Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11235. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11235. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11235

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170303-1155-7-935
Αναλυτικό Βιβλίο Παγίων ΕΛΠ & ΔΛΠ
Προστέθηκε το ''Βιβλίο λογιστικών κινήσεων'' μέσω των εργασιών παγίων.

20180706-1155-2-4333
Δόσεις σε εισπράξεις σε Edps
Στις εισπράξεις, προστέθηκαν οι δόσεις πιστωτικών καρτών.

20191010-1155-2-3227
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού με επιδότηση νέων έως 25 ετών
Εμφανίζονται όλες οι επιπλέον εργοδοτικές εισφορές όπως περιγράφονται στον τύπο ταμείου.
Εάν κάποια από αυτές ενημερώνει τον αθροιστή 54 αντιστρέφεται το πρόσημό της.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160923-1155-1-3076
Έναρξη Λογιστικής - Λογαριασμός που δεν κινείται
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας Λογιστικές εγγραφές έναρξης, δεν γινόταν έλεγχος κινούμενου αντισυμβαλλόμενου λογαριασμού.

20171221-1155-7-5630
Έλεγχος λήξης στα σετ ειδών
Σε περίπτωση που είχε τεθεί στις παραμέτρους της αποθήκης, στον έλεγχο λήξης Group set η τιμή ''Απαγόρευση'', δεν γινόταν έλεγχος λήξης του set στα παραστατικά σύνθεσης.

20190308-1155-1-767
Δεκαδικά τιμών κόστους σε βιβλίο αποθήκης
Σε σχεδιαζόμενο βιβλίο αποθήκης, στα πεδία ''MPRICE & MPRICEP'' δεν αποθηκεύονταν τα δεκαδικά.

20190422-1155-1-1300
Πρότυπα δεδομένα εκτυπώσεων
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή αποθηκευμένων πρότυπων δεδομένων σε εκτυπώσεις.

20190509-1155-1-1440
Σενάρια μεταφοράς
Στο Series 5 UI, στα Σενάρια μεταφοράς δεν ήταν δυνατή η επιλογή σειρών.

20190514-1155-1-1477
Διάρκεια ε ευρετήριο συμβάσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο συμβάσεων, έχοντας προσθέσει το πεδίο ''Διάρκεια'' κι έχοντας ενεργοποιήσει τη παράμετρο ''Μορφή δέντρου Master-Detail''.

20190624-1155-1-1943
Ανηγμένη τιμή\Τιμή προμηθευτή\Έκπτωση
Σε περίπτωση που στις παραμέτρους αποθήκης, έχει οριστεί ''Τελευταία τιμή αγοράς= Ανηγμένη τιμή'', τότε για να εμφανιστεί η τελευταία τιμή αγοράς του είδους στον συγκεκριμένο προμηθευτή με την έκπτωση, θα πρέπει στον τύπο του παραστατικού αγοράς, στο πεδίο ''Χρησιμοποιεί τιμή'', να τεθεί η ''Τιμή συμφωνίας προμηθευτή''.

20190927-1155-1-3016
S1 Designer-Create Fields
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν επιλέγοντας ''Create Fields'' σε View table στον S1 Designer.

20191002-1155-1-3084
Φόρμα excel από ευρετήριο πελατών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση φόρμας excel σε e-mail.

20191004-1155-1-3112
Ιστορικό ενεργειών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, στο Ιστορικό ενεργειών.

20191015-1155-1-3269
Ημερολόγιο SN
Στην εκτύπωση ''Ημερολόγιο serial numbers'', το φίλτρο κωδικός S/N αυξήθηκε σε 50 χαρακτήρες.

20191016-1155-1-3289
Λογιστική κατηγορία σε ομάδες εταιρειών
Σε Ομάδες εταιρειών, στα στοιχεία ανά εταιρεία των ειδών, κατά την επιλογή λογιστικής κατηγορίας, δεν ενημερώνονταν οι λογαριασμοί εσόδων εξόδων.

20191023-1155-1-3372
Παραστατικά Σύνθεσης
Πλέον στα παραστατικά σύνθεσης τα πεδία "Συν.ποσ.1" και "Συν.ποσ.2", (MTRDOC.QTY1 και MTRDOC.QTY2), δεν υπολογίζονται βάσει του αθροίσματος των αντίστοιχων ποσοτήτων των γραμμών αλλά κατά την καταχώριση γεμίζουν με τις αντίστοιχες ποσότητες του header, (HEADERLINE.QTY1 και HEADERLINE.QTY2).