Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.516.10920. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.516.10920. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Έκδοση 4.00.516.10920

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170110-1156-7-5
Μεταφορά πεδίου κατά το μετασχηματισμό
Μεταφέρονται πλέον οι τιμές των πεδίων packcode1 & packcode2 κατά το μετασχηματισμό παραστατικών πωλήσεων.

20170411-1155-7-1605
Elio web
Βελτιώθηκε η ταχύτητα έκδοσης απόδειξης σε Elio web.

20170413-1155-2-1648
QlikView
Αναβάθμιση του QlikView (QlikOcx.ocx) σε έκδοση 11.20.

20170425-1155-7-1796
Δένδρο άρθρων
Αναλύεται πλέον το πεδίο δέντρο άρθρων (ACNEDIT) στο σχεδιασμό εκτύπωσης των οριζόμενων ημερολογίων της γενικής λογιστικής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170220-1155-7-717
Default τιμή λογαριασμού αξιογράφου
Σε καταχώρηση νέου αξιογράφου από είσπραξη ή πληρωμή το πεδίο λογαριασμός του αξιογράφου συμπληρωνόταν με την τιμή 1 και όχι αυτή που είχε οριστεί στον τύπο του.

20170424-1155-7-1776
Φορολογικά στοιχεία χρήσης παγίων
Δεν εμφανίζονταν σωστές τιμές στην τρέχουσα αξία απογραφής και στην τρέχουσα αξία χρήσης στην εκτύπωση των παγίων 'Φορολογικά στοιχεία χρήσης'.

20170425-1155-7-1800
Crystal Reports
Δεν λειτουργούσε σωστά η ανάγνωση στοιχείων από αρχείο excel σε σχεδιασμό crystal report στις ελεύθερες εκτυπώσεις.

20170426-1155-1-1825
Εκκρεμή αξιόγραφα σε ομάδα εταιριών
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η έμμεση προβολή από πελάτη των εκκρεμών αξιογράφων.

20170426-1155-1-1828
Κατάσταση δελτίων εργασίας
Στην εκτύπωση 'Κατάσταση δελτίων εργασίας', στην ενότητα της παραγωγής, δεν λειτουργούσε σωστά το φίλτρο του ημερομηνιακού διαστήματος.

20170426-1155-1-1839
Αλλαγή συναλλασσομένου σε έμβασμα
Κατά τη μεταβολή πελάτη γραμμής εμβάσματος, εμφανιζόταν μήνυμα 'BFNCUSDOC: Dataset not in edit or insert mode'.

20170426-1155-7-1821
Νέα επαφή πελάτη
Αν μέσα από παραστατικά (π.χ. κλήση) γινόταν εισαγωγή νέας εγγραφή στις επαφές του πελάτη, και στη συνέχεια ανάθεσή της στο παραστατικό εμφανιζόταν σφάλμα και δεν συνδεόταν η επαφή με τον πελάτη.

20170426-1155-7-1833
Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης
Εμφανιζόταν σφάλμα Query Time out expired στις Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης.

20170427-1155-1-1848
Προγραμματισμός πληρωμών σε εταιρεία ομίλου
Κατά την εκτέλεση του προγραμματισμού πληρωμών σε εταιρεία ομίλου (όχι την κεντρική) δεν αποτυπώνονταν στοιχεία προς πληρωμή.

20170502-1155-1-1904
Μαζικός μηδενισμός δεδομένων περιόδων
Κατά την εκτέλεση της εργασίας [Μαζικός μηδενισμός δεδομένων περιόδων] εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος '' Η εφαρμογή χρησιμοποιεί ακατάλληλο τύπο τιμής για την τρέχουσα λειτουργία''.