Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11120. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11120. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11120

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180904-1155-2-5041
Εργασία συγχώνευσης ενεργειών εργαζομένων
Προστέθηκε νέα εργασία συγχώνευσης εγγραφών ενεργειών εργαζομένων.
Φίλτρα εργασίας:
1. Ημερομηνιακό διάστημα
2. Σειρά προέλευσης με editor SERIES(W[SOPRSNMD=27])
3. Κατάσταση σειράς προέλευσης
4. Χαρακτηρισμός σειράς προέλευσης
5. Σειρά προορισμού με editor SERIES(W[SOPRSNMD=1])
6. Κατάσταση σειράς προορισμού
7. Χαρακτηρισμός σειρά προορισμού
Η εργασία διαβάζει από τις ενέργειες προέλευσης το detail (WACTLINES) και κάνει insert τα record αυτά, στις ενέργειες της σειράς Προορισμού όπου Ενέργεια Προέλευσης.ACTPRSN = Ενέργεια προορισμού.ACTPRSN και Ενέργεια Προέλευσης.FROMDATE = Ενέργεια προορισμού.FROMDATE. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ενέργεια σειράς προορισμού για ACTPRN, FROMDATE τότε κάνει skip την εγγραφή.
Στην ενέργεια προέλευσης συπληρώνεται το πεδίο SOACTIONS με το ID της ενέργειας προορισμού, προκειμένου να μπορεί να γίνει ακύρωση της Συγχώνευσης.


20180904-1155-2-5042
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων
Στην εργασία [Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων] προστέθηκαν οι ερωτήσεις:
1. Ενημέρωση από ημερολόγιο (Check box τύπου Y/N)
2. Σειρές ημερολογίου εργασίας (multi select) με editor SERIES(W[SOPRSNMD=1])
3. Κατάσταση (multi select)
4. Χαρακτηρισμός (multi select)
5. Τύποι χρόνου εργασίας (multi select) με editor $sworkHours
Κατά την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων,ι η εφαρμογή μαζεύει (SUM) από τις ενέργειες του διαστήματος (Έναρξη και Λήξη της περιόδου υπολογισμού) και με σειρά, κατάσταση και χαρακτηρισμό (φίλτρα στην εργασία), τον χαρακτηρισμένο χρόνο απασχόλησης και τον εισάγει στα αντίστοιχα μισθολογικά στοιχεία PRDVAL που έχουν συμπληρωμένο το πεδίο CALCELMTYPE με την αντίστοιχη τιμή από την λίστα $sworkHours.


20180907-1155-1-5085
EDPS Λιανική
Όταν πληκτρολογεί ο χρήστης, συνολικές εκπτώσεις (πεδίο SALDOC.DISC1PRC) στο παραστατικό, μεταβάλλεται αντίστοιχα το ποσό το οποίο πρόκειται να αποσταλλεί στην συσκευή EDPS για χρέωση.

20180927-1155-2-5428
Printform σε word (MS-WORD)
Σε Javascript προβολής μέσω της συνάρτησης printform,
πλέον γίνονται δεκτοί και οι παράμετροι MS-Word & MS-EXCEL.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20180607-1155-7-3625
Alert προκαλούσε εκτύπωση
Στο Series 5 UI, σε alert όπου ενεργοποιείται στο On Insert και On Locate και αναθέτει ένα αλφαριθμητικό στις παρατηρήσεις του παραστατικού, γινόταν εκτύπωση μέσα από το παραστατικό.

20180702-1155-1-4191
Soft1 Series 5 - Αποθήκευση ως νέα
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν η επιλογή ''Αποθήκευση ως νέα'', σε ήδη καταχωρημένο παραστατικό.

20180710-1155-7-4392
Διατήρηση τιμών σε μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς χωρίς ''Διατήρηση τιμών'' κι ενώ ο τύπος χρησιμοποιούσε ''Τελ.αγοράς προμηθευτή'', δεν λαμβάνονταν υπόψη η έκπτωση στα ''Στοιχεία ανά Προμηθευτή'' του είδους αλλά η έκπτωση του είδους

20180712-1155-1-4446
Διαγραφή παραστατικού από report
Στο Series 5 UI, κατά το drill down σε εγγραφή, στην εκτύπωση ''Προσφορές'' από την ενότητα των πωλήσεων, ήταν δυνατή η διαγραφή του παραστατικού.

20180802-1155-7-4808
Συνεργάτης σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δε γινόταν σωστή ανεύρεση στο πεδίο ''Συνεργάτης'' στη καρτέλα ''Παράδοση διακίνηση''.

20180814-1156-7-128
Αρχείο SEPA σε Oracle client - server
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την Δημιουργία αρχείου SEPA [ExportSepaPayBanksFile] σε περιβάλλον Client - Server σε βάση Oracle.

20180905-1155-7-5062
Series 5 UI: editor από database view
Στο Series 5 UI, σε custom object που χρησιμοποιεί ένα database view σαν editor σε πεδίο κι είχε δηλωθεί default selector ένα ευρετήριο, τότε δεν εφαρμόζονταν τα πλάτη των στηλών του ευρετηρίου αλλά τα πλάτη που είχαν δηλωθεί στον designer.

20180911-1155-7-5132
Ιεραρχία και Business Units
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση, σε memory πίνακα με Ιεραρχία.

20180919-1155-1-5250
Προβολές στο SOACTION
Στις default προβολές του SOACTION τα πεδία ''Εντολέας'' και ''Χειριστής'' ενημερώνουν πλέον τα αντίστοιχα πεδία ''Πρόσωπο εντολέα'' και ''Πρόσωπο χειριστή''.

20180919-1155-1-5257
Stringlist στο Series 5 UI
Στο Series 5 UI, σε stringlist, που έχει φτιαχτεί στον designer σαν editor, εμφανίζει το κλειδί και όχι την περιγραφή .

20180921-1155-1-5312
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων
Στην εργασία Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων, ο χρόνος απασχόλησης που έρχεται από τις ενέργειες εκφράζει πλέον ώρες.

20180926-1155-1-5389
Αναζήτηση βάσει του s/n είδους
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικά, κατά την επιλογή είδους με κωδικό ανεύρεσης, εφόσον δεν είχε συμπληρωθεί πρώτα ο Συναλλασσόμενος.

20180927-1155-7-5406
Φ5 - υποβολή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την ενημέρωση σελίδας Taxis, του ''Πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5''.

20180928-1155-7-5455
Μεταβολή σταθερών στοιχείων Συναλλασσόμενου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ομάδες εταιρειών, κατά τη μεταβολή σταθερών στοιχείων συναλλασσόμενων.