Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.516.10937. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.516.10937. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10937

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170824-1155-2-3626
Τεχνικός κωδικός στο αρχείο είδους
Προστέθηκε στη καρτέλα ''Βασικά στοιχεία'' του είδους, ο Τεχνικός κωδικός.

20170922-1155-2-4067
Ε5 - Επίδοση με εξωδική δήλωση
Προστέθηκαν στο E5 xml αρχείο ερωτήσεις: [Επιδόθηκε με εξώδική δήλωση καθώς και [Ημερομ/νία επίδοσης εξώδικής δήλωσης].

20170922-1155-2-4070
Ε5 (Οικειοθελής αποχώρηση) - Αρχείο Εντύπου(pdf)
Προστέθηκε στο E5 xml δυνατότητα επισύναψης αρχείου pdf είτε οικειοθελής αποχώρησης είτε εξώδικου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170912-1155-7-3853
Ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών
Εμφανιζόταν σφάλμα "Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)" στις ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών κατά την προσπάθεια εμφάνισης του σχετικού παραστατικού εσόδων που είχε δημιουργήσει η γέφυρα.

20170919-1155-1-3966
Μετασχηματισμός παραστατικού με πολλές γραμμές
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την Αντιγραφή από προηγούμενο ή τον μετασχηματισμό παραστατικού με περισσότερες των 1000 γραμμών.

20170920-1155-1-3975
Ταμειακή ροή / ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Στην εργασία ταμειακή ροή και στη σελίδα ενηλικιωμένα υπόλοιπα εμφανίζονταν μόνο τα εκκρεμή αξιόγραφα και όχι τα ενηλικιωμένα υπόλοιπα των συναλλασσομένων βάσει των διακανονισμών τους.

20170921-1155-1-3998
Ετικέτες απο παραστατικά αποθήκης
Εμφανιζόταν σφάλμα "Access violation at address 076FFC3C in module 'FinDoc.bpl'. Read of address 00000000" κατά την εκτύπωση από το ευρετήριο ειδών αποθήκης ετικετών που χρησιμοποιούσαν σαν πίνακα την Ανάλυση χαρακτηριστικών - 2η μορφή.

20170922-1155-1-4038
Ιστορικό πωλήσεων είδους
Σε κάποιες περιπτώσεις, το διπλό κλικ σε γραμμή του ιστορικού πωλήσεων οδηγούσε σε λάθος εγγραφή.