Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10639. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10639. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Έκδοση 4.00.514.10639

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150225-1155-1-756
Βιβλίο αδειών
Διαχωρίζονται πλέον οι αποδοχές αδείας που προέρχονται από Γάμο , Θάνατο, γονική, κανονική κτλ.

20150225-1155-7-762
Μέση Fifo
Προστέθηκε παράμετρος που επιτρέπει την ενημέρωση από τιμολ.αξίες εισαγωγών.

20150324-1155-2-1083
Μετασχηματισμός παραστατικών με αλλαγή ΦΠΑ
Προστέθηκε παράμετρος για τη διατήρηση των συντελεστών ΦΠΑ των γραμμών κατά το μετασχηματισμό.

20150515-1155-2-1598
Ηλεκτρονική αποστολή νέου Φ2
Ενημερώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής του νέου έντυπου Φ2.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150511-1155-1-1521
Προειδοποίηση υπολοίπου
Όταν είχε δηλωθεί προειδοποίηση ανεπαρκούς υπολοίπου στα παραστατικά, και είχαν εισαχθεί πάνω από 3 διαφορετικά είδη, εμφανιζόταν μήνυμα μόνο για τα 2 από αυτά.

20150513-1155-1-1559
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΤΑΜ_ΜΕ
Λειτουργεί πλέον σωστά η συνάρτηση της μισθοδοσίας [ΤΑΜ_ΜΕ], όταν δέχεται ως input παραμέτρους και τον τύπο του ταμείου και τον κωδικό του ταμείου.

20150514-1155-1-1577
Κωδικός 348 περιοδικής δήλωσης
Δεν αποτυπωνόταν η τιμή του κωδικού 348 στο έντυπο, ενώ είχε συνδεθεί με λογαριασμό.

20150514-1155-7-1572
Κατάσταση ελλείψεων/αναγκών
Σε κάποιες περιπτώσεις ειδών με χαρακτηριστικά και ενδοδιακινήσεις εμφανίζονταν λανθασμένα αποτελέσματα.

20150518-1155-1-1612
3817 Περιοδικής ΦΠΑ
Διορθώθηκε ο υπολογισμός του πεδίου 3817 του εντύπου Φ2, όταν υπάρχουν έξοδα με διαφορετικό συντελεστή ΦΠΑ.

20150518-1155-1-1629
Έντυπο Νομικών προσώπων
Διορθώθηκαν οι κωδικοί 200 και 211.

20150519-1155-1-1656
Έντυπο Ν
Δεν τυπωνόταν ένα ψηφίο από το ΑΦΜ της εταιρείας.

20150520-1155-1-1674
Alert σε Oracle
Τα alert αποστολής μηνύματος σε οθόνη χρήστη, λειτουργούν πλέον σωστά σε βάση Oracle.