Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.515. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.515. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.515.10770

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170130-1156-7-11
Έντυπο Ε3
Δόθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης των πεδίων 907,908 και 909 (πίνακας Ε-Επιδοτήσεις) μέσω των μεταβλητών των λογαριασμών.

20170131-1155-2-423
Αρχεία SEPA - Αιτιολογία
Προστέθηκε ερώτηση στο διάλογο της εργασίας παραγωγής αρχείων SEPA ώστε να ορίζει ο χρήστης αν θα εμφανίζεται στην αιτιολογία το όνομα του αντισυμβαλλόμενου.

20170209-1155-2-560
Ε3 - Μεταβλητή 408
Tο έντυπο Ε3 ενημερώνεται πλέον από τη μεταβλητή 408.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160211-1156-7-28
Δεκαδικά ποσοτήτων input
Κατά την πολλαπλή επιλογή ειδών σε γραμμές παραστατικού με χρήση του πεδίου INPUT είναι δυνατή πλέον η καταχώριση ποσότητας με δεκαδικά.

20160905-1156-7-173
Καταχώριση γραμμών ειδών
Σε κάποιες περιπτώσεις μετά την καταχώριση αρκετών γραμμών παραστατικών αγοράς με έμμεση καταχώριση είδους εμφανιζόταν σφάλμα "Δεν έχετε καταχωρίσει τα παρακάτω πεδία: Είδος και ΦΠΑ".

20161007-1156-7-198
Σφάλμα access violation σε καταχώρηση Κλήσεων
Σε κάποιες περιπτώσεις στην πρώτη καταχώρηση κλήσης CRM της ημέρας εμφανιζόταν σφάλμα:
System error. Access violation at address 02D2C9E9 in module XDLL.dll. Read of address 00000069. Τύπος σφάλματος: EAccessViolation.


20161109-1155-7-3700
Ώρες στα έργα
Το λεκτικό <Διάρκεια (ΑΩ)>, άλλαξε σε <Διάρκεια (ΑΗ)>.

20170124-1155-1-318
Παρ/κο αποσβέσεων με κέντρα κόστους
Κατά τη μεταβολή παραστατικού αποσβέσεων με κέντρα κόστους, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους "Bits out of range".

20170126-1155-7-345
Μεταφορά Παραστατικού Πωλήσεων στην Παραγωγή
Δεν θα γίνεται πλέον έλεγχος SN στα παραστατικό παραγωγής που προέρχονται από παραστατικά πωλήσεων και είναι σε στάδιο "Ανεκτέλεστο".

20170131-1155-1-414
Αυτόματη είσπραξη από μετασχηματισμό
Σε κάποιες περιπτώσεις που δεν επιτρεπόταν η καταχώριση παραστατικού με αυτόματη είσπραξη και διορθωνόταν τα στοιχεία του παραστατικού ώστε να γίνεται αποδεκτή η καταχώριση δεν ολοκληρωνόταν η αυτόματη είσπραξη.

20170203-1155-1-469
Άρθρα ανάλυσης - Ομάδες εταιρειών
Στα άρθρα Γενικής λογιστικής που αναλύονται σε αναλυτική, μέσω των άρθρων ανάλυσης, εμφανιζόταν σφάλμα VACNTRNANAL: Field 'COMPANY' not found.

20170206-1155-1-506
Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων ΕΛΠ
Στο συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων κατά ΕΛΠ, εμφανιζόταν κίνηση αναπροσαρμογής και κατά ΕΛΠ και κατά ΚΒΣ, με αποτέλεσμα να διπλασιάζεται η αξία κτήσης.

20170206-1155-7-498
Φόρμα με background
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εκττυπώνονταν σωστά τα παραστατικά με φόρμα με εικόνα background σε φυσικό εκτυπωτή.

20170208-1155-1-547
Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης
Σε βάσεις Oracle εμφανιζόταν σφάλμα στην εργασία Αρχείο Εργαζομένων->αρχεία Υ.Ε.Κ.Α.->Γνωστοποίηση Πραγματοποιηθείσας Υπερωριακής Απασχόλησης.

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.515.10768

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170118-1155-1-233
Καταχώριση ενέργειας
Στο πεδίο "Σειρές" του διαλόγου "Καταχώρηση ενεργειών" στους συναλλασσόμενους θα εμφανίζονται πλέον μόνο ενέργειες, κλήσεις, συναντήσεις, tasks.

20170118-1155-2-215
Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου Ε511
Μετατράπηκε σε text το πεδίο ''Μερίσματα Δικηγόρων και προστέθηκε στις κατηγορίες των εισοδημάτων οι ''Διάφοροι Τρίτοι''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160708-1155-7-2382
Είσπραξη με αλλαγή σειράς
Εφόσον η σειρά πώλησης έχει οριστεί να παράγει παραστατικό είσπραξης αυτόματα και το παραστατικό δεν καταχωρηθεί, το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης διαγράφεται πλέον αυτόματα.

20170111-1155-1-123
Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
Στο έντυπο "Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου" ενημερώνεται σωστά πλέον η περίοδος παρακράτησης.

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.515.10767

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170105-1155-7-70
Δικαιώματα χρηστών
Μπορεί να δοθεί πλέον δικαίωμα στο πεδίο WEBPAGE.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140919-1155-1-3477
Έντυπα ΣΕΠΕ και εκτύπωση αποτελεσμάτων
Σε κάποιες περιπτώσεις, η εκτύπωση μετά την υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ προκαλούσε την εκ νέου καταχώρηση κωδικών ΣΕΠΕ.

20161103-1155-7-3636
Είδος με χρώμα μέγεθος και διαφορετική μονάδα μέτρησης: Σφάλμα στην καταχώρηση παραστατικού
Κατά την καταχώριση γραμμής παραστατικού με είδος με χρώμα-μέγεθος μέσω εναλλακτικού κωδικού με δηλωμένη ποσότητα 1 και 2 εμφανιζόταν σφάλμα "ΠΡΟΣΟΧΉ. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών και τη συνολική ποσότητα στη γραμμή".

20161212-1155-7-4156
Αντιγραφή προσφοράς από ευκαιρία πώλησης
Αν γινόταν αντιγραφή προσφοράς μέσα από ευκαιρία πώλησης, τότε στο παραστατικό που προέκυπτε γινόταν πάντα συμπύκνωση γραμμών ανεξάρτητα από την παραμετροποίηση του τύπου του παραστατικού.

20170112-1155-1-131
Έλεγχος άρθρων - Μισθοδοσία
Η εκτύπωση Έλεγχος άρθρων μισθοδοσίας εμφάνιζε μήνυμα [Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση] παρόλο που υπήρχε αποτέλεσμα.

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.515.10766

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160307-1155-2-821
Φίλτρα σειρών στην ενημέρωση πραγματικών δεδομένων προυπολογ. Γ.Λ
Προστέθηκε το flag : "Συμπεριλαμβάνονται κινήσεις έναρξης και κλεισίματος".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161107-1155-1-3669
outlook connector και εισαγωγή e-mail
Όταν γινόταν archive (screen) e-mail από το outlook τότε δεν ενημερωνόταν το πεδίο συναλλασσόμενος στο e-mail.

20161115-1155-7-3771
Υπόλοιπα ειδών από οικονομικά στοιχεία
Στα οικονομικά στοιχεία του είδους στα στοιχεία περιόδων, στις Εισαγωγές - Εξαγωγές, εάν υπήρχε υπόλοιπο από απογραφή και είχαν πραγματοποιηθεί κινήσεις για την χρήση δεν ενημερωνόταν το υπόλοιπο.

20161128-1155-7-3981
Active browser
Βελτιώθηκε η ταχύτητα αναζήτησης στον active browser.

20161201-1156-7-241
Συγχρονισμός πελάτη προμηθευτή
Δεν γίνεται συγχρονισμός πελάτη με προμηθευτή οταν στις παράμετρους ήταν ενεργοποιημένη η επιλογή 'εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή'.

20161221-1155-1-4317
Διαγραφή επαφών
Δεν λειτουργούσε σωστά η διαγραφή επαφών σε άλλη εταιρία όταν η επιλογή ήταν:"Εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή".

20161223-1155-7-4349
Απόδοση Παρακρατούμενου φόρου Εργολάβων
Στο έντυπο γενικής Λογιστικής Απόδοση Παρακρατούμενου φόρου Εργολάβων στο έτος 2016, εμφανιζόταν ως οικονομικό έτος το 2017 μετά τον υπολογισμό.

20170103-1155-1-28
Έλεγχος άρθρων
Ο έλεγχος άρθρων από περιοδικές εργασίες / λογιστικές ενημερώσεις, δεν εμφάνιζε κινήσεις.

20170104-1155-7-45
Κλείσιμο ταμείου σε ομάδες εταιρειών
Το Ευρετήριο <κλείσιμο ταμείου> εμφάνιζε τις καταχωρήσεις όχι μόνο της Login Εταιρείας, αλλά και των άλλων. Με φίλτρο το Υποκατάστημα του Χρήστη σε εταιρείες που είχαν ίδιους κωδικούς Υποκαταστημάτων, τότε στα αποτελέσματα του ευρετηρίου εμφάνιζε πάλι τις καταχωρήσεις και των δύο εταιρειών, για τα υποκαταστήματα με ίδιο κωδικό.
Στην ίδια εργασία (Κλείσιμο Ταμείου) σε εταιρεία εκτός της κύριας, σε Υποκατάστημα εκτός του πρώτου της login εταιρείας, πατώντας Νέα Εγγραφή δεν εμφάνιζε συμπληρωμένο το ΤΑΜΕΊΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ενώ ήταν δηλωμένο στον Χρήστη.

20170110-1155-7-107
Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
Το έντυπο Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου (ACNDOCS.70[SOSOURCE=1089]) δεν ενημερωνόταν αξιακά. Εμφάνιζε πάντα μηδενικά αποτελέσματα.

20170110-1155-7-108
Φ2 / Οδηγίες εντύπου
Στα έντυπα του ΦΠΑ στο πεδίο 337 αναγραφόταν λανθασμένα ότι στην άθροιση των κωδικών προστίθεται και το πεδίο 337(331+332+333+334+335+336+337).
Επίσης, στα πεδία 470 & 480 αναφερόταν οτι πραγματοποιείται πράξη της μεταβλητής 377 αντί για 337.

