Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10525. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10525. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10525

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140619-1155-7-2469
Έλεγχος ΑΦΜ σε Γενική Λογιστική
Προσθήκη ελέγχου ορθότητας και μοναδικότητας ΑΦΜ στους τύπους λογ/μού "Απαιτήσεις" και "Υποχρεώσεις".

20140728-1155-2-3008
Μαζικές εγκρίσεις παραστατικών αγορών & δαπανών
Προσθήκη δυνατότητας μαζικών εγκρίσεων στο κύκλωμα των αγορών και των δαπανών.

20140729-1155-7-3029
Η δομή αρχείου ΤΕΑΥΕΚ
Προσθήκη
Υποκατάστημα Τράπεζας,
Ημερομηνία καταβολής και αριθμού παραστατικού στο αρχείο ΤΕΑΥΕΚ


20140730-1155-2-3047
Προσθήκη IBAN HSBC
Προσθήκη πεδίου IBAN στο αρχείο μισθοδοσίας της τράπεζας HSBC

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140708-1155-2-2742
Εξαγωγή αρχείου από σχετικά έγγραφα
Διόρθωση σφάλματος εξαγωγής αρχείου από τα σχετικά έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων.

20140714-1155-7-2826
Έξοδα και ΜΥΦ
Διόρθωση σφάλματος ενημέρωσης αξιών ΜΥΦ από έξοδα που δεν ενημέρωναν αξία τιμολογίου.

20140722-1155-1-2948
Γραμμογράφηση αρχείου μισθοδοσίας "Εθνική"
Εμφάνιση συγκεντρωτικών εγγραφών μετά από αυτές των αναλυτικών, στο αρχείο μισθοδοσίας της Εθνικής τράπεζας.

20140722-1155-7-2920
Αξία Υπηρεσιών να μην συμμετέχει στην ΜΥΦ
Προσθήκη δυνατότητας ενημέρωσης αξιών ΜΥΦ από υπηρεσίες βάσει πεδίου στο αρχείο υπηρεσιών.

20140722-1155-7-2947
Αρχείο ΤΕΑΧ
Διόρθωση στην εκτύπωση "Ασφαλιστικές εισφορές". Εμφανίζεται λανθασμένη απεικόνιση αποδοχών και εισφορών
σε σχέση με αυτά που απεικονίζονται στο αρχείο ΤΕΑΧ.

20140725-1155-1-2982
Εμφάνιση σφάλματος σε καταχώρηση παραστατικού από πρότυπα δεδομένα
Διόρθωση της διαδικασίας αντιγραφής από "πρότυπο" στα κυκλώματα αγορών και πωλήσεων.