Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11218. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11218. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

Έκδοση 5.00.519.11218

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180927-1155-2-5421
Δυνατότητα ορισμού της αξίας (στήλη PRDVAL)
Δυνατότητα ορισμού της αξίας (στήλη PRDVAL) που θα αποθηκευτεί το αποτέλεσμα της φόρμουλας των υπολογισμών μισθοδοσίας.

20190228-1155-2-675
Ανεξόφλητα παραστατικά
Βελτιώθηκε ο χρόνος ''εκτέλεσης'' της εργασίας ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'' συναλλασσόμενων. Προτείνεται η χρήση ODBC driver στο xco.

20190404-1155-2-1083
Συμβάσεις - Συμφωνητικά
1. Κατά τη μεταφορά παραστατικού σε σύμβαση, το πεδίο έναρξη των γραμμών, ενημερώνεται με την ημερομηνία του αρχικού παραστατικού. 2. Κατά τη δημιουργία του xml αρχείου, μετατρέπονται οι ειδικοί χαρακτήρες, ώστε να είναι valid το αρχείο. 3. Κατά τη δημιουργία του xml, περιορίζονται οι χαρακτήρες της περιγραφής συναλλασσόμενου και διεύθυνσης, βάσει γραμμογράφησης.

20190508-1155-2-1434
GetPrsnsWork
Προσθήκη φίλτρου PRSN στην κλήση GetPrsnsWork (Advance JavaScript).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190211-1155-1-443
Διαγραφή εταιρείας
Τροποποιήθηκαν οι εργασίες αντιγραφής / διαγραφής εταιρείας, ώστε να μην εμφανίζεται το query timeout.

20190315-1155-1-834
Φάκελος υπηρεσιών
Κατά τη δημιουργία παραστατικού ανταλλακτικών (από φάκελο υπηρεσιών), το πεδίο ''Χειρόγραφο'' στα στοιχεία ΜΥΦ, είχε τιμή ''ΝΑΙ''.

20190404-1155-1-1101
Αρχείο πληρωμών SEPA (ALPHA BANK)
Στο αρχείο τράπεζας ALPHA (BANKPAYFILE=2) εμφανίζεται ,ενώ δε θα έπρεπε, στο tag η εγγραφή false .

20190412-1155-1-1203
Υποχρεωτικό πεδίο σε μετασχηματισμό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Series 5 UI, αν είχε δηλωθεί υποχρεωτικό πεδίο στις στήλες γραμμών παραστατικού που προκύπτει από μετασχηματισμό.

20190415-1155-1-1220
Μηνιαίο αρχείο ΦΜΥ (πολυεταιρικό)
Σε πολυεταιρική εγκατάσταση η ενημέρωση αρχείου ΦΜΥ (CrtJL10Prsn) εμφάνιζε λάθος αποτελέσματα εφόσον ο εργαζόμενος ανήκε σε πάνω από μία εταιρεία του πολυεταιρκού.

20190417-1155-1-1258
Access Violation στους πελάτες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εναλλαγή προβολών, μέσω των σχετικών εργασιών, στην ενότητα των πελατών.

20190418-1155-1-1275
Παραστατικά Παραγωγής
Σε παραστατικά παραγωγής που έχουν ανάλωση βάσει προδιαγραφής 'Ναι(Αυτόματα)', δεν ενημερώνονταν σωστά οι γραμμές του παραστατικού με βάση την ποσότητα 1 του παραγόμενου.

20190422-1155-1-1303
Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα ''Στοιχεία αποστολής'' ΜΥΦ, ενώ είχε συμπληρωθεί στα φίλτρα το ΑΦΜ.

20190424-1155-1-1336
Πράξεις με παρενθέσεις (Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, δεν ήταν δυνατή η πληκτρολόγηση παρένθεσης, σε αριθμητικό πεδίο για ανάλογη πράξη

20190425-1155-1-1351
Αύξηση αξίας Παγίου ΕΛΠ-ΔΛΠ
Η εργασία ''Υπολογισμός Αποσβέσεων Ε.Λ.Π - Δ.Λ.Π'' δεν συμπεριλάμβανε παραστατικά με φύση κίνησης παγίου ''Αύξηση αξίας (Φορολογικής & ΕΛΠ-ΔΛΠ)''.

20190503-1155-1-1399
Μήνυμα κατά την ακύρωση FIFO αντιστοίχισης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Ακύρωση Fifo αντιστοίχισης''.

20190506-1155-1-1401
Set με περιγραφή μεγαλύτερη από 64 χαρακτήρες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε καταχώρηση set όπου η περιγραφή ήταν μεγαλύτερη από 64 χαρακτήρες.