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10764

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161027-1155-2-3540
Τόκοι πελατών
Έγιναν αλλαγές στην εκτύπωση των τόκων:
1) εμφανίζεται πλέον στην συνοπτική μορφή η συνολική αξία των παραστατικών που υπολογίζεται ο τόκος.
2) προστέθηκε φίλτρο ορίου του τόκου, ώστε να εμφανίζει τους πελάτες που το ποσό του τόκου είναι πάνω από το όριο.
3) προστέθηκε πεδίο αιτιολογίας στον διάλογο για τον υπολογισμό του τόκου, ώστε να μεταφέρεται στην αιτιολογία της ειδικής συναλλαγής.


20161201-1155-2-4033
Αντιγραφή δεδομένων προϋπολογισμών
Κατά την αντιγραφή δεδομένων στους προϋπολογισμούς, δόθηκε η δυνατότητα να προστίθενται μόνο τα νέα δεδομένα.

20161216-1155-2-4243
Posiflex PD2600 - οθόνη πελάτη
Πιστοποιήθηκε η συσκευή Posiflex PD2600 Series σαν οθόνη πελάτη.

20161219-1155-7-4249
Αρχείο Πληρωμών SEPA - Εθνική Τράπεζα
Στο όνομα του xml αρχείου δεν συμπεριλαμβανόταν ο κωδικός εντολέα παρά μόνο εάν επιλεγόταν η τράπεζα για δεύτερη φορά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140619-1155-7-2471
Συναλλασσόμενος παραστατικών παγίων
Σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν εμφανιζόταν ο συναλλασσόμενος στα παραστατικά παγίων.

20160907-1155-1-2915
Εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή
Δεν λειτουργούσε η αντιγραφή επαφών σε άλλη εταιρεία όταν η επιλογή των παραμέτρων ήταν:
"Εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή".


20161201-1156-7-242
SET Υπηρεσιών
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε φάκελο υπηρεσιών εμφανιζόταν το παρακάτω μήνυμα όταν επιλεξόταν υπηρεσία που περιείχε σετ υπηρεσιών: SRVLINES: Dataset not in edit or insert mode.

20161206-1155-1-4091
Αντιστοίχιση με έσοδα έξοδα
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εμφάνιση του άρθρου εσόδων-εξόδων από παραστατικό παγίου που αφορούσε πώληση.

20161206-1155-1-4097
Επανέκδοση με αντιλογισμό
Εμφανιζόταν σφάλμα στην επανέκδοση παραστατικού με αντιλογισμό όταν το παραστατικό είχε υπολογισμό διακανονισμού με ερώτηση.

20161206-1155-7-4106
Είσοδος χωρίς περιόδους χρήσης
Αν κατά την πρώτη είσοδο στο πρόγραμμα επιλεγόταν εταιρεία χωρίς περιόδους χρήσης για την ημερομηνία εισαγωγής, η εκ νέου επιλογή εταιρείας με σωστές περιόδους χρήσης δεν γινόταν αποδεκτή.

20161209-1155-1-4136
Add ons
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την 'Επιλογή όλων' και στην συνέχεια Εγκατάσταση επιλεγμένων. Αν επιλεγόταν κάποια εφαρμογή προς εγκατάσταση και μετά 'Εγκατάσταση επιλεγμένων', εμφανιζόταν μήνυμα: 'Δεν έχετε επιλέξει καμία εφαρμογή για εγκατάσταση!'.

20161213-1155-7-4169
Αποστολή email με καταγραφή
Εμφανιζόταν σφάλμα στην αποστολή email με καταγραφή.

20161215-1155-7-4213
Συναλλασσόμενος σε συμβάσεις
Δεν λειτουργούσε η ανακατεύθυνση στο συναλλασσόμενο στις συμβάσεις στις επιχειρησιακές ενότητες.

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10763

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161018-1155-2-3367
Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
Η Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου υπολογίζεται πλέον και από την εμπορική διαχείριση.

20161201-1155-1-4040
Πωλήσεις - Προσφορές
Άλλαξε ο τίτλος της στήλης 'Ημερ/νία' σε 'Παράδοση'.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160616-1156-7-130
Εισαγωγές - Εξαγωγές κατ' είδος
Στην εκτύπωση ΑΠΟΘΗΚΗΣ (Εισαγωγές - Εξαγωγές κατ" είδος) δεν εμφανίζονταν τα είδη που είχαν μόνο εξαγωγές στο ημερολογιακό διάστημα του διαλόγου.

20160801-1155-1-2686
Ταξινόμηση σε default selector
Δεν εφαρμοζόταν η ταξινόμηση που είχε δηλωθεί στα ευρετήρια αναζήτησης.

20160919-1156-7-185
Παραστατικά παραγωγής - παρτίδες
Αν σε παραστατικό παραγωγής είχε καταχωριστεί στις γραμμές είδος με παρτίδα και μετά γινόταν αλλαγή του είδους, παρέμενε η παρτίδα και φαινόταν να έχει κινηθεί με το νέο είδος.

20161010-1155-1-3265
Αποσβέσεις σε συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων ΕΛΠ
Στο συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων των εκτυπώσεων ΕΛΠ δεν εμφανίζονταν οι εγγραφές των αποσβέσεων όταν είχε δηλωθεί στο διάλογο να γίνει ανάλυση.

