Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10734. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10734. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10734

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160301-1155-2-720
Ηλεκτρονικές υποβολές φορολογικών εντύπων
Ενημερώθηκαν οι εργασίες ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικών εντύπων Ε2, Ε3, νομικών προσώπων 2016.

20160610-1155-2-2044
Έντυπο νομικών προσώπων
Στις ερωτήσεις ''επαγωγή σε'' προστέθηκε το 75% και το 37,5%.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150714-1155-7-2346
Προδιαγραφές Παραγωγής (copy from buffer)
Αν ήταν συμπληρωμένη η παράμετρος "ποσοστό αναλώσεων βάσει..." στις παραμέτρους τις παραγωγής, η εργασία 'Αντιγραφή από τελευταία' στις προδιαγραφές παραγωγής ενημέρωνε με 0 τις ποσότητες βοηθητικών υλών.

20160531-1155-1-1907
Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων Β.6
Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων Β.6, οι Μεταβολές αποθεμάτων περιόδου και προηγούμενης περιόδου εμφανίζονταν λανθασμένα στο Κόστος πωληθέντων και όχι στις Μεταβολές αποθεμάτων.

20160603-1155-7-1955
Ευκαιρία πώλησης - Αντιγραφή προσφοράς
Σε ευκαιρία πώλησης με προσφορά, η εργασία [Αντιγραφή προσφοράς] προκαλούσε σφάλμα: Selector record not found! (Table=CUSTOMER, KeyValue=72).

20160607-1155-1-1994
Ισοτιμίες νομισμάτων
Αν κάποια νομίσματα ήταν ανενεργά, τότε η καταχώρηση της λήψης ισοτιμιών προκαλούσε σφάλμα: Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο 'Νόμισμα'.

20160607-1155-1-1998
Βιβλίο αποθήκης-Ποσ.2 απογραφής
Στην εκτύπωση βιβλίο αποθήκης η στήλη ποσ 2 απογραφής εμφανιζόταν κενή.

20160609-1155-1-2022
Επανυπολογισμός πόντων πελατών
Σε βάση με πολλές εταιρείες, ο επανυπολογισμός καρτών σε εταιρεία χωρίς κινήσεις προκαλούσε μεταβολή των πόντων και στις άλλες εταιρείες.

20160609-1155-1-2027
Πεδίο μετά από ανεύρεση
Εφόσον δηλωνόταν στις παραμέτρους της αποθήκης στο 'Πεδίο μετά από ανεύρεση' κάποια τιμή δεν λαμβανόταν υπόψιν οποιαδήποτε τιμή δηλωνόταν στο 'Πεδίο μετά από ανεύρεση' στις παραμέτρους πωλήσεων και αγορών.

20160610-1155-1-2040
Έντυπα ΥΕΚΑ - Ε8 και Ε5
Στα έντυπα ΥΕΚΑ Ε8 (Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης) και Ε5 (Οικειοθελής αποχώρηση) εμφανιζόταν λανθασμένα πεδίο Είδος μεταβολής.

20160614-1155-1-2084
Μη εμφάνιση στοιχείων eINVOICE
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η παράγραφος "eINVOICE" στα στοιχεία εταιρειών.