Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Version 209.44. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Version 209.44. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

What’s new 15.1.09 – 21.1.09

Μεταβολές /προσθήκες προδιαγραφών

Ενημέρωση αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας με τις παρακάτω συμβάσεις:

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2009 (διετείς):

  • ΑΣΟ
  • Γεωτέχνες ΑΣΟ

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2009: (που κατατέθηκαν το 2009 και αφορούν 2008 και 2009):

  • Περιοδεύοντες πωλητές - πλασιέ
  • Αγγειοπλάστες τροχού

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2008-9: (διετείς που ενημερώνονται για το 2008 και 2009):

  • Κτηνίατροι
  • Φορτοεκφορτωτές

Διορθώσεις σφαλμάτων

59 Έλεγχος υπολοίπου σε παραστατικά βάσει έκφρασης

Δε λειτουργούσε ο έλεγχος υπολοίπου με έκφραση που περιείχε εκκρεμότητα.

34 Ρυθμίσεις εκτυπωτών

Οι μεταβολές στις ρυθμίσεις εκτυπωτών λειτουργούσαν μόνο την πρώτη φορά που εκτελούνταν εκτύπωση.

41 Πολυεταιρικές εκτυπώσεις

Εάν δεν υπήρχε υποκατάστημα με κωδικό 1 στις εταιρείες για τις οποίες εκτελούνταν η εκτύπωση, εμφανιζόταν μήνυμα "Operation aborted: Λανθασμένο υποκατάστημα"

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

What’s new 12.01.09 – 14.01.09

Προσθήκες / Μεταβολές προδιαγραφών

Μεταβολή αρχείου δεδομένων μισθοδοσίας

Νέο αρχείο δεδομένων μισθοδοσίας που περιλαμβάνει τις παρακάτω κλαδικές συμβάσεις του 2009 :

Ιατρικοί επισκέπτες
Κηπουροί ξενοδοχείων
Μετάλλου
Μηχανικοί Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ
Οδοντοτεχνίτες
Ραδιοτηλεφωνητές Ραδιοταξί
Φαρμακοποιοί επιστήμονες
Χειριστές κλαρκ βιομηχανίας
Χειριστές μηχ/των εκτέλεσης τεχνικών έργων
Χημικοί επιστήμονες

Διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του α.ν. 89/67
Ναυτιλιακά πρακτορεία και ναυτιλιακές επιχειρήσεις όλης της χώρας
Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Ηρακλείου Κρήτης
Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Λασιθίου Κρήτης
Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Χανίων Κρήτης
Ξενοδοχοϋπάλληλοι όλης της χώρας
Τεχνικές, μελετητικές, εργοληπτικές εταιρείες

Hλεκτροτεχνίτες καταστημάτων
Ηλεκτροτενχίτες ξενοδοχείων
Ηλεκτροτεχνίτες τεχνικών γραφείων ανελκυστήρων
Χειριστές μηχανημάτων μεταλλείων
Πλαισίων αμαξωμάτων
Πρακτικοί μηχανικοί (από 1.1.2009 έχει αύξηση μόνο ως προς την 4η τριετία και από 1.5.2009 έχει αύξηση στα ποσά)
Μετάλλου (σιδηροβιομηχανία)
Συμβολαιογραφεία
Υποθηκοφυλακεία (από 1.1.2009 έχει αύξηση 2% στο ταμειακό επίδομα και από 1.5.2009 έχει αύξηση στα ποσά).
Τεχνικοί τύπου (ΕΤΗΠΤΑ)
Εφημερίδων υπάλληλοι
Εφημερίδων συντάκτες Ξενοδοχοϋπάλληλοι νήσου Ρόδου

Διορθώσεις σφαλμάτων

36 ABC ανάλυση σε άρθρα Γεν.Λογιστικής

Όταν ο ίδιος λογαριασμός εισαγόταν για δεύτερη φορά σε άρθρο λογιστικής και επιλεγόταν ABC ανάλυση στη γραμμή, εμφανιζόταν μήνυμα 'Αδύνατη η κατανομή μηδενικής αξίας'.

22 Λάθος αποτύπωση από μεταφοράς ποσών σε Θεωρημένο Ισοζύγιο Λογιστικής

Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης Ισοζυγίου Λογιστικής με φίλτρα ημερομηνιών και όχι περιόδου, δεν εμφανιζόταν σωστά οι αξίες από μεταφορά.

