Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10524. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10524. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10524

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140707-1155-2-2730
Έντυπα ΚΒΣ/Μητρώου
Τα Λογιστικά έντυπα μετονομάστηκαν σε <Έντυπα ΚΒΣ/Μητρώου>.

20140710-1155-1-2793
Εργασία: Μεταβλητές Εντύπων
Η εργασία ''μεταβλητές εντύπων'' SODOCDEF ενημερώνει πλέον τις μεταβλητές των εντύπων:
Ε511, Ε.558/09, Δήλωση Τελών Χαρτ/μου, Ε178, Φ01.019, Φ01.024, Ε286.


20140710-1155-2-2788
Κινήσεις ανά χαρακτηριστικό
Στις κινήσεις ανά χαρακτηριστικό προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής σειρών και τύπων. Εφόσον συμπληρωθεί το πεδίο "Ενότητα", γεμίζουν αντίστοιχα και τα πεδία "Σειρές" και "Τύποι".

20140710-1155-7-2789
Περιοδική δήλωση - Καταβολή φόρου
Όταν ο κωδικός 511 έχει τιμή έως 30€:
1) η αξία αυτή δεν αθροίζεται στον κωδικό 513.
2) η αξία αυτή στην επόμενη δήλωση μεταφέρεται αυτόματα στον κωδικό 412.

20140714-1155-2-2822
Γραμμογράφηση αρχείου Alpha Bank
Προσαρμογή γραμμογράφησης αρχείων τραπέζων Alpha, Eurobank & Εθνικής σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές.

20140714-1155-2-2825
Συνάρτηση (ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Προσθήκη νέας συνάρτησης μισθοδοσίας (ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140708-1155-2-2744
Intrastat εσόδων εξόδων
Στους λογαριασμούς των εσόδων / εξόδων εμφανίζονταν στοιχεία για την intrastat, χωρίς να έχουν κάποια λειτουργικότητα.

20140709-1155-7-2777
Κρατήσεις αποζημίωσης αδείας σε εποχιακό εργαζόμενο
Γίνεται πλέον υπολογισμός κρατήσεων σε περίοδο χαρακτηρισμένη ως bonus για αποζημίωση αδείας σε εποχιακό εργαζόμενο.

20140714-1155-1-2832
Αλλαγή νομίσματος και αντιστοιχίσεις
Η μεταβολή της αιτιολογίας σε καταχωρισμένο πιστωτικό παραστατικό με διαφορετικό νόμισμα από το σχετικό-αρχικό, προκαλούσε λανθασμένη αλλαγή του νομίσματος των αντιστοιχίσεων.

20140714-1155-1-2836
Off line και ακύρωση παραστατικού
Η μεταφορά στην κεντρική εγκατάσταση ακυρωμένων και ακυρωτικών παραστατικών που καταχωρίστηκαν σε offline mode, εμφάνιζε σφάλματα στη μεταφορά των ακυρωτικών.

20140716-1155-1-2855
Γέφυρες Λογιστικής
H επιλογή ''μεταφορά αξιών συναλλ." σε γέφυρα λογιστικής, ενεργοποιούσε το trace.