Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.517.11029. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.517.11029. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11029

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150907-1155-2-2710
Υπολογισμός πόντων
Προστέθηκε ο "υπολογισμός πόντων" στα παραστατικά πωλήσεων, ώστε να μπορούν να υπολογιστούν οι πόντοι του πελάτη που θα προκύψουν.

20170315-1155-7-1161
Ημερολόγια Λογιστικής
Στα οριζόμενα και θεωρημένα ημερολόγια της λογιστικής προστέθηκε το φίλτρο ''υποκαταστήματα'' ώστε να εμφανίζει το υπόλοιπο ανά υποκατάστημα.

20170606-1155-7-2590
Κάρτες bonus
Στη διατύπωση πολιτικών για κάρτες bonus προστέθηκε παράμετρος στο Πεδίο Κλιμάκωση για την αξία πλέον του ΦΠΑ.

20171019-1155-7-4508
Στήλες Γραμμών Φακέλων Υπηρεσιών
Δόθηκε δυνατότητα στις στήλες γραμμών των φακέλους υπηρεσιών να γίνεται προσθήκη των πεδίων αριθμών και ημερομηνιών.

20171114-1155-7-4933
Συναλλαγματικές διαφορές
Σε περίπτωση όπου ο συναλλασσόμενος έχει ίδιο νόμισμα με την εταιρεία και πραγματοποιεί συναλλαγές σε διαφορετικό νόμισμα, οι συναλλαγματικές διαφορές εμφανίζονταν και στον νόμισμα του συναλλασσόμενου.

20180129-1155-2-601
Νέο UI - Στήλες γραμμών υπηρεσιών και παγίων
Προστέθηκε η αναζήτηση στις στήλες γραμμών υπηρεσιών και παγίων.

20180129-1155-2-623
Aποστολή email από τις εγκαταστάσεις
Προστέθηκε στο δεξί κλικ του ευρετηρίου των εγκαταστάσεων η δυνατότητα αποστολής email.

20180215-1155-7-1095
"Χειρόγραφο" στην λιανική (ΜΥΦ)
Προστέθηκε στην ενότητα της λιανικής, το πεδίο ''χειρόγραφο'' στην ενότητα της ΜΥΦ.

20180226-1155-7-1306
Καρτέλες χαρακτηριστικών
Στην εκτύπωση "Καρτέλες Χαρακτηριστικών" γίνεται πλέον ταξινόμηση ανά κωδικό και ημερομηνία.

20180228-1155-2-1380
ΤΕΑΥΕΤ - Aρχείο XML
Προστέθηκε στο XML αρχείο του ταμείου ΤΕΑΥΕΤ ο αριθμός διαβατηρίου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170405-1155-2-1508
Default selector πελατών
Σε περίπτωση που είχε τεθεί default selector σε ευρετήριο πελατών με στήλη ''υπόλοιπο πελάτη'', το υπόλοιπο δεν εμφανιζόταν στις ενέργειες του CRM.

20170517-1155-7-2181
Φίλτρο υποκατάστημα οντότητας σε αναλυτικό βιβλίο παγίων
Κατά την καταχώρηση παγίων με οντότητες, δεν ενημερωνόταν σωστά το linenum των οντοτήτων.

20171221-1155-7-5633
Ενημέρωση τιμών πώλησης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση τιμών πώλησης από παραστατικό αγοράς.

20180103-1155-1-51
Λογιστικές αποσβέσεις παγίων
Πάγιο με φορολογικές & λογιστικές αποσβέσεις, ύστερα από καταστροφή, εμφάνιζε αναπόσβεστη αξία στις λογιστικές αποσβέσεις.

20180119-1155-7-375
Ευρετήριο αναζήτησης πελατών CRM
Διορθώθηκε σφάλμα με τοπικά & υπολογιζόμενα πεδία σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο πελατών, στην ενότητα του CRM.

20180131-1155-7-700
Ανάλυση σετ ειδών μετά απο μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού με set, ο τύπος γραμμής των ειδών (mtrtype) δεν ακολουθούσε τον τύπο του είδους, αλλά είχε τιμή ''κανονικό''.

20180208-1155-1-953
Μισθοδοσία - Έλεγχος άρθρων
Σε client - server περιβάλλον στην εργασία [Ελεγχος άρθρων], δεν εμφανίζονταν τα μήνυματα σφάλματος αλλά το μήνυμα: "Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση!".

20180212-1155-7-1015
Μετασχηματισμός παραστατικών
Διορθώθηκε σφάλμα κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών σε διαφορετικό του login υποκαταστήματος.

20180213-1155-7-1039
Τιμή αντικατάστασης
Σε παραστατικό που χρησιμοποιούσε την τιμή αντικατάστασης, σε περίπτωση που άλλαζε η ισοτιμία του παραστατικού, άλλαζε και η τιμή των ειδών στις γραμμές.

20180226-1155-7-1307
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Διορθώθηκε σφάλμα στην εκτύπωση ''Ενηλικιωμένα υπόλοιπα'' με επιλογή ''έως ημερομηνία αναφοράς'' στην εφαρμογή αντιστοιχίσεων.

20180228-1155-1-1379
Περιγραφή χαρακτηριστικού και πολλές εταιρείες
Σε εγκατάσταση με πολλές εταιρείες που χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά, η αλλαγή της περιγραφής ενός χαρακτηριστικού μιας εταιρείας επηρρέαζε την εμφάνιση της περιγραφής του ίδιου χαρακτηριστικού σε άλλη εταιρεία.

20180306-1155-1-1533
Ιστορικό μετασχηματισμών
Διορθώθηκε το ''ιστορικό μετασχηματισμών'' στα παραστατικά.

20180312-1155-1-1657
Ομάδα εταιρειών - Υπολογισμός μισθοδοσίας
Εμφανιζόταν σφάλμα στην αυτόματη εισαγωγή και τον υπολογισμό μισθοδοσίας σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών.