-1-3715
Button input ποσότητας ειδών
Στον επιλογέα μαζικής επιλογής ειδών σε γραμμές παραστατικών δεν εμφανιζόταν στη σωστή θέση το button Input.

20131021-1155-7-3757
Πιστωτικά έκπτωσης σε πελάτη με απαλλαγή ΦΠΑ
Κατά την δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης, όταν ο πελάτης απαλλάσσεται ΦΠΑ, εμφανιζόταν μήνυμα Module:SALDOC.Vatprovision cannot be modified στα αποτελέσματα της εργασίας.

20131021-1155-7-3767
Cash flow Qlikview
Kατά την ενημέρωση, δεν ενημερώνονταν τα δεδομένα, παρά την δημιουργία του αρχείου.

20131023-1155-1-3794
Cash flow
Εκτελώντας την εκτύπωση Cash flow παρουσιαζόταν σφάλμα ότι η εργασία δημιουργίας του αρχείου εκτελείται ήδη. Πρέπει να διαγραφεί το υπάρχον αρχείο CashFlow και στη συνέχεια να εκτελεστεί εκ νέου η εργασία δημιουργίας CashFlow.

20131023-1155-1-3795
Ειδικότητες της ΕΓΣΣΕ
Διορθώθηκε λανθασμένη αντιστοίχιση στις ειδικότητες της ΕΓΣΣΕ.

20131030-1155-1-3873
Επιλογή υποδείγματος email
Σε email που είχε ανοιχτεί μέσα από καμπάνια marketing δεν μπορούσε να γίνει επιλογή υποδείγματος

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10468

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130702-1155-2-2564
Αλλαγές Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ
Αλλαγές Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ βάσει ΠΟΛ 1129:
1.514 Προσαύξηση λόγω δόσεων (πραγματοποιείται πράξη χ1 %).
2.Καταβολή χρεωστικού υπολοίπου 511.
3.521 Ποσό που καταβάλλεται με την δήλωση.
4.Λεκτικό κάτω από τον 513.


20131007-1155-1-3596
Διαχείριση μητρότητας από την εφαρμογή
Προστέθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης των ημερών αδείας ή απουσίας λόγω μητρότητας. Για την υλοποίηση προστέθηκαν νέα μισθολογικά στοιχεία, τα οποία είναι διαθέσιμα στην καρτέλα [Άδειες/Ασθένειες/Απουσίες]

20131021-2165-2-24
QLIKVIEW login χρήση
Προστέθηκε η μεταβλητή FISCPRDLOGIN η οποία επιστέφει την login χρήση.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130919-1155-1-3390
Αναγγελία πρόσληψης
Εμφανιζόταν σφάλμα 'invalid pointer operation' κατά την υποβολή Αναγγελίας πρόσληψης σε windows xp.

20131002-1155-1-3534
Κλήσεις υπηρεσιών & copy from buffer
Μετά την καταχώριση εγγραφής κλήσεων υπηρεσιών που είχε προέλθει από copy from buffer διπλασιάζονταν οι γραμμές των ειδών και των υπηρεσιών που είχαν επιλεχθεί στην κλήση.

20131007-1155-1-3593
Παράμετροι σύνδεσης βάσης για crystal
Σε clientServer περιβάλλον με χρήση της εντολής /sxco στο shortcut του client δεν ενημερώνονταν σωστά οι παράμετροι σύνδεσης της βάσης για τα crystal reports.

20131007-1155-1-3595
Υπολογισμός Ασφαλιστικού ταμείου ΙΚΑ
Προέκυπτε διαφορά 0.01€ λόγω στρογγυλοποίησης στον υπολογισμό ταμείου ΙΚΑ.

20131018-1155-1-3747
Υποβολή αρχείου ΑΠΔ
Βελτίωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής της ΑΠΔ. Κατά την διαδικασία υποβολής του αρχείου της ΑΠΔ, μέσω της εφαρμογής, η διαδικασία δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί διότι άνοιγε popup παράθυρο με session του Internet explorer και απαιτούσε εκ νέου την καταχώρηση κωδικών πρόσβασης. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα επανασύνδεσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας με εκτύπωση του αποδεικτικού υποβολής.