20161107-1155-7-3673
OUTLOOK CONNECTOR-appointments
Σε ενημέρωση appointment από soft1 σε outlook με το συγχρονισμό δημιουργούνταν διπλοεγγραφές.

20161201-1155-1-4035
Εκτυπώσεις ΕΛΠ για αποσβέσεις περιόδου και χρήσης
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν οι αποσβέσεις κατά ΕΛΠ στις εκτυπώσεις περιόδου και χρήσης για τα ΕΛΠ.

20161213-1155-1-4178
Στήλες γραμμών σε παραστατικά αποθήκης
Στα παραστατικά αποθήκης, η επαναλαμβανόμενη επιλογή σειρών παραστατικών με διαφορετικές στήλες γραμμών, προκαλούσε λανθασμένη εφαρμογή των στηλών.

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10762

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161207-2165-2-53
SQL Scripts
Δυνατότητα ορισμού SQL scripts και κλήση τους μέσω του Web Service SQLDATA με τον κωδικό τους.

20161207-2165-2-54
Αυτόματη δημιουργία χρήσης
Στην περίπτωση που κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή μέσω Web Services δεν υπάρχει η ζητούμενη χρήση, αυτόματα το σύστημα την δημιουργεί με παραμέτρους ίδιες με της προηγούμενης χρήσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161011-1155-1-3285
Τρέχοντα υπόλοιπα και στοιχεία ανά Α.Χ.
Μετά από αλλαγή της απογραφής είδους με χρήση της σχετικής εργασίας που δείχνει ανά χώρο ανάλυση ανά παρτίδα, εμφανιζόταν σφάλμα που επηρέαζε τα αποτελέσματα της εκτύπωσης 'Τρέχοντα υπόλοιπα'.

20161012-1156-7-207
Import script
Σε κάποιες περιπτώσεις εισαγωγής με import script γραμμών παραστατικών με είδη με ένα μόνο χαρακτηριστικό εμφανιζόταν σφάλμα μη καταχώρισης κύριας ποσότητας.

20161101-1155-7-3595
Παρτίδες με δεσμευμένη ποσότητα
Η πρόταση παρτίδων σε νέα καταχώρηση παραστατικού δεν γινόταν βάσει του πλασματικού υπολοίπου ανά παρτίδα, όταν στον τύπο του παραστατικού είχε δηλωθεί έλεγχος/πρόταση παρτίδων: πλασματικό>0.

20161129-1155-7-3995
Τελείες & κόμματα στην Ρουμάνικη Έκδοση
Οι αριθμοί δεν εμφανίζονταν σύμφωνα με την παραμετροποίηση τους στο s1 και στα regional settings σε αγγλικό pc με ρουμάνικη έκδοση.

20161202-1155-7-4061
Δρομολόγηση σε ευρετήριο πελατών
Η δρομολόγηση μέσω των χαρτών της google, εμφανίζεται πλέον σωστά στον default windows web explorer browser.

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10760

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161031-1155-2-3546
Εκχώρηση τιμολογίων
Στο διάλογο εκχώρησης τιμολογίων προτείνεται πλέον "Ναι" σε κάθε γραμμή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160311-1155-7-908
ΦΠΑ εξόδων σε φακέλους κοστολόγησης
Ενημερώνεται πλέον η στήλη αξίας ΦΠΑ των εξόδων στους φακέλους κοστολόγησης.

20161118-1155-7-3814
Νέα προδιαγραφή
Εμφανιζόταν σφάλμα "Field SPCS cannot be modified" σε εισαγωγή νέας προδιαγραφής όταν προηγουμένως είχε προβληθεί κλειδωμένη προδιαγραφή.

20161129-1155-1-3985
Προδιαγραφές παραγωγής
Οι επιλογές "Ενεργή" και "Κύρια" των προδιαγραφών παραγωγής μπορούν πλέον να αλλαχθούν από οποιονδήποτε χρήστη. Το flag "Κλειδωμένη" μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από χρήστη με δικαίωμα sounlock.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10759

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161124-1155-7-3924
Δεκαδικά στο Φ2
Εμφανίζονταν λανθασμένα αποτελέσματα στα έντυπα του ΦΠΑ.

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10758

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151111-1155-7-3311
ΤΕΑΕΑΠΑΕ
Προσθήκη δημιουργίας αρχείων Μητρώου και Εισφορών επί Αποδοχών για το ταμείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ.

20161110-1155-2-3721
Αρχείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ) - Αποτελέσματα στην δημιουργία του αρχείου
Στα αποτελέσματα που εμφανίζονται κατά την δημιουργία του αρχείου ΤΑΤΤΑ, προστίθεται στις εισφορές εργοδότη και η τιμή της νέας στήλης TSMEDEVAL6.

20161117-2165-2-45
Ημερομηνία παραστατικού Intrastat
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων Intrastat (Αφίξεων - Αποστολών)
βάσει ημερομηνίας παραστατικού, (όπως VIES).


