Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10911. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10911. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10911

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170217-2165-2-4
Μεικτό κέρδος στα Οικονομικά Στοιχεία των Έργων
Το μεικτό κέρδος πλέον υπολογίζεται ως η διαφορά αξίας πωλήσεων μείον το κόστος πωληθέντων μείον τα έξοδα του έργου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160906-1156-7-174
Ημερομηνία τελευταίας χρέωσης - πίστωσης σε Υπόδειγμα Email
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα πεδία Ημερομηνία τελευταίας χρέωσης και πίστωσης από την Οικονομική εικόνα του πελάτη, όταν χρησιμοποιούνται σε Υπόδειγμα email.

20170210-1155-1-586
Σενάριο Πιστωτικού ελέγχου
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εφαρμόζονταν με τη σωστή σειρά οι κανόνες πιστωτικού ελέγχου.

20170210-1155-1-589
Εργαζόμενοι - Άδειες, ασθένειες, απουσίες
Κατά την καταχώρηση άδειας, ασθένειας, απουσίας στην καρτέλα του εργαζόμενου τότε πατώντας καταχώρηση στο Grid εμφανίζονταν προς στιγμή όλες οι άδειες, ασθένειες, απουσίες που είναι καταχωρημένες για όλους τους εργαζόμενους.

20170223-2165-1-6
Παράμετροι
Στην οθόνη των παραμέτρων εμφανίζονταν οι ρυθμίσεις SMS.

20170224-1155-1-827
Παραστατικό σύνθεσης
Σε δημιουργία παραστατικού σύνθεσης από παραστατικό αποθήκης με ενδοδιακίνηση εμφανιζόταν σφάλμα: ITEFPRMS: Field 'CHANGESPQTY' not found.

20170224-1155-1-844
Μεταβολή Υπηρεσίας σε άλλη εταιρία
Σε εγκατάσταση με πολλές εταιρείες και δηλωμένη στις παραμέτρους υπηρεσιών την επιλογή: Εισαγωγή, μεταβολή, διαγραφή, η μεταβολή υπηρεσίας προκαλούσε σφάλμα: FIELD COMPANY NOT FOUND.

20170301-1155-1-890
Παραγγελίες κατ'είδος
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης Παραγγελίες κατ' είδος, με δήλωση ημερομηνιακού διαστήματος εμφανιζόταν σφάλμα
FSTATISTICS_1: Field 'Q8' not found.


20170303-1155-7-948
Έλεγχος αποθέματος σε client server
Δεν εμφανίζονταν τα προειδοποιητικά μηνύματα στους client στον έλεγχο υπολοίπου (BL) των παραστατικών σύνθεσης που δημιουργούνται από παραστατικά πώλησης.