20131021-2165-1-25
Qlikview - πεδίο με τιμή null
Κατά την ενημέρωση των δεδομένων, αν κάποιο πεδίο μιας εγγραφής είχε τιμή null ή κενό, τότε το συγκεκριμένο πεδίο έπαιρνε την τιμή της προηγούμενης εγγραφής.

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10467

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130917-1155-7-3371
Outlook Connector
O default ορισμός κατεύθυνσης email από το outlook connector ενημερώνεται πλέον βάσει του τύπου ενέργειας του Softone και όχι βάσει των στοιχείων του email από το outlook.

20130920-1155-2-3418
Υλοποίηση Εντύπου Ε8 με αυτόματο upload των εργαζομένων
Προσθήκη του εντύπου των υπερωριών, με αυτόματη διαδικασία upload των εργαζομένων

20130927-1155-1-3485
Προκαθορισμένα φίλτρα στις ελεύθερες εκτυπώσεις
Τα προκαθορισμένα φίλτρα του διαλόγου των ελεύθερων εκτυπώσεων είναι ενεργά και κατά την εκτέλεση από γραμμή εντολής του λειτουργικού συστήματος.

20131002-1155-2-3542
Έλεγχος ημ/νίας αποχώρησης εφόσον δηλωθεί ημ/νία καταγγελίας
Προσθήκη απαγορευτικού ελέγχου συμπλήρωσης ημερομηνίας αποχώρησης σε περίπτωση που δηλωθεί ημερομηνία καταγγελίας.

20131003-1155-1-3549
Ιστορικό αγορών
Στο ιστορικό αγορών εμφανίζεται πλέον και ο τρόπος πληρωμής του παραστατικού.

20131003-1155-7-3547
IBAN λογαριασμού
Προστέθηκε συνάρτηση ελέγχου της ορθότητας IBAN λογαριασμού. (function CheckIBAN(IBAN: string): Integer; (Επιστρέφει 1 -> Σωστό, 0 -> Λάθος)

20131009-1155-7-3614
Παραστατικά αποθήκης και γέφυρες Γ.Λ.
Στη γέφυρα λογιστικής παραστατικών αποθήκης δόθηκε η δυνατότητα επιλογής από τις γραμμές κοστολόγησης>Γραμμή παραστατικού αγοράς/πώλησης των πεδίων: κωδικού και λογαριασμού των πινάκων UFTBL01 και UFTBL02 καθώς και των πεδίων NUM01 έως και NUM04 των γραμμών παραστατικού.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130522-1155-1-2045
Εξαγωγή grid χαρακτηριστικών σε excel
Στην εξαγωγή σε excel του grid της ανάλυσης των ποσοτήτων ανά χαρακτηριστικό της γραμμής παραστατικού δεν εμφανίζονταν οι τίτλοι των πεδίων.

20130822-1155-7-3111
Εκτύπωση σε excel
Μεγάλωσε το ύψος των γραμμών του αρχείου excel, ώστε να είναι πιο εύκολα αναγνώσιμο.

20130905-1155-1-3250
Μετασχηματισμός παραστατικών
Εφόσον τα επιλεγμένα παραστατικά έχουν οριστεί στα στοιχεία μετασχηματισμού τους ότι μετασχηματίζονται σε διαφορετικές σειρές, στο διάλογο του μετασχηματισμού δεν μπορεί να επιλεγεί καμία σειρά.

20131001-1155-1-3524
Import αξιών ΦΠΑ
Αγνοούνταν οι αλλαγές στις αξίες ΦΠΑ κατά την εισαγωγή παραστατικών πωλήσεων με import script.

20131003-1155-1-3558
Αναζήτηση με εναλλακτικό κωδικό
Κατά την αναζήτηση με εναλλακτικό κωδικό παρέμενε ανοιχτός ο επιλογέας.

