Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11118. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11118. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11118

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180522-1155-2-3206
Ενημέρωση ορίων ασφαλείας
Στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'', δόθηκε δυνατότητα υπολογισμού του ελάχιστου ορίου για οριζόμενο διάστημα χωρίς αυστηρή τήρηση εξαμήνου, αλλά με βάση το ημερολογιακό διάστημα, που θα δοθεί στα φίλτρα.

20180709-1155-2-4373
Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Σε περίπτωση που μία προδιαγραφή έχει καταχωρημένη α' ύλη πάνω από μία φορά, στο Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου υπολόγιζε λανθασμένη ποσότητα και κατ' επέκταση λανθασμένη αξία α' υλών.

20180713-1155-7-4452
ChrBr σε αρχείο SEPA - τράπεζα ΕΤΕ
Στο αρχείο sepa της ΕΤΕ όταν επιλέγεται τρόπος χρέωσης εξόδων σε αποστολέα και παραλήπτη ενημερώνεται πλεόν το πεδίο ChrBr με την τιμή SHAR αντί για SLEV.

20180910-1156-7-131
Ελεγχόμενη Πρόσβαση χρηστών σε εταιρείες
Σε περίπτωση που οριστεί σε χρήστη ''Ελεγχόμενη (σε συγκεκριμένες εταιρείες)'' πρόσβαση, χωρίς να συμπληρωθούν οι ελεγχόμενες εταιρείες, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα κατά την καταχώρηση.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170525-1155-7-2371
Πωλήσεις κατ΄είδος-Ανάλυση χαρακτηριστικών
Στην εκτύπωση ''Πωλήσεις κατ' είδος'', υπήρχε ασυμφωνία μεταξύ συνόλου του είδους και συνόλου της ανάλυσης χαρακτηριστικών, σε περίπτωση επιλογής Εμπορικής κατηγορίας πελάτη.

20180723-1155-7-4616
Serial number με χρήση barcode
Κατά την εισαγωγή Serial number σε παραστατικό με χρήση barcode, εμφανιζόταν μία επιπλέον γραμμή του είδους.

20180807-1155-1-4846
'Στοιχεία ανά εταιρεία' πελάτη που έχει κινηθεί
Σε ομάδες εταιρειών, στη καρτέλα ''Στοιχεία ανά εταιρεία'' συναλλασσόμενων, εφόσον έχει οριστεί εταιρεία στο grid και υπάρχει κίνηση, δεν επιτρέπεται η μεταβολή της εταιρείας.

20180903-1155-1-5022
Αποστολή einvoice
Στην περίπτωση που οι πελάτες είχαν στο πεδίο αποστολή einvoice τις τιμές (6 έως 11) δεν μπορούσαν να εκτυπώσουν παραστατικά σε φυσικούς εκτυπωτές. Διορθώθηκε η παραπάνω συμπεριφορά, εφεξής ελέγχεται και η ύπαρξη εκτυπωτή einvoice στις σειρές των παραστατικών.

20180907-1155-7-5090
Ευκαιρίες Πώλησης
Στο Series 5 UI, σε ευκαιρία πώλησης, σε περίπτωση καταχώρησης προσφοράς / παραγγελίας, κατά το refresh της εγγραφής απ' τη λίστα, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η εγγραφή.

20180907-1155-7-5097
SN σε Είδος χωρίς SN
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε στήλες γραμμών παραστατικών, σε περίπτωση που είχε δοθεί τιμή στη στήλη SN είδους, σε είδος που δεν παρακολουθείται σε SN.

20180910-1155-1-5104
Ληξιάριο αξιογράφων - Εκτύπωση μόνο Ομάδων
Η εκτύπωση ''Ληξιάριο αξιογράφων'', με εκτύπωση μόνο ομάδων, δεν εμφάνιζε αποτελέσματα.

20180910-1155-1-5112
Σφαλμα σε Έλεγχο Στοιχείων ΑΜΚΑ
Ενημερώθηκε η εργασία ελέγχου ΑΜΚΑ βάσει των αλλαγών του site του ΕΦΚΑ.

20180911-1155-1-5129
Αρχείο ενιαίας αρχής πληρωμών
Πλέον εμφανίζεται ο διάλογος του αρχείου ενιαίας αρχής πληρωμών.

20180913-1155-7-5170
Grid Συντελεστών ΦΠΑ σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν σωστά το grid Λογαριασμών, στον πίνακα Φ.Π.Α.