Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10510. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10510. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10510

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140324-1155-7-1215
Εντυπο Ε5
Το πεδίο 521 στο Έντυπο Ε5 υπολογιζόταν με 25% αντί για 26% ενώ το 522 υπολογιζόταν με 20% αντί για 33%.

20140402-1155-2-1398
Αυτοπαραδόσεις σε ΜΥΦ
Οι αυτοπαραδόσεις (που δεν είχαν κίνηση πελάτη) δεν ενημέρωναν τα πεδία ΜΥΦ.

20140407-1155-7-1493
Μ.Σ. 2073 παροχή σε είδος
Δόθηκε η δυνατότητα το Μ.Σ. 2073 παροχή σε είδος να μπορεί να υπολογίζεται μόνο σε τατκτικές περιόδους / με παράμετρο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140326-1155-7-1258
Έντυπο Ε5
Στο έντυπο Ε5, στην περίπτωση αυτοελέγχου, το πεδίο 801 ενημερώνεται πλέον με την αξία από το πεδίο 103 του Ε3.

20140327-1155-1-1288
Ακύρωση σε ευκαιρία πώλησης
Κατά τη μεταβολή μιας ευκαιρίας πώλησης δεν μπορούσε να γίνει ακύρωση της εγγραφής.

20140401-1155-7-1371
Έντυπο εκκαθαριστικής Φ1
Σε περίπτωση διαγραφής των αξιών από τα πεδία του πίνακα Ζ, παρέμενε αξία στο πεδίο 409 και δεν μπορούσε να διαγραφεί.

20140401-1155-7-1374
Φ1 prorate
Σε λογαριασμούς που γίνεται χρήση του πεδίου 310 Περιοδικής Φ2 και 611 και 613 για το έντυπο Εκκαθαριστικής Φ1 δόθηκε η δυνατότητα εξαίρεσης από τον υπολογισμό των πεδίων του πίνακα Ζ του εντύπου Εκκαθαριστικής Φ1.

20140402-1155-1-1405
Ενημέρωση της ώρας μετά την έγκριση παραστατικού
Όταν εγκρινόταν κάποιο παραστατικό ενημερωνόταν σωστά η ημερομηνία αλλά δεν ενημερωνόταν η ώρα.

20140403-1155-1-1432
Reupdate ΜΥΦ Γ.Λ
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εργασία reupdate ΜΥΦ Γ.Λ. όταν υπήρχε άρθρο με πολλές γραμμές πελάτη.

20140403-1155-1-1437
Εικόνα ενότητας στο footer
Δεν τυπώνονταν σωστά κάποιες εικόνες στην ενότητα footer των φορμών.

20140404-1155-1-1455
S/N και μερικός μετασχηματισμός
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού που ήταν μερικώς μετασχηματισμένο και έφερε στις γραμμές ποσότητες σε serial number, μεταφέρονταν όλα τα serial number του αρχικού παραστατικού.

20140407-1155-1-1465
Error κατά τη δημιουργία φακέλου από παραστατικό ποσοτικής παραλαβής
Κατά τη δημιουργία φακέλου υπηρεσιών μέσα από παραστατικό πώλησης εμφανιζόταν σφάλμα ότι δεν έχουν συμπληρωθεί η Υποενότητα, Σειρά, Τύπος, Συμπεριφορά.

20140407-1155-7-1468
Φάκελοι Υπηρεσιών
Σε νέα εγγραφή Φακέλων υπηρεσιών εμφανιζόταν μήνυμα "δεν έχετε συμπληρώσει τα παρακάτω πεδία: υποενότητα, τύπος, συμπεριφορά".

20140407-1155-7-1474
Τιμή ανά χρώμα-μέγεθος
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εφαρμόζονταν στα παραστατικά οι τιμές ανά χρώμα μέγεθος.

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Έκδοση 4.00.510.10410

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130424-1155-2-1742
Έλεγχος Εναλλακτικού κωδικού για ανενεργό χαρακτηριστικό
Ελέγχεται πλέον η εισαγωγή εναλλακτικού κωδικού (με χαρακτηριστικά) όταν το χαρακτηριστικό είναι ανενεργό και δεν γίνονται δεκτοί οι ανενεργοί κωδικοί.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130422-1155-7-1680
Υποβολή ΑΠΔ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την υποβολή ΑΠΔ.

20130423-1155-1-1701
Ακύρωση ενημέρωση λογιστικής από παραστατικά
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής από παραστατικά σε oracle.