Διορθώσεις σφαλμάτων

20161122-1155-1-3873
Νέα εγγραφή στελέχους
Κατά την δημιουργία νέας εγγραφής στελέχους με αντιγραφή από την τελευταία, εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα καταχώρησης: Δεν μπορεί να γίνει Καταχώριση Νέας Εγγραφής.
Το πεδίο "Κωδικός" υπάρχει ήδη στο αρχείο.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10757

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161108-1155-2-3692
Αρχείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ) - Εισφορές επικουρικού
Στο αρχείο ΤΑΤΤΑ και στην στήλη Εισφ. Ασφαλισμένου 4% εμφανίζεται πλέον το άθροισμα των εισφορών του επικουρικού ταμείου ΤΑΤΤΑ (ταμείο 190) για ασφαλισμένο και εργοδότη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160512-1155-7-1703
Κωδικός ανεύρεσης σε παραστατικά αποθήκης
Λειτουργεί πλέον σωστά το hyperlink του κωδικού ανεύρεσης στις γραμμές των παραστατικών αποθήκης.

20161026-1155-7-3513
Προσωρινή δήλωση φόρου
Σε εγκαταστάσεις σε azure γινόταν λανθασμένος υπολογισμός στο πεδίο Ε511 (μεταβλητή 3000).

20161101-1156-7-216
Στήλες Γραμμών
Διατηρούνται οι στήλες γραμμών που έχουν οριστεί στον τύπο του παραστατικού, ακόμα και αν γίνει αλλαγή της προβολής.

20161102-1155-7-3604
Απεικόνιση Συγκεντρωτικής Καρτέλας Συναλλασσομένου.
Εμφανιζόταν λάθος πρόσημο στις συγκεντρωτικές καρτέλες πελατών εφόσον στο διάλογο είχε επιλεγεί διαφορετική εταιρεία από την εταιρεία login.

20161103-1155-7-3627
Στατιστική πωλήσεων
Εμφανίζονται και οι στήλες περιόδων χωρίς δεδομένα.

20161114-1155-1-3742
Μορφή αριθμών
Δεν εφαρμοζόταν σωστά η μορφή αριθμών που είχε δηλωθεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος.

20161116-1155-1-3772
Έντυπο περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
Εμφανίζεται πλέον η σύνδεση των δαπανών (μεταβλητή 3617).

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10754

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161026-1155-2-3525
Σ τελικό στην uppercase
Η συνάρτηση uppercase όταν τύπωνε τo τελικό ς δεν το μετέτρεπε σε κεφαλαίο Σ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160316-1155-1-949
Εισαγωγή από αρχειο xxf
Δεν λειτουργούσε ο σύνδεσμος "Αποτελέσματα" κατά την εισαγωγή xxf αρχείου που είχε σφάλματα.

20161025-1155-7-3496
Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενου Φόρου
Η Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενου Φόρου από το κύκλωμα της λογιστικής ενημερώνει πλέον στην κατηγορία εισοδημάτων του εντύπου το flag επιχειρηματική δραστηριότητα(παρακράτηση) όταν επιλέγεται στα φίλτρα Εμπορικές Επιχ - Ελευθέρια Επαγγ ή Αμοιβές Δικηγόρων. Επίσης, επιτρέπεται η manual μεταβολή του flag στα πεδία της επιχειρηματικής δραστηριότητας πχ αν θέλει να επιλέξει κάποιος προκαταβολή αντί για παρακράτηση.

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10753

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161006-1155-7-3218
Κλειδωμένες προδιαγραφές
Σε κλειδωμένες προδιαγραφές λόγω κοστολόγησης, δόθηκε η δυνατότητα αλλαγής της τιμής του πεδίου 'Ενεργή' και 'Κύρια'.

20161007-1155-2-3243
Γραμμογράφηση αρχείου CITIBANK
Το αρχείο Μισθοδοσίας για την τράπεζα CITIBANK, είναι πλέον της μορφής TXT.

20161024-1155-1-3458
Σχεδιασμός στηλών
Είναι πλέον διαθέσιμο στο σχεδιασμό στηλών των παραστατικών πώλησης το πεδίο της επωνυμίας του πωλητή.

20161024-1155-2-3460
Εκχώρηση ειδικών συναλλαγών
Δόθηκε η δυνατότητα εκχώρησης παραστατικών ειδικών συναλλαγών.

20161025-1155-2-3485
spell με ευρώ
Η συνάρτηση spell εμφανίζει πλέον και το λεκτικό 'ευρω' στα ελληνικά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161003-1155-1-3169
Καταχώρηση παραστατικού με αυτόματη κάλυψη σε είδη με Χ/Μ
Σε κάποιες περιπτώσεις καταχώρησης παραστατικού με αυτόματη κάλυψη παραγγελιών και ανάπτυξη χαρακτηριστικών σε στήλες γραμμών, η εισαγωγή ποσότητας μεγαλύτερης των παραγγελιών προκαλούσε λανθασμένο υπολογισμό ποσοτήτων στις γραμμές.

20161010-1155-7-3264
Είδος με χρώμα μέγεθος και διαφορετική μονάδα μέτρησης
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα "ΠΡΟΣΟΧΗ. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών και τη συνολική ποσότητα στη γραμμή", όταν σε είδος με χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνταν διαφορετικές μονάδες μέτρησης, εναλλακτικοί κωδικοί με ποσότητες και αυστηρή σχέση μονάδων.

