Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 311.497. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 311.497. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Έκδοση 311.497.10134

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20100504-2165-2-22
Έλεγχος λογαριασμών για μηδενική αξία κόστους πωληθέντων 
Στην εργασία της εμπορικής κοστολόγησης (δημιουργία άρθρων κόστους πωληθέντων στην Αναλυτική) δεν  γίνεται έλεγχος ύπαρξης λογαριασμών, όταν η αξία κόστους πωληθέντων είναι μηδενική και άρα δεν πρόκειται να δημιουργηθεί κίνηση λογιστικής.


20100322-1155-2-309
Επιλογή ληγμένων ειδικών συμβάσεων 
Προστέθηκε παράμετρος στις παραμέτρους συμβάσεων για την επιλογή σύμβασης στα παραστατικά πωλήσεων / αγορών και συγκεκριμένα εάν  θα γίνεται βάση των ημερ. έναρξης - λήξης ή χωρίς έλεγχο.


20100322-1155-2-311
Σύμβαση πελάτη στην αντιστοίχιση 
Δυνατότητα χρήσης φίλτρου σύμβασης κατά την αντιστοίχιση παραστατικών.


20100430-1155-2-477
Περιγραφή σε ειδικές συμβάσεις 
Προστέθηκε κώδικας ώστε όταν η περιγραφή είναι κενή και επιλεγεί Πελάτης στη σύμβαση να έρχεται στην περιγραφή η επωνυμία του. Αν δεν υπάρχει πελάτης στην περιγραφή θα έρθει ο κωδικός.Έντυπο Φ-01010
Δημιουργία εντύπου Φ-01010 (οικονομικό έτος 2010) για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.


Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20100304-1155-1-223
Πίνακας Μέσων στο σχεδιασμό στηλών υπηρεσιών 
Δεν ήταν διαθέσιμος ο πίνακας των Μέσων.


20100326-1155-1-325 
Σχεδίαση custom οθόνης Παρτίδων 
Εμφανιζόταν πρόβλημα κατά το σχεδιασμό οθόνης σε Παρτίδες.


20100427-1155-1-450 
Εκτύπωση 'Αναλυτικό Καθολικό' 
Εάν επιλεγόταν Ναι στο  'Λογαριασμοί που δεν κινήθηκαν στο διάστημα αυτό' εμφανιζόταν όλοι οι λογαριασμοί ανεξάρτητα από τις τιμές των υπόλοιπων φίλτρων.


20100428-1155-1-456
Εργασία FIFO open-item 
Μετά από αντιστοίχιση μερικώς αντιστοιχισμένου πιστωτικού, διαγραφόταν όλες οι αντιστοιχίσεις.


20100429-1155-1-465
Αδράνεια παγίων
Εάν είχε καταχωρηθεί παραστατικό αδράνειας, διπλασίαζε τις ποσότητες στο ευρετήριο τρέχουσες ποσότητες οντοτήτων στις εκτυπώσεις παγίων.


20100429-1155-1-466
Fifo αντιστοίχιση παραστατικών 
Η εργασία FIFO αντιστοίχισης δεν αντιστοίχιζε παραστατικά τα οποία είχαν αντιστοιχισθεί manual αλλά είχαν διαγραφεί οι αντιστοιχίσεις.


20100430-1155-1-479
Ενημέρωση πεδίων διεύθυνσης εργασίας στο outlook 
Δεν ενημερωνόταν τα σωστά πεδία κατά το export σε outlook.Αυτόματη υποβολή περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης
Δεν ήταν δυνατή η αυτόματη υποβολή της περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης

Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Έκδοση 311.497.10133

Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες πριν προχωρήσετε.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών 
Η έκδοση περιλαμβάνει σημαντική τεχνική μεταβολή που αφορά σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν την ενότητα Συμβάσεων και έχουν αναπτύξει customizations σχετικά μ' αυτήν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εδώ.

Επανασχεδιασμός βασικών οθονών
Οι οθόνες σχεδιασμού τύπων παραστατικών και γενικών παραμέτρων αποθήκης επανασχεδιάστηκαν για την καλύτερη θεματική οργάνωση των παραμέτρων.

20100415-2165-2-18  Draft entries
Προστέθηκε υπερεταιρικό αρχείο εγγραφών με στοιχεία που αφορούν είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Στις εγγραφές αυτές μπορούν να γίνουν ενέργειες (κλήσεις, email κλπ). Υπάρχει διαδικασία μετατροπής τους σε φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα και σύνδεσης των ενεργειών που ήδη έγιναν με αυτά.
 

20081119-1155-2-1722 Εξόφληση παραστατικού
Κατά την εξόφληση μεταφέρεται η αιτιολογία του αρχικού παραστατικού
 

20090310-1155-2-354  Μεταβολή χρωματολογίου σε είδος
Η αλλαγή χρωματολογίου / μεγεθολογίου επιτρέπεται, εφόσον δεν υπάρχουν κινήσεις του είδους και δεν έχει καταχωρηθεί απογραφή σε Χ/Μ.
 

20100127-1155-2-85  Συντελεστής απόσβεσης ανά oντότητα παγίου
Η απόσβεση στη χρήση αποσβένει πλήρως το πάγιο στη χρήση ανεξαρτήτως έναρξης απόσβεσης και συντελεστή.
 

20100205-1155-2-113 Προκαταβολή-Παραγγελία λιανικής
Κατά την επιλογή προκαταβολής - παραγγελίας στη λιανική, προστέθηκε η στήλη και η δυνατότητα ταξινόμησης με βάση την επωνυμία του πελάτη λιανικής.
 

20100408-1155-1-356 Μετασχηματισμός παραστατικών
Συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία μετασχηματισμού και επεξεργασίας τα extra πεδία του findoc και του mtrlines.


20100412-1155-2-369 Εικόνα Εταιρίας
Στο σύνολο εσόδων περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών.


20100415-1155-1-387 Προτεινόμενη αξία σε Εξόφληση τιμολογίου
Προστέθηκε flag στη σειρά των παραστατικών με το όνομα 'Ποσό εξόφλησης' (PFINPAYTERMS), το οποίο καθορίζει το ποσό που θα έρθει στην εξόφληση  του παραστατικού. Οι τιμές του είναι: 0 - Πληρωτέο  1 - Αξία των διακανονισμών μέχρι και την ημ/νία του παραστατικού


20100415-1155-2-391 Έλεγχοι Αρχείου ΑΠΔ
Γίνεται πλέον διπλός έλεγχος πριν την υποβολή αρχείου ΑΠΔ


20100412-1155-2-364 Ποσοστό δασμού στις γραμμές τιμολογίων
Προστέθηκε πεδίο "ποσοστό δασμού" στις γραμμές τιμολογιών αγορών τρίτων χωρών. Κατά τη μεταβολή του πεδίου υπολογίζονται η πλασματική αξία και η ΦΠΑ πλασματικής αξίας στην γραμμή του παραστατικού. 


20100423-1155-2-420 Σύνδεση με Λογιστική
Προστέθηκε στις Γέφυρες λογιστικής των παραστατικών αγοράς ο resolver για τα Μέσα (RESOURCES)


20100426-1155-2-444 Ισοζύγιο νομισμάτων
Στο Ισοζύγιο νομισμάτων (καρτελα συναλλασσομένων) προστέθηκε σαν φίλτρο το νόμισμα.


Διορθώσεις σφαλμάτων
20100409-2165-1-17 Ενεργοποίηση υπενθυμίσεων
Δεν εμφανιζόταν αυτόματα στο χρήστη η οθόνη των υπενθυμίσεων παρά μόνο κατά το login.


20100416-2165-1-20 Τιμoλογιακές πολιτικές, δώρα και κλιμάκωση
Σε τιμ. πολιτική που δίνει δώρο και έχει συνδιαστική κλιμάκωση, τα αποτελέσματα εφαρμοζόταν και στις γραμμές δώρων, ανεξάρτητα από τη σχετική παράμετρο στον τύπο του παραστατικού.


20100211-1155-1-133 CRM
Προστέθηκε σχετικό db constraint ώστε να απαγορεύεται η διαγραφή πελάτη με καταχωρημένη κλήση.


20100329-1155-1-328 Τιμές συμφωνιών σε 3 χαρακτηριστικά

Δεν κρατούσε τις διαφορετικές τιμές στην 3η διάσταση.


20100330-1155-1-334 Αυτόματη είσπραξη απο παραστατικό πώλησης
Δεν προτεινόταν ο εισπράκτορας του πελάτη.


20100408-1155-1-353 Υπολογισμός τιμών κόστους
Δεν γινόταν σωστά ο υπολογισμό της τιμής FIFO κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. (με πιστωτικό τιμολόγιο επιστροφής σε προμηθευτή)


20100412-1155-1-372 Ενηλικίωση υπολοίπων πελατών ανά πωλητή
Δεν εφαρμοζόταν τα δικαιώματα χρηστών σε ευρετήρια ειδικού τύπου (π.χ Ενηλικίωση υπολοίπων πελατών ανά πωλητή)


20100423-1155-1-421 Διαγραφή ακυρωμένων παραστατικών
Επιτρεπόταν η διαγραφή ακυρώμενων παραστατικών ακόμη και εάν η παράμετρος [Διαγραφή μετασχ.] στον τύπο είχε την τιμή [Όχι].


20100423-1155-1-423 Νόμισμα γραμμής σε ταμειακό παραστατικό 

Η μεταβολή του νομίσματος στο header του παραστατικού δεν ενημέρωνε το νόμισμα γραμμής

20100423-1155-1-425 Παραγγελίες ελλείψεων /αναγκών
Η εργασία δεν εμφάνιζε είδη με γενικά όρια