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10466

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131001-1155-2-3530
Συνάρτηση μισθοδοσίας για την αποχώρηση με προειδοποίηση
Δημιουργία νέας συνάρτησης για την εύρεση της ημερομηνίας αποχώρησης του εργαζόμενου όταν η ημερομηνία καταγγελίας είναι συμπληρωμένη και είναι μικρότερη από την ημερομηνία υπολογισμού της τρέχουσας περιόδου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130823-1155-1-3124
Εικόνα Είδους σε Ετικέτα
Εμφανιζόταν σφάλμα σε ετικέτα με εικόνα είδους που είχε δηλωθεί να έχει κενές γραμμές στο πάνω μέρος της σελίδας.

20130918-1155-1-3386
Αντιγραφής κατάσταση σε Κλήσεις υπηρεσιών
Με 'Αντιγραφή από τελευταία' στην εισαγωγή κλήσεων υπηρεσιών μεταφερόταν και η κατάσταση.

20130919-1155-7-3405
Σχεδιασμός ευρετηρίων συναντήσεων
Δεν εμφανίζονταν διαθέσιμα πεδία κατά το σχεδιασμό ευρετηρίου συναντήσεων.

20130930-1155-1-3503
Επιλογή στις γραμμές παραστατικών
Δεν άνοιγε ο επιλογέας κατά την εισαγωγή κωδικού ή περιγραφής είδους στις γραμμές παραστατικών με * και enter, αλλά ούτε και γινόταν επιλογή του είδους με ακριβή πληκτρολόγηση του κωδικού.

20130930-1155-1-3506
Σύνολο μετρητών / αξιογράφων
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την αναλυτική εκτύπωση σε excel του ευρετηρίου ''σύνολο μετρητών / αξιογράφων'' όταν είχε πραγματοποιηθεί ομαδοποίηση.

20130930-1155-7-3501
Socket error
Σε περιπτώσεις προβληματικής δικτυακής επικοινωνίας εμφανιζόταν σφάλμα Socket Error 10054.

20131001-1155-1-3518
Paste from clipboard
Όταν στις ρυθμίσεις είχε οριστεί "Disable fast paste from clipboard", τότε δεν λειτουργούσε σωστά το paste from clipboard (δεν εισάγονταν τα πεδία που προκύπτουν από επιλογέα).

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10465

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130523-1155-7-2046
Αποστολή SMS με Java Script
Προστέθηκε η συνάρτηση SysRequest.XSendWebSMS. Ως παραμέτρους δέχεται το τηλέφωνο στο οποίο θα αποσταλεί και το κείμενο του μηνύματος.

20130917-1155-2-3370
Εκτύπωση "ομάδων" ή "αναλυτικά"
Σε εκτέλεση εκτύπωσης από γραμμή εντολής μπορεί να δηλωθεί εκτύπωση "ομάδων": αρκεί στο αρχείο .txt της εντολής να προστεθεί η παράμετρος GROUPSONLY=1.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130307-1155-1-1114
Αναζήτηση στα εμβάσματα
Η χρήση του backspace στην αναζήτηση πελάτη/προμηθευτή στα εμβάσματα προκαλούσε την εμφάνιση λανθασμένων αποτελεσμάτων.

20130719-1155-7-2834
Selector εναλλακτικού κωδικού
Σε παραστατικά που γινόταν αναζήτηση είδους από ευρετήριο εναλλακτικών κωδικών, έμενε ανοιχτός ο επιλογέας (selector), όταν υπήρχε μία επιλογή μόνο.

20130827-1155-1-3145
XTABLE.Current.Delete()
Διορθώθηκε η XTABLE.Current.Delete(). Διέγραφε την πρώτη αντί για την τρέχουσα εγγραφή.

20130911-1155-7-3295
Καρτέλα πελάτη και στήλη Παραστατικό
Αυξήθηκε το μέγεθος της στήλης Παραστατικό στις καρτέλες πελατών.

20130918-1155-7-3384
Επίδομα αδείας
Κατά τον υπολογισμό μισθοδοσίας σε περίοδο επιδόματος αδείας για ημερομίσθιους δεν υπολογίζονταν δικαιούμενες ημέρες.

