Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.508.10321. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.508.10321. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Εκδοση 312.508.10321

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110829-2165-2-174
SOCASHEXP Master Form
Οι ταμειακές επιβαρύνσεις SOCASHEXP έγιναν Master Form και επιτρέπουν σχεδιασμό προβολής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110105-1155-1-11
Σφάλμα "Connection interrupted"
Διορθώθηκε το σφάλμα "Connection interrupted due to communication fail. Please run Soft1 again" κατά την εκτέλεση εργασιών σε περιβάλλον client/server.

20120217-1155-1-194
Μη ελληνικοί χαρακτήρες σε excel απο command line
Σε δημιουργία αρχείου excel με εντολή command line δεν εμφανίζονταν οι ελληνικοί χαρακτήρες.

20120314-1155-1-298
Εντυπα σε βάση Oracle
Κατά τη δημιουργία εντύπων σε εγκατάσταση με βάση Oracle εμφανιζόταν μήνυμα λάθους "ORA-00923: η λέξη κλειδί FROM δεν βρέθηκε εκεί που αναμενόταν"

20120315-1155-1-305
Περίοδος Μισθοδοσίας στη γραμμή κατάστασης
Κατά την επιλογή περιόδου Μισθοδοσίας δεν γινόταν refresh περιόδου στην γραμμή κατάστασης.

20120315-1155-1-307
Qlik View
Κατά την ενημέρωση από client εμφανιζόταν μήνυμα: abstract error

20120319-1155-1-342
Κενή κατάσταση ελέγχου πωλήσεων
Η εκτύπωση κατάσταση ελέγχου πωλήσεων και αγορών δεν εμφάνιζε αποτελέσματα (λάθος στο φίλτρο της χρήσης).

20120322-1155-1-378
Πρότυπα δεδομένα
Δεν εμφανίζονταν τα πρότυπα δεδομένα μετά από επανεκτέλεση του προγράμματος.

20120322-1155-1-382
'Ωρα καταχώρηση στο Azure.
Το πεδίο ώρα καταχώρησης σε περιβάλλον Azure εμφάνιζε την ώρα 2 ώρες πρίν από την πραγματική.