33 Ασυμφωνία αποτελεσμάτων Αναλυτικού Ισοζυγίου - Μηνιαίας Κατάστασης Αποθήκης λόγω στρογγυλοποίησης αξιών / τιμών

Σε ειδικές περιπτώσεις εμφανιζόταν ασυμφωνία αποτελεσμάτων Αναλυτικού Ισοζυγίου - Μηνιαίας Κατάστασης Αποθήκης που οφειλόταν στη στρογγυλοποίηση αξιών / τιμών

28 Λάθος υπολογισμός τιμής FIFO

Κατά τον υπολογισμό τιμών κόστους βάσει FIFO συμπεριλαμβανόταν και ακυρωμένα παραστατικά ενώ εξαιρούνταν τα ακυρωτικά τους.

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009

What's new 7/1/09-9/1/09

Διόρθωση σφάλματος

Θέμα κατά την εκτέλεση της service εργασίας CHANGEFISCPRDPERIOD

Η ειδική service εργασία CHANGEFISCPRDPERIOD διέγραφε τις απογραφές αποθήκης και δεν δημιουργούσε σωστά τις αριθμήσεις αξιογράφων. Η συγκεκριμένη εργασία εκτελείται από εξουσιοδοτημένους χρήστες και κάτω από προϋποθέσεις.

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

What’s new 15/12/08 – 19/12/08

Μεταβολες/προσθηκες προδιαγραφων

1847 Κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση ασφαλιστικών ταμείων

Στην προβολή των Ασφαλιστικών ταμείων δεν υπήρχε η δυνατότητα προσθήκης κατηγοριοποίησης και ταξινόμησης του ταμείου με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται στις προβολές

Διόρθωση σφαλματων

1833 Εκτύπωση κατάστασης ωρών εργασίας σε Οracle 10g

Σε βάσεις Oracle 10g, εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης εργαζομένων 'Εκτύπωση ωρών εργασίας'

1864 Εκτύπωση βιβλίου αδειών

Στη στήλη [Μισθός] της εκτύπωσης του βιβλίου αδειών, εμφανιζόταν το άθροισμα του μισθολογικού στοιχείου 3252 και το σύνολο επιδομάτων ΣΣΕ.

1386 Επαναληπτικότητα Scheduler

Η εκτέλεση των εργασιών από scehduler επαναλαμβανόταν κάθε 1 λεπτό ανεξάρτητα από τη ρύθμιση στο πεδίο [Επανεκκίνηση]

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

What's new 11/12/08 - 12/12/08

Διορθώσεις σφαλμάτων

1838 Λάθος υπόλοιπα από μεταφορά στην εκτύπωση ημερολογίου αξιογράφων
Στην εκτύπωση Ημερολογίου Αξιογράφων δεν υπολογιζόταν σωστά οι αξίες από μεταφορά σε περίπτωση που υπήρχαν επιστροφές αξιογράφων.

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

What's new 8/12/08 - 10/12/08

Προσθήκες / μεταβολές προδιαγραφών

1836 Εμφάνιση κοστολογικών στοιχείων στο Βιβλίο Παραγωγής – Κοστολογίου
Βελτίωση της εκτύπωσης Βιβλίο Παραγωγής - Κοστολογίου ώστε να εμφανίζονται τα κοστολογικά στοιχεία βάσει παραστατικών παραγωγής και όχι αυστηρά βάσει προδιαγραφής

1519 Έντυπο Βεβαίωση κερδών
Προσθήκη του φορολογικού εντύπου Βεβαίωση Κερδών

Διορθώσεις σφαλμάτων

1819 Copy from buffer σε σειρές
Εκτελώντας copy from buffer από Σειρά που έχει στα στοιχεία μετασχηματισμού σειρές, εμφανίζονται διπλές οι σειρές αυτές στη νέα σειρά.

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

What's new 2/12/08 - 5/12/08

Προσθήκες / μεταβολές προδιαγραφών

1490 Εκκαθαριστικό Σημείωμα Περαίωσης
Προστέθηκε το σχετικό έντυπο


Διορθώσεις σφαλμάτων

1815 Στήλες παραστατικών αποθήκης
Στις στήλες παραστατικών αποθήκης δεν ήταν διαθέσιμη η ποσότητα εναλλακτικής συσκευασίας

1797 Landscape εκτυπώσεις
Δε λειτουργούσε η εκτύπωση σε landscape προσανατολισμό, τη δεύτερη φορά που εκτελούνταν από την οθόνη στον εκτυπωτή