20130919-1155-1-3387
Κλήσεις υπηρεσιών
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτύπωση Κλήσεις υπηρεσιών, όταν επιλεγόταν η τιμή εκτελεσμένη στο φίλτρο κατάσταση κλήσης και υπήρχε εκτελεσμένη κλήση.

20130919-1155-7-3404
Διπλές γραμμές Ισοτιμιών Ξένων Νομισμάτων
Εμφανίζονταν διπλές εγγραφές νομισμάτων στον πίνακα ισοτιμιών σε περίπτωση που στην συγκεκριμένη ημερομηνία υπήρχε καταχωρισμένη εγγραφή ισοτιμίας στο νόμισμα.

20130925-1155-1-3455
Διακανονισμός με τρόπο υπολογισμού [Ανά έργο] και υπηρεσίες
Γινόταν λάθος ενημέρωση του διακανονισμού σε παραστατικά με γραμμές υπηρεσιών και τρόπο πληρωμής που στον τρόπο υπολογισμού οριζόταν κάτι από τις γραμμές πχ. το έργο.

20130925-1155-1-3456
Ειδικές συναλλαγές με τρόπο πληρωμής με υπολογισμό [Ανά έργο]
Γινόταν λάθος ενημέρωση του διακανονισμού σε παραστατικά ειδικών συναλλαγών και τρόπο πληρωμής με υπολογισμό που χρησιμοποιούσε πεδίο από τις γραμμές πχ. το έργο.

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10464

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130115-1155-7-160
Δόσεις πιστωτικών καρτών - Οριακή ημέρα χρέωσης
Το πεδίο "Οριακή ημέρα χρέωσης" των δόσεων πιστωτικών καρτών λιανικής αφορά πλέον την πρώτη δόση σε ημέρες. Αν στη μηχανή καρτών είναι συμπληρωμένο κάποιο από τα πεδία "Οριακή ημέρα χρέωσης", ή "Ημέρα πληρωμής", τότε το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη του αυτά διαφορετικά εφαρμόζει τα αντίστοιχα πεδία των καρτών.

20130628-1155-2-2524
Περιγραφή εναλλακτικού κωδικού
Προστέθηκε η περιγραφή του εναλλακτικού κωδικού στον αντίστοιχο επιλογέα των γραμμών πωλήσεων

20130916-1155-2-3341
Προσαρμογή αρχείου xml, στις νέες προδιαγραφές του ΥΕΚΑ
Προσαρμογή αρχείου XML με τα στοιχεία των εργαζομένων, στις νέες απαιτήσεις του ΥΕΚΑ. Για την κάλυψη της προδιαγραφής, απαιτείται να εκτελεστεί η εργασία [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας]. Οι αλλαγές αναλυτικά:

1) Προστέθηκαν 2 νέα μισθολογικά στοιχεία [2115-Ειδική περίπτωση] και [2116-Χαρακτηρισμός εργαζόμενου]. Ειδικότερα, για την εφαρμογή, ο χαρακτηρισμός του εργαζόμενου ως [Εργάτης] ή [Υπάλληλος], βασίζεται στην τιμή του πεδίου [Σχέση εργασίας] όπου Μισθωτός ή Ωρομίσθιος = Υπάλληλος και Ημερομίσθιος = Εργάτης. Παρόλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα να χαρακτηρίσετε με διαφορετικό τρόπο τον εργαζόμενο, καταχωρώντας την επιθυμητή τιμή στο στοιχείο 2116.

2) Κατά την εκτέλεση της εργασίας παραγωγής του XML αρχείου εργαζομένων, προστέθηκε ερώτηση σχετικά με το Είδος της προς υποβολή κατάστασης προσωπικού. Σε περίπτωση που επιλεγεί Είδος: [Ε4 Τροποποιητικός Αποδοχών] ή [Ε4 Τροποποιητικός Ωραρίου], τότε εμφανίζεται ερώτηση σχετικά με το Ημερομηνιακό διάστημα της τροποποίησης –μεταβολής του ωραρίου ή των αποδοχών

3) Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα, που παράγονται στο αρχείο XML αφορούν στην τρέχουσα μισθολογική περίοδο, και συνεπώς πριν την παραγωγή του αρχείου θα πρέπει να έχει υπολογισθεί μισθοδοσία, έστω και αν περιλαμβάνει πρότυπα δεδομένα κινήσεων περιόδου και όχι πραγματικά.