20161017-1155-1-3357
Ε3 - Χαρακτηρισμός
Στο Ε3 xml το πεδίο f_xaraktirismos λαμβάνει υπόψιν τη Σχέση εργασίας (Μισθωτός - Ημερομίσθιος).

20161019-1155-7-3399
Σήμανση Εργασιών
Όταν είχε δηλωθεί σήμανση εργασιών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συναλλασσομένων, τότε κατά τη διαγραφή τους εμφανιζόταν σφάλμα: Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near ')

20161020-1155-7-3418
Πρόβλημα με Qlikocx.ocx
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα στην εγκατάσταση του Qlikview ocx.

20161021-1155-7-3450
Λάθος κατά την αποθήκευση Ειδών με σήμανση Ενεργειών
Όταν είχε δηλωθεί σήμανση εργασιών στους εναλλακτικούς κωδικούς τότε κατά τη διαγραφή τους εμφανιζόταν σφάλμα: incorect syntax near.

20161021-2165-2-28
Μετασχηματισμός γραμμών
Εμφανιζόταν σφάλμα στο μετασχηματισμό γραμμών, όταν οι γραμμές ήταν περισσότερες από 1000.

20161025-1155-7-3480
Import script
'Όταν στην ενότητα S1 Import, είχε δημιουργηθεί import script με κωδικό XXX_YYY εμφανιζόταν σφάλμα “Ole Error: 80040E14. Invalid column name ‘YYY’ “.

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10752

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160113-1155-2-106
Ωφέλιμες μονάδες παγίων
Στον πίνακα ανάλυσης των ωφέλιμων μονάδων κατά περίοδο καταγράφονται πλέον οι μηνιαίες μονάδες παραγωγής (ωφέλιμες) και από τις μηνιαίες μονάδες υπολογίζονται αυτόματα οι μηνιαίοι συντελεστές απόσβεσης.

20160725-1155-2-2595
Ταμειακή ροή - Διαχωρισμός διακανονισμών
Στην εργασία της ταμειακής ροής, γίνεται πλέον διαχωρισμός του ποσού του διακανονισμού
βάσει τύπου διαθεσίμου που υπάρχει στον τρόπο πληρωμής.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160921-1155-7-3050
Οικονομικά Στοιχεία ΜΥΦ
Τα πιστωτικά τιμολόγια ενημερώνουν θετικά την καθαρή αξία και την αξία ΦΠΑ της ΜΥΦ, στα οικονομικά στοιχεία των συναλλασσομένων.

20161006-1155-1-3213
Έντυπο Ε6 - Καταγγελία σύμβασης - αυτόματη υποβολή
Κατά την αυτόματη υποβολή του εντύπου Ε6 εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος ''Unable to get property  ;getElementsByTagName' of undefined or null reference''.

20161018-1155-1-3369
Μαθητεία ΟΑΕΔ με bonus - ΑΠΔ
Κατά τον υπολογισμό ΑΠΔ στην περίπτωση μαθητείας ΟΑΕΔ που υπάρχει και έκτακτο ποσό επιμερίζονται πλέον σωστά οι αποδοχές και οι εισφορές.

20161018-1155-1-3372
ΑΠΔ - bonus και αποζημίωση αδείας
Στον υπολογισμό ΑΠΔ, γίνεται πλέον σωστά ο υπολογισμός εισφορών όταν υπάρχει και έκτακτο ποσό (κωδικός 10) και αποζημίωση αδείας (κωδικός 7).

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10751

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160921-1155-2-3052
Καρτέλα εργαζομένων
Βελτιώθηκε η ταχύτητα της καρτέλας εργαζομένων.

20160928-1155-7-3122
ΜΥΦ - Μηδενική Αξία
Είναι δυνατή πλέον η ενημέρωση της ΜΥΦ παραστατικών με πλήθος αλλά χωρίς αξία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160713-1155-7-2426
XXF σε εισπράξεις με παραλαβή νέας επιταγής
Σε κάποιες περιπτώσεις, η εισαγωγή αρχείου XXF που περιέχει είσπραξη με παραλαβή νέου αξιόγραφου, δημιουργούσε διπλά αξιόγραφα.

20161003-1155-1-3167
Τιμές κόστους : τελευταία τιμή αγοράς
Η ενημέρωση της τιμής κόστους "Τελευταία τιμή αγοράς" γίνεται πλέον από την τελευταία γραμμή του αντίστοιχου είδους σε παραστατικά με περισσότερες από μία γραμμές του είδους.

20161007-1155-1-3241
Μαθητεία ΟΑΕΔ - αποζημίωση αδείας εποχιακών
Δεν υπολογίζονταν στη μαθητεία ΟΑΕΔ και στις έκτακτες αποδοχές οι εισφορές με το ποσοστό που ισχύει και για τις αποδοχές του μήνα.

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10750

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160912-1155-7-2955
Ευρετήρια με Ομαδοποίηση-Αυτ.Φιλτράρισμα
Η ενεργοποίηση του αυτόματου φιλτραρίσματος σε ευρετήρια με ταξινόμηση και αυτόματη εκτέλεση ομαδοποίησης, προκαλούσε πρόβλημα στην ταξινόμηση.

20161003-1155-2-3174
Ε4 - Μικτές αποδοχές
Προσαρμογή του πεδίου Μικτές αποδοχές στο αρχείο Ε4 στους ημερομίσθιους σύμφωνα με τις οδηγίες από την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ («Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»)

20161003-1155-2-3175
Ε3 - Μικτές αποδοχές
Προσαρμογή του πεδίου Μικτές αποδοχές στο αρχείο Ε3 στους ημερομίσθιους σύμφωνα με τις οδηγίες από την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ («Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160210-1156-7-25
Ευρετήρια έργων
Εμφανιζόταν σφάλμα "invalid Column name mtrl" στα ευρετήρια έργων που έχει χρησιμοποιηθεί η αξία εισαγωγών ή εξαγωγών από τα αναλυτικά στοιχεία έργου.

20160916-1155-1-3007
Είδη - Εξυπηρέτηση παραγγελιών
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην εξυπηρέτηση παραγγελιών από το ευρετήριο ειδών, εμφανίζονταν οι παραγγελίες όλων των υπόλοιπων ειδών, όταν είχε ζητηθεί [Ανανέωση δεδομένων] και το είδος δεν είχε παραγγελία προς εξυπηρέτηση.

20160929-1155-1-3140
Προσωρινή δήλωση - Μισθοδοσία
Διόρθωση υπολογισμού ημερομηνιών στο έντυπο Προσωρινή δήλωση από μισθοδοσία στις εγκαταστάσεις του Azure

20160929-1155-7-3142
ΜΥΦ - Υποκατάστημα με κωδικό μηδέν
Όταν είχε οριστεί στην εταιρεία υποκατάστημα με κωδικό 0, τότε η δήλωσή του στην εργασία υποβολής στοιχείων ΜΥΦ προκαλούσε σφάλμα "Πρέπει να συμπληρώσετε υποκατάστημα και κωδικό".

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10749

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160928-1155-2-3133
Αποσβέσεις αδράνειας
Έγιναν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού αποσβέσεων αδράνειας βάσει ΠΟΛ.1073_2015 και Ν 4308/2014.
Οι αποσβέσεις αδράνειας εφεξής δεν υπολογίζονται κατά τον υπολογισμό λογιστικών αποσβέσεων και οι φορολογικές αποσβέσεις αδράνειας δεν προστίθενται στις τακτικές φορολογικές αποσβέσεις μετά τη λήξη της περιόδου αδράνειας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160923-1155-7-3081
Έσοδα Έξοδα - Διαφορά στην αξία ΦΠΑ
Όταν είχε οριστεί στις παραμέτρους των εσόδων-εξόδων να γίνεται καταχώριση μηδενικών γραμμών, τότε κατά την μεταβολή παραστατικών εσόδων εξόδων με εισαγωγή αξίας σε λογαριασμό άλλης κατηγορίας ΦΠΑ εμφανιζόταν σφάλμα "Υπάρχει διαφορά στην αξία ΦΠΑ των γραμμών και στην ανάλυση ΦΠΑ".

20160923-1156-7-191
Διαφοράς αξίας σε Έσοδα/Έξοδα
Σε καταχώρηση παραστατικού Εσόδων/Εξόδων εμφανιζόταν σφάλμα [Υπάρχει διαφορά στη συνολική αξία των γραμμών και στην αξία του παραστατικού], χωρίς να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.

20160927-1155-1-3105
Αρχεία ΥΕΚΑ - αυτόματη υποβολή
Η αυτόματη υποβολή εντύπων ΥΕΚΑ (αναγγελία πρόσληψης) ολοκληρώνεται πλέον επιτυχώς.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10748

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160914-1155-2-2981
Συνάρτηση CusValueDaysOpenDocs
Η τιμή της συνάρτησης CusValueDaysOpenDocs όταν οι εισπράξεις είναι μεγαλύτερες από τις πωλήσεις (έχουμε πληρώσει παραπάνω στον πελάτη από τα τιμολόγια του) γίνεται αρνητική.

20160915-1155-7-2996
Ακύρωση Ενημέρωσης Εσόδων Εξόδων
Προστέθηκε το υποκατάστημα στα φίλτρα της εργασίας "ακύρωση ενημέρωσης εσόδων εξόδων από εμπορική διαχείριση".

20160920-2165-2-23
Στατιστική έργων
Στη στατιστική έργων στη σελίδα των μέσων στην Ανάλυση προστέθηκαν οι στήλες "Ποσότητα υλικών (προϋπ.)", "Ποσότητα υλικών (απολ.)", "Ανθρωποημέρες (προϋπ.)" και "Ανθρωποημέρες (απολ.)". Οι ανθρωποημέρες ισούνται με το πηλίκο Διάρκειας μέσου προς τις ώρες εργασίας του μέσου.
Επιπρόσθετα και στις δύο σελίδες, (Έργα και Μέσα), σε όλα τα λεκτικά των πεδίων προστέθηκαν οι χαρακτηρισμοί "(προϋπ.)" και "(απολ.)", (προϋπολογισμός και απολογισμός δηλ.), για λόγους αποσαφήνισης.

20160921-1155-2-3040
ΤΣΜΕΔΕ
Προσαρμογή της εργασίας υπολογισμού του αρχείου σε αναδρομικούς υπολογισμούς ταμείου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160418-1155-1-1421
Τοπικό πεδίο εταιρείας
Εμφανίζεται πλέον σωστά στο διάλογο των ερωτήσεων το φίλτρο σε τοπικό πεδίο COMPANY.