1762 Κλείδωμα ημερομηνιών ΑΠΔ
Δε λειτουργούσε το κλείδωμα ημερομηνιών ΑΠΔ

1170 Εκτύπωση Στατιστική αποθήκης (Ομαδοποίηση κατά τύπο)
Δε λειτουργούσε η ομαδοποίηση κατά τύπο ή σειρά στη Στατιστική αποθήκης

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

What’s new 17/11/08-24/11/08

Προσθήκες / Μεταβολές Προδιαγραφών

1711 Εισαγωγή δεδομένων από XXF αρχείο με Import Script

Δημιουργήθηκε κλήση συνάρτησης σε Import Script που επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων από XXF αρχείο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

1728 Default barcode εκτυπωτής

Σε περίπτωση που σε κάποιο σταθμό εργασίας είχε ορισθεί ως default κάποιος barcode printer, τότε η εκτύπωση σε άλλο εκτυπωτή του συστήματος γινόταν με τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή barcode.

1705 Υπολογισμός αρχείου ΑΠΔ

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωνόταν φίλτρα εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας ΑΠΔ, εμφανίζοταν σφάλμα "Format '%'' invalid or incompatible with argument" και δε γινόταν ο υπολογισμός.

1712 Μήνυμα λάθους αν στον τρόπο ανάλωσης των παρτίδων τεθεί Fifo προτεινόμενη

Εάν σε τύπο παραστατικού είχε τεθεί ο συνδυασμός [FIFO προτεινόμενη] και πρόταση βάσει πλασματικού ή διαθέσιμου υπολοίπου > 0, τότε κατά την επιλογή είδους στις γραμμές παραστατικού εμφανιζόταν μήνυμα "Column MTRLOT.COMPANY is invalid in the having clause because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause"

1735 Επιλογή πωλητή στις Ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών

Στις γραμμές Ειδικών συναλλαγών Χρηματικών Λογαριασμών δεν ήταν δυνατή η επιλογή πωλητή.

1716 Ανάλυση ABC και ΦΠΑ χειρόγραφης σειράς ειδικών συναλλαγών προμηθευτών

Εάν σε παραστατικό ειδικών συναλλαγών μεταβληθεί η αξία ΦΠΑ του παραστατικού και στη συνέχει επιλεγεί Ανάλυση ABC στη γραμμή, τότε η αξία ΦΠΑ επαναϋπολογίζεται

1645 Ενδοδιακινήσεις serial number

Επανασχεδιάστηκαν οι εκτυπώσεις Καρτέλας & Ημερολογίου SN ώστε να αποτυπώνονται σωστά οι κινήσεις ενδοδιακίνησης με Serial Number.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν υπάρχει σχεδιασμός εκτύπωσης που χρησιμοποιεί τον αποθηκευτικό χώρο της προηγούμενης εκτύπωσης (ΑΧ από το header του παραστατικού) πιθανόν να χρειαστεί προσαρμογή (είναι πλέον διαθέσιμος ο ΑΧ γραμμής)

1742 Έλεγχος μοναδικότητας σε Serial numbers

Σε περίπτωση που είχε επιλεγεί [Μοναδικό SN σε είδος], ο έλεγχος εφαρμοζόταν σε όλες τις εταιρείες της βάσης.

1745 Επιβαρύνσεις χωρίς συμπληρωμένη κατηγορία ΦΠΑ

Εάν σε τύπο παραστατικού υπήρχε επιβάρυνση χωρίς συμπληρωμένη κατηγορία ΦΠΑ, τότε κατά την επιλογή της σειράς εμφανιζόταν μήνυμα "Δε βρέθηκε το ποσοστό ΦΠΑ" και δεν επιτρεπόταν η καταχώρηση.

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

What's new 13/10/08 - 16/10/08

Μεταβολές / Διαγραφές προδιαγραφών

1521 Μεταβολή στη συνάρτηση υπολογισμού μέσου χρόνου αποπληρωμής συναλλασσομένων
Άλλαξε η συνάρτηση που υπολογίζει το μέσο χρόνο αποπληρωμής συναλλασσόμενων. Συγκεκριμένα, οι μεταβολές συνοψίζονται στα εξής:
1.Περιλαμβάνονται όλα τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί εντός του διαστήματος που ορίζεται από τις ημερομηνίες "από" - "έως" (βάσει ημερομηνίας παραστατικού)
2.Συνυπολογίζεται και ο μέσος χρόνος αποπληρωμής ποσών εκ μεταφοράς
3. Στη συνάρτηση έχει προστεθεί προαιρετική παράμετρος για τον συνυπολογισμό του υπολοίπου με default τιμή [Ναι]

1438 Εναλ/κες αποσβέσεις στο συγκεντρωτικό βιβλίο
Δημιουργήθηκε νέα εκτύπωση Παγίων Συγκεντρωτικό Βιβλίο παγίων βάσει εναλλακτικών αποσβέσεων

Διορθώσεις σφαλμάτων

1472 Κλείδωμα παραστατικού παραγωγής απο μετασχηματισμό εντολής παραγωγής
Όταν κάποιο παραστατικό παραγωγής είχε προέλθει από μετασχηματισμό εντολής παραγωγής απαγορευόταν η μεταβολή του.