20130916-2165-2-22
Μαζική έγκριση παραστατικών πωλήσεων
Προστέθηκε εργασία μαζικής έγκρισης παραστατικών
πωλήσεων στο ευρετήριο πωλήσεων (δεξί κλικ).


Διορθώσεις σφαλμάτων

20130911-1155-1-3298
Συνάρτηση IteAgedRemain
Η συνάρτηση IteAgedRemain δεν λάμβανε σωστά υπόψιν της την παράμετρο για αναλυτικό υπολογισμό των κινήσεων προηγουμένων χρήσεων.

20130916-1155-1-3349
Λάθος υπολογισμός υπολοίπου
Δεν γινόταν υπολογισμός υπολοίπου στην γραμμή στην εκτέλεση της εργασίας "Αποστολή σε πελάτη από φάκελο υπηρεσιών"

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10463

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130910-1155-2-3287
Επιδότηση εργατικής εισφοράς και Φορολογητέο εισόδημα
Η Επιδότηση εργατικής εισφοράς θα πρέπει να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα. Για την κάλυψη της προδιαγραφής προστέθηκε νέο μισθολογικό στοιχείο γενικής χρήσης [1151-Επιδότηση εργατικής εισφοράς και φορολογητέο], με προεπιλογή την πρόσθεση της επιδότησης στο φορολογητέο εισόδημα

20130911-1155-2-3292
Κράτηση Ιδιωτικής ασφάλισης
Προσθήκη νέων μισθολογικών στοιχείων (εργαζομένων και περιόδου) για τον υπολογισμό κράτησης ιδιωτικής ασφάλισης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130830-1155-1-3192
Εκτύπωση παραστατικών
Εμφανίζονταν μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτύπωση παραστατικών πωλήσεων με ψηφιακή υπογραφή.

20130906-1155-1-3265
Ενδεικτικό κόστος προδιαγραφών
Δεν ενημερωνόταν σωστά το κόστος της προδιαγραφής όταν γινόταν αλλαγή του ενδεικτικού κόστους των κοστολογικών στοιχείων.

20130910-1155-1-3282
Εκτέλεση από γραμμές εντολών σε azure
Σε κλήση του προγράμματος από τη γραμμή εντολών σε περιβάλλον azure, εμφανιζόταν μήνυμα access denied.

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10462

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130822-2165-2-19
Αρχείο Alpha bank
Προστέθηκε το πεδίο αρ. πελάτη Alphanet στο header record του αρχείου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130704-1155-7-2600
Στρογγυλοποίηση σε selector παρτίδων
Σε αναζήτηση παρτίδων με έλεγχο υπολοίπου εμφανίζονταν παρτίδες με μηδενικό υπόλοιπο.

20130723-1155-7-2854
Ηλεκτρονική αποστολή ΦΠΑ
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής εντύπων δεν ολοκληρωνόταν.

20130725-1155-1-2910
Εγκρίσεις παραστατικών Πωλήσεων
Δεν λειτουργούσε η 'Εκτέλεση εργασίας' στις υποχρεώσεις εγκρίσεων χρήστη.

20130729-1155-1-2938
Οριζόμενα ημερολόγια λογιστικής
Δεν εμφανιζόταν η σύντμηση της σειράς (πεδίο SERIES).

20130729-1155-1-2942
Έναρξη παγίων ΚΒΣ - ΔΛΠ
Σε διαδικασία έναρξης αποσβέσεων όπου το πάγιο έχει αποσβέσεις ΚΒΣ και ΔΛΠ και ενώ έχει οριστεί ξεχωριστή σειρά απόσβεσης ΚΒΣ και ΔΛΠ, η εργασία, δημιουργούσε ένα παραστατικό απόσβεσης μόνο ΚΒΣ και ενημέρωνε την αξία των αποσβέσεων ΔΛΠ γραμμής.

