Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.515.10724. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.515.10724. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10724

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160209-1155-2-438
Εργασία δημιουργίας συμβάσεων
Δόθηκε η δυνατότητα αυτόματης παραγωγής συμβάσεων από παραστατικά πωλήσεων, αγορών και ειδικών συναλλαγών.

20160322-1155-7-1037
Προσωρινή ΦΜΥ
Εμφανιζόταν ανενεργή η επιλογή ενημέρωσης σελίδας taxis στο έντυπο προσωρινού ΦΜΥ.

20160328-1155-2-1105
Έντυπο Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου
Προστέθηκε η επιλογή των 4 τριμήνων στην περίοδο υπολογισμού στο έντυπο Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου.

20160328-1155-2-1106
Έντυπο Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου
Μπορεί πλέον να συμπληρωθεί και από το χρήστη το πεδίο FSunolo στο έντυπο Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου.

20160328-1155-2-1109
Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου Ε511
Ενσωματώθηκε το Νέο έντυπο Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου Ε511 με αυτόματη υποβολή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150327-1155-1-1117
Συμβάσεις και κάλυψη εκκρεμοτήτων
Το παραστατικό σύμβασης (συμπεριφορά σύμβαση, με δηλωμένη εκκρεμότητα) τηρεί πλέον σωστά τις εκκρεμότητες όταν κληθεί από τις σχετικές εργασίες παρ/κου πωλήσεων.

20160114-1155-1-114
Υπολογισμός μικτών από καθαρά
Στην εργασία Υπολογισμός μικτών από καθαρά το αποτέλεσμα είχε μικρή απόκλιση από την επιθυμητή τιμή που είχε οριστεί.

20160315-1155-7-939
Πρότυπα Δεδομένα Στα Αρχεία Τραπεζών ΣΕΠΑ
Άλλαζε το όνομα του αρχείου, όταν χρησιμοποιούνταν πρότυπα δεδομένα για την δημιουργία αρχείων πληρωμών SEPA.

20160321-1155-7-1009
Εκτύπωση τρεχόντων υπολοίπων με ανάλυση σε Α.Χ
Δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του αποθηκευτικού χώρου στην εκτύπωση τρεχόντων υπολοίπων με ανάλυση σε Α.Χ.

20160323-1155-1-1054
ΑΠΔ - Όνομα Εταιρείας
Η δημιουργία αρχείου ΑΠΔ λειτουργεί πλέον σωστά ακόμα και όταν το όνομα της εταιρείας είναι μεγαλύτερο από 40 χαρακτήρες.

20160323-1155-1-1061
Δημιουργία εξωτερικών αρχείων - File type (2,3,4)
Εμφανιζόταν σφάλμα SoftOne Range Error στην εργασία δημιουργίας εξωτερικών αρχείων με filetype εκτός Softone.

20160323-1155-1-1070
ΦΠΑ στα στοιχεία γραμμής
Δεν εμφανιζόταν προς επιλογή το πεδίο ΦΠΑ στα στοιχεία γραμμής των παραστατικών.

20160323-1155-1-1071
Ποσότητα παγίων αγορών
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου ποσότητας παγίου στις γραμμές των παραστατικών αγορών.

20160324-1155-7-1093
Εισαγωγές
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε σωστά η επιλογή φακέλου κοστολόγησης από τις ειδικές συναλλαγές προμηθευτών.