1439 Φορολογικά στοιχεία κτήσης
Διορθώθηκε η εκτύπωση [Φορολογικά στοιχεία χρήσης] που αποτυπώνει στοιχεία εναλλακτικών αποσβέσεων παγίων

1440 Πώληση παγίου με εναλλακτικές αποσβέσεις
Εάν καταχωρούνταν πώληση παγίου με εναλλακτικές αποσβέσεις δεν γινόταν σωστός υπολογισμός αποσβέσεων μετά την πώληση

1489 Μετασχηματισμός παραστατικών πώλησης σε αγοράς.
Κατά το μαζικό μετασχηματισμό παραστατικών πώλησης σε αγοράς, δεν δημιουργούνταν παραστατικό για την πρώτη γραμμή είδους εάν δεν υπήρχε συμπληρωμένος συνήθης προμηθευτής στα στοιχεία του

1448 Αυτόματη σύνθεση ειδών με συμπεριφορά παρτίδων
Κατά την καταχώρηση παραστατικού με αυτόματη σύνθεση όπου στο παραστατικό της σύνθεσης υπήρχε τρόπος ανάλωσης παρτίδων fifo (προτεινόμενη ή αυτόματη) τότε κατά την καταχώρηση του παραστατικού εμφανιζόταν μήνυμα access violation για κλείσιμο εφαρμογής.


1432 Softone MetaFile Διορθώθηκε το πρόβλημα με την εκτέλεση SoftOne Metafile αρχείων που είχαν δημιουργηθεί με προγενέστερες εκδόσεις. Εμφανιζόταν μύνημα "is not valid floating point value".

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008

What's new (6/10/08 - 10/10/08)

Μεταβολή / προσθήκη προδιαγραφών

1426
Ενημέρωση τιμών πώλησης από παραστατικά αγορών
Η ενημέρωση τιμών πώλησης στα είδη από παραστατικά αγορών γίνεται πλέον και για όσα είδη έχουν μηδενικό ή μη συμπληρωμένο markup στα στοιχεία τους. Η μεταβολή αφορά τόσο την online όσο και την batch διαδικασία ενημέρωσης τιμών από παραστατικά αγορών.

1466
Αλλαγή ρύθμισης προθέματος κωδικού ΕΑΝ 13
Υποστηρίζεται πλέον η παραγωγή κωδικών ΕΑΝ με πρόθεμα μήκους 9 χαρακτήρων (από 7).

Διορθώσεις σφαλμάτων

1446
Δημιουργία κωδικών ΕΑΝ με χρώμα - μέγεθος
Βελτιώθηκε η εργασία δημιουργίας κωδικών ΕΑΝ ειδών με χρώμα - μέγεθος που παρουσίαζε μεγάλες καθυστερήσεις σε κάποιες περιπτώσεις π.χ. εάν υπήρχαν και είδη χωρίς χαρακτηριστικά στην αποθήκη

1427
Πρόβλημα στο hypelink στα στοιχεία μετασχηματισμού σειράς αγορών
Δε λειτουργούσε σωστά το link κατά τη μεταβολή στα στοιχεία μετασχηματισμού σειρών αγορών.

1449
Serial numbers
Κατά τη διαγραφή παραστατικού αγοράς είδους με serial number το οποίο είχε ήδη καταχωρηθεί σε παραστατικό πώλησης, το συγκεκριμένο serial number εμφανιζόταν διαθέσιμο προς πώληση. Η διόρθωση που έγινε δε καλύπτει την περίπτωση διαγραφής παραστατικού αγοράς που έχει καταχωρηθεί την ίδια ημερομηνία με το παραστατικό πώλησης.

1417
Διόρθωση λειτουργίας συμπύκνωσης γραμμών στα παραστατικά σύνθεσης
Στα παραστατικά σύνθεσης δε λειτουργούσε σωστά η συμπύκνωση όμοιων γραμμών.