Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10509. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10509. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10509

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131125-1155-7-4212
Μαζική μεταβολή για το επιθυμητό ποσό καθαρών αποδοχών
Προστέθηκε εργασία στο browser των εργαζομένων για μαζικό υπολογισμό καθαρών αποδοχών στους επιλεγμένους εργαζόμενους.

20140221-1155-7-651
Αποσβέσεις παγίων
Έγινε αλλαγή στην αυτόματη ενημέρωση έναρξης αποσβέσεων παγίων κατά την καταχώρηση με την πρώτη του επόμενου μήνα από τον μήνα αγοράς.(Ν.4172/2013)

20140314-1155-7-1037
Δημιουργία φακέλου από ενέργεια
1)Προστέθηκε παράμετρος για συμπλήρωση του είδους στον φάκελο στον τύπο της ενέργειας. 2) Για την μαζική μεταφορά ενεργειών στον φάκελο προστέθηκε η ομαδοποίηση ανά είδος και ανά υποκατάστημα πελάτη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140207-1155-7-478
Cumul σε εκτύπωση Azure
Η συνάρτηση CUMUL (προοδευτικό άθροισμα) δεν λειτουργούσε σε azure.

20140219-1155-7-617
Aλλαγή σε φάκελο υπηρεσιών
Κατά την αλλαγή του χαρακτηρισμού σε εγγραφή φακέλου υπηρεσιών εμφανιζόταν σφάλμα MTRDOC:Dataset not in edit or insert mode.

20140305-1155-1-848
Υπολογιζόμενα πεδία έργων
Διορθώθηκαν τα πράσινα πεδία "Έξοδα", "Έσοδα (+υποέργα 1ου επ.)", "Έξοδα (+υποέργα 1ου επ.)" καθώς και το πεδίο "Έξοδα" στον απολογισμό της καμπάνιας, ώστε να μην λαμβάνουν υπόψη το ΦΠΑ.

20140314-1155-1-1034
Συνέχεια ενέργειας και κατεύθυνση in - out
Κατά την επιλογή συνέχειας ενέργειας δεν συμπληρωνόταν η προτεινόμενη κατεύθυνση της σειράς που είχε επιλεχθεί, αλλά η κατεύθυνση της ενέργειας που θα μετασχηματιζόταν.

20140314-1155-1-1035
Δημιουργία φακέλου για Υποκατάστημα πελάτη
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη δημιουργία φακέλου μέσα από ενέργεια με συμπληρωμένο το Υποκατάστημα Πελάτη.

20140314-1155-1-1041
Προσθήκη ενεργειών σε φάκελο
Εμφανιζόταν σφάλμα selector record not found κατά την προσθήκη ενέργειας σε φάκελο.

20140324-1155-1-1218
Ενέργειες Ημερολογίου εργασιών
Οι ενέργειες του Ημερολογίου εργασιών δεν εμφανίζονταν στα άλλα Ημερολόγια (Ομαδικό / Προσωπικό).

20140324-1155-7-1211
print to pdf / xps file
Διορθώθηκε η κλήση της Sysrequest.PrintForm.

20140326-1155-1-1248
Χρήση .Current σε XTable μέσα από VB.NET
Διορθώθηκε η αδυναμία χρήσης της .Current σε Xtable μέσα από περιβάλλον VB.NET (Βιβλιοθήκη SoftOneLib).

20140327-1155-7-1290
Υπολογισμός αμοιβών ελεύθερων επαγγ.-επιχειρήσεων
Στο Αρχείο αμοιβών ελεύθερων επαγγ.-επιχειρήσεων υπολογιζόταν λάθος το πεδίο ακαθάριστες αποδοχές, όταν λαμβάνονταν στοιχεία από την ενότητα έσοδα/έξοδα.

20140327-1155-7-1293
Έξοδα και reupdate ΜΥΦ
Σε τιμολόγιο παροχής με παρακράτηση φόρου που είχε δηλωθεί σαν έξοδο σε προγενέστερη έκδοση, διπλασιαζόταν η αξία εξόδου κατά το reupdate.

20140331-1155-1-1344
Έλεγχος IBAN
Δεν λειτουργούσε ο έλεγχος IBAN στους χρηματικούς λογαριασμούς.

20140401-1155-1-1359
ΜΥΦ γενικής λογιστικής
Δεν υπολογιζόταν σωστά η αξία ΜΥΦ όταν σε ένα άρθρο γινόταν χρήση πολλαπλών λογαριασμών πωλήσεων.

20140401-1155-1-1369
Εικόνα σε footer φόρμας
Σε εσωτερική φόρμα με εικόνα ενότητας σε header και footer, εκτυπωνόταν λανθασμένα η εικόνα του footer.

20140401-1155-1-1372
Φόρμα με εικόνα header
Κατά την εκτύπωση φόρμας παραστατικού με εικόνα στην ενότητα header, δεν εκτυπωνόταν η εικόνα στις επόμενες της πρώτης σελίδες.

20140401-1155-1-1379
Reupdate ΜΥΦ Γενική Λογιστική
Κατά το reupdate ΜΥΦ Γενικής λογιστικής δεν λαμβάνονταν υπόψη οι απαιτήσεις (33) και οι υποχρεώσεις (55).

20140402-1155-1-1400
Φορολογητέες έκτακτες αποδοχές
Διόρθωση υπολογισμού φορολογητέου ποσού έκτακτων αποδοχών σε εργαζόμενο με έκτακτες αποδοχές και παράλληλη ύπαρξη αποδοχών τακτικών με κωδικό ΙΚΑ 9,10,11,14