Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10631. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10631. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10631

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150116-1156-7-9
Στοιχεία Αποστολής ΜΥΦ
Προστέθηκε το πεδίο "Τηλέφωνο συναλλασσομένου" στις εκτυπώσεις Στοιχείων Αποστολής ΜΥΦ.

20150129-1156-7-26
Παραγγελίες ελλείψεων
Δόθηκε η δυνατότητα υπολογισμού βάσει πωλήσεων προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους.

20150317-1155-2-998
Ανενεργά χαρακτηριστικά και εναλλακτικοί κωδικοί
Όταν γίνεται ανενεργό κάποιο χαρακτηριστικό, γίνονται ανενεργοί και οι σχετιζόμενοι εναλλακτικοί κωδικοί (με ερώτηση).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150108-1155-1-43
Απαγόρευση μεταβολής εκτ.παραστατικού & αντιστοιχίσεις
Σε απαγόρευση μεταβολής εκτ.παραστατικού η εφαρμογή επιτρέπει πλέον την αντιστοίχιση.

20150126-1156-7-16
Εξαγωγή Αρχείου Ε11
Λειτουργεί πλέον σωστά σε oracle η εξαγωγή του αρχείου Ε11.xml.

20150202-1156-7-41
Καθεστώς ΦΠΑ
Κατά την διαγραφή του υποκαταστήματος πελάτη με μειωμένο καθεστώς από το παραστατικό, επανέρχεται πλέον το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στο παραστατικό.

20150306-1155-1-889
Συγκεντρωτική καρτέλα πελατών
Σε κάποιες περιπτώσεις επιλογής μεγάλου αριθμού πελατών εμφανιζόταν σφάλμα 'Incorrect syntax error'.

20150306-1155-7-892
Αρχείο ALPHA (Web Banking)
Το παραγόμενο αρχείο για την τράπεζα ALPHA (Web Banking) δημιουργείται πλέον με encoding UTF-8 without BOM.

20150311-1155-1-930
Γνωστοποίηση υπερωριακής απασχόλησης (ΥΕΚΑ)
Το αρχείο xml "Γνωστοποίηση υπερωριακής απασχόλησης (ΥΕΚΑ)" δημιουργείται πλέον και σε βάση oracle.

20150311-1155-1-943
Κατάσταση Τραπεζών
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτύπωση "Κατάσταση τραπεζών" αν είχε επιλεγεί στα φίλτρα ή στις στήλες ο τρόπος πληρωμής και είχαν δηλωθεί συγκεκριμένες τράπεζες.

20150312-1155-1-959
Παραστατικά αποθήκης - "Μετασχηματίστηκε σε"
Στα παραστατικά αποθήκης εμφανίζεται πλέον η επιλογή "μετασχηματίστηκε σε".

20150316-1155-1-987
Αρχείο Τράπεζας Eurobank
Στο παραγόμενο αρχείο .csv μισθοδοσίας για την τράπεζα Eurobank εμφανίζονταν κενοί χαρακτήρες μετά το πεδίο της αιτιολογίας.