Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10627. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10627. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10627

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150212-1155-2-599
Έντυπο ΦΠΑ, έκδοση 2011 εσόδων εξόδων
Προστέθηκε υπολογισμός έτους για τους αγρότες, στο έντυπο ΦΠΑ έκδοσης 2011 για τα έσοδα-έξοδα.

20150217-1155-2-663
Απαιτήσεις σε συγκεκριμένη ημερομηνία
Η εκτύπωση 'Απαιτήσεις σε συγκεκριμένη ημερομηνία΄ εμφανίζει πλέον και τις ανοικτές καλύψεις και τις ανοικτές υποχρεώσεις.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150203-1155-7-437
Paste from clipboard
Δεν λειτουργούσε σωστά η διαδικασία paste from clipboard, όταν γινόταν χρήση του εναλλακτικού κωδικού σαν κωδικός ανεύρεσης.

20150206-1155-7-515
Άρθρα αναμόρφωσης
Δεν εμφανίζονταν τα ήδη καταχωρημένα άρθρα αναμόρφωσης, όταν εκ των υστέρων δηλωνόταν στον λογαριασμό ότι δεν έχει αναμόρφωση.

20150209-1155-7-548
ABC με συμμετοχή ΦΠΑ
Εφόσον είχε ορισθεί στον τύπο του παραστατικού συμμετοχή του ΦΠΑ στην ανάλυση του ABC με μοντέλο και καταχωριζόταν ειδική συναλλαγή με δύο γραμμές και γινόταν ανάλυση ABC και στις δύο γραμμές και στην συνέχεια καταχώρηση, τότε στην ανάλυση ABC της πρώτης γραμμής εμφανιζόταν λανθασμένα υπολειμματική αξία κατανομής ίση με την αξία της 2ης γραμμής.

20150210-1155-7-557
Αυτόματη Κάλυψη σε παραστατικά αποθήκης
Δεν λειτουργούσε σωστά η αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων στα παραστατικά αποθήκης.

20150218-1155-1-677
Subform [Εισαγωγή στοιχείων ταμείων]
Στην SubForm [Εισαγωγή στοιχείων ταμείων], έγιναν οι ακόλουθες διορθώσεις:
1. Στο πεδίο [Ειδική περίπτωση ασφάλισης], προστέθηκε ο editor IKASPCCASE
2. Με την επιλογή ασφαλιστικού ταμείου ΙΚΑ, συμπληρώνονται αυτόματα τα read only πεδία [Κωδικός πακέτου] και [Περιγραφή]
Στο πλέγμα των ασφαλιστικών ταμείων
1. Δεν επιτρέπεται πλέον η εισαγωγή νέου ταμείου και εμφανίζεται μήνυμα που οδηγεί τον χρήστη να χρησιμοποιήσει την Subform
2. Έγινε readonly η στήλη RCRDID
3. Προστέθηκαν οι στήλες KAD.CODE, IKASPECIALTY.CODE,IKAPACKAGE.CODE


20150218-1155-2-676
ΜΥΦ - Αλλαγή σειράς
Μετά από μεταβολή της σειράς πριν την καταχώριση παραστατικού, η εγγραφή στη ΜΥΦ γινόταν χειρόγραφη.