20160905-1155-1-2885
Εκτύπωση 'Προσφορές'
Στην επιλογή πελάτη στην εκτύπωση 'Προσφορές' (Πωλήσεις-->Προσφορές-->Προσφορές), εμφανιζόταν σφάλμα 'Ole Error: 80040E07. Conversion failed when converting the varchar value 'COMPANY' to data type smallint'.

20160912-1155-1-2949
Πρόβλημα στην φόρτωση url σε εικόνα είδους
Άλλαξε ο τρόπος που χειρίζεται τα url το dropbox. Τα url θα πρέπει να ξανά συνδεθούν με τα είδη καθώς θα παραχθούν νέα. Για να λειτουργήσει πρέπει να κατεβάσετε νέα έκδοση του cloud apps connector που βρίσκεται στα S1 addons.

20160915-1155-1-2999
Λογαριασμοί και μοντέλα ανάλυσης (ACC_ANL_MODEL)
Η εκτύπωση "Λογαριασμοί και μοντέλα ανάλυσης" (ACC_ANL_MODEL) εμφανιζόταν δύο φορές στις εκτυπώσεις της αναλυτικής λογιστικής.

20160919-1155-7-3017
Στατιστικές πωλήσεων
Στις Στατιστικές πωλήσεων
- Ανάλυση Ειδών ανά πελάτη
- Ανάλυση Ειδών ανά υποκατάστημα πελάτη
- Ανάλυση Πελατών ανά είδος,
εάν στα φίλτρα επιλεχθεί το πεδίο Μόνο εκκρεμείς = Ναι, εμφανιζόταν σφάλμα Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near 'N'.


20160921-1155-1-3042
ΤΣΜΕΔΕ
Διόρθωση της εργασίας Δημιουργία αρχείου ΤΣΜΕΔΕ στον υπολογισμό των συνόλων όταν υπάρχουν αρνητικά ποσά στο αρχείο.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10747

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160802-1155-7-2700
Timeline Έργων-Μη σωστή αποτύπωση στοιχείων πωλήσεων
Γίνεται πλέον σωστά η αποτύπωση στοιχείων πώλησης (παραστατικό πώλησης, περιγραφή σειράς, τύπος σειράς, ώρα καταχώρησης) στο Timeline έργων.

20160914-1155-1-2979
Έλεγχος εσόδων - εξόδων
Η προτεινόμενη μορφή της εκτύπωσης ''Έλεγχος εσόδων - εξόδων''EXP_SX_REP, δεν περιλάμβανε τις ταμειακές εγγραφές.

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10746

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160705-1155-7-2305
Εγγυοδοσία
Σε παραστατικά με παραπάνω από ένα είδη που έχουν και είδη εγγυοδοσίας, η διαγραφή κάποιου από τα κύρια είδη προκαλούσε λανθασμένη διαγραφή των ειδών της εγγυοδοσίας αλλά και των άλλων ειδών.

20160727-1155-7-2627
Αρχείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ - πεδίο Contributiontype
Ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο Contributiontype στη δημιουργία αρχείου ΤΕΑΕΑΠΑΕ.

20160802-1155-1-2701
Οικονομικών στοιχείων έργων
Στην ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων των έργων λαμβάνεται πλέον υπόψη και ο header των παραστατικών είσπραξης.

20160805-1155-1-2732
Πρόταση εξυπηρέτησης
Εμφανιζόταν σφάλμα στην πρόταση εξυπηρέτησης, όταν ο πελάτης είχε υποκατάστημα και είχε δηλωθεί ανάλυση σε "Υποκ/τα πελατών".

20160825-1155-7-2800
Ισοζύγιο Υποκαταστημάτων πελατών/προμηθευτών
Στην εκτύπωση "Ισοζύγιο Υποκαταστημάτων πελατών/προμηθευτών" η επιλογή του φίλτρου «Υποκαταστήματα που δεν κινήθηκαν στην περίοδο» επιτρέπει τη σωστή λειτουργία της εκτύπωσης ακόμα και όταν δεν έχει οριστεί κάποιο υποκατάστημα σαν κεντρικό.

20160830-1155-1-2831
Μέγιστη έκπτωση είδους
Λειτουργεί πλέον σωστά η μέγιστη έκπτωση στο είδος σε παραστατικό πώλησης

20160902-1155-1-2870
Έλεγχος άρθρων - Μισθοδοσία
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης Έλεγχος άρθρων μισθοδοσίας εμφανιζόταν σφάλμα ''Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near '=' ''

20160902-1155-1-2871
Έλεγχος άρθρων
Στην εκτύπωση Έλεγχος άρθρων λογιστικής εμφανίζεται μήνυμα ''Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση!'' ενώ υπήρχαν άρθρα προς καταχώρηση.

20160906-1155-1-2892
Unicode αλφαριθμητικό
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη χρήση ιαπωνικών χαρακτήρων σε πεδία unicode αλφαριθμητικών (nvarchar).

20160906-1155-1-2894
Εκτύπωση παραγγελιών
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτύπωση "Παραγγελίες" όταν δηλωνόταν η επιλογή "αναλυτικά".