Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.511.10459. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.511.10459. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10459

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130418-1155-2-1650
Πιστωτικά έκπτωσης σε VIES
Τα παραστατικά με συμπεριφορά τύπου 152 (πιστωτικά τιμολόγια έκπτωσης) υπολογίζονται πλέον μόνο στην εκτύπωση VIES και όχι στην εκτύπωση intrastat.

20130711-1155-7-2718
Μισθοδοσία: Καταχώρηση άδειας από δικαστήριο
Προστέθηκε νέο μισθολογικό στοιχείο για την καταχώρηση των Ημερών αδειας λόγω ανωτέρας βίας (με αποδοχές)

20130717-1155-2-2794
Αρχείο Οριστικής Δήλωσης ΦΜΥ και Ανείσπρακτες αποδοχές εργαζομένων
Προσαρμογή του αρχείου JL10 (Οριστική δήλωση ΦΜΥ) στις οδηγίες της Γ.Γ.Π.Σ, σχετικά με τον διαχωρισμό των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών.
Για την υποβολή του αρχείου, σε κάθε μισθοδοσία των εργαζομένων καταχωρείται πλέον αυτόματα η πληροφορία του Έτους είσπραξης. Σε περίπτωση που το έτος είσπραξης είναι διαφορετικό από το έτος  υπολογισμού, αυτό θα πρέπει να δηλωθεί στην [Μεταβολή δεδομένων περιόδου], στο μισθολογικό στοιχείο 3373. Για τις ήδη υπολογισμένες μισθοδοσίες του έτους 2013 ή προηγουμένων ετών, θα πρέπει να εκτελεστεί η εργασία [Ενημέρωση έτους είσπραξης]

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130501-1155-1-1822
Οnline Υπολογισμός τιμών
Στον υπολογισμό τιμών από παραστατικό αγορών, εμφανιζόταν το παρακάτω πρόβλημα: στην πρώτη επιλογή της εργασίας 'Ενημέρωση τιμών πώλησης΄ εμφανίζονταν τα είδη με διαφορετική σειρά από αυτήν που καταχωρήθηκαν στο παραστατικό. Στην επόμενη επιλογή εμφανίζονταν με την σωστή σειρά και στην μεθεπόμενη με λάθος σειρά πάλι.

20130624-1155-7-2443
'Έλεγχος αποθέματος Ανα Χαρακτηριστικό
Εμφανιζόταν σφάλμα 'Invalid pointer operation' κατά την καταχώριση παραστατικού όταν:
1)στον τύπο του παραστατικού είχε δηλωθεί 'Ανά χαρακτηριστικό΄στους ειδικούς ελέγχους αποθέματος, 2) η έκφραση ελέγχου του αποθέματος περιλάμβανε τα δεσμευμένα από παραγγελίες πωλήσεων.


20130627-1155-1-2488
Τρέχουσες ποσότητες οντοτήτων
Στην εκτύπωση παγίων 'Τρέχουσες ποσότητες οντοτήτων' δεν λειτουργούσε το φίλτρο για τις μηδενικές ποσότητες.

20130627-1155-1-2495
Πρόγραμμα εργασίας σε περίπτωση επαναπρόσληψης εργαζόμενου
Σε περίπτωση επαναπρόσληψης εργαζόμενου, τότε η εκτύπωση [Πρόγραμμα εργασίας], εμφάνιζε 2 εγγραφές για τον εργαζόμενο

20130701-1155-1-2542
Παρατηρήσεις στην Καρτέλα του Εργαζόμενου
Προστέθηκε ερώτηση στην Κατάσταση εργαζομένων για το αν θα γίνουν export σε xml οι παρατηρήσεις των εργαζομένων. 

20130703-1155-1-2589
Soft 150 - ''σχέση με κύρια''
Σε soft 150, δεν εμφανιζόταν το πεδίο ''σχέση με κύρια'' για την μονάδα μέτρησης πώλησης στην προβολή ειδών.

20130703-1155-1-2597
Import script σε custfindoc
Σε import script που εισάγουν εγγραφές στο object custfindoc εμφανιζόταν σφάλμα μη αναγνώρισης του τύπου του παραστατικού.

20130708-1155-1-2658
Δημιουργία πινάκων βάσης
Εμφανιζόταν σφάλμα access violation κατά τη δημιουργία πινάκων βάσης.

20130709-1155-1-2680
Εργασίες windows scheduler σε windows 8
Δεν ολοκληρώνονταν σωστά οι εργασίες που δηλώνονταν στον windows scheduler των windows 8.

20130711-1155-1-2720
Import ascii 437
Σε Import από αρχείο ascii, όταν δηλωνόταν κωδικοποίηση 437, δεν αναγνωρίζονταν τα ελληνικά.

20130711-1155-1-2721
Υπολογισμός αρχείου ΤΣΜΕΔΕ
Κατά τον υπολογισμό του αρχείου ΤΣΜΕΔΕ σε βάση oracle εμφανιζόταν σφάλμα:
Feature not implemented.


20130715-1155-7-2741
Username και password για taxis
Σε εγκαταστάσεις με μισθοδοσία, στα φορολογικά στοιχεία εταιρείας δεν εμφανίζονταν τα πεδία
username password για το taxis για την υποβολή του εντύπου Ε7. Επίσης δεν εμφανιζόταν το tab εκπροσώπων εταιρείας.