20130730-1155-1-2971
Start και stop character στην συνάρτηση Code128A
Στη συνάρτηση Code128A τυπώνονταν λανθασμένα τα start και stop character.

20130807-1155-1-3047
Λάθος αξία υπολοίπου
Στην εκτύπωση υπόλοιπα ανά Α.Χ δεν λειτουργούσε σωστά η παράμετρος υπολογισμού της αξίας υπολοίπου.

20130812-1155-1-3073
Εκτύπωση 'Κλήσεις υπηρεσιών'
Η εκτύπωση Κλήσεις υπηρεσιών εμφάνιζε μήνυμα ότι δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση, παρόλο που υπήρχαν δεδομένα.

20130823-1155-7-3125
Αιτιολογία σε ευρετήριο άρθρων
Σε ευρετήριο άρθρων λογιστικής που είχε δηλωθεί σαν φίλτρο η αιτιολογία, εμφανιζόταν σφάλμα όταν στον διάλογο της εργασίας γινόταν επιλογή αιτιολογίας.

20130826-1155-1-3132
Έντυπο Ε5
Στην επιλογή νέου ή σε άνοιγμα υπάρχοντος καταχωρημένου εντύπου Ε5 εμφανιζόταν σφάλμα undefined is null or not an object.

20130828-1155-1-3152
Σειρά σε Κινήσεις πελατών
Στις ''Κινήσεις πελατών σε Ν.Σ'', το πεδίο της σειράς εμφανιζόταν ανενεργό. Στο redirection εμφανιζόταν ole error.

20130828-1155-7-3165
Εκκρεμή αξιόγραφα
Στα εκκρεμή αξιόγραφα από τις σχετικές εργασίες πελάτη, δεν ενημερώνονταν σωστά τα σύνολα, εφόσον είχε επιλεγεί άλλη κατάσταση αξιογράφων.

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10461

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130724-1156-7-506
Ελλιπής περιγραφή είδους στην εκτύπωση εκκρεμή παραστατικά
Αυξήθηκε σε μήκος το πεδίο "Περιγραφή είδους"
στην εκτύπωση "εκκρεμή παραστατικά"


20130725-1155-1-2902
Υπολογισμός βαθμίδων κοστολόγησης και σε ανενεργές προδιαγραφές.
Κατά την εκτέλεση της εργασίας βαθμίδων κοστολόγησης προστέθηκε διάλογος για την συμμετοχή των ανενεργών προδιαγραφών στις βαθμίδες.

20130725-1155-1-2916
Εκκρεμείς παραγγελίες/Σχετικές εργασίες πελάτη
Εμφανίζεται η σωστή σειρά ανά κύκλωμα στις εκκρεμείς παραγγελίες του πελάτη από σχετικές εργασίες.

20130730-1156-7-510
Πρόβλημα Αντιγραφής Παραστατικού Σύνθεσης
Διόρθωση σφάλματος κατά την αντιγραφή παραστατικών σύνθεσης.

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10459

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130418-1155-2-1650
Πιστωτικά έκπτωσης σε VIES
Τα παραστατικά με συμπεριφορά τύπου 152 (πιστωτικά τιμολόγια έκπτωσης) υπολογίζονται πλέον μόνο στην εκτύπωση VIES και όχι στην εκτύπωση intrastat.

20130711-1155-7-2718
Μισθοδοσία: Καταχώρηση άδειας από δικαστήριο
Προστέθηκε νέο μισθολογικό στοιχείο για την καταχώρηση των Ημερών αδειας λόγω ανωτέρας βίας (με αποδοχές)

20130717-1155-2-2794
Αρχείο Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ και Ανείσπρακτες αποδοχές εργαζομένων
Προσαρμογή του αρχείου JL10 (Οριστική δήλωση ΦΜΥ) στις οδηγίες της Γ.Γ.Π.Σ, σχετικά με τον διαχωρισμό των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών.
Για την υποβολή του αρχείου, σε κάθε μισθοδοσία των εργαζομένων καταχωρείται πλέον αυτόματα η πληροφορία του Έτους είσπραξης. Σε περίπτωση που το έτος είσπραξης είναι διαφορετικό από το έτος  υπολογισμού, αυτό θα πρέπει να δηλωθεί στην [Μεταβολή δεδομένων περιόδου], στο μισθολογικό στοιχείο 3373. Για τις ήδη υπολογισμένες μισθοδοσίες του έτους 2013 ή προηγουμένων ετών, θα πρέπει να εκτελεστεί η εργασία [Ενημέρωση έτους είσπραξης]

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130501-1155-1-1822
Οnline Υπολογισμός τιμών
Στον υπολογισμό τιμών από παραστατικό αγορών, εμφανιζόταν το παρακάτω πρόβλημα: στην πρώτη επιλογή της εργασίας 'Ενημέρωση τιμών πώλησης΄ εμφανίζονταν τα είδη με διαφορετική σειρά από αυτήν που καταχωρήθηκαν στο παραστατικό. Στην επόμενη επιλογή εμφανίζονταν με την σωστή σειρά και στην μεθεπόμενη με λάθος σειρά πάλι.

20130624-1155-7-2443
'Έλεγχος αποθέματος Ανα Χαρακτηριστικό
Εμφανιζόταν σφάλμα 'Invalid pointer operation' κατά την καταχώριση παραστατικού όταν:
1)στον τύπο του παραστατικού είχε δηλωθεί 'Ανά χαρακτηριστικό΄στους ειδικούς ελέγχους αποθέματος, 2) η έκφραση ελέγχου του αποθέματος περιλάμβανε τα δεσμευμένα από παραγγελίες πωλήσεων.


20130627-1155-1-2488
Τρέχουσες ποσότητες οντοτήτων
Στην εκτύπωση παγίων 'Τρέχουσες ποσότητες οντοτήτων' δεν λειτουργούσε το φίλτρο για τις μηδενικές ποσότητες.

20130627-1155-1-2495
Πρόγραμμα εργασίας σε περίπτωση επαναπρόσληψης εργαζόμενου
Σε περίπτωση επαναπρόσληψης εργαζόμενου, τότε η εκτύπωση [Πρόγραμμα εργασίας], εμφάνιζε 2 εγγραφές για τον εργαζόμενο

20130701-1155-1-2542
Παρατηρήσεις στην Καρτέλα του Εργαζόμενου
Προστέθηκε ερώτηση στην Κατάσταση εργαζομένων για το αν θα γίνουν export σε xml οι παρατηρήσεις των εργαζομένων. 

20130703-1155-1-2589
Soft 150 - ''σχέση με κύρια''
Σε soft 150, δεν εμφανιζόταν το πεδίο ''σχέση με κύρια'' για την μονάδα μέτρησης πώλησης στην προβολή ειδών.

20130703-1155-1-2597
Import script σε custfindoc
Σε import script που εισάγουν εγγραφές στο object custfindoc εμφανιζόταν σφάλμα μη αναγνώρισης του τύπου του παραστατικού.

20130708-1155-1-2658
Δημιουργία πινάκων βάσης
Εμφανιζόταν σφάλμα access violation κατά τη δημιουργία πινάκων βάσης.

20130709-1155-1-2680
Εργασίες windows scheduler σε windows 8
Δεν ολοκληρώνονταν σωστά οι εργασίες που δηλώνονταν στον windows scheduler των windows 8.

20130711-1155-1-2720
Import ascii 437
Σε Import από αρχείο ascii, όταν δηλωνόταν κωδικοποίηση 437, δεν αναγνωρίζονταν τα ελληνικά.

20130711-1155-1-2721
Υπολογισμός αρχείου ΤΣΜΕΔΕ
Κατά τον υπολογισμό του αρχείου ΤΣΜΕΔΕ σε βάση oracle εμφανιζόταν σφάλμα:
Feature not implemented.


20130715-1155-7-2741
Username και password για taxis
Σε εγκαταστάσεις με μισθοδοσία, στα φορολογικά στοιχεία εταιρείας δεν εμφανίζονταν τα πεδία
username password για το taxis για την υποβολή του εντύπου Ε7. Επίσης δεν εμφανιζόταν το tab εκπροσώπων εταιρείας.