Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Version 3.10.481. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Version 3.10.481. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

Version 3.10.481.10001

Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων) πριν προχωρήσετε στην αναβάθμιση.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090602-1155-2-660 Εκτύπωση Crystal με .net SDK xSupport.ExecS1Command()
Βελτιώθηκε η προσαρμογής της διάστασης σε παράθυρο εκτυπωτικού τύπου Crystal

20090605-1155-2-685 Πεδία σχετικών παραστατικών
Προστέθηκαν τα πεδία σχετικών παραστατικών στο browser της Λιανικής

Διορθώσεις σφαλμάτων

20080602-1155-1-869 Εκτύπωση Intrastat αφίξεων
Όταν υπήρχε η ίδια περιγραφή αλλά διαφορετική σύντμηση σε κωδικό Intrastat είδους, η εκτύπωση ομαδοποιούσε σε έναν κωδικό όλες τις ποσότητες.

20080818-1155-1-1284 Μη εμφάνιση στοιχείων S/N στη διαχείριση ειδών
Βελτίωση σε προσαρμογή ύψους προβολών για την σωστή εμφάνιση των πεδίων σύμφωνα με το περιεχόμενο της εγκατάστασης Soft1.

20090429-1155-1-551 Ενημέρωση κοστους πωληθέντων
Δε λειτουργούσε η εργασία ενημέρωση κόστους πωληθέντων όταν υπήρχαν είδη με χαρακτηριστικά.

20090525-1155-1-637 Σχετικά έγγραφα παγίων
Δεν εμφανιζόταν τα σχετικά έγγραφα στο αρχείο παγίων

20090526-1155-2-638 Εγκαταστάσεις
Δεν εμφανιζόταν τα σχετικά έγγραφα στις εγκαταστάσεις

20090526-1155-1-642 QView καρτέλες
Δεν εμφανιζόταν ο τίτλος της εκτύπωσεις QlikView στο tab των ενεργών εργασιών

20090529-1155-1-650 Συνοπτική Κατάσταση Λογιστικής Πωλήσεων
Εμφανιζόταν σφάλμα ORA 00904 ISNULL:Invalid Identifier σε βάσεις ORACLE 10G

20090602-1155-1-662 Προτεινόμενος λογαριασμός γραμμής σε μεταβίβαση αξιόγραφου
Ο χρηματικός λογαριασμός που προτείνεται στη γραμμή κατά τη μεταβίβαση εισπρακτέου πελάτη σε πιστωτή δεν συνδεόταν με το αξιόγραφο - προτεινόταν ο λογαριασμός που βρίσκεται παλαιότερο αξιόγραφο με τον ίδιο κωδικό

20090602-1155-1-667 Λάθος αξία υπολοίπου στην εκτύπωση ενηλικίωσης
Όταν υπήρχαν αντιστοιχήσεις με παραστατικά συμψηφισμών εμφανιζόταν λάθος αξία υπολοίπου στην εκτύπωση ενηλικίωσης με εφαρμογή αντιστοιχήσεων

20090602-1155-1-669 Eξόφληση αξιογράφων
Όταν έχει προηγηθεί μερική εξόφληση του σε προηγούμενη κίνηση, δεν πρότεινε την ανεξόφλητη αξία αλλά τη συνολική αξία του αξιογράφου

20090604-1155-1-677 Εγγραφές με &SELRECS
Σε import script που χρησιμοποιούσε τη συνάρτηση &SELRECS και μεγάλο αριθμό εγγραφών το query αποτύγχανε.

20090608-1155-1-695 Μέσος χρόνος αποπληρωμής
Ο υπολογισμός του αριθμοδεικτή μέσος χρόνος αποπληρωμής δεν λάμβανε υπ'όψιν την εξαίρεση από αριθμοδείκτες που είχε οριστεί κατά την αντιστοίχηση

20090609-1155-1-698 Μηδενική αξία σε ξένο νόμισμα σε ταμειακά & ανοικτά παραστατικά
Προστέθηκε έλεγχος για την επανεκτέλεση του υπολογισμού γραμμής κατά την καταχώρηση του ταμειακού παραστατικού.