Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.511.10457. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.511.10457. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10457

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130702-1155-7-2559
Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ και [3358-Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ] , [3366-Ειδική εισφορά 2% κατά ανεργίας]
Στην οριστική Δήλωση ΦΜΥ, στην στήλη Σύνολο κρατήσεων δεν αθροίζονταν τα μισθολογικά στοιχεία [3358-Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ] και [3366-Ειδική εισφορά 2% κατά ανεργίας]

20130703-1155-7-2588
Νέες δυνατότητες Google apps & office365
Google apps & office365:
1.Δυνατότητα αμφίδρομου συγχρονισμού με διαγραφή.
2.Με την καταχώρηση επαφής, στελέχους, συν/νου και ενεργειών crm, Drafts entries πραγματοποιείται αυτόματη εισαγωγή της εγγραφής στις εφαρμογές Google apps & office365 (με χρήση του πεδίου "Αυτόματη καταχώρηση" στις παραμέτρους ανα χρήστη).
3.Στις παραμέτρους ανά χρήστη των εφαρμογών Google apps & office365 υπάρχει πλέον η δυνατότητα μεταφορά της παραμετροποίησης ενός χρηστή σε ομάδα χρηστών ή/και σε Τμήμα (με χρ/ηση δεξίου κλικ)


20130703-1155-2-2598
Gadgets - επιλογή σε browsers
Στη λίστα των ευρετηρίων (browsers) έχει προστεθεί (με δεξί κλικ στο ευρετήριο που θέλετε) η επιλογή "Send to Gadget". Με την επιλογή, το ευτερήριο αποθηκεύεται ως Gadget και το οποίο μπορείτε να επιλέξετε από την κατηγορία Browser. 

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130627-1155-7-2489
Αναλυτικό Καθολικό
Δεν εμφανίζονταν σωστά σύνολα στα αποτέλεσμα της εκτύπωσης Αναλυτικό καθολικό (ACC_ANL_KATH) στης στήλες χρέωση/πίστωση στα τρέχοντα και στα προοδευτικά υπόλοιπα.

20130627-1155-7-2505
Καταχώριση ενέργειας στις ευκαιρίες
Στην προβολή των ευκαιριών πώλησης δεν εμφανιζόταν το κουμπί καταχώρηση ενέργειας όταν ο χαρακτηρισμός ειναι ευκαιρία.