Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.516.10941. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.516.10941. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10941

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170505-1155-2-1988
Δυναμικό Caption σε πεδία ευρετηρίων (πχ. :X.SYS.FISCPRD)
Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας τοπικών πεδίων που θα εμφανίζουν δυναμικό caption (Λεκτικό) βάσει υπολογισμού που θα εισάγεται σε τοπικό πεδίο.

20170704-1155-7-3096
Grid ανάλυσης Χ/Μ
Προστέθηκε και στα παραστατικά αποθήκης η δυνατότητα εμφάνισης διαθεσιμότητας ανά χαρακτηριστικό στην καταχώριση γραμμών ειδών.

20170825-1155-2-3634
Advanced φόρμες-Ταξινόμηση χαρακτηριστικών
Στην οθόνη τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται με βάση τον αριθμό γραμμής τους. Προσθέσαμε στο dataset VQAFORM1 και αυτή την πληροφορία. Αν το DB Cross-Tab σχεδιαστεί με ταξινόμηση με βάση τον αριθμό γραμμής, η μορφή του θα είναι παρόμοια με αυτή που εμφανίζεται στην οθόνη του παραστατικού.

20171009-1155-7-4307
S1Script
Η μεταβολή του κωδικού σε ήδη καταχωρημένο S1Script, προκαλούσε εισαγωγή νέας εγγραφής.

20171024-1155-2-4593
Προσθήκη ελέγχου στην εργασία [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας]
Με την έκδοση 400.516.... και για τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν το module Μισθοδοσίας και έχουν εργαζόμενους που ανήκουν σε ασφαλιστικά ταμεία εκτός Ε.Φ.Κ.Α. είναι απαραίτητη η εκτέλεση της εργασίας [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας] πριν την παραγωγή οποιουδήποτε μηχανογραφημένου αρχείου. Η εργασία είναι διαθέσιμη στο menu επιλογών --> Παράμετροι --> Μισθοδοσία --> Παράμετροι υπολογισμού.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150810-1155-1-2572
Στατιστική αποθήκης
Στη στατιστική αποθήκης εμφανίζονται πλέον και οι γραμμές των ειδικών συναλλαγών.

20170213-1155-7-600
Όγκος στις Αγορές κατ' είδος
Σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν ήταν διαθέσιμο το πεδίο 'Όγκος' στην εκτύπωση "Αγορές κατά είδος".

20170406-1155-7-1510
Δημιουργία λογαριασμού
Αν είχε δηλωθεί «Δημιουργία Λογαριασμού» στις γενικές παραμέτρους των συναλλασσομένων, δεν εφαρμοζόταν η μορφή κωδικού λογαριασμού λογιστικής.

20170703-1155-7-3054
Υπολογισμός ΦΠΑ γραμμής με έξοδα (φόρος ανακύκλωσης)
Σε κάποιες περιπτώσεις παραστατικών με έξοδο που υπολογίζεται με διαφορετικό συντελεστή ανά είδος, εμφανίζονταν διαφορές στον ΦΠΑ που υπολογιζόταν ανά γραμμή.

20170724-1155-1-3374
Λιανική από προκαταβολή/παραγγελία
Κατά την επιλογή παραστατικού λιανικής από προκαταβολή/παραγγελία που περιείχε είδος με χρώμα-μέγεθος, εμφανιζόταν μήνυμα κατά την καταχώριση: ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών και τη συνολική ποσότητα στη γραμμή 9999999.

20170727-1156-7-116
Πωλήσεις κατά Υποκ/μα πελάτη
Όταν δηλωνόταν υποκατάστημα πελάτη και ανάλυση χαρακτηριστικών στις πωλήσεις ανά υποκ/μα πελάτη, εκτυπωνόταν το σύνολο των ποσοτήτων και όχι του συγκεκριμένου υποκαταστήματος πελάτη.

20171016-1155-1-4439
Δημιουργία αρχείου Αφίξεων/Αποστολών
Προστέθηκε η ερώτηση [Βάσει Ημερομηνίας Παραστατικού], αντίστοιχα με τις Εκτυπώσεις Αφίξεων/Αποστολών.

20171017-1156-7-151
SupOpenOrder και CusOpenOrder
Λειτουργούν πλέον σωστά οι συναρτήσεις SupOpenOrder και CusOpenOrder.

20171018-1155-7-4495
CusSumOpenShp και CusOpenShp
Λειτουργούν πλέον σωστά οι συναρτήσεις CusSumOpenShp και CusOpenShp.