Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10635. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10635. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10635

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150319-1155-2-1029
Νέο έντυπο ΦΠΑ
Προσαρμόστηκε το έντυπο περιοδικής ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ.1049/11.2.2015.
Στο έντυπο πραγματοποιούνται οι εξής αλλαγές:
α) Καταργείται η ετήσια φορολογική περίοδος στον κωδικό «006».
β) Προστίθεται νέος κωδικός «312» στον πίνακα Β΄ του εντύπου με λεκτικό «Κύκλος εργασιών ΦΠΑ».


20150330-1155-2-1141
Δικαιούμενες ημέρες αδείας
Κατά τον υπολογισμό δικαιούμενων ημερών αδείας, λαμβάνονται υπόψη πλέον και οι ημερομηνίες πρόσληψης και αποχώρησης του εργαζομένου.

20150409-1155-2-1250
Νέο έντυπο Ε2 Β΄& Γ΄κατηγορίας
Προσαρμόστηκε το έντυπο Ε2 Β΄& Γ΄κατηγορίας στις τρέχουσες προδιαγραφές.

20150417-1155-2-1308
Νέες συναρτήσεις Μισθοδοσίας
Ενσωματώθηκαν οι συναρτήσεις ΗΜΕΡ_ΕΞ_ΤΑΜ και
ΗΜΕΡ_ΛΞ_ΤΑΜ. Με παράμετρο το CODE του ταμείου, επιστρέφουν το πεδίο FROMDATE και FINALDATE, αντίστοιχα.


20150421-1155-2-1336
Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ - ΑΜΚΑ
Εμφανίζεται πλέον και το πεδίο Α.Μ.Κ.Α. στο πρότυπο ευρετήριο.

20150421-1155-2-1350
Αρχείο Αμοιβών
Η Δημιουργία του αρχείου αμοιβών (CrtPayPrsn) συμπεριλαμβάνει πλέον και τις ειδικές συναλλαγές πελατών.

20150416-1155-2-1290
Φορολογικός μηχανισμός samtec plus
Ενσωματώθηκε ο φορολογικός μηχανισμός τύπου Β samtec plus.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150422-1155-7-1367
Χαρτόσημο Ελευθέρων Επαγγελματιών
Δεν συμπεριλαμβανόταν στο αρχείο αμοιβών το Χαρτόσημο Ελεύθερων επαγγελματιών, παρόλο που υπολογιζόταν σωστά στην αντίστοιχη εργασία.

20150206-1155-1-521
Δικαιώματα Χρηστών
Ενημερώθηκαν οι ονομασίες όλων των εργασιών στον πίνακα <Δικαιώματα Χρηστών> (TJobsSelector).

20150206-1155-1-522
Δικαιώματα Χρηστών
Το search ψάχνει επιπλέον στην εντολή που αντιστοιχεί στην εργασία, που στη συγκεκριμένη περίπτωση περιλαμβάνει το λεκτικό. Για να γίνεται πιο κατανοητό τι αναζητείται, προστέθηκε ως στήλη στο grid των εργασιών και η εντολή ως τελευταία στήλη.

20150207-1156-7-45
Ομάδες Χρηστών-Δικαιώματα
Στη εργασία ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ στο ΤΑΒ Customization, η διαγραφή εργασιών από το grid προκαλούσε την ολοκληρωτική διαγραφή από την εφαρμογή.

20150305-1155-7-862
Ιnherited table
Σώζονται πλέον σωστά οι αλλαγές των διαφόρων ιδιοτήτων-χαρακτηριστικών των inherited table, στο σχεδιασμό custom πινάκων.

20150312-1155-7-963
Σενάριο ροής από εγκαταστάσεις
Εμφανιζόταν σφάλμα "OLE ERROR invalid column name NOTNULL" κατά την δημιουργία παραστατικού πώλησης μέσω κανόνα ροής από εγκαταστάσεις με χρήση του INSTLINES.

20150318-1155-7-1006
Φόρμα με συνάρτηση MonthName
Μετά από χρήση φόρμας πωλήσεων που χρησιμοποιούσε την συνάρτηση MonthName με την Param2 = 2, άλλαζε η γραμματοσειρά του προγράμματος.

20150320-1155-2-1066
Ιστορικό μεταβολών σε γενικές ενέργειες, tasks, κλήσεις, συναντήσεις
Προστέθηκε το ιστορικό μεταβολών στις σχετικές εργασίες σε γενικές ενέργειες, tasks, κλήσεις, συναντήσεις.

20150324-1155-7-1085
Πρόβλημα με Google Calendar Synchonise
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τον συγχρονισμό Google ημερολόγιων με την επιλογή «Από το SoftOne CRM προς το Gmail».

20150326-1155-1-1093
Εισαγωγή παραστατικών από Import - TRNDATE
Στο πεδίο (TRNDATE), διαγράφεται η ώρα ακόμη και αν εισάγεται από import script (εφόσον βέβαια χρησιμοποιείται object του προγράμματος).

20150330-1155-7-1134
Κλείδωμα ημερομηνιών
Επιτρεπόταν η αλλαγή παραστατικών με μηδενική αξία, παρόλο που είχε γίνει κλείδωμα του αντίστοιχου ημερομηνιακού διαστήματος.