Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10608. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10608. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10608

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131009-1155-7-3642
Ελάχιστο όριο αποθέματος ειδών
Γίνεται πλέον έλεγχος υπολοίπου βάσει του ελάχιστου ορίου αποθέματος και με χρήση χαρακτηριστικών.

20131014-1155-2-3676
Επιδότηση ΟΑΕΔ
Προστέθηκε η δυνατότητα από τη [Μεταβολή αποτελεσμάτων μισθοδοσίας] να γίνεται αλλαγή των αξιών της SubForm που ανοίγει στο zoom της εγγραφής

20140131-1155-7-364
Λιανική και Φάκελοι εισαγωγών
Προστέθηκε επιλογή καθορισμού τιμής λιανικής με ΦΠΑ ή όχι, στην ενημέρωση τιμών πώλησης από φακέλους κοστολόγησης.

20140206-1155-7-463
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Στα dashboards "Συγκριτική εικόνα πωλήσεων" και "Συγκριτική εικόνα αγορών" προστέθηκαν η χώρα προέλευσης είδους και η χώρα συναλ/νου και σαν φίλτρα και σαν πεδία.

20140310-1155-7-944
Δικαιώματα χρηστών
Εμφανίζεται πλέον σωστά η οντότητα στις εγγραφές δικαιωμάτων χρηστών για τις εργασίες Ανεξόφλητα παραστατικά, Εκκρεμείς Παραγγελίες, Εκκρεμή δελτία, Εκκρεμή αξιόγραφα, Συνναλακτική κίνηση, Ανάλυση πωλήσεων – παραγγελιών κατά είδος.

20140604-1155-2-2267
Επαφές σε άλλες εταιρείες
Προστέθηκε παραμετροποίηση για αντιγραφή επαφών και στελεχών σε άλλες εταιρείες.

20140721-1155-7-2905
Eπέκταση αρχείου svg και HTML πεδίο σε Softone
Υποστηρίζεται πλέον η μορφή svg σε πεδία τύπου HTML.

20140806-1155-2-3133
Εισαγωγές - Εξαγωγές κατ'είδος
Προστέθηκε στις γενικές εκτυπώσεις αποθήκης η εκτύπωση "Εισαγωγές - Εξαγωγές κατ'είδος".

20140903-1155-2-3282
Συνάρτηση μισθοδοσίας για τον υπολογισμό του πλήθος των αργιών
Προσθήκη συνάρτησης μισθοδοσίας για τον υπολογισμό του πλήθους των ημερών αργίας, δοθέντος ημερολογιακού διαστήματος και για τα συνδεδεμένα στο υποκατάστημα του εργαζόμενου, ημερολόγια αργιών
Σύνταξη
ΗΜΕΡ_ΑΡΓΙΩΝ(Από ημερομηνία,Εως ημερομηνία,Ημέρες εβδομάδας(1=Δευ,...,7=Κυρ))


20140909-1155-2-3338
Ψηφιακή υπογραφή τύπου Β
Δόθηκε η δυνατότητα να μπορεί το πεδίο της ψηφιακής υπογραφής τύπου Β να επιλεγεί πολλές φορές πάνω στη φόρμα και σε κάθε ένα από αυτά να ορίζεται το τμήμα της υπογραφής που θέλουμε να εκτυπωθεί.

20140910-1155-1-3348
Χρήση barcode σε παραστατικό σύνθεσης
Λειτουργεί πλέον σωστά η ρύθμιση "χρήση barcode" στα παραστατικά σύνθεσης.

20140919-1155-7-3475
Αριθμός χρήσης εγκατάστασης
Προστέθηκε το πεδίο SERIALNUM:αριθμός χρήσης εγκατάστασης στις παραμέτρους συστήματος. Μπορεί να κληθεί με X.SYS.SERIALNUM.

20140922-1155-2-3497
Εξαγωγή ενημέρωσης εσόδων/εξόδων σε αρχείο
Στην εξαγωγή ενημέρωσης εσόδων/εξόδων σε αρχείο υπάρχει πλέον φίλτρο υποκαταστήματος (όπως και στη λογιστική).

20141001-1155-7-3604
Έλεγχος ΑΦΜ
Δόθηκε η δυνατότητα ελέγχου ΑΦΜ(ΓΓΠΣ) από το κύκλωμα Γενικής Λογιστικής με δεξί κλικ στο ευρετήριο λογαριασμών.

20141030-1155-7-3963
Εταιρική μορφή
Προστέθηκε η εταιρική μορφή: νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

20141105-1155-2-4036
Δημιουργία αρχείων xml - Έντυπο Ε8
Προστέθηκε η δυνατότητα παραγωγής αρχείου xml για το Εντυπο Ε8 - Γνωστοποίηση Υπερωριακής απασχόλησης. Οι δημοσιευμένες αναλυτικές οδηγίες για τα έντυπα Ε3, Ε4, Ε7 εξακολουθούν να ισχύουν και για το Ε8

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141105-2165-1-48
Live update
Δεν λειτουργούσε σωστά η διαδικασία live update. Πρέπει να αντιγραφτεί το αρχείο xdll.dll στο directory του προγράμματος.

20130515-1155-7-1941

Καρτέλα SN ανά είδος
Εμφανίζεται σωστά η καρτέλα SN ανά είδος ακόμα και στην περίπτωση που η τελευταία κίνηση SN προέρχεται από ακυρωτικό παραστατικό

20140116-1155-1-174
Διαγραφή εργαζομένων και έγγραφα
Δεν γινόταν σωστά η διαγραφή των σχετικών εγγράφων κατά τη διαγραφή εργαζόμενου.

20140513-1155-1-1934
Παραμετροι Αγορών/Πωλήσεων - Νεο Panel

20140602-1155-7-2205
Δεκαδικά στη Διακίνηση σε ΑΧ
Κατά τη διακίνηση σε ΑΧ από τα παραστατικά αγοράς δεν λαμβάνονταν υπόψη τα δεκαδικά των ποσοτήτων.

20140613-1155-1-2397
Login σε ανενεργή εταιρεία
Δεν επιτρέπεται πλέον η είσοδος σε ανενεργή εταιρεία, όταν γίνεται αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων login.

20140616-1155-7-2417
Ημερολόγια πωλήσεων
Το πεδίο ώρα καταχώρισης (SOTIME) εμφανιζόταν σαν ημερομηνία στα ημερολόγια πωλήσεων.

20140620-1155-1-2486
Εξόφληση υπολοίπου προμηθευτή
Διορθώθηκε η εξόφληση υπολοίπου προμηθευτή στις πληρωμές και τα εμβάσματα.

20140902-1155-7-3264
Ανάλυση ειδών ανά πελάτη
Γίνεται πλέον ταξινόμηση με τον κωδικό του πελάτη.

20140912-1155-1-3383
force pivot
Δεν λειτουργούσε σωστά η εναλλαγή ευρετηρίων με ρύθμιση force pivot.

20140915-1155-1-3392
Έλεγχος αποθέματος σε εγγυοδοσία
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών δεν γινόταν έλεγχος αποθέματος σε είδη που είχαν χαρακτηριστεί σαν εγγυοδοσία.

20140924-2165-2-46
Κλειδωμα custom browsers
Χάνονταν τα κλειδώματα των σχεδιασμένων ευρετηρίων, όταν γινόταν προσθήκη στήλης και αποθήκευση κατά την εκτέλεση του ευρετηρίου.

20140925-1155-7-3529
Συναλλακτική κίνηση πελάτη
Δεν λειτουργούσε σωστά η ανακατεύθυνση σε παραστατικά στην εκτύπωση της συναλλακτικής κίνησης πελατών.

20141003-1155-7-3632
printform σε custom παραστατικό
Δεν λειτουργούσε σωστά η συνάρτηση printform κατά την κλήση για object τύπου custfindoc.

20141023-1155-1-3899
Κωδικός πωλήτη σε σχεδιασμό στηλών
Θα βαλει στις στήλες το πεδίο Πωλητής (ID).Αυτό θα είναι υποχρεωτικό (required) ΟΧΙ ο κωδικός ή το όνομα.
Για να μην εμφανίζεται θα βάλει πλάτος 0 !


20141030-1155-7-3956
Αρχείο ΤΑΥΦΕ
Διορθώθηκε η ένδειξη κλάδου ασφάλισης στη γραμμογράφηση του αρχείου ΤΑΥΦΕ.

20141103-1155-1-3998
Φάκελος κοστολόγησης
Δεν μπορούσε να γίνει καταχώριση φακέλου κοστολόγησης για ακύρωση της τελευταίας ενημέρωσης.

20141103-1155-7-4001
Παραστατικά σύνθεσης
Δεν ολοκληρωνόταν η επιλογή σετ είδους σε παραστατικά